Barneken nr 813

Från Adelsvapen-Wiki

0813.jpg

Adliga ätten Barneken nr 813 †

Adlad 1641-09-18, introd. 1672. Utdöd efter 1721.

Nikolaus Barneken, adlad Barneken, till Kirstova och Sålka i Opolitzschi socken, i Jama län i Ingermanland. Född 1586 i Riga. Prefekt i nämnda stad 1637-08-08 och stadssekreterare därst. s. å. Rådman och borgmästare. Adlad 1641-09-18 (sonsonen Niklas introd. 1672 under nr 813). Burggreve i Riga 1645-07-30. Fick konfirmation på adelskapet 1645-08-20. Död 1647-06-30 (1646). Gift med Margareta Holler, levde änka 1647. (P. Sondén. Rikskansleren Axel Oxenstiernas brevväxling (1907).).

Barn:

  • Lydert. Gick i krigstjänst 1639. Var kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1650. Överstelöjtnant 1660-07-18. Död 1663. Han dräpte 1662 majoren Christoffer Kothen. Gift 1646-10-12 i Riga med Catharina Hilchen, levde änka 1678, dotter av Franz Hilchen, till Vesterrotten och Mühlgraben, och Sofia Friedrichs, samt syster till Jakob och Frans Hilchen, natural. Hilchen.
  • Nikolaus, född 1619, student i Lyon 1644 [Genos, Årg. 5 (1934), s. 20 ff.].

Barn:

  • Niklas, var en tid vid överste Grothusens regemente, sedermera regementskvartermästare vid Åbo läns kavalleri. Död i Ryssland efter Nystadska freden och utgick ätten med honom.
  • Lydert. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns regemente (Armens rulla 1684 (1906).) 1683-06-11. Kapten därst. 1702–1707 (Lk.).
  • Margareta. Gift med Henrik Witte von Schwanenberg.
  • Christina Sofia, döpt 1650-04-11 i Stockholm.
  • Två döttrar (de två föregående?), fingo såsom omyndiga pension 1673-12-12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.