:

Heerdhielm nr 1258

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Heerdhielm nr 1258 †

Adlad 1693-02-17, introd. s. å. Utdöd 1766-06-01.


1L. Um. 3Ak. 4At (Sch).

 • Henrik Scheffer, född i Mainz av samma gamla patriciska släkt som adl. och frih. ätterna von Scheffer och Scheffer, men utan känt samband med dem. Kom till Sverige och blev konung Johan III:s faktor eller agent i Finland. Gift med Brita Henriksdotter Storck i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren i Åbo Hans Platz i hans 2:a gifte, död 1620), död 1621 [4].

Barn:

 • Henrik Scheffer, född 1577 i Åbo. Handlande. Borgmästare därst. 1632. Riksdagsman 1643. Död 1660-04-15 och begraven i Åbo domkyrka4. Gift 1:o med N. N. Wolle, död 16124, dotter av4 handlanden i Åbo Hans Wolle. Gift 2:o 1617 med Margareta Werenberg, död 1655, dotter av lagläsaren i Österbotten Gabriel Påvelsson och Barbro Jakobsdotter Viloides.

Barn:

 • 2. Abraham Henrik Scheffer, född 1617-12-01 i Åbo. Handlande. Rådman därst. 1658. Död 1668-02-01. Gift med Elin Thorvöst, född 1634, död 1687, dotter av handelsmannen i Åbo Peter Thorvöst och Elin Såger.

Barn:

 • Henrik Scheffer, adlad Heerdhielm, till Arnöberg i Arnö socken Uppsala län. Född 1655-07-15 i Åbo. Student i Åbo 16691 och i Uppsala2 1673-12-01. Auskultant i Svea hovrätt 1675. Sekreterare vid flottan 1678. Fältauditör 1679. Notarie i bergskollegium3 s. å. 2/8. Aktuarie i krigskollegium 1685-03-20. Advokatfiskal i kammar- och kommerskollegierna 1686-12-04. Adlad 1693-02-17 (introd. s. å. under nr 1258). Revisionssekreterare 1697-08-23. Ledamot av lagkommissionen 17013. Vice president i förutn. hovrätt 1702 221. Död 1712-09-10 i Stockholm och begraven i Klara kyrka s. å. 16/9 samt därefter nedsatt i Arnö kyrka, där hans huvudbaner uppsattes.4 Gift 1682-05-28 i Stockholm med Maria Grubb, född 1666-09-30, död 1735 och begraven s. å. 21/4 i egen, år 1731 byggd.familjegrav på Arnöbergs ägor vid Bond-Arnö kyrka, till vilken hon låtit uppbygga klockstapel, omgjuta storklockan och i testamente förära en altartavla, dotter av brukspatronen Jöns Eriksson Grubb och Anna Persdotter Helsingia samt syster till sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld.

Barn:

 • Anna Helena, född 1683-07-21, död 1706-04-13 och begraven i Heerdhielmska familjegraven vid Arnö kyrka. Gift med hovrättsrådet Bengt Baaz, adlad Baas, i hans 1:a gifte, död 1726.
 • Catharina, född 1684-10-04 (2/11), död 1719-12-19 på Korsö4 i Ekerö socken Stockholms län. Gift 1704-05-26 med kammarherren Carl Gripenstierna, i hans 1:a gifte, född 1668, död 1746.
 • Maria Elisabet, född 1685-12-01, död 1687-04-10.
 • Maria, född 1687-05-31, död 1725-05-28 vid varma baden i Aachen. Gift 1714 med hovrättsrådet, friherre Olof Thegner, i hans 2:a gifte, född 1662, död 1736.
 • Ulrika, född 1688-12-04, död 1689-06-03.
 • Henrik, född 1690-02-01, död 1693-07-30.
 • Carl Johan, född 1691-04-10. Student i Uppsala2 1708-05-18. Notarie i kammarrevisionen. Död ogift 1718-02-08 och begraven i Arnö kyrka4
 • Margarete Elisabet, född 1692-06-11, död 1695-06-12.
 • Ulrika, född tvilling 1693-08-21.
 • En dödfödd dotter, född tvilling 1693-08-21.
 • Henrik, född 1695-05-23 i Stockholm. Student i Uppsala2 1708-05-18. Volontär vid fortifikationen 1713. Överminör vid artilleriet i Stralsund 1715. Underlöjtnant vid artilleriet 1718-07-21. Sekundlöjtnant därst. 1719-12-02. Premiärlöjtnant 1720-12-03. Död barnlös 1734-07-16 i Stockholm och begraven i Arnö kyrka4 Bevistade belägringen av Stralsund och blev där fången, men rymde. Gift 1726-02-20 med Maria Gustava Johanna Strömsköld, född 1680-04-17 i Stockholm, levde änka, dotter av sekreteraren Anders Strömsköld, och Magdalena Utterklo.
 • Jöns, född 1696-08-16. Student i Uppsala2 1708-05-18. Notarie i Svea hovrätt. Död ogift 1766-06-01 på Graneberg och slöt ätten. Han ägde Graneberg, Herrökna och Pungsund i Gryts socken samt Skeppsta i Gåsinge socken (alla i Södermanlands län).
 • Erik, född 1697-10-01, död 1698.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: