:

Granath

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Magnus Granath, född 1689 i Ungern, död 1763. Överstelöjtnant. Gift med Ulrika Eleonora Hiolman.

Barn:

 • Hans Daniel Granath, född 1725 Se Tab. 2.
 • Ulrika Helena Granath, född 1733-06-24, död 1770-07-17. Gift 1759-09-30 i Alfta socken med löjtnanten Paco Hårleman

TAB 2

Hans Daniel Granath (son av Magnus Granath Tab. 1.), född 1725-08-10, död 1782-03-27 i Stockholm. Överstelöjtnant i Österrikisk tjänst. Major. Upphöjd i Österrikiskt adligt stånd omkring 1771. Gift 1778-04-03 på Ekensberg med Charlotta Wilhelmina Elgenstierna, Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna och Anna Christina Wattrang

Barn:

 • Johan Daniel Granath, född 1778, död 1850 Se Tab. 3.

TAB 3

Johan Daniel Granath (son av Henrik Daniel Granath Tab. 2.), född 1778-07-14 Ekensberg , död 1850-02-04 på Ryningsberg. Överjägmästare. Gift 1807-09-01 på Ryningsberg med friherrinnan Gustava Charlotta Fleetwood, dotter av kammarjunkaren, friherre Bernhard Axel Fleetwood och friherrinnan Regina Charlotta von Köhler.

Barn:

 • Carl Gustaf Granath, född 1810 Se Tab. 4.
 • Daniel Wilhelm Granath, född 1810 Se Tab. 5.
 • Sofia Lovisa Granath, född 1820-11-14 på Rynningsberg, död 1900-11-14 i Norrköping. Gift 1845-10-12 med kaptenen Axel Reinhold von Heijne.

TAB 4

Carl Gustaf Granath (son av Johan Daniel Granath Tab. 3.), född 1810-08-15 Ryningsberg, död 1883-02-04 i Södertälje. Överstelöjtnant i armén, ryttmästare vid livregementets husarkår. Gift 1842-10-16 i Eskilstuna med friherrinnan Louise Hedvig Elisabet Wachtmeister, dotter av kammarherren friherre Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister af Björkö och Margareta Christina Charlotta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Gustaf Granath, född 1843. Lantbrukare.
 • Lovisa Charlotta Granath, född 1845-05-26 Torvestad , död 1913-01-23 i Köpenhamn. Gift 1873-10-18 Yxtaholm med kaptenen Johan Daniel Hadorph.
 • Hedvig Magdalena Granath, född 1849 i Arboga
 • Agnes Elisabeth Granath, född 1855 i Eskilstuna
 • Charlotta Magdalena Elisabeth Granath, född 1864 i Husby-Rekarne.

TAB 5

Daniel Wilhelm Granath (son av Johan Daniel Granath Tab. 3.), född 1810, död 1880-03-30 i Stockholm. Hovintendent. Gift med Emilia Margaretha Jonsson.

Barn:

 • Per Johan Wilhelm Granath, född 1855 Se Tab. 6.
 • Carl Emil Wilhelm Granath, född 1861

TAB 6

Per Johan Wilhelm Granath (son av Daniel Wilhelm Granath Tab. 5.), född 1855 i Husby-Rekarne. Redaktör. Gift 1889 med Sofia Fredrika Berggren.

Barn:

 • Ernst Fredrik Wilhelm Granath, född 1889

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel".

: