Berling nr 568

Från Adelsvapen-Wiki

0568.jpg


Adliga ätten Berling nr 568 †

Adlad 1652-05-11, introducerad 1654. Utdöd 1679-01-07.


  • Olof Mårtensson Berling, adlad Berling, till Gesvaholm i Bälinge socken, Uppsala län. Född 1604 i Enköping, där fadern var rådman. Student i Uppsala 1624-03-00 (Um.), då han kallade sig Olaus Martini Encopiander. Auskultant i Svea hovrätt 1628-10-21. Underlagman i Uppland 1637-11-13–1668-00-00 (2). Assessor i Svea hovrätt 1640-04-09. Häradshövding i Olands härad 1651-11-15. Adlad 1652-05-11 (introducerad 1654 under nr 568). Häradshövding i Bälinge, Frösåkers, Åsunda och Simtuna härader 1653, i Frösåkers och Bälinge härader med Dannemora tingslag 1665-03-17 och i Torstuna, Simtuna och Ulleråkers härader 1671-12-08. Död 1679-01-07 utan söner och slöt själv sin ätt samt begraven i Bälinge kyrka, Uppland, där hans vapen uppsattes [Ash]. Gift med Sara Larsdotter, död 1677, bisatt i Jakobs kyrka, Stockholm 1677-03-08 och begraven bredvid mannen i Bälinge kyrka

Barn:

  • Sara. Levde 1683 men var död 1686 (1690) [RReg. kungliga brevet 1687-06-03 (OA)]. Gift med ryttmästaren Samuel Nilsson, adlad Bagghufvud, född 1624, död 1669.
  • Elisabet. Levde änka 1690. Död såsom änka efter 2:e mannen omkring 1695 i Brunnby, Skuttunge socken, Uppsala län, där hon innehaft ett kronohemman på livstid. Gift 1:o 1648-01-16 med borgmästaren i Uppsala Johannes Jonæ Salanus, född 1619-01-28, död 1659-09-08 [Herdin. Uppsala på 1600-talet, rättsväsendet II, sid. 60], farbroder till assessorn Magnus Salan, adlad Bielkenhielm. Gift 2:o 1666-05-29 i Stockholm med fältsekreteraren Lars Månsson, adlad Örnstierna, i hans 2:a gifte.
  • Susanna, levde ännu 1702-12-31 [Vendels härads dombok 1704-01-22 (OA)]. Gift 1673-03-20 i Stockholm med häradshövdingen Herman Edenberg, i hans 1:a gifte, född 1642, död 1715.
  • Ingrid, död 1674 i Riga. Gift 1662 med generaladjutanten Claes Kräfting, naturaliserad Krafting, men ej introducerad, av en gammal holländsk adlig släkt, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Catharina Maria von Creutzen, död 1697), född 1624 i Reval, död 1680-08-16 [SK].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.