:

Caméen

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Jonas i Rangedal. Blev omkring 1480 kyrkoherde över hela Älvdalen i Värmland. Antog lutherska läran och blev således den förste lutherske prästen därst. Död 1537 i hög ålder och begraven i Ekshärads gamla kyrka. Gift med sin hushållerska Brigitta, en engelska, varigenom den förut födde, nedanstående sonen blev äkta.

Barn:

 • Ericus Jonæ, född 1483. Se Tab. 2

TAB 2

Ericus Jonæ, född 1483. Faderns hjälppräst 1534. Kyrkoherde i Älvdalen efter fadern 1538. Död 1588-04-30. Gift med Ingeborg från Edby.

Barn:

 • Benedictus Erici Se Tab. 3
 • Jonas, prästvigd 1572 och sedan kyrkoherde i Eks­ härad omkr. 1590, efterträdde sin far, † 1594, g. m. Christina Svensdotter, † 1587 (i källan 1787) (enl. annan uppg. 1584).
 • Nicolaus, handlande i Karlstad, † 1590 4/4.
 • Gustaf, † 1582 5/2.
 • Birgitta, † senast 1605, gift med Petrus Jonce i hans 1:a gifte (g. 2:o m. Sara Svensdotter i hennes 2:a gifte (g. l:o m. Johan N .N ), † troligen före 1627), kyrko­herde i Sunne 1569-1623, † 1623 19/7.
 • Elin, g. m. Nicolaus Svenonis, komminister i Fryksdalen 1593, kyrkoherde i Visnums pastorat 1596-1603, levde 1603
 • Marit, g. m. Bengt i Hugnevik.
 • Ingeborg, g. m. Erasmus, fogdekarl i Älgå.
 • Anna, g. m. Botolf i Askerud, Sunne och stammo­der för släkten Bergenhem.

TAB 3

Benedictus Erici, född 1559. Präst 1584. Kaplan i Älvdalen 1585. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Älvdalen 1595 efter sin äldre broder. Död där 1634-07-18. Gift med Magdalena Brunia, dotter av prosten och kyrkoherden i Kils pastorat stift Sveno Lauréntii.

Barn:

 • Sveno Benedicti Camoenius. Se Tab 4
 • Jonas Elfdalius, student i Uppsala 1681 18/2, kyrkoherde i Ekshärads pastorat 1639-1673, † 1673 27/7, gift 1632 15/7 med Elisabet Erlandsdotter Norenia, f. 1602, död före 1688, dotter till kyrkoherden i Nor (Värml.) Erlands Gudmundi och Anna Eriksdotter.
 • Erik, f späd.
 • Birgitta, f 18 veckor och 6 dagar gammal.
 • Gunilla, levde 1666, g. m. Andreas Svenonis, kyr­koherde i Ny och Dalby 1636-1655, † 1655 14/4.
 • Catharina, levde 1678, gift med Jonas Laurentii Kjällstadius eller Kjällman, f. i Närke, möjligen identisk med ”Jonas Laurent. Nericus”, kyrkoherde i Ny och Dalby 1637-1659.
 • Ellika, död 1683 Karlstads kyrka, g. omkr. 1630 m. Gustaf Börjesson Karlström, adl. ätten Tigerhielm, † 1688 (1680).

TAB 4

Sveno Benedicti Camoenius (son av Benedictus Erici, Tab 3), (kallade sig även Elfstadius) död 1588 i Älvdalen. Magister i Greifswald 1618. Rektor i Karlstads skola 1619. Tillika kyrkoherde i Hammarö prebendepastorat av Karlstads stift. Kyrkoherde i Fryksdalens pastorat av nämnda stift 1626. Domprost i Värmland eller prost över Fryksdalens, Älvdalens, Kils och Grums härader 1632. Superintendent i Värmland samt Vadsbo och Valle härader i Västergötland 1647. Död 1666-08-26 i Karlstad. Erhöll 1658-05-11 brev på adlig frihet, men uttog ej något sköldebrev. Gift 1:o 1619-07-04 i Nors prästgård med Sara Norenia, dotter av prosten i Nors pastorat av Karlstads stift Erlandus Gudmundi och hans 2:a hustru Anna Eriksdotter Kax. (samt faster till Gudmund Nordberg, adlad Löwenhjelm) Gift 2:o 1653-09-25 i Kristinehamn med Maria Roman i hennes 1:a gifte, dotter av landskamreraren Arvid Persson Roman på Västervik och hans 1:a hustru Anna Jönsdotter (samt syster till generalguvemementssekreteraren Per Roman, adlad Stierncrantz)

 • 1. Erik, † ung.
 • 1. Anna, f. 1621, † 1692, gift 1640 m. kyrkoherden i Sunne Magnus Svenonis Maricestadius, f. omkr. 1605 i Mariestad, † 1678 före okt.
 • 1. Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen, född 1625, död 1692. Se adliga ätten Caméen.
 • 1. Daniel, † ung.
 • 1. Elisabet, † 1640, g. s.å. 14 dagar före sin död med kyrkoherden i Filipstad Israel Canuti Carlstadius i hans 2:a gifte (g. 1:o m. Botilla Toresdotter, dotter till Tore i Långsäter, Berg sn i Vadsbo härad, samt syster till Jonas Tordsson adlad Leijonram, g. 3:o m. sin ”tjänstepiga” kallad Lisa från Västergötland), † 1662 i apr.
 • 1. Birgitta Caméen, † 1658-02-22. Gift med borgmästaren i Karlstad,Gustav Eriksson Carlholm i hans 1:a gifte. Hans 2:a gifte 1659-10-09 med Maria Hack född ca 1640, † 1695-01-08. Dotter till borgmästaren i Mariestad Wolfgang Hack † ca 1644.
 • 1. Erlandus Svenonis Camoenius, sedermera Caméen, f. 1631, † 1670 (enl. annan uppgift 7/2), student i Uppsala 1645 13/9, disp. där 1651 12/5, stu­dent i Rostock 1654 i sept. och disp. där 1655 12/5, stu­dent i Wittenberg vintern 1655, i Leipzig WS 1655. Återvände hem över Danmark. Praeceptor för två brö­der Lillie som, han följde på en fyraårig studieresa, sekreterare i Göta hovrätt 1665 31/3, g. m. Christina Matticedotter Plenningsköld.
 • 1. Bengt, tvilling till Carl, f i späd ålder.
 • 1. Carl, tvilling till Bengt, f i späd ålder.
 • 1. Erik, bankokommissarie och e. o. rådman i Sth., † 1696 15/4.
 • 1.Magdalena, f. tvilling 1635 5/5 i Karlstad, g. l:o 1658 m. prof. i Uppsala Jordanus Nicolai Edenius, f. 1624 i Edane, Brunskog, † 1666 20/5, g. 2:o m. handlan­den i Karlstad Arvid Kolthoff, f. 1650.
 • 1. Benedictus Svenonis Caméen, född 1635. Superintendent i Karlstad. Död 1704. Se Tab. 5.
 • 1. Carolus, stud. i Uppsala 1655 10/9, kapten, död i Ham­burg.
 • 2. Sara, f. 1654 i Karlstad, † 1689 i Stock­holm, gift 1:o 1674 24/9 med advokatfiskalen i Riksensstän­ders bank Abraham Brynolfi Hesselgren, f. 1640, † 1679 27/3 i Stockholm, g. 2:o m. rådmannen i Stockholm Jo­han Kellman, adl. ätten Silfverstolpe.
 • 2. Sven Caméen, adlad Caménhielm, född 1658, död 1708. Se adliga ätten Caménhielm.
 • 2. Arvid, f. 1660 i Karlstad, död ung.

[EÄrVIII s277; EÄ- GLA; PhT:1976 s70,84,94; KsHm:l sl8ff,27; KsHm:2 sl49f,210, 300; KsHm:3 sl3f,193ff,218]

TAB 5

Benedictus Svenonis Caméen (son av Sveno Benedicti Camoenius, Tab. 4). Född tvilling 1635-05-05 i Fryksdalen. Prästvigd av sin fader och hjälppräst i Karlstads och Kils församlingar. Kyrkoherde i Kola pastorat 1663. Kontraktsprost i Jösse härads kontrakt 1680. Superintendent i Karlstad 1693. Död 1704-09-05. Gift 1663 med Christina Carlberg, dotter av borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson och Christina Olofsdotter Spak (samt kusin till Johan Carlström, adlad Karlström och Sven Carlström, adlad Karlström).

Barn:

 • Sveno Benedicti Caméen, född 1667. Biskop i Västerås. Död 1729. Se Tab. 6.
 • Erland Caméen, adlad von Caméen, född 1670, död 1729. Se adliga ätten von Caméen.

TAB 6

Sveno Benedicti Caméen (son av Benedictus Svenonis Caméen, Tab. 5). Född 1667-07-11 i Kola prästgård. Prästvigd 1698. Adjunkt och vice pastor vid Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Extra ordinarie hovpredikant 1700. Vice överhovpredikant och fältsuperintendent 1703. Kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm 1704. Kyrkoherde i Storkyrkan och pastor primarius 1718. Teol. doktor i Uppsala 1719. Biskop i Västerås stift 1725. Död 1729-07-06 i Västerås. Hans barn blev 1726-09-14 adlade med namnet Caménsköld. Gift 1705-03-16 i Stockholm med Helena Cederström, dotter av biskopen i Västerås stift Carolus Carlsson, vars barn blevo adlade Cederström, och hans 2:a hustru Catharina Bröms.

Barn:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: