:

Hack från Mariestad

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Wolfgang Hack, † ca 1644 troligen i Mariestad. Rådman i Mariestad. Gift med Anna som omnämns som änka 1644. Källa: Stefan Björn

Barn:

 • Anna Wulfsdotter Hack. Gift med Kort Kempe. Källa: Stefan Björn
 • Maria Wulfsdotter Hack född 1640, † 1695-01-08. Gift 1:o med borgmästaren i Karlstad Gustav Ersson Carlholm. Gift 2:o 1659-10-09 med borgmästaren i Karlstad Bengt Svensson Gyllensköld född 1634-06-30 i Göteborg, † 1682-03-19 i Karlstad. Borgmästare i Karlstad 1669.
 • Karin Wulfsdotter Hack. Gift med Sven Andersson Bånge eller Sven Larsson Bånge? Bägge dessa uppges att komma från Kristinehamn i Mariestads dombok, se AIa:1 AD bild 750 + 410. Hans Börjesson är rådman där 1626-11-06, AD bild 460, en bror till honom är troligen Nils Börjesson Drakenberg.
 • Wilhelm Wulfsson Hack. Bruksskrivare. Omnämns vid Göteborgs kämnärsrätt 1665-11-29.
 • Johannes Wulfgangi Hack. Inskriven vid Västgöta Nation i Uppsala som student 1637-02-12. Disputation pro ex. 1646 under Israel Bringius: De Fortitudine. Pro gradu 1648 under Johannes Laurbergius med Theoremata miscellanea. Promoverad fil. mag. 1649-05-07.
 • Heinrich Wulfsson Hack. Rådman i Mariestad 1659-11-07. Blev ställd inför Mariestads Rådhusrätt 1652-03-03 i samband med en hästaffär han gjort med Bengt Nilsson.
 • Niclas Wulfsson Hack, † före 1650-07-05 då då skeppsmajor Daniel Jönsson i Göteborgs kämnärsrätt av salig Niclas Hacks änka återkrävde två stycken skjortor. Svarandes dotter förklarade att skjortorna bortstulits nattetid tillsammans med några av hennes egna linkläder (två halsdukar, två huvuddukar och ett armkläde). Enligt Göteborgs borgarlängd 1639 var han handelsman.
 • Michael Wulfsson Hack, † i början av 1658. Myntmästare i Göteborg 1637? Kan möjligen även varit verksam som stenhuggarmästare.

Källor och Litteratur

 • Elgenstierna.
 • Mariestads mantalslängd (SVAR): 1642 bild 111 + 114, 1644 s47 + 49, 1645 b59 s97, 1646 s96, 1647 b5 s1801, 1648 b5 s1349, 1649, 1651 b4 s661,1652 b46 s49, 1653 b4 s766, b1654 s909, 1655 b5 s911, 1656 b5 s1237, 1657 b5 s774, 1658 b5 s819, 1661 b5 s658, 1662 b5 s653, 1663 b5 s719, 1664 b4 s51v.
 • Mariestads domböcker.
 • Olga Dahl: Göteborgstomter.
 • Knöiska samlingen del 2 Vol. 56: Tryckta personverser av Gustavus Carlholm, för bl.a. Nicolaus Wolf.
 • Kungliga vitterhetsakademien: Handlingar Vol.23 s38 och flera sidor till om Michael Wulfsson Hack.

: