Björnefelt nr 420

Från Adelsvapen-Wiki

0420.jpg


Adliga ätten Björnefelt nr 420 †

Adlad 1648-03-04, introd. s. å. Utdöd omkr. 1670.

Är troligen av samma släkt som ätten Björnsköld.


1KAR. 2Ckg. 3At (RA).

  • Anders Pedersson Clöös, adlad Björnfelt, »född av förnämlig fader och adlig moder i Sverige». Student i Uppsala 1625. Från ryttare, 1631, vid Östgöta kavalleri överstelöjtnant vid nämnda regemente 1648. Adlad s. å. 4/3 (introd. 1649 under nr 420). Erhöll s. å. 17/6 donation på några gårdar i Värmland och 1651-08-22 på några gårdar i Östergötland1. Följde regementet i 1655-06-00 över till Pommern och därpå till kriget i Polen samt blev s. å. kommendant i Kruschwitz2. Kallas i nov. s. å. överste och skulle enligt patent s. å. 12/8 och 4/9 värva ett regemente fotfolk eller dragoner, men gjorde intet däråt2. Kommendant i Landskrona3 1665-02-23 och ännu 1668. Död omkr. 16703 sonlös och slöt således själv sin ätt. Gift. Assessor Balthasar Leijonsten, kallar honom sin svåger2, hustrun vistades jämte döttrar i Tyskland 1651-01-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.