Von Borgen nr 1344

Från Adelsvapen-Wiki

1344.jpg


Adliga ätten von Borgen nr 1344 †

Adlad 1696-08-25, introducerad 1697. Utdöd 1709-06-29.


  • Bertil Borg. Klockare i Borgå i Finland, efter vilken stad han tog sitt tillnamn.

Barn:

  • Claes Borg, adlad von Borgen. Volontär vid Burmeisters trupper 1656-05-06. Korpral vid Burmeisters trupper 1656-07-03. Fänrik vid Casper Koskulls regemente 1657-08-11. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1658-11-01. Regementskvartermästare vid Österbottens regemente 1677-12-18. Kapten vid Österbottens regemente 1678-08-30. Kommendant på Cobrons skans. Adlad 1696-08-25 (introducerad 1697 under nr 1344). Major vid vid Österbottens regemente 1700-04-30. Död 1700-10-04 i Riga [Lk], 'Han var en redlig och tapper soldat, som bevistade många bataljer emot ryssarna, ävensom på Seeland och i Preussen.' Hans änka levde 1702-02-28

Barn:

  • Detlof. Fältväbel vid Österbottens regemente. Fänrik vid Österbottens regemente 1700-07-01. Konfirmationsfullmakt 1701-05-03. Löjtnant 1704-05-14. Kapten. Stupade 1709-06-29 i slaget vid Poltava och utgick ätten med honom på svärdssidan.
  • Maria, född 1680, död 1742. Gift 1707-10-29 i Ärila socken, Södermanlands län med direktören för Carl Gustaf stads manufakturverk Johan Hermansson Dassau.
  • Catharina, levde 1722-03-21. Gift med översten Christoffer Conrad von Bildstein, adopterad friherre Bildstein, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1752.
  • Dorotea. Gift med ingenjören Johan Qvist i Livland.
  • Anna Margareta. Gift med en Lundgren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.