:

Wiggman från Kalmar

Från Adelsvapen-Wiki

Under utredning - ej komplett.

TAB 1

Anders Nilsson Wiggman, född 1642 (åu); visitör, guldsmed; † 1705-01-03 i Västervik (63 år gammal, källa: Genline ID 190.97.6500).

Son:

 • Hans Wiggman, född 1686; guldsmed; † 1761. se Tab 2.
 • Christina Wiggman, † 1728-03-22 i Kalmar sfs. Gift 1719-12-13 i Kalmar sfs med tunnbindaren Anders Knape, i hans 2:a äktenskap (gift 4 gånger), född 1670 (åu), † 1755-01-26 i Kalmar sfs (85 år gammal).

TAB 2

Hans Wiggman, (son till Anders Nilsson Wiggman, Tab 1), född 1686-02-16 i Sporsund, Västervik; guldsmed i Kalmar sfs; † där 1761-09-16 (ålder, 61 år gammal). Gift 1711-10-29 i Kalmar sfs med jungfrun Birgitta Elisabet Kiällman, född 1685 (åu), † 1749-10-25 i Kalmar sfs (slag, 64 år gammal).

Barn:

 • Anders Wiggman, född 1712; borgmästare, assessor; † 1772. se Tab 3.
 • Peter Wiggman, född 1713-10-03 i Kalmar sfs, † där 1717-07-10.
 • Niklas Wiggman, född 1715-07-24 i Kalmar sfs; guldsmed; † där 1770.
 • Judita Rebecka Wiggman, född 1717-01-08 i Kalmar sfs, † där s å 23/7.
 • Johan Wiggman, född 1718, † 1780. se Tab 5.
 • Salomon Wiggman, född 1720-02-21 i Kalmar sfs, † där s å 3/5.
 • Rebecka Wiggman, född 1721-05-03 i Kalmar sfs, † där änka 1798-11-17 (änka, 78 år gammal). Gift 1:o 1741-10-11 i Kalmar sfs med handelsmannen Anders Rosengren; 2:o 1749-12-10 i Kalmar sfs med guldsmeden Erik Mörlander, född 1720 (åu), † 1752-12-31 i Kalmar sfs (lungsot, 32 år gammal); 3:o 1754-09-?? i Kalmar sfs med guldsmeden Peter Lindbom, född 1725 (åu), † 1770-09-22 i Kalmar sfs (fläckfeber).
 • Christina Wiggman, född 1722-11-10 i Kalmar sfs.
 • Hans Wiggman, född 1723-11-14 i Kalmar sfs, † där s å 29/11.
 • Joakim Wiggman, född 1725; häradsskrivare; † 1783. se Tab 9.
 • Ulrika Wiggman, född 1726-04-26 i Kalmar sfs, † där 1728-10-08.
 • Natanael Wiggman, född 1728-03-01 i Kalmar sfs, † där s å 28/5.
 • Christina Sophia Wiggman, född 1729-10-27 i Kalmar sfs, † där 1738-09-21.
 • David Wiggman, född 1731-04-04, † där s å 13/4.

TAB 3

Anders Wiggman, (son till Hans Wiggman, Tab 2), född 1712-08-12 i Kalmar sfs (källa: Genline ID 930.5.61600. Möjligen även identisk med Andreas Wiggman, som förekommer som dopvittne 1761 i Tyska fs, Karlskrona, källa: Genline ID 1762.59.30400); borgmästare i Marstrand 1749-1770, assessor; † där 1772-06-14, begr 19/6 (slag, 59 år gammal, källa: Genline ID 930.20.69900). Gift 1753-08-26 i Marstrand (källa: Genline ID 930.19.35500) med dygdädla jungfrun Birgitta (Brita) Margareta Svanhals, född 1733-11-14 (natten mellan 13 och 14), i Varberg, dpt 16/11 (källa: Genline ID 930.5.61600 och 1859.18.12300), dotter till tullförvaltaren i Marstrand Nils Svanhals och Rebecka Bornander.

Barn:

 • Hans Niklas Wiggman, född 1754 i Marstrand (källa: Genline ID 930.5.61600); handelsman (källa: Genline ID 930.5.76600).
 • Johan Jakob Wiggman, född 1755-07-06 i Marstrand, dpt 7/7 (källa: Genline ID 930.19.43200).
 • Sara Rebecka Wiggman, född 1757-09-22 i Marstrand, dpt 24/9 (källa: Genline ID 930.19.44100).
 • Catharina Margareta Wiggman, född 1761-05-06 i Marstrand, dpt 7/6 (källa: Genline ID 930.19.45500). Gift 1777-09-14 i Marstrand (källa: Genline ID 930.20.68100) med amiralitetslöjtnanten Peter Johan Perman.
 • Anders Wiggman, född 1763-09-27 i Marstrand, dpt s d (källa: Genline ID 930.19.46500).
 • Anders Wiggman, född 1768; major, R V O; † 1830. se Tab 4.

TAB 4

Anders Wiggman, (son till Anders Wiggman, Tab 3), född 1768-06-30 i Marstrand, dpt s d (källa: Genline ID 930.19.48900 och 2709.26.89900); major vid flottans konstruktionsstat; R V O; bosatt i Fersens lilla hus nr 20, Blasieholmen, Skeppsholms fs, Stockholm; † där 1830-07-29, begr 3/8 (lungsot, källa: Genline ID 2709.28.8500 och 2709.13.50200) Gift 1801-06-21 i Västervik med jungfrun Anna Maria Lönnberg, född 1778-08-16 i Västervik (källa: Genline ID 2709.26.89900), dotter till handels- och rådmannen i Västervik Anders Lönnberg och Maria Gertrud Mæchel.

Barn:

 • Carl Johan Wiggman, född 1804-11-15 på Åbo slott, Finland (källa: Genline ID 2709.26.89900); löjtnant vid flottan.
 • August Wiggman, född 1808-04-13 i Helsingfors, Finland (källa: Genline ID 2709.26.89900); major i fortifikationen; † ogift och barnlös 1882 på Stora Rudet, Mölltorps sn.
 • Gustava Wiggman, född 1810-03-16 i Skeppsholms fs, Stockholm (ej i dp) (källa: Genline ID 2709.26.89900); ogift och barnlös.
 • Maria Margareta Carolina Wiggman, född 1813-06-04 i Västervik (källa: Genline ID 2709.26.89900).
 • Emma Sophia Wiggman, född 1814-12-06 i Västervik (källa: Genline ID 2709.26.89900); hushållerska; ogift och barnlös.
 • Andrina Charlotta Wiggman, född 1818-06-26 i Skeppsholms fs, Stockholm, dpt 3/7 (dopvittne var bl a mamsell G. Svanhals, källa: Genline ID 2709.26.89900), † 1901 i Fridlevstads sn. Gift 1838-09-27 med kyrkoherden och prosten i Bårslövs pastorat Christian Lorentz Kemner, född 1800-07-15 i Kvistofta sn, † 1880-07-13 på Bårslöv nr 1, Bårslövs sn (slaganfall, källa: Genline ID 100012.83.33200). Paret fick flera barn.

TAB 5

Johan Wiggman, (son till Hans Wiggman, Tab 2), född 1718-05-23 i Kalmar sfs; † 1780 i Tyska fs, Karlskrona, begr 1/1 (61 år gammal, källa: Genline ID 1762.63.3000). Gift 1746-08-06 i Tyska fs, Karlskrona med Elisabeth Juliana Novisadi, född 1726-04-12 i Tyska fs, Karlskrona, † där 1790-10-03, begr 6/10 (källa: Genline ID 1762.63.7600), dotter till guldsmeden Sigmund Novisadi d y och Maria Elisabet Schlyter.

Barn:

 • Johan Wiggman, född 1747; fältkamrer; † 1832. se Tab 6.
 • Brita Maria Wiggman, född 1749-01-18 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 20/1 (källa: Genline ID 1762.59.26200).
 • Rebecka Juliana Wiggman, född 1751-04-25 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 28/4 (källa: Genline ID 1762.59.26900), † ogift och barnlös 1806-07-03 i Kalmar sfs (tärande sjukdom, 55 år gammal).
 • Lovisa Sophia Wiggman, född 1753-03-20 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 23/3 (källa: Genline ID 1762.59.27600).
 • Sigismund Wiggman, född 1755-12-23 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 26/12 (källa: Genline ID 1762.59.28400).
 • Hans Anders Wiggman, född 1757; slottsfogde; † 1795. se Tab 8.
 • Emanuel Wiggman, född 1759-02-13 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 19/2 (källa: Genline ID 1762.59.29800).
 • Gustaf Adolf Wiggman, född 1761-07-14 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 16/7 (källa: Genline ID 1762.59.30400).
 • Margareta Magdalena Wiggman, född 1762-10-19 i Tyska fs, Karlskrona, † där 1791-10-21(2) (barnsäng, 29 år gammal, källa: Genline ID 1762.63.8000), begr 25/10. Gift 1790-12-03 i Tyska fs, Karlskrona (källa: Genline ID 1762.61.101000) med revisorn Anders Wilhelm Unnerus, född i Tyska fs, Karlskrona 1763 (åu), † där 1792-11-26 (håll och sting, 29 år gammal, källa: Genline ID 1762.63.8200).
 • Maria Charlotta Wiggman, född 1766-01-18 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 20/1 (källa: Genline ID 1762.59.32300).

TAB 6

Johan Wiggman, (son till Johan Wiggman, Tab 5), född 1747-06-21 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 24/6 (källa: Genline ID 1762.59.25800); stadskassör i Karlskrona; proviantmästare; fältkamrer; † 1832-04-06 på Solberga, Dörby sn, begr 13/4 (Dess Lik fördes efter Jordästningen till Calmar kyrkogård hvarest han äger en familliegraf, källa: Genline ID 20.17.91700). Gift 1:o 1775-07-30 i Arby sn med jungfrun Anna Catharina Moring, född 1740-11-25 på Arby prästgård, † 1798-03-09 i Kalmar sfs (slag, stickfluss), dotter till den förmögne kyrkoherden och prosten i Arby pastorat Sven Moring och Anna Helena Swebilia. 2:o 1800-05-20 i Mönsterås sn med jungfrun Carolina Hellenstierna, född 1773-02-24 på Berg, Mönsterås sn, † 1825-03-20 i Kalmar sfs (feber), dotter till kaptenen Carl Magnus Hellenstierna och Eleonora Catharina Bexell.

Barn 2:o:

 • Eleonora Juliana Wiggman, född 1801-05-14 i Kalmar sfs, † 1868-05-10 i Skeppsholms fs, Stockholm. Gift 1:o 1823-08-14 i Kalmar sfs med filosofie rektorn Josua Zander, född 1788-10-11 i Gårdveda sn, † barnlös 1835-03-02 i Kalmar sfs. 2:o 1837-11-02 i Norrköping med sin svåger, kommendören, senare konteramiralen Johan Gustaf von Sydow, i hans 2:a äktenskap (se nedan), född 1784-11-14 i Högsby sn, † 1850-02-14 i Skeppsholms fs, Stockholm.
 • Johan Carl Wiggman, född 1802-09-08 i Kalmar sfs; jägmästare; † barnlös (vistas aldrig hos sin hustru enl notering hsf, källa: Genline ID 27.20.28800) 1888-01-04 på Åby, Fliseryds sn. Gift med Karin Åström, född 1816-04-15 på Baggemåla, Mönsterås sn (källa: Genline ID 27.20.28800), † barnlös 1882-01-08 på Åby nr 2, Fliseryds sn, dotter till bonden Nils Nilsson och Kajsa Nilsdotter.
 • Gustaf Anders Wiggman, född 1804; amiralitetskapten; † 1876. se Tab 7.
 • Anna Catharina Wiggman, född 1805-11-14 i Kalmar sfs, † 1833 i Stockholm. Gift 1824-09-03 i Kalmar sfs med kommendören, senare konteramiralen Johan Gustaf von Sydow, i hans 1:a äktenskap (se ovan), född 1784-11-14 i Högsby sn, † 1850-02-14 i Skeppsholms fs, Stockholm.
 • Carolina Ulrika Wiggman, född 1806-06-26 i Kalmar sfs.

TAB 7

Gustaf Anders Wiggman, (son till Johan Wiggman, Tab 6), född 1804-01-31 i Kalmar sfs; amiralitetskapten; † 1876-10-18 i Högsby sn (lunginflammation, 72 år, 8 mån, 18 dag gammal). Gift med Carolina Fredrika Rylander, född 1804-09-14 på Sachrisberg, Brännkyrka sn, dpt 16/9 (källa: Genline ID 2733.1.1900), dotter till aktuarien i krigshovsrätten Daniel Fredrik Rylander och Catharina Fredrika Marcks von Würtemberg.

Döttrar:

 • Carolina Fredrika Gustava Wiggman, född 1839-03-17 på Läggevi nr 1, Fliseryds sn (källa: Genline ID 27.7.100900), † 1879-12-05 i Högsby, Högsby sn (barnsängsfeber, 40 år gammal). Gift 1862-03-04 i Högsby sn med vice kommissionslantmätaren Frans Fredrik Fagerström, född 1827-10-09 i Kalmar sfs, † 1888-11-05 i Högsby, Högsby sn (lunginflammation, gulsot, 61 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Sophia Charlotta Wiggman, född 1845-01-23 på Läggevi nr 1, Fliseryds sn (källa: Genline ID 27.7.100900); ogift.

TAB 8

Hans Anders Wiggman, (son till Johan Wiggman, Tab 5), född 1757-11-03 i Tyska fs, Karlskrona, dpt 8/11 (källa: Genline ID 1762.59.29100); slottsfogde i Kalmar; † där 1795-01-15 (Wådelig Död, 38 år gammal). Gift med Elisabet Beata Westerström, född 1763-10-13 i Kalmar sfs, † där 1790-07-07 (slag, 26 år gammal), dotter till landskamreraren, senare stadskassören i Kalmar Nils Westerström och hans 1:a fru Elisabeth Ahlberg.

Son:

 • Nils Johan Wiggman, född 1790-06-19 i Kalmar sfs, † där 1791-09-03 (koppor).

TAB 9

Joakim Wiggman, (son till Hans Wiggman, Tab 2), född 1725-02-07 i Kalmar sfs; häradsskrivare; † 1783-04-18 på Applarum, Arby sn (gulsot, 59 år gammal). Gift 1752-01-08 i Kalmar sfs med jungfrun Charlotta Fierstedt, född 1719 (åu), † 1789-05-17 i Kalmar sfs (fläckfeber, 70 år gammal), dotter till N.N Fierstedt och Sophia Elisabet Pahl.

Döttrar:

 • Sophia Christina Wiggman, född 1753-01-04 på Applerum, Arby sn, † där s å 14/1.
 • Lovisa Ulrika Wiggman, född 1754-06-15 på Applerum, Arby sn.
 • Britta Sophia Wiggman, född 1756-04-10 på Applerum, Arby sn, † där s å 7/6.

Noter

Vem var den Johan Wiggman, som gifte sig 1747-01-02 i Linneryds sn (källa: Genline ID 833.34.20000) med änkan Margareta Höök, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1737-04-13 i Nöbbele sn med sin svåger, länsmannen Johannes Lång, född 1678 (åu) i Linneryds sn, † där 1746), † 1777 i Tyska fs, Karlskrona, dotter till kyrkoherden i Nöbbele pastorat Sven Nicolaus Höök och Sara Persdotter Cervina. Johan Lång var gift 1:o med Helena Höök, och deras sondotter Helena Margareta Lång blev gift med häradsskrivaren och kronolänsmannen Johan Folcker.

1. Enda dottern Eva Juliana, som föddes 1790-10-03 (källa: Genline ID 20.5.43700, gifte sig 1810-05-18 i Kalmar sfs med krigskommissarien och fältrevisorn Hans Wilhelm Hadders). Han blev omyndigförklarad, och möjligen skildes hon från sin make. Hon dyker upp hos morbrodern Johan på Solberga gård i Dörby sn år 1825, utflyttad från Kalmar (källa: Genline ID 20.5.43700).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Bror Olsson - Kalmar Stifts Herdaminne (AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar). Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: