Hertzman

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Hertzman från Skärkind

Äldste kände stamfadern Per Hansson levde i början av 1700-talet och var rusthållare i Hertsberga, Skärkinds socken i Östergötland. Han är stamfar för släkten Hertzman genom sin son Anders Hertzman och släkten Wallberg samt Wallenberg.

TAB 1

Anders Hertzman. (son av Per Hansson. se Wallenberg), född den 12 november 1701 på Hertsberga i Skärkind socken. Död den 19 juli 1768. Relegerades 1725, enär han var "besynnerligaste upphofsman" till slagsmålet på Vaksalagatan i december 1724. Blev för sin ovanliga kroppsstyrka kallad Göta Lejon. Prost i Eksjö. Gift den 31 mars 1737 Södraholm i Adelövs sn med Margareta Helena Douglies, dotter av kaptenen Johan Vilhelm Douglies och Maria Bock af Näs.

Barn:

 • Johan, född 1742, död 1794 se Tab 2.
 • Carl Anders, född 1746, död 1819 se Tab 3.
 • Wilhelm Leonard Hertman, född 1751, död 1826 se Tab 6.
 • Hans Jacob, född 1756, död 1825 se Tab 7.
 • Susanna Bortey
 • Christina
 • Fredrik
 • Christina Hummel

TAB 2

Johan Hertzman (son av Anders Hertzman Tab. 1), född den 24 december 1742 i Adelöf, död den 24 mars 1794 i Höreda Sn. Gift med Anna Cajsa Hellerström

TAB 3

Carl Anders Hertzman, (son av Anders Hertzman Tab. 1), född den 26 mars 1746 i Adelöf, död den 28 oktober 1819 i Höreda Sn. Kyrkoherde och prost i Höreda och Mellby. Gift den 29 januari 1792 i Höreda socken med Hedvig Gustafva von Gertten, dotter av kaptenen Gustaf Reinhold von Gertten och Hedvig Christina Norberg. De fick tre söner och tre döttrar.

Barn:

 • Anders Gustaf. född 1793. Underlöjtnant. Flydde ur landet.
 • Bror Fabian, född 1802, död 1876. Kvartersmästare se Tab. 4.
 • Peter Ulrik, född 1805, död 1841. Sekreterare se Tab. 5.

TAB 4

Bror Fabian Hertzman (son av Carl Anders Hertzman Tab. 3), född den 25 april 1802 i Höreda socken, död den 13 november 1876 i Krokek. Kvartersmästare vid Smålands husarregemente, Skollärare i Krokek. Gift den 15 augusti 1830 med Charlotta Sofia Liljedahl, dotter av fabrikören Jonas Liljedahl och Christina Charlotta Heldenstedt.

Barn:

 • Hedvig Olivia Charlotta. född den 21 juli 1831 i Eksjö
 • Selma Aurora, född 1840, död 1874. Gift den 26 juli 1863 med komministern Sven Snellman
 • Oscar Christian, född den 24 november 1845 i Krokek, död 1897. Grosshandlare i Åbo.

TAB 6

Wilhelm Leonard Hertman (son av Anders Hertzman Tab. 1), född 1751, död 1826. Hovrättsnotarie i Stockholm.

TAB 7

Hans Jacob Hertzman (son av Anders Hertzman Tab. 1), född 1756, död 1825. Kapten


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Östgötars Minne. Linköping Stifts Herdaminne. Kyrkböcker.

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.