:

De Peijron nr 2136

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Peijron nr 2136 †

Adlad 1780-09-13, introd. 1783. Utdöd i Sverige.

Släkten, som möjligen fortlever i Västindien, är av samma ursprung som adliga och friherrliga ätterna Peyron och nr 392 samt adliga ätten Peijron, och skall härstamma från Barthelemi Peyron, som under konung Henrik IV varit i fransk krigstjänst och år 1593 blivit adlad, sedan han på ett för konungens minister, hertigen af Sully, särdeles tillfredsställande sätt utfört ett förtroendeuppdrag samt, i ett ögonblick av penningbrist, kunnat försträcka sin konung en summa av 3,600 livres i guld. Enligt ett i familjen förvarat sigill synes denne Barthelemi Peyrons sköldemärke hava varit lika med det, som svenska adliga och friherrliga ätterna Peyron erhållit. Släkten var länge bosatt i Languedoc.


1Srr.

TAB 1

Claude Peyron. Köpman i Lyon. Gift med Benoite Saphon, som 1766 efterlevde både man och son [Öä.].

Barn:

  • Barthelemi Toussaint Peyron, född 1717 i Frankrike. Inkom 1740 till Sverige på konung Fredriks begäran hos konung Ludvig XV för att i Stockholm anlägga ett siden väveri. Död där 1766-04-13 och begraven i Maria kyrka. Gift 1745-03-05 i Stockholm med Angelique Charlotte Denise Bourgoin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-12-12 med grosshandlaren och rådmannen i Stockholm Henrik Albrekt Brandenburg i hans 2:a gifte, född 1729-09-00, död 1795-02-14 och begraven i Riddarholmens kyrkogård)1, född 17301, död 1810-02-04 i Stockholm, dotter av musikläraren i Stockholm Germain Louis Bourgoin Le Romain och Catherine Charlotte Beraud.

Barn:

  • Claes Bartholomeus Peyron, född 1753. Ministerpresident. Död 1823. Se Tab. 2.
  • Carl Adrian Peyron, adlad de Peijron, född 1757. Kapten. Död 1784. Se Tab. 3.

TAB 2

Claes Bartholomeus Peyron (son av Barthelemi Toussaint Peyron, Tab. 1), född 1753-05-15 i Stockholm. Avsändes 1767 på konungens bekostnad till S:t Petersburg för att studera ryska språket och inhämta kännedom om handeln inom Ryssland. Anställd hos franska konsuln i S:t Petersburg. Svensk konsul därst. 1781-04-26–1788. Ledamot av finanskonseljen och kronofullmäktig i riksgäldskontoret 1790-10-11. Ministerresident i nedersachsiska kretsen med säte i Hamburg 1792-05-18. RNO 1799-11-16. Tjänstledig 1801–1803. Återkallad 1806, men åter missiverad till samma beskickning 1811-05-01. Generalhandelsagent i Hamburg s. å. 17/9. Återkallad 1813-03-23. Död 1823-05-15 i Nyköping [Ak]. Gift 1781 med Magdalena van Brienen, född 1764-01-28 i Arkangelsk, död 1834-01-28 i Stockholm, dotter av holländske handlanden i sistnämnda stad Abraham van Brienen och Elisabet Vernezobre.

Barn:

  • Gustaf Abraham Peyron, adlad och friherre Peyron, född 1781. President. Död 1852. Se adliga och friherrliga ätterna Peyron nr 392, Tab. 1.
  • Edvard August Peyron, adlad Peijron, född 1796. Kabinettskammarherre. Död 1858. Se adliga ätten Peijron nr 2312.

TAB 3

Carl Adrian Peyron, adlad de Peijron (son av Barthelemi Toussaint Peyron, Tab.1). Född 1757-01-17 i Stockholm. Sergeant. Livdrabant 1774-02-23. Löjtnant i armén 1776. Kapten i fransk tjänst vid regementet de la Marck 1780. Adlad s. å. 13/9 (introd. 1783 under nr 2136). Konungens 1. kammarpage 1782. Livpage och kammarjunkare 1783. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 26/9. Malteserriddare 1784. Död s. å. 25/6 i Paris i duell med sin forna överste, greve de la Marck. Gift där med Maria Colebrooke, dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet George Colebrooke.

Barn:

  • Carl Adolf Maria, född 1781-01-28. Hovjunkare 1784. Bosatte sig i Västindien och var hans vistelseort vid farmoderns död 1810 sedan flera år okänd för släkten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: