Von Hallwyl

Från Adelsvapen-Wiki

von Hallwyl

Riksgrefliga ätten von Hallwyl

Denna urgamla, högförnäma Riksgrefliga ätt, som hörer till Schweiz’ uradel, leder sitt ursprung frånkantonen Aargau i Schweiz, hvarest det synnerligen gamla slottet Hallwyl är beläget. Herrarne von Hallwyl residerade, som suveräna herrskare (dynaster), på borgen Hallwyl vid den tid, då de äldsta historiska dokument i detta land som först förefunnos. Till den äldsta verkligt grefliga familjerna räknas i främstaa rummet den grefliga familjen von Hallwil, sedemera von Hallwyl i Aargau. Denna familj tillhörde redan från urminnes tider de högst stående och vidt befallande familjerna i landet mellan Aar och Reuss och bibehöll denna höga ställning under den Habsburgskt-Österrikiska makten. Till 1416 utgjorde Aargau en del af de Österrikiska s.k. arfländerna, och räknades då ätten von Hallwyl bland de mäktigaste och trognaste anhängarna af det Habsburgska kejsarhuset.