:

Von Gedda nr 202

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Gedda nr 1710)

Friherrliga ätten von Gedda nr 202

Adlad 1719-12-22, introd. 1720. Friherrl. 1730-01-14, introd. 1731.

TAB 1

Johan Gedda Rådman i Visby och preses i kämnärskammaren därst. Gift med Juliana Rosina Lönn, dotter av kronofogden i nämnda stad Lars Lönn och Sofia Menschewer.

Barn:

 • Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda, född 1675-02-27 i Visby. Sekreterare hos envoyén Cronström i Paris 1702. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen och riksarkivet 1705-10-00. Ord. kanslist vid utrikesexpeditionen 1706. Kommissionssekreterare i Paris 1707-07-08. Adlad 1719-12-22 (introd. 1720 under nr 1710). Resident vid franska hovet 1721-05-06. Tillika hovråd 1723-10-21. Kansliråd samt envoyé vid nämnda hov 1725) 16/8. Av konung Ludvig XV gjord till fransk baron 1727. Svensk ambassadeur extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid kongressen i Soissons 1728-05-20. Svensk friherre 1730-01-14 (introd. 1731 under nr 202). Ministre plénipotentiaire vid franska hovet 1730-12-01. Statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1736-11-16. Hovkansler 1739-06-20. President i kammarrevisionen 1742-10-12. RNO 1748-04-16. KNO s. å. 17/5. Avsked 1755-01-14. Död 1758-05-16 i Stockholm. Gift 1:o 1707-10-20 med Sofia Elisabet Klingspor, död 1725-11-18 i Paris, dotter av assessorn Staffan Fredrik Klingspor, och Christina Graan. Gift 2:o 1728-11-30 i Paris med friherrinnan Hedvig Charlotta von Düben, född 1698, död 1745-03-02 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Gustaf von Düben, adlad och friherre von Düben, och Sara Törne. Gift 3:o 1749-02-07 i Stockholm med friherrinnan Fredrika Elisabet Strömfelt, född 1715-11-19 Ficksta, död 1765-08-01, dotter av presidenten Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt, och friherrinnan Anna Magdalena Taube af Odenkat.

Barn:

 • 1. Charlotta, född 1709, död som barn.
 • 1. Jakob, född 1711, död späd.
 • 1. Carl, född 1712. Kammarherre. Död 1794. Se Tab. 2
 • 1. Fredrik Ludvig, född 1715. Kommissionssekreterare i Paris 1738-11-06. Död ogift 1739.
 • 1. Sofia, född 1717, död som barn.
 • 1. Eva Adelaide, född 1721, död ogift 1794-12-01 i Stockholm.
 • 1. Herkules Horatius Gustaf, född 1724, död 1728.
 • 2. Ulrik Jakob, född 1731, död 1736.
 • 2. Emerentia Gustava, född 1733, död 1734, 14 mån. gammal.
 • 2. Peter Niklas, född 1737. Kammarrevisionsråd. Död 1814. Se Tab. 3.
 • 3. Anna Sofia, född 1752-10-20 i Stockholm, död s. å. 23/10.

TAB 2

Carl, (son av Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda, tab 1), född 1712. Kapten i fransk tjänst. Svensk kammarherre3 1741-10-27. Död barnlös 1794 i England, där han under senare tiden bodde. Gift 1763-01-04 med Marie Agnes Morell, död 1763-11-04 i barnsäng, dotter av en fransk aktör.

Barn:

 • Antoine, född 1763-10-27, död s. å. i nov.

TAB 3

Peter Niklas, (son av Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda, tab 1), född 1737-06-29 i Stockholm. Auskultant i kammrarrevisionen 1755-06-05. Ord. kanslist därst. 1756-12-16. Extra ordinarie notarie 1758-10-05. T. f. aktuarie 1759-12-10 och ord. 1763-10-24. Notarie 1764-04-02. Sekreterare 1771-07-20. Kammarrevisionsråd 1778-12-27. LVA 1786-02-15. RNO 1797-11-01. Avsked 1799-04-30. Död 1814-08-28 i Stockholm. 'Han ägde stora kunskaper i matematik och fysik samt fick 1784-02-18 av danska vetenskapsakademien en guldmedalj om 50 dukater för ett på en prisfråga givet svar'. Gift 1770-06-22 i Norrköping med Maria Charlotta Möller, född 1753, vilken reste ifrån honom till Ryssland, dotter av majoren Otto Möller.

Barn:

 • Per Otto, född 1771. Kanslist. Död 1813. Se Tab. 4
 • Eva Maria, född 1772-04-27, död s. å. 7/5.
 • Carl Gustaf, född 1773-12-01. Fänrik vid amiralitetet 1797-04-27. Kammarpage hos drottningen3 1801-11-16. Underlöjtnant vid amiralitetet 1805. Löjtnant 1809-06-29. Avsked från pagetjänsten3 1810-10-23. Kaptens avsked 1811-01-15. Död s. å. 6/6 Janslunda, en månad efter sitt bröllop. Gift 1811-05-04 i Stockholm med Hedvig Carolina Olsson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815-05-14 på Janslunda med majoren Christoffer Magnus Norlin, född 1784-02-15 Finstaholm, död 1843 på Janslunda), död 1860-01-25, dotter av överkommissarien vid nummerlotteriet Carl Olsson och Johanna Ulrika Nathorst.
 • Sofia Charlotta, född 1775-02-21, död 1845-05-31 i Stockholm. Gift 1798-03-27 med majoren, friherre Samuel Peter Stiernstedt, född 1764, död 1825.
 • Fredrik Vilhelm, född 1776-03-22. Kadett vid Karlberg 1795-01-29. Utexaminerad1 1799-09-30. Fänrik vid amiralitetet s. å. 30/9. Löjtnant därst. 1808. Död 1808-12-10 i Karlskrona. Gift 1808-11-12 i nämnda stad med Gustava Juliana Anckarsparre, född 1781-01-21, död 1823-03-30 i Karlskrona, dotter av översten Johan Thingvall, adlad Anckarsparre, nr 2180, och Maria Juliana Ferber.
 • Mari Josefa, född 1777-06-12, död ogift.

TAB 4

Per Otto, (son av Peter Niklas, tab 3), född 1771-03-23. Kanslist i generallanttullkansliet 1796-05-09. Död 1813-01-04 (3/1) Norrga. Gift 1804-07-08 i Kärnbo socken, Södermanlands län med Emerentia Andreetta Berg, född 1771, död 1809-10-14 Sätra, dotter av bankokamreraren Anders Berg Andersson och Hedvig Ulrika Ström2.

Barn:

 • Iliana (Illi) Charlotta, född 1805-05-12 på Sätra, död 1879-04-18 Bernstorp. Gift 1841-09-05 Värsta med kyrkoherden i Lännäs pastorat av Strängnäs stift Adolf Filip Gumælius, född 1793-11-27 i Björnlunda socken, Södermanlands län, död 1861-05-05 i Lännäs prästgård.
 • Per Ulrik Teodor, född 1806. Kapten. Död 1876. Se Tab. 5.

TAB 5

Per Ulrik Teodor, (son av Per Otto, tab 4), född 1806-11-14 Sätra. Förare vid Västmanlands regemente 1823-04-01. Fanjunkare därst. 1824-12-28. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1825-03-07. Fänrik därst. 1826-01-07. Löjtnant 1835-11-21. Genom byte 1. löjtnant vid Jönköpings regemente 1842-02-25. Kapten därst. 1850-06-05. RSO 1859-01-28. Avsked s. å. 4/5. Död 1876-11-30 i Grenna. Gift 1832-12-20 i Stockholm med Sofia Lovisa Wiborg, född 1801-07-07 i nämnda stad, död 1885-07-12 Bernstorp, dotter av järnkramhandlaren Lars Wiborg och Rebecka Sofia Bergstedt.

Barn:

 • Anders Teodor, född 1834. Kapten. Död 1906. Se Tab. 6
 • Carl Otto, född 1836. Överstelöjtnant. Död 1925. Se Tab. 8.
 • Axel Gustaf, född 1838-11-02, död 1841-07-24.
 • Fredrik Vilhelm, född 1840. Egendomsägare. Död 1914. Se Tab. 10.

TAB 6

Anders Teodor (Thor) (översiktstab 2, son av Per Ulrik Teodor, tab 5), född 1834-10-30 Bromseby. Sergeant vid Närkes regemente 1853-02-08. Student i Uppsala s. å. 24/5. Officersexamen 1854-03-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1855-07-19. Löjtnant 1859-03-15. Kapten 1870-11-11. RSO 1876-12-01. Avsked 1885-05-19. Död 1906-08-25 Hacksta Gift 1:o 1875-11-12 i Grenna med stiftsjungfrun Hedvig Ulrika Eleonora Bogeman, född 1841-02-09 i Botorp i Linderås socken, Jönköpings län, död 1879-07-13 i Jönköping, dotter av kammarherren Carl Adolf Bogeman, och Hedvig Lovisa Westring. Gift 2:o 1889-08-14 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm med Maria Lovisa Barck, född 1853-10-07 på Hävla i Skedevi socken, Östergötlands län. Död 1932-05-26 i Stockholm, (S:t Eriks sjukh., db), dotter av Carl Magnus Barck och Eva Charlotta Pihlblad.

Barn:

 • 2. Adolf Teodor (Thor) född 1880. Järnvägstjänsteman. Se Tab. 7.
 • 2. Nils Teodor, född 1887-02-07 på Bernstorp. (RHD 1890-05-02). En tid anställd vid Svenska kullagerfabriken i Göteborg. Tjänsteman hos Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm. Avsked 1919. Död 1928-06-02 i Stockholm, (Seraf. Las., db).
 • 2. Iliana Lovisa, född 1889-10-21 i Stockholm, död där 1891-01-07.
 • 2. Eva Iliana Sofia, född 1891-07-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1899-03-16 i nämnda stad.

TAB 7

Adolf Teodor (Thor), (son av Anders Teodor, tab 6) (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1890-05-02), född 1880-07-31 i Stockholm, Hedv. El. Förs. Friherre. Anställd i engelska handelsflottan. Järnvägstjänsteman i Clifton i Arizona, Nordamerika, till 1919, därefter i Los Angeles, CA. Massör, utöver psysical theraphy i Canoga Park, Calif. Gift 1907-06-17 i Duncan, Arizona, med Anita Margaret Smith i hennes 1:a gifte, från vilken han 1918-05-10 blev skild, (gift 2:o med R. Shelton), född 1890-06-17, dotter av farmaren John Harry Smith och Marie Julia Smith.

Barn:

 • Harry Teodor, född 1909-05-29 i Clifton, Arizona, USA, liksom syskonen. Friherre. Död där 1911-08-15.
 • Marguerite Louise, född 1911-12-26, född 1911-12-27, 1910 i Clifton, Arizona, USA. Gift 1929-08-19 med grosshandlare Norman Andersson, född 1908-08-12.
 • Roland, född 1913-03-18 i Clifton, Arizona, USA. Död genom drunkning 1926-02-07.
 • Alice Carmen, född 1914-06-05 i Clifton, Arizona, USA.
 • Allan, född 1916-07-01 Clifton, Arizona, USA. Se Tab. 7A

TAB 7A

Allan, (son av Adolf Theodor, tab 7), född 1916-07-01 i Clifton, AZ, USA. Friherre. Gift 1942-09-05 med Nadine Percival, född 1916-09-08.

Barn:

 • Theodore Allan (Teddy)
 • Victoria Marie (Vicki)
 • Sharon Nadine (Shari)

TAB 8

Carl Otto, (son av Per Ulrik Teodor, tab 5), född 1836-11-01 Bromseby. Studentexamen 1854-01-25. Furir vid Jönköpings regemente s. å. 17/2. Lantmäterielev 1855-06-25. Officersexamen s. å. 7/3. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 13/9. Lantmäteriexamen 1858. Lantmäteriauskultant s. å. 30/4. Löjtnant 1859-11-08. Vice kommissionslantmätare i Jönköpings län 1864-04-18. Kapten 1870-01-27. Inspektör vid Östergötlands enskilda banks expeditionskontor i Tranås Jönköpings län 1874. RSO 1877-12-01. Major 1879-04-04. Överstelöjtnant och 1. major 1890-06-06. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1894-07-10. Avsked ur armén 1900-06-29. Död 1925-01-18 i Jönköping, Sofia förs,. Gift 1861-12-26 i Varberg med stiftsjungfrun Johanna Serafia Gyllenhammar, född 1843-01-14 på Bonnagård i Getinge socken, Hallands län. Död 1930-05-22 i Jönköping, (Sofia db nr 97). Dotter av majoren Gustaf Vilhelm Gyllenhammar, och Carolina Dorotea Benzelstierna B.

Barn:

 • Ingeborg Sofia Carolina, född. 1863-08-10 Djuvarp. Gift 1888-08-15 Skärsjö med ingenjören Henrik Teodor Erland Theel, född 1850-04-25 i Säters socken, Kopparbergs län, död 1890-03-02 i Baku i Kaukasien.
 • Carl Gustaf Teodor, född 1864-11-15 på Djuvarp. Volontär vid Jönköpings regemente 1884-01-22. Mogenhetsexamen i Jönköping 1884-06-07. Sergeant 1885-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Lantmäterielev 1887-03-10. Utexaminerad intendentsaspirant 1893-11-30. Löjtnant s. å. 8/12. Intendent av 3. kl. Vid intendenturkåren 1895-12-13. Död ogift 1898-04-06 i Jönköping.
 • Bror Otto Louis, född 1866-06-07 på Djuvarp, död 1870-02-09 Gripenberg
 • Carl Erik, född 1868-01-11 på Djuvarp, död där 1870-02-01.
 • Carl Bertil, född 1869. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 9.
 • Anna Sofia, född 1873-05-18 på Gripenberg. Gift 1901-09-21 i Jönköping med gymnastikdirektören, före detta kaptenen vid Jönköpings regemente, RSO. Per Gustaf Björling, född 1872-05-04 i Örtomta socken, Östergötlands län.
 • Märta Elisabet, född 1875-08-30 på Göberg i Linderås socken, Jönköpings län. Stiftsjungfru. Gift 1904-05-05 i Jönköping med kaptenen Arvid Petrus Drakenberg, född 1872.
 • Signe Maria Elisabet, född 1877-04-13, Göberg Stiftsjungfru. Lärarinna. Innehade egen privatskola i Jönköping till 1930.
 • Kerstin Maria Lovisa, född 1878-10-14 på Göberg. Stiftsjungfru. Gift 1900-07-28 i Jönköping med landssekreteraren greve Jakob Vilhelm Spens, i hans 2:a gifte, född 1861.
 • Eva Carolina Dorotea, född 1882-02-06 på Göberga stiftsjungfru. Gift 1907-07-29 i Jönköping med hovrättsrådet i Göta hovrätt, Carl Hakon Ragnar Hjertén, född 1874-12-31 i Skara.
 • Ingrid Magdalena Iliana, född 1883-07-22 på Skärsjö. Stiftsjungfru. Gift 1923-01-05 i Jönköping, Sofia förs med häradsskrivaren i Motala fögderi, RVO, Christian Stenhammar i hans 2:a gifte (gift 1:o 1905-06-22 med Salome Emilia Lindblom, född 1880-08-13, död 1919-04-03 i Linköping, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Christian Fredrik Lindblom och Anna Emilia Sehmann), född 1870-01-20 i Uppsala.
 • Carl'' Gustaf, född 1884-11-15 på Skärsjö. Mogenhetsexamen i Skara 1905-12-11. Officersvolontär vid 1. livgrenadjärregementet 1906-05-17. Transp. till dalregementet 1907-06-05. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 31/12. Aspirant vid intendenturkåren 1912-10-15–1914-04-17. Löjtnant vid regementet 1914-03-20. Underintendent vid intendenturkåren s. å. 18/4. Löjtnant därst. s. å. 23/12. Regementsintendent vid skånska husarregementets avdelning i Landskrona 1914-10-20–1918-08-21. Kapten 1917-12-31. Förrådsintendent vid arméns intendenturförråd i Boden 1918-09-26–1922-10-18. Expeditionsintendent vid II. arméfördelningens stab 1922-10-21–1925-10-25. Placerad vid arméförvaltningens intendentsdepartement 1923-10-26. RSO 1929-06-06. Död 1931-07-26 i Stockholm. Gift 1:o 1913-04-22 i Nyköping med Hildur Eleonora Flemming, skilda 1928-12-27 genom Stockholms Rådhusrätts utslag, dotter av direktören Carl Håkan Flemming och Matilda Charlotta Brauer. Gift 2:o 1931-03-22 i Elleholms hovgård i Mörrums socken, med Christina Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1920-05-22 med löjtnanten vid flottan Ove Lilienberg, ofr. född 1894-09-04 i Ronneby), född 1898-04-12. Dotter av vice häradshövdingen Johannes Nilsson och Schander.

TAB 9

Carl Bertil, (son av Carl Otto, tab 8), född 1869-07-29 Gripenberg. Friherre. Mogenhetsexamen i Jönköping 1888-06-01. Student i Uppsala s. å. 20/9. Jur. filosofie examen 1889-12-13. Jur. utr. kandidat examen 1896-09-24. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 5/10. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 13/10. Vice auditör vid Jönköpings regemente 1905-03-18. Afsked. Sekreterare hos Västmanlands läns livsmedelsstyrelse 1917-08-16 och hos dess jordbruksråd s. å. 28/8. Advokat 1919-11-01. Gift 1917-03-31 i Västerås med Hulda Axelina Peterson, född 1880-07-22 i Lindesbergs förs , Örebro län, dotter av bergsmannen Fredrik Peterson och Margareta Lovisa Eriksson.

Barn:

 • Ingeborg Iliana Bertilsdotter, född 1918-09-13 i Västerås förs,. Filosofie stud. vid Uppsala universitet.
 • Carl Torbjörn Bertilsson, född 1920-03-09 i Västerås.

TAB 10

Fredrik Vilhelm, (son av Per Ulrik Teodor, tab 5), född 1840-10-25 i Brännkyrka socken, Stockholms län. Arrenderade Nordanvik i Svartorps socken, Jönköpings län. Förvaltare Edesta. Arrenderade Tranberga i Torpa socken, Östergötlands län 1874–1888. Ägde en tid från 1880 Fiskeboda i Julita socken, Södermanlands län. Död 1914-06-13 på sin egendom Klockhammar i Kils socken, Örebro län,. Gift 1863-05-25 på Malma i Västra Ryds socken, Östergötlands län med Julia Amalia Charlotta Stockhaus, född där 1835-10-21, död 1917-02-11 på Klockhammar, ]], dotter av hovkamreraren Gustaf Adolf Stockhaus och Vilhelmina Göhle.

Barn:

 • Alma Amalia Sofia Vilhelmina, född 1866-05-14 Hesselby. Ägde hälften i Klockhammar 1917–1919, Kårsta i Hovsta socken, Örebro län 1919–1925, samt äg. Gröndal i sistnämnda socken, sedan 1926. Död 1939-05-03 i Järle i Ervalla socken, (Örebro län), (Nora bergs förs, Örebro län, db 18).
 • Nanna Freja Leona Iliana, född 1874-06-18 på Tranberga. Död 1938-12-10 i Järle i Ervalla socken, (Örebro län), (Nora bergs förs, Örebro län, db nr 41). Gift 1898-09-18 i Stockholm med disponenten för Jerle torvfabriksaktiebolag Hilding Eriksson Bruce, född 1862-12-28 i Visnums socken, Värmlands län. Död 1935-03-20.

Källor

1Hc. 2Öä VIII: 409. 3SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: