:

De Silentz nr 1507

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Silentz nr 1507 †

Adlad 1716-08-24, introd. 1719. Utdöd 1826-02-14.


1A. W. Stiernstedt, Om kopparmyntningen i Sverige (1863). 2Al. 3Hm. 4Sgn. 5At (P).

TAB 1

Govert Silentz, härstammade av en gammal adl. släkt i spanska Nederländerna, vilken, under hertigens av Alba förföljelser nödgades rymma landet. Född i Holland. Var 1603 handelsman i Lübeck. Av konung Gustaf II Adolf 1619 införskriven till Sverige. Erhöll 1621-01-30 försäkran om byggande av kopparkvarn i Säter i Dalarne och inrättade gårmakeriet därst.1. Arrenderade Säters gård och län2 genom kontrakt 1621-12-12 samt jämväl Säters kopparbruk2 1629-02-05–1630-02-10. Anlade på kopparkompaniets bekostnad gårmakeri för kompaniets koppar vid Avestafors 1636.1

Barn:

 • Vilhelm Silentz. Borgmästare i Säter 1649-05-20. Gift med Carin Nilsdotter, som levde 1667, dotter av Nils Bengtsson och Gertrud Håkansdotter samt brorsdotter till riksrådet och presidenten Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhoff, nr 8.

Barn:

 • Herman Silentz. Kapten vid Hälsinge regemente 1675-09-10. Död 1677 under hemresan till Norrland av kallbrand i sina uti slaget vid Lund 1676-12-04 erhållna blessyrer. Gift med Agneta N. N.

Barn:

 • Vilhelm Silentz, adlad de Silentz, född 1660. Först mönsterskrivare, sedan underofficer vid Hälsinge regemente. Sergeant vid generallöjtnanten Skyttes dragoner 1677. Fänrik därst. 1678. Avsked 1679. Handskrivare hos generalmajoren och landshövdingen Lybecker i Kristianstad s. å. Landskanslist i Göteborgs och Bohus län 1680. Landssekreterare därst. 1684-12-09. Stadssekreterare i Göteborg 1696-04-23. Notarius publicus därst. 1699-01-26 justitieborgmässtare 1703-01-16. Tillika häradshövding i Sävedals härad. Justitiepresident i förutn. stad 1716-08-22. Adlad s. å. 24/8 (introd. 1719 under nr 1507). Lagman i Göteborgs lagsaga 1718-10-11. Död 1719-08-20. Han var med i slagen vid Lund och Landskrona och blev vid båda tillfällena blesserad. Gift med Ingrid Bruun, född 1668, död 1756-03-14 i Göteborg, dotter av borgmästaren i Kungälv Claes Bruun. De hade tillsammans 24 barn, av vilka endast 16 äro till namnen bekanta.

Barn:

 • Christina, född 1690-02-24. Gift 1:o 1705-10-17 med handelsmannen i Göteborg Martin Edenberg. Gift 2:o med kaptenen Samuel Christoffer von Schaffrath.
 • Catharina, född 1691-05-01, begraven5 1756-12-14. Gift med råd- och handelsmannen i Göteborg Olof Häger.
 • Herman, född 1692-05-28. Stadssekreterare i Göteborg 1719, död ogift 1731.
 • Anna Beata, född 1693-08-12, död ung.
 • Gustaf, född 1695-01-31 i Bohuslän. Student i Uppsala 1709-01-30. Volontär först vid Älvsborgs regemente 1709 och sedan vid Skaraborgs regemente 1710-02-25. Furir därst. s. å. i mars. Sergeant s. å. 16/8. Fältväbel s. å. i sept. Löjtnant 1711-03-09. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1716-03-27. Död ogift 1719-01-26.
 • Carl Vilhelm, född 1696-04-07. Krigsfiskal. Dödsskjuten i norska fälttåget 1718 vid konungens sida, och på hans bekostnad begraven i Fredrikshall.
 • Niklas, född 1698. Kyrkoherde. Död 1732. Se Tab. 2
 • Govert, född 1701
 • Johanna Catharina, född 1702-05-31 tt barn.
 • Govert, född 1703.
 • Brita Maria, född 1705-05-00. Död 1762-01-11. Gift 1729-12-02 med assessorn Johan Eberhard von Ferber, född 1678, död 1761-06-29 i Ronneby.
 • Agneta Elisabet, född 1706-10-22. Gift 1:o med sjötullsinspektoren N. N. Hohenthal. Gift 2:o 1741-03-25 i Göteborg med packhusinspektoren därst. Magnus Sparman. Gift 3:o 1746-05-25 i Gammelstaden vid Göteborg med kronofogden i Kinds och Redevägs härader, assessorn Olof Borgström i hans 2:a gifte.
 • Govert, född 1708. Rådhuskanslist. Död 1761. Se Tab. 3
 • Anna Beata, född 1709-12-09, som död ung.
 • Johan Benedikt, född 1711-05-09, som död ung.
 • Carl Gustaf, född 1713-03-04, som död ung.

TAB 2

Niklas (son av Vilhelm Silentz, adlad de Silentz, Tab. 1), född 1698-08-24 i Göteborg. Student i Uppsala 1716-11-20. Disp. pro exercitio därst. 1718. Student i Lund. Filosofie magister därst. 1723. Prästvigd 1724. Vice notarie i hovkonsistorium 1725-05-21. Extra ordinarie hovpredikant och pastor vid livdrabanterna 1726-02-00. Kyrkoherde i Näsby och Ervalla församl:s pastorat av Västerås stift 1728. Död 1732-08-23 [Hm]. Gift 1729-08-20 med Margareta von Bysing, född 1710-03-10, död 1763-06-04, dotter av hovkamreraren Olof von Bysing, och Anna Margareta Adlerfelt.

Barn:

 • Vilhelm3, död ung.
 • Anna Christina, död 1765-05-23 Börsjö. Gift 1763-10-02 på Landsjö i Kimstads socken Östergötlands län med kornetten Knut Drake af Hagelsrum, född 1718, död 1765.

TAB 3

Govert (son av Vilhelm Silentz, adlad de Silentz, Tab. 1), född 1708-05-26. Kanslist vid rådhusrätten i Göteborg. Avsked 1761. Död s. å. 21/11 i Göteborg. Gift med Edla Svedheim, född 1711, död 1784-04-04 i Göteborg, dotter av brukspatronen Bengt Larsson Svedmark och Anna Davidsdotter Feif samt syster till majoren David Svedheim, adlad Svedenheim.

Barn:

 • Vilhelm Benedikt, född 1737-09-05, död som ung.
 • Ingrid Charlotta, född 1738, död som ung.
 • Anna Maria, född 1739, död som ung.
 • Vilhelm Adolf, född 1741-12-12 i Göteborg. Antagen till prov i banken 1762-06-22. Volontär vid Västmanlands regemente 1766-08-20. Rustmästare därst. 1767-03-10. Fänrik 1771-06-19. Löjtnant 1775-10-26. Avsked 1779-02-10. Kammarjunkare 1806 2//1. Krigsråds n. h. o. v. 1821-12-11. Död 1826-02-14 i Ärentuna prästgård i Uppland och var den sista av ätten. Han testamenterade en summa penningar till riddarhuset till pensioner åt adliga fruntimmer. Gift 1777-04-06 Gäddeholm med friherrinnan Ulrika Magdalena Palmqvist, född 1740, död 1800-08-04 Vesslingbyholm, dotter av löjtnanten, friherre Carl Gustaf Palmqvist, och friherrinnan Helena Dorotea Yxkull.
 • Johan David, född 1742-11-09 i Göteborg4. Student i Lund 17674. Kanslist vid rådsturätten i Göteborg. Notarie därst. Död ogift 1799-05-21 i nämnda stad.4
 • Claes Jakob, född 1744-02-27. Kadett vid Ostindiska kompaniet. Styrman därst. Avhördes icke vidare och omkom troligen snart.
 • Cecilia Louisa, född 1746-05-30, död 1775-12-20 i Kristianstad. Gift 1771-10-10 med handelsmannen i Kristianstad Mattias Wiljander, född 1744, död 1798-12-03 i nämnda stad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: