:

Gyldenboij nr 1128

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyldenboij nr 1128 †

Adlad 1688-03-24, introd. 1689. Utdöd.

Uppgiften å Riddarhusgenealogien att den adlade Erik Gyldenboij var son till borgmästaren i Stockholm Anders Boij, stamfader för adliga ätterna von Boij, och Boy, är oriktig. Någon son med detta namn förekommer varken i Anders Boijs eller hans hustrus bouppteckningar.3


1Öä XII s. 159. 2At (RA). 3SRB. 4Likvidationer, flottan, KA (medd. av assessor A. Adelborg). 5Lk.

  • Erik Boij, adlad Gyldenboij, född i Stockholm. Tjänte först i engelska och holländska örlogsflottorna. Var kapten på svenska kofferdiskeppet Maria 1675. Kapten vid svenska amiralitetet s. å. 31/7 kommendör därst. 1678-06-15. Adlad 1688-03-24 (introd. 1689 under nr 1128). I kommendörstjänsten stadfästad 1696-05-07. Avsked 1698-09-02. Död före 1703-01-05 då hans arvingar betalade för hans lik och grav i Katarina kyrka i Stockholm. Han var en skicklig och oförskräckt sjöman. Gift 1676 med Elisabet Hedvig Focken1, född 1660, död omkr. 1682 i Stockholm, dotter av handelsmannen i nämnda stad Johan Focken och hans 2:a hustru Elisabet Thering.1

Barn:

  • Hedvig Elisabet, född 1677, död i pesten 1710.4. Gift 1703-12-08 i Stockholm med2 ryttmästaren vid svenska adelsfanan Sven Lundgren, som levde 17164. Han blev dömd från livet5 1711-03-00, men benådad.
  • Anna Maria, född 1679, död 1718-04-17 i Ystad i barnsäng. Gift 1:o 1697-03-28 i Karlskrona med apotekaren och rådmannen i Ystad Peter Feuersen, född 1670, död 1715-04-04 och begraven s. å. 15/5 i S:ta Maria kyrka i Ystad. Gift 2:o 1717-06-27 i Ystad med första mannens efterträdare, apotekaren Anders Schwartz i hans 1:a gifte (gift 2:o med Helena Catharina Ravn i hennes 1:a gifte, född omkr. 1687 i Köpenhamn, död 1763-01-28), döpt 1683-10-02 i Göteborg, död 1730-01-01 i Ystad [LS].
  • Anders, född tvilling, döpt 1681-04-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, levde 1695-11-11 vid bouppt. efter morfadern.3
  • Johan Herman, född tvilling, döpt 1681-04-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, levde 1695-11-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: