:

Cederqvist nr 525

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1651-03-02, introducerad 1652. Levde ännu i mitten av 1700-talet, men är numera sannolikt utdöd eller kan ej legitimera sig. Adelsnamnet är Cederqwist (ej Cederqvist).

TAB 1

Håkan N.N.

Barn:

 • Laurentius Haquini Kylander. Kyrkoherde år 1530 i Västra Tollstads pastorat/E.
 • Knut Håkansson. Se Tab 2

TAB 2

Knut Håkansson. Bonde i Drättinge i Gammalkils socken, Östergötlands län [Sön].

Barn:

TAB 3

Haqvinus Canuti, † 1600. Prästvigd 1558. Komminister i Gammalkil 1558 Studerade i Uppsala 1559. Kyrkoherde 1575 i Gammalkils pastorat av Linköpings stift. Prost 1590. Gift med Karin Rasmusdotter [Hm].

Barn:

 • Johannes Haquini, † 1634. Se Tab 4
 • Christmannus Haquini född 1569, † 1621. Komminister och från 1601 kyrkoherde i Gammalkil. Gift med Elisabet Drysandra i hennes 1:a gifte. Dotter till kyrkoherden i Ekebybornas pastorat/E Johannes Erici och Margareta Holm. Hennes 2:a gifte 1623 med makens efterträdare i Gammalkil Magnus Petrus Juniperus född 1579 i V. Eneby, † 1633-04-02.
 • Elin Håkansdotter född 1578, † 1642-02-21 i Linköping. Gift 1599 med biskopen i Linköping Jonas Kylander född 1566 i Drättinge, † 1630 i Linköping.
 • Margareta Håkansdotter, † 1622 av pesten. Gift med kyrkoherden i Västerlösa pastorat, Linköpings stift Torstanus Olavi född 1569, † 1622 av pesten. Hans 1:a gifte med N.N. Jonsdotter.
 • Andreas Haquini. Komminister i Västra Harg 1636, i Oppeby 1640. Blev sjuk och sinnessvag och intogs på Linköpings hospital 1652-01-28, † 1652. Gift med N.N., † 1651.

TAB 4

Johannes Haquini. Kyrkoherde i Stora Åby pastorat av Stora Åby stift och i Rappestads pastorat 1624. †1634. Gift med Ingel Hemmingsdotter.

Barn:

 • Nicolaus Johannis Kylander, † 1644 [Hm]. Se Tab 5
 • Elisabet Johansdotter.
 • Per Johansson. Kollega i Viborg.

TAB 5

Nicolaus Johannis Kylander, † 1644 [Hm]. Kyrkoherde i Mjölby pastorat av Mjölby stift 1615.

Barn:

 • Håkan Nilsson Kejman född 1615, † 1655 Se Tab 6
 • Olaus Nicolai Kylander, † 1675-04-09. Komminister i Gammalkils pastorat, Linköpings stift 1642-04-05. Gift 1659-05-22 med Ingrid Kihlman döpt 1639-09-26, begravd 1666-06-06. Dotter till kyrkoherden i Gammalkil Svno Magni Tollstadius och Kerstin Persdotter.
 • Brita, begravd 1665-02-12. Kallas Olufzdotter i herdaminnet. Gift 1:o med kyrkoherden i Kullerstads pastorat, Linköpings stift Jonas Neokylander, † 1650. Gift 2:o 1652 med förre makens efterträdare i Kullerstad Jonas Petri Falkius född i Malexanders sn/E, † 1663. Hans 1:a gifte med Sara N.N., begravd 1649-04-11 i Herrberga sn/E. Gift 3:o 1663-12-03 med förre makens efterträdare i Kullerstad Petrus Corylander. Hans 1:a gifte med Maria Andersdotter, † 1665-10-12. Hans 2:a gifte med Barbro Bruzaea född 1612 i Tunghult i Hässelby sn/F, † 1682-09-02.
 • Elin, begravd 1675-07-12. Gift i Klockaregården i Gammalkils sn/E.

TAB 6

Håkan Kejman Nilsson Cederqvist född 1615 i Mjölby, † 1655-12-12 i Jönköping och begravd i Västerlösa kyrka/E där hans sorgefana upphängdes. Att han var son till Nicolaus Johannis Kylander beläggs tidigast 1754 i Stiernmans tryckta adelsmatrikel. Adlad Cederqwist till Luckö Sund och Kulasö troligen i Estland. Student i Uppsala 1631-03-11. Inskriven vid Uppsala universitet under namnet Haquinus Nicolai Ostrogothus. Sekreterare vid estniska guvernementet och assessor i revalska borgsrätten 1642-07-18. Finsk referendarie i kungliga kansliet 1646. Adlad 1651-02-03 och introducerad år 1652 under nr 525. Assessor i Göta hovrätt 1652-11-13. Gift med Sara Holm född 1620-10-08, † före 1655-07-27 och begravd s.å. 12/8 i Jakob/A. Dotter till prosten och kyrkoherden i Norrköping och tillika kungliga hovpredikanten magister Hans Matthiae och Brita Evertsdotter Holm samt brorsdotter till assessorn, oxuppfödaren och finansmannen i Linköping Peder Mattsson Stiernfelt och biskopen i Strängnäs Johannes Matthiae Oljeqvist.

Barn:

 • Ett barn, begravd i Klosterkyrkan/A 1651-09-07. Det ringdes med alla klockor tre gånger. Källa: Storkyrko/A LIa1:17 s6.
 • Nils Cederqvist. Fänrik vid Södermanlands regemente 1666-08-23. Kapten i staden Kampen i Holland.
 • Brita Cederqvist.
 • Israël Cederqvist. Reste till Ostindien.
 • Hans Cederqvist. Reste till Ostindien.
 • Christina Cederqvist.
 • Sara Cederqvist.
 • Johan Cederqvist. Student i Uppsala 1664-11-22. Musketerare vid Livgardet 1671 och pikenerare s.å. Löjtnant vid bergsregementet 1674-11-09 Kapten vid Västerdalsbrigaden 1676-08-16. Gift 1674-12-09 med Anna Lillieholm. Dotter till häradshövdingen Mattias Johansson Lillieholm och Anna Bendtz.
 • Gustaf Cederqvist. Löjtnant vid bergsregementet 1674-11-02.
 • (?) Peter Cederqvist. Sekreterare. Var upptagen i Riddarhuset som skyldig att betala sköldebrevsavgiften. (RHG.)

Utan känd härledning

 • Johan Cederqvist född 1706, † 1755-05-01 i Vadstena och begravd på klosterkyrkogården i Vadstena. Kallas välboren. Tullskrivare först i Örebro, sedan i Vadstena. Interimsskeppare och vaktmästare vid krigsmanshuset. Gift 1742-04-11 i Vadstena med Anna Greta Kiellman, † 1753-10-02 i Vadstena(?) [RHG].

Barn:

 • Christina Juliana Cederqvist född 1743-02-11 i Vadstena/E. Vadstena CI:3 s206: Dopvittnen var Ryttmästare Giese, Löjtnant Lund, Cornett Myrman, Mårten Deublet(?), tullnär Ides fru, hustru Brita Kiellman, piga Greta Ahlqvist, Lisa Gråberg.
 • Johan Jacob Cederqvist född 1745-01-17 i Vadstena. Vadstena CI:3 s220: Dopvittnen var välborne Hr. Insp. Magnus Strålenhielm, löjtnant Lunds fru, .... Hr. Isac Sundvall på Krigsmanshuset, Mäster Christian Valter, smedsgesäll Peter Schotte, P i P Pet. Hörberg Capitain, hustru Ingeborg Gråberg, hustru Maria L. Diurman, hustru Greta Meunja.
 • Anna Maria Cederqvist född 1748-06-30 i Vadstena. Vadstena CI:3 s246: Dopvittnen var vaktmästare Emanuel Sörling, borgare Salomo Bromander, Anders Valman, Tull insp. Trautzell(?)s fru, hustru Lisa Bromaner, jungfru Catharina Doubblet.
 • Johannes Cederqvist född 1751-01-30 i Vadstena. Vadstena CI:3 s264: Dopvittnen var komminister Olav Lillienberg, fru Stina Länk, klockare Maloch Vedström, hustru Stina Abrahamsdotter, jungfru Anna Catharina Vedgren.
 • Henrik Cederqvist född 1753-08-16 i Vadstena(?). (RHG.)

I Bosjöklosters kyrkoarkiv/M nämns följande personer, som sannolikt hörde till ätten (At (S).) :

 • Hejderidaren, välborne herr Cederqvist från Kyrkhultahus begraven allhelgonadag 1738.
 • Skrivaren Johan Cederqvist och hans hustru omtalas 1732 16 Sankti Michaeli Dag som dopvittnen. Bosjökloster CI:1 s61
 • Jungfru Johanna Cederqvist från Bosjökloster nämnes 1733 8 dom Trinit som dopvittne och 18 Dom 3 Adventi var Johan Cederqvist dopvittne. Bosjökloster CI:1 s62.
 • Madame Anna Stina Cederqvist. Gift 1725-06-04 i Bosjökloster med studerande Samuel Fogelius. Bosjökloster CI:1 s78.

Följande personer har hittats i Vikingstad:

 • Vikingstad AI:7 s188 + dito AI:3 s6: Ryttare och gratialist i Vadstena krigsmanshus Lars Cederqvist född i augusti 1749 i Gammalkil. Gift 1772-12-06 med Margareta Sophia Karlsdotter Drake af Hagelsrum. Paret hade fem barn.
 • Vikingstad AI:7 s190: Korpral Per Cederqvist född 1722-05-01 i Åsbo, begravd 1756-09-03 i Maj, Finland. Tillhörde Hamiltonska regementets församling i Finland. Not: ...Per Sederqvist som före begravningen blev uppskuren för att förnimma om korpral Björkman som slagit honom var skyldig till hans degraderad till gemen. Gift med Brita Jonsdotter. Paret hade minst tre barn.

Följande personer har hittats i Hjälmseryd:

 • Frälseinspector och gästgivare Daniel Cederqvist född ca 1709, † 1773-12-28 av rödsot i Starrhult, Hjämseryd/F. Gift 2:o 1769-02-12 med Christina Brodersonia. Hans 1:a gifte med Cajsa Comstadia född ca 1725, † 1767-06-09 av bröstsjuka. Dotter till gästgivare Israel Comstadius och Regina Andersdotter i Starrhult och syster till Lars Comstadius som var gift med Anna Comstedt.

Barn i 1:a giftet:

 • Joachim Israel Cederqvist
 • Christina Helena Cederqvist
 • Charlotta Cederqvist
 • Ulrica Cederqvist
 • Ingrid Catharina Cederqvist

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Sophia Cederqvist född 1770-01-26 och † s.å. 17/5 i Hjälmseryd. Källa Hjälmseryd C:2 s218 no5. Det finns dopvittnen.
 • Pehr Cederqvist född 1772-06-17 och † s.å. 6/9 i Hjälmseryd. Källa Hjälmseryd C:2 s248 no21: Modern Christina Broderzonia från Nydala där fadern var comminister. Bland flera dopvvittnen fanns prostinnan Ödman, jungfru Greta Stina Ödman, jungfru Anna Lena Ödman, jungfru Anna Cajsa Simpel, en snickardotter från Västbo (?), nämndemannen Johan Lund, gymnasisten Gabriel Ödman samt ett par till svårtydda namn.
 • Cajsa Sara Cederqvist född 1773-07-28 i Hjälmseryd. Källa Hjälmseryd C:2 s260 no30: Bland flera dopvittnen fanns jungfru Anna Lena Ödman, jungfru Sara Broderzonia, Hr. vice pastor Lori(?), Sam Christian Brunning.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: