:

Munthe

Från Adelsvapen-Wiki

Munthe

Adliga ätten Munthe

Redan för 900 år sedan florerade ätten Munthe, eller som den då ofta skrefs, Munte i Flandern, och från år 900, då namnet första gången i skrift återfinnes i ett latinskt donationsbref, förekommer det sedan allt oftare i Flandriska urkunder, bref diplomer och aktstycken under mer än ett halft årtusende. Efter denna tid försvinner emellertid ätten såsmåningom från Flandern, särskilt Gent, för att åter uppträda och i allt talrikare utgreningar sprida sig inom de Skandinaviska länderna.

Munthe-ätten har sitt namn af en ort Munte i Flandern, som ännu i dag och lika benämd finnes qvar; den ligger 4 1/2 kilometer söder om Gent och gömmer fortfarande inom sitt område lemningar efter den gamla medeltidsborgen, Herrarne van Muntes residens.

Utdrag af Stamtaflan över adliga ätten Munthe

Ascricius de Munthe, lefde omkring 1072-1114

son

Siger, Riddare, lefde år 1123

son

Siger, nämnes i handlingar af år 1163, 1166 och 1169

son

Gillis, nämnes i en handling af år 1247

son

Rokinus, nämnes i en handling af år 1247

son

Arnolphus, nämnes i en handling af år 1287

son

Godevaert, nämnes i handlingar af år 1300 och 1301

son

Gerard, Vasall år 1321 under Abbotstiftet St. Peter

son

Gillis, Riddare; hade år 1375 Ruspole i län af St. Peter

son

Bussaert, Riddare år 1368, Kungl. Kommisarie i Gent år 1391, † 1414

son

Daneel, nämnes först i en handling af år 1392 † före år 1420

son

Daneel, nämnes år 1421 bland adelsmännen i Flandern

son

Abel, nämnes först år 1457 och var då ännu helt ung, lefde ännu år 1486

son

Adam, blef år 1509 d. 20 mars jemte brodern Hans upptagen bland Tyska rikets Adel

son

Adam, kallas af några "General" i Kejsar Carl V:s tjenst

son

Ludvig, var född i eller nära Gent i Flandern, utvandrade till Tyskland och var Köpman och Patricier i Lübeck, † omkr. år 1580. gift med Elisabeth Paludan.

söner

  • Ludvig, Archediakon i Lund, † 1634. Stamfader för den nu utdöda Skånska grenen
  • Hans, Kyrkoherde i Tikjöb på Seeland, f 1560, † 1601. Gift med Catharina de Fine

ur Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel"

: