Gedda nr 2168

Från Adelsvapen-Wiki

2168.jpg

Adlig

Adlad 1797-11-01, introd. 1800. Adlad och adopt. 1801-05-28, introd. 1803.

TAB 1

Gude N.N., † efter 1589 men före 1594. Kan inte beläggas ha hetat vare sig Axelsson eller Gjedde eller haft adligt ursprung. Tjänte sig först upp till löjtnant. Blev sedan 1534 kyrkoherde i Kville pastorat i Bohuslän. Prost i Viken, vilken tjänst han innehade till 1573. Studerade i Wittenberg och var där Luthers lärjunge, men tänkte vid hemkomsten med värjan återvinna sina förfäders adelskap och blev knekt. Måste likväl, då konung Kristian III i Danmark började med reformationen och därför all studerad ungdom, som hade god grund i lutherska läran, eftersöktes till religionslärare, bliva präst. Brevväxlade flitigt med Luther och var en om lutherska lärans utbredande nitälskande man, varför han till säkerhet måste i början rida beväpnad med värja och pistoler. Blev slutligen på sin höga ålderdom blind och lät sig därunder, fast med otålighet, ses av skotska konungen Jakob VI, då han besökte Kville prästgård. Hans stora slagsvärd, som skall kommit med hans sonson Peder Jenssen till Naverstads prästgård, gick där i en vådeld förlorat. Gift med Johanna Pedersdotter, levde änka 1592 på Stora Kville.

Barn:

 • Håkan Gudesen Torde vara den Håkan Gudesen i Kville, som hos danske kungen klagade över att lensmanden Jens Thomesen tagit från honom en gård i Kville.
 • Jacob Gudesen. Möjligen identisk med Jacob Giedda som var rådman i Visby och stamfar för ätten Von Gedda.

Barn:

TAB 2

Jens Gudessen, † 1624. Student i Köpenhamn. Faderns efterträdare som kyrkoherde i Kville 1573-05-03 medan denne ännu levde. Prost i Viken. Gift med Ingeborg Asmundsdotter, bonddotter från Stora Jored i Kville socken.

Barn:

 • Peder Jenssen Gjedde. Kyrkoherde. Död 1645. Se Tab. 3
 • Johan Jenssen Gjedde. Kyrkoherde. Död 1662. Se Tab. 4
 • Hans Gudessen, † 1670. Religionspräst.
 • Axel Gudessen. Borgmästare i Marstrand.
 • Gude Gudessen. Smed, ev vapensmed.
 • Anna Gudesdotter. Gift med fältskär M. Hans Badskier.


TAB 3

Peder Jenssen Gjedde, (son av Jens Gudessen Gjedde, tab 1). Kyrkoherde i Naverstads pastorat av Göteborgs stift 1601. Död 1645. 'Han skall i en dröm fått uppenbarelse om sin död, kort förut innan den inträffade, och därför tagit ett högtidligt avsked av sin förs'

Barn:


TAB 4

Johan Jenssen Gjedde, (son av Jens Gudessen Gjedde, tab 1) (född 1600?). Student i Köpenhamn. Faderns medhjälpare i Kville 1623 och efterträdare därst. 1624. Prost i Viken 1647. Död 1662. Gift 1628 med Maria Mikaelsdotter, dotter av konungens ridfogde Mikael Olsson på Husaby vid Drammen i Norge. Paret ska totalt ha haft tio (10) barn.

Barn:

 • Andreas Gedda. Död 1675. Se Tab. 6
 • Petrus Johannides Lucius Johansson Gedda, † ogift troligen 1668 sedan fadern sex år förut med döden avgått.
 • Ingeborg Johansdotter Gedda. Gift 1663-10-04 med sin faders efterträdare, kyrkoherde Olof Eriksson född 1625-11-14, † 1701-02-07.
 • Jöns Johansson Gedda.
 • Gude Johansson Gedda.
 • Nils Johansson Gedda.

TAB 5

Gude Pederssen Gjedde. Först faderns medhjälpare i Naverstad. Sedan 1646 hans efterträdare därst. Död 1658. Gift 1646 med Vivika Pålsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med första mannens efterträdare som kyrkoherde i Naverstad Jörgen Jensen Naur, död 1671), dotter av danske ridfogden Pål Nielssen Nöring och Vivika Rosenbielke.

Barn:

TAB 6

Andreas Gedda. Komminister i Bro församl. av Göteborgs stift. Död 16751. Gift med Barbro Hansdotter.1

Barn:

 • Hans Andreasson Gedda född 1670-05-15 i Bro socken, † 1725-01-17. Se Tab. 8
 • Johan Andreasson Gedda född efter 1670, † 1747-07-21. Komminister. Gift 1714 med Margareta Comenia. Dotter till kyrkoherden i Valla/N Peter Hansson Commenius och Maria Pihl.
 • Ingeborg Andreasotter Gedda. Gift med Pierre Grosin de la Rouselle

TAB 7

Per Gudesson Gedda, född 1648. Först adjunkt i Naverstad hos styvfadern. Sedan dennes efterträdare därst. 1672. Kyrkoherde i Vårdnäs pastorat av Linköpings stift 1716. Död där 1728-08-10, sedan han kort förut tagit avsked av sin förs Gift 1672 med Elsa Maria Ruda, död 1732-07-15, dotter av häradshövdingen Jörgen Ruda.1

Barn:

 • Gude Persson Gjädda, född 1677 i Naverstads prästgård. Student i Lund 1699. Prästvigd till faderns medhjälpare i Naverstad 1709. Adjunkt i Foss 1716. Kyrkoherde i Naverstad 1721. Död där 1751-06-30. Gift 1709 med Märta Magdalena Kall, dotter av lagmannen Per Kall och Maren Ryk. Se Tab. 9

TAB 8

Hans Andreasson Gedda född 1670-05-15 i Bro socken, † 1725-01-17 i Norrköping och begravd s. å. 28/1 i Norrköpings stads kyrka. Scholaris i Köpenhamn 1688. Student därst. 16922 och i Lund 16972. Prästvigd i Lund 1698. Adjunkt i Eldsberga församl. i Halland s. å. Vice pastor i Svenljunga 1701. Adjunkt vid domkyrkan i Göteborg 1702. Komminister därst. 1703 och vid Storkyrkan i Stockholm 1712. Kyrkoherde i Norrköping 1724-04-11. Kontraktsprost1 s. å. 15/8. Han var en skicklig predikant och drottning Ulrika Eleonora hörde honom gärna, varför hon ej sällan infann sig i Storkyrkan. Gift 1703 med Elsa Schröder. Dotter till prosten och teol. lektorn i Göteborg, magister Georg Schröder, av samma släkt som adl. ätten Schröderheim och Margareta Brunnerus. Paret hade totalt sju söner och 6 döttrar.

Barn:

 • Georg Hansson Gedda född 1705-04-17 antagligen i Göteborg, † 1780-11-24 i Abborfors [Ak], Strömfors sn/FIN. Student i Uppsala 1721 och i Lund. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1729-10-14. Konsulatsekreterare i Algier 1735-03-14. Återkallad 1736-11-11 men hemkom ej förrän 1740. Övergick i utlandet till katolicismen men omvändes i Sverige åter till den rätta evangeliska läran och fick på ansökan k. nåd för sitt avfall 1742-06-10. Tillerkändes exspektanslön 1743-05-05 sekreterare vid gränskommissionen mellan Sverige och Ryssland 1744-06-20. Återkallad 1749 men ånyo förordnad 1753-05-14 till bestridande av samma tjänst, som han innehade ännu 1765. Postkommissarie i Abborfors i Finland3 1772-01-28. Gift med Catharina Kirchain född 1725. Se Tab. 10
 • Andreas Hansson Gedda född 1706-09-09 antagligen i Göteborg, troligen † ung.
 • Mart. Sebastianus Hansson Gedda född 1708-11-25 antagligen i Göteborg.
 • Elsa Margareta Hansdotter Gedda född 1710-03-11 antagligen i Göteborg, † 1761-01-11 i Stavby.
 • Anna Maria Hansdotter Gedda född 1713-07-28 i Nikolai/A.
 • Dotter Hansdotter Gedda född tvilling 1714-12-21 i Nikolai/A.
 • Dotter Hansdotter Gedda född tvilling 1714-12-21 i Nikolai/A.
 • Anders Hansson Gedda född 1717-07-10 antagligen i Stockholm, † 1778-09-09 på Ålspånga säteri i Bettna sn. Kapten vid Västmanlands regemente.
 • Johanna Hansdotter Gedda döpt 1719-12-28 i Nikolai/A.
 • Johannes Hansson Gedda döpt 1722-03-23 i Nikolai/A.
 • Johannes Hansson Gedde född 1724-07-12 i Olai, Norrköping/E

TAB 9

Gude Persson Gjädda, född 1677 i Naverstads prästgård. Student i Lund 1699. Prästvigd till faderns medhjälpare i Naverstad 1709. Adjunkt i Foss 1716. Kyrkoherde i Naverstad 1721. Död där 1751-06-30. Gift 1709 med Märta Magdalena Kall, dotter av lagmannen Per Kall och Maren Ryk.

Barn:

 • Daniel Gude Gadda, född 1726-05-22. Extra ordinarie kanslist i generalpostexpeditionen3 1752-06-18. Postmästare i Vik3 1754-09-02. Hovkvartermästare hos konung Adolf Fredrik 1761-06-08. Postinspektör i Malmö3 1762-03-30. Avsked3 1778-10-19. Död 1808-04-01 Grimarp. Han sökte åren 1773, 1774 och 1775 hos konung Gustaf III förnyelse på adelskapet, men fick 1776-08-01 avslag. Ägde Öjhult i Pjätteryds socken Kronobergs län 1778–1805. Gift 1:o 1762-03-14 med Sofia Fredrika Boll, född 1741, död 1768-01-14 i Malmö, dotter av kaptenen Paul Boll och Johanna Christoffersson, adlad Adlersparre. Gift 2:o med Ebba Gustava Lindstedt född 1723-07-30, död 1802-04-03 Öjhult, dotter av råd- och handelsmannen i Norrköping, brukspatronen Hans Lindstedt och Anna Margareta Strauch, samt brorsdotter till landshövdingen Vilhelm Lindstedt, adlad Lindenstedt. Se Tab. 11

TAB 10

Georg Hansson Gedda född 1705-04-17 antagligen i Göteborg, † 1780-11-24 i Abborfors [Ak], Strömfors sn/FIN. Student i Uppsala 1721 och i Lund. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1729-10-14. Konsulatsekreterare i Algier 1735-03-14. Återkallad 1736-11-11 men hemkom ej förrän 1740. Övergick i utlandet till katolicismen men omvändes i Sverige åter till den rätta evangeliska läran och fick på ansökan k. nåd för sitt avfall 1742-06-10. Tillerkändes exspektanslön 1743-05-05 sekreterare vid gränskommissionen mellan Sverige och Ryssland 1744-06-20. Återkallad 1749 men ånyo förordnad 1753-05-14 till bestridande av samma tjänst, som han innehade ännu 1765. Postkommissarie i Abborfors i Finland3 1772-01-28. Gift med Catharina Kirchain född 1725.

Barn:

 • Georg Georgsson Gedda, adlad Gedda, född 1755-06-19 i Pyttis socken i Finland. Student i Uppsala 1770. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1772-09-07. Fanjunkare vid lätta dragonkåren i Stockholm 1773-05-21. Sekundlöjtnant vid Royal Suédois 1776-11-11. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1778-01-14, premiärlöjtnant vid Royal Suédois 1780-07-18. Kapten därst. 1785-04-25. Löjtnant vid Flemingska regementet å Sveaborg s. å. 27/9. Major i neapolitansk tjänst 1787-11-28. Major och brigadadjutant vid 2. gardet i Sverige 1791-09-27. Premiärmajor därst. 1792-05-25. Överstelöjtnant i armén 1793-01-18. RSO 1794-11-24. Överste i armén 1795-11-02. Sekundchef för livregementets värvade lätta infanteribataljon 1796-02-03. Adlad 1797-11-01 (introd. 1800 under nr 2168). Generaladjutant 1802-12-09. Död 1806-10-22 i Stockholm. 'Han var under tjänsten i Frankrike bland annat med vid belägringarna av S:t Philippe de Mahon och Gibraltar. Gift 1797-03-29 i Stockholm med sin sysslings dotter Margareta Ulrika af Flodin född 1777-05-08, död 1834-04-16 i Stockholm. Dotter till biskopen i Västerås doktor Johan Gustaf Flodin och Ulrika Sofia Schröderheim B. Se Tab. 12

TAB 11

Daniel Gude Gadda, född 1726-05-22. Extra ordinarie kanslist i generalpostexpeditionen3 1752-06-18. Postmästare i Vik3 1754-09-02. Hovkvartermästare hos konung Adolf Fredrik 1761-06-08. Postinspektör i Malmö3 1762-03-30. Avsked3 1778-10-19. Död 1808-04-01 Grimarp. Han sökte åren 1773, 1774 och 1775 hos konung Gustaf III förnyelse på adelskapet, men fick 1776-08-01 avslag. Ägde Öjhult i Pjätteryds socken Kronobergs län 1778–1805. Gift 1:o 1762-03-14 med Sofia Fredrika Boll, född 1741, död 1768-01-14 i Malmö, dotter av kaptenen Paul Boll och Johanna Christoffersson, adlad Adlersparre. Gift 2:o med Ebba Gustava Lindstedt född 1723-07-30, död 1802-04-03 Öjhult, dotter av råd- och handelsmannen i Norrköping, brukspatronen Hans Lindstedt och Anna Margareta Strauch, samt brorsdotter till landshövdingen Vilhelm Lindstedt, adlad Lindenstedt.

Barn:

 • 1. Gude Axel de Gedda, adlad och adopt. Gedda, född 1763-04-08 i Malmö. Kadett på ostindiska kompaniets skepp Finland 1777. Arklimästare vid amiralitetet 1780-01-22. Fänrik därst. 1783-03-18. Löjtnant 1788-08-15. Kapten vid örlogsflottan 1793-12-22. Major i flottorna och överadjutant 1799-07-30. Adlad 1801-05-28 och adopt. på sin frände generaladjutanten Georg Geddas adl. namn och nummer, nr 2168 (introd. 1803). Major vid amiralitetet 1803-08-02. Avsked 1804-12-07. Lotslöjtnant i södra lotsdistriktet och Malmö fördelning 1821-06-26. Död 1828-12-25 i Landskrona. Ägde Öjhult 1805–1808 och Grimarp i Södra Ljunga socken Kronobergs län 1808–1821. Gift 1787-03-27 i Pjätteryds socken Kronobergs län med Vilhelmina Fredrika Tott, född 1772-08-17 i Bengalen, död 1833 i Landskrona, dotter av förste sekreteraren i holländska justitiekonseljen i Hougli i Bengalen Fredrik Tott och Rita Brengman av portugisisk släkt, samt brorssons dotter till ryttmästaren Otto Tott, adlad och adopt. Tott. 'Hon överfördes vid 6 års ålder till Sverige.'

TAB 12

Georg Georgsson Gedda, adlad Gedda, född 1755-06-19 i Pyttis socken i Finland. Student i Uppsala 1770. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1772-09-07. Fanjunkare vid lätta dragonkåren i Stockholm 1773-05-21. Sekundlöjtnant vid Royal Suédois 1776-11-11. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1778-01-14, premiärlöjtnant vid Royal Suédois 1780-07-18. Kapten därst. 1785-04-25. Löjtnant vid Flemingska regementet å Sveaborg s. å. 27/9. Major i neapolitansk tjänst 1787-11-28. Major och brigadadjutant vid 2. gardet i Sverige 1791-09-27. Premiärmajor därst. 1792-05-25. Överstelöjtnant i armén 1793-01-18. RSO 1794-11-24. Överste i armén 1795-11-02. Sekundchef för livregementets värvade lätta infanteribataljon 1796-02-03. Adlad 1797-11-01 (introd. 1800 under nr 2168). Generaladjutant 1802-12-09. Död 1806-10-22 i Stockholm. 'Han var under tjänsten i Frankrike bland annat med vid belägringarna av S:t Philippe de Mahon och Gibraltar. Gift 1797-03-29 i Stockholm med sin sysslings dotter Margareta Ulrika af Flodin född 1777-05-08, död 1834-04-16 i Stockholm. Dotter till biskopen i Västerås doktor Johan Gustaf Flodin och Ulrika Sofia Schröderheim B.

Barn:

 • Johan Ulrik Georgsson Gedda född 1798-03-23 i Stockholm. Fänrik vid Västmanlands regemente 1815-10-03. Död 1819-09-11 på Österhammar i Fellingsbro socken Örebro län.
 • Gustaf Georg Georgsson Gedda född 1799. Kapten. Död 1842. Se Tab. 3
 • Georgina Ulrika Charlotta (Ulla) Georgsdotter Gedda född 1802-03-11, död 1892-01-14 i Visby. Gift där 1834-08-14 med häradshövdingen i Gotlands södra härads domsaga Carl Reinhold Kökeritz född 1797, död 1874.
 • Gude Adolf Georgsson Gedda född 1806. Major. Död 1886. Se Tab. 4

TAB 3

Gustaf Georg, (son av Georg, tab 2), född 1799-10-13, i Stockholm. Kammarpage hos konungen 1816-06-27. Fänrik vid Västmanlands regemente 1817-01-21. Löjtnant därst. 1823-11-18. Adjutant i krigskollegium 1826-11-22. Kapten och regementskvartermästare 1835-03-28. Död 1842-06-19 vid Sätra brunn i Kila socken Västmanlands län. Gift 1826-11-00 med Christina Lovisa Bergström, född 1804-04-22, död 1878-06-18 Edesta

Barn:

 • Tora Amalia Georgine, född 1828-11-24, död 1893-06-13 Hedås. Gift 1:o 1849-10-27 med handlanden i Västerås Fredrik Ludvig Langenberg, född 1817, död 1878-06-11 på Edesta. Gift 2:o 1881-02-20 i Stockholm med tullförvaltaren i Södertälje Bohan August Schenholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1853 med Julia L'Orange, född 1819, död 1878, dotter av auditören Carl Axel L'Orange och Eva Maria Zerl), född 1819-12-28. Död 1893-05-06 i Södertälje.
 • Georg Ulrik Gude, född 1832-07-13 på Sörby i Björskogs socken Västmanlands län. Kadett vid Karlberg4 1847-10-01. Död där 1854-02-09 och begraven på Solna kyrkogård Stockholms län.

TAB 4

Gude Adolf, (son av Georg, tab 2), född 1806-09-26 i Stockholm. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1824-01-31. Fänrik därst. 1825-01-25. Löjtnant 1833-04-27. Kapten 1843-07-31. 3. Major 1858-07-17. RSO 1859-04-28. Avsked 1862-04-29. Död 1886-03-08 i Västerås. Gift 1:o 1847-06-03 i Stockholm med Anna Charlotta Lundqvist, född 1824-10-15 i Frändefors socken Älvsborgs län, död 1853-06-29 på Önsta i S:t Ilians socken Västmanlands län. Gift 2:o 1855-03-04 Eka med Hilda Fredenberg, född 1819-03-04 på nämnda egendom, död 1883-01-01 på Önsta, dotter av majoren Carl Gustaf Fredenberg och Beata Elisabet Malmerfelt.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta Ulrika, född 1849-07-26 på Önsta, liksom syskonen. Död 1930-10-06 i Uppsala. Begraven i Västerås. Stiftsjungfru. Bokhållare vid gasverket i Västerås 1886. Avsked.
 • 1. Sigrid Christina Hedvig Margareta, född 1852-06-16, död 1857-08-19 på Önsta.
 • 2. Carl Georg Gude, född 1858-03-03. Volontär vid Västmanlands regemente 1875-04-07. Mogenhetsexamen s. å. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 22/11. Löjtnant 1889-05-01. Kapten i armén 1899-04-07. Kapten vid nämnda regemente 1899-05-05. RSO 1900-12-01. Avsked 1910-07-15. Major i armén 1911-12-30. Död ogift 1912-08-27 i Filipstad.
 • 2. Ove Gustaf Adolf, född 1859. Stationsinspektor. Död 1924. Se Tab. 5.

TAB 5

Ove Gustaf Adolf, (son av Gude Adolf, tab 4), född 1859-12-03 på Önsta. Telegrafist vid Stockholm – Västerås – Bergslagens järnväg 1877. Stationsskrivare vid Kilafors i Hanebo förs, Gävleb. 1878. Stationsinspektor vid Kilafors 1898-08-03 och i Uppsala 1908. RVO 1917-06-06. Avsked 1924-09-26 med utgången av dec. s. å. Död s. å. 24/11 i Uppsala domk.förs. Gift 1:o 1891-09-03 i Varberg, med Sigrid Magdalena Bolin, född 1870-11-07 i nämnda stad, död 1897-02-15 i Kilafors i Hanebo förs, Gävleb. Dotter av lasarettsläkaren, med. licentiat Claes Vilhelm Bolin och hans 1:a fru Amalia Steffenburg. Gift 2:o 1898-08-14 i Söderhamn med Ester Elisabet Carlson, född 1872-05-30 i nämnda stad (Uppsala domkyrkoförs db nr 181). Dotter av kamreraren Carl Valfrid Carlson och Johanna Carolina Berg.

Barn:

 • 1. Georg Gude, född 1892-07-01 (vid Kolafors järnvägstation) i Hanebo förs, Gävleb. Bergsingenjör. Se Tab. 6.
 • 2. Sigrid Elisabet Ulrika, född 1899-06-14 (vid Kilafors järnvägsstation) i Hanebo förs (socken) Gävleborgs län. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1917-05-22. Tjänsteman i Svenska handelsbanken. 1918-04-02–1924-12-31. Gift 1924-12-21 i Uppsala med kamreraren vid aktiebolaget Svenska handelsbankens avdelningskontor i Uppsala löjtnanten i Upplands infanteriregementes reserv John Rikard'' Wikander, född 1895-11-24 i Uppsala.
 • 2. Birgit Hilda Elisabet, född 1903-05-14 (vid Kilafors järnvägstation) i Hanebo förs, Gävleb. Död där 1904-07-01.
 • 2. Anna Brita Elisabet (Britt), född 1905-09-05 (vid Kilafors järnvägstation) i Hanebo förs, Gävleb. Stiftsjungfru. Gift 1931-05-23 i Uppsala Helga Trefaldighets med komministern därst. Lars Otto Fredrik Lindhagen (gift 2:o 1974 med Karin Pettersson, född 1928), född 1906-03-22 i Sthlm, Hedvig Eleon. Son av kyrkoherden Teodor Lindhagen o Anna Lagerberg.
 • 2. Karin Hilda Elisabet, född 1907-04-07 i Bollnäs förs (socken), Gävleborgs län. Stiftsjungfru. Gift 1932-05-14 i Uppsala (domkyrkoförs vb nr 73) med med. jubeldoktor Johan Olof (Olle) Hultén, född 1897-06-11 i Nyköping. Professor v univ. i Uppsala. KNO 1960-11-24. VÄD. KFLO. FFrK4klmrk. LVS.
 • 2. Gude Adolf, född 1911-08-08 i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala län. Studentexamen vid Uppsala enskilda lärov. o. privatgymn. 1931-10-09. Kansliexamen i Uppsala 1936-12-15. Filosofie kandidat examen därst. 1940-10-31.

TAB 6

Georg Gude, (son av Ove Gustaf Adolf, tab 5), född 1892-07-01 (vid Kilafors järnvägsstation) i Hanebo socken, Gävleborgs län. Studentexamen i Uppsala 1912-06-01. Elev vid Tekniska högskolan 1912–1916 och vid Bergshögskolan 1915–1916. Gift 1:o 1917-07-31 i Arbrå förs (kyrka) Gävleborgs län med Karin Maria Liljedahl, från vilken han blev skild genom Snevringe häradsrätts utslag 1929-12-13, född 1894-10-13 Nytorp. Dotter av ingenjören Artur Liljedahl och Elin Maria Sundblad. Gift 2:o 1931-08-03 i Uppsala Helga Trefaldighets förs (Sura förs, Vm., vb nr 14) med Blenda Bergström, född 1903-12-27. Dotter av kontorschefen vid Surahammars bruks aktiebolag Lars Robert Bergström och Elsa Vilhelmina Frendelius.

Barn:

 • 1. Ulf Georg, född 1918-05-24 i Uppsala.
 • 1. Georg Gude, född 1920-07-25 (vid Surahammars bruk) i Sura förs, Vm.
 • 1. Anita Maria, född 1924-04-07< (vid Surahammars bruk) i Sura förs,Barn:
Barn:

 • Ebba Sofia Fredrika, född 1787-12-12 på Öjhult, död ogift 1869-03-13 i Landskrona.
 • Daniel Fredrik, född 1788-10-06 på Öjhult. Fältväbel vid Kronobergs regemente5 1805-03-25. Död 1807-03-13 i Växjö.
 • Vilhelmina Christina, född 1790-09-17 på Öjhult, död ogift 1877-04-13 i Landskrona.
 • Leonard Axel, född 1795. Tullinspektor. Död 1867. Se Tab. 8.

TAB 8

Leonard Axel, (son av Gude Axel de Gedda, adlad och adopt. Gedda, tab 7), född 1795-10-16 Öjhult. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1814-09-26. Avsked 1822-04-19. Tullinspektor i Växjö. Landskanslist. Död 1867-01-27 i Växjö. Han avsade sig adelskapet och anhöll 1866-05-22 att bliva utstruken från genealogien å riddarhuset. Gift 1:o med Carin Jönsson, från vilken han blev skild, född 1800-09-08 i Pjätteryds socken Kronobergs län, död 1891-12-17 på Ljungdala vid Hässleholm, dotter av lantbrukaren Jöns Jönsson och Ingrid Svensson. Gift 2:o med Helena Olsson, född. 1809-03-25, död 1892-01-30 i Växjö.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1821. Rådman. Död 1862. Se Tab. 9.
 • 1. Daniel Fredrik, född 1823 Hanaskog s län, död 1863-05-16 i Stockholm.
 • 1. Ingrid Christina, född 1830-04-11 på Hanaskog, död 1922-06-13 i Stoby socken, Krist. ]] och begraven i Hässleholm. Gift 1847-12-01 i Förlovs socken Kristianstads län med lantbrukaren Teodor Ljungberg, född 1815-03-27 i Kristianstad, död 1890-11-31 Hessleholm s län.
 • 2. Carl August Vilhelm, född 1836-01-28. i Växjö stadsförs Marinsoldat. Överflyttade till utlandet, men återvände sedermera. Intagen i Elmhults försörjningsinrättning. Död där i Älmhults förs, Kron.. Gift 1877-10-31 i Tönsbergs k:a i Norge med pigan Marthe Kristine Güttormsöde (?) . Död 1891-11-15 (enl pä i Älmhults förs).
 • 2. Gustaf Johan, född 1838. Tingsskrivare. Död 1909. Se Tab. 13.
 • 2. Ebba Vilhelmina Christina, född 1843-05-17 i Växjö, död där 1900-11-13. Gift 1864-02-16, med kronolänsmannen i Sunnerbo härad Kronobergs län Gerhard Vilhelm Christoffer Svanfelt, född 1828-05-28, död 1868-05-23.
 • 2. Axel Fredrik, född 1845. Skrivare. Död 1910. Se Tab. 14.

TAB 9

Carl'' Gustaf (son av Leonard Axel, tab 8), född 1821-04-23 i Ljunga socken Kronobergs län. I tjänst vid landsstaten i Kronobergs län 1846. Landsfiskal. Rådman i Växjö 1857-05-22. Död där 1862-04-17. Ägde Kampen i Växjö landsförsaml. på 1850-talet. Gift 1854-05-27 i Åsheda socken Kronobergs län med Augusta Charlotta Ahlstrand, född 1834-05-28 på Klavreström i Nottebäcks socken Kronobergs län, död 1896-04-02 i Åsheda socken, dotter av kronolänsmannen, godsägaren Johan Henrik Ahlstrand och Christina Sofia Cederqvist.

Barn:

 • Gunilla, född 1855-10-11 i Växjö, liksom bröderna. Död 1937-08-14 i Växjö landsförs (db n:r 35). Biträde på postkontoret i Karlshamn. Extra ordinarie postexpeditör 1887-02-25. T. f. postmästare i Onsala Hallands län 1894-07-01–1895-06-30.
 • Gude Axel, född 1857-08-18. Farm. Stud. examen 1886-09-21. Elev vid farm. Institutet i Stockholm 1888–1889. Anställd på apoteket i Arvidsjaur (Norrb.). Död ogift 1908-11-23 i Härnösand (Varbergs förs, db).
 • Elof Hugo, född 1859-02-11. Död 1870-12-30 i Åsheda Kexegård i Åsheda socken.
 • Robert Uno, född 1861. Sakförare. Död 1920. Se Tab. 10.

TAB 10

Robert Uno, (son av Carl Gustaf, tab 9), född 1861-07-13 i Växjö. Studentexamen i Växjö 1881. (Mogenhetsexamen i Växjö 1881). Student vid Uppsala universitet 1882-02-02. Kronolänsmansexamen i Örebro. Extra ordinarie landskanslist i Örebro län. Sakförare. Död 1920-12-31 i Stockholm, Maria förs. Gift 1887-04-11 i Motala med Ellen Maria Eleonora Lundberg, från vilken han 1896-07-29 blev skild, född 1864-04-07 på Järstorp i likan. socken, Jönköpings län. Död 1930-01-22 i Linköping (domkyrkoförs db nr 20). Dotter av godsägaren, handlanden Sven Lundberg och Brita Christina Eriksson.

Barn:

 • Thor Gunnar Hugo (kallar sig Lundberg), född 1888-01-07 i Örebro, Nicolai förs. Verkmästare i Linköping. Fastighetsägare. Gift 1926-12-19 i Stockholm Högalids med Gertrud Elisabeth Berndtsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Johan Alfred Svensson, född 1890-01-24 i Mariestad, död 1925-11-16) ]], född 1895-04-02 i Stockholm, Katarina förs. Dotter av Frans Aron Ambertsson Enström och Emilia Elisabet Andersson.

Barn:

 • Robert Ivar Birger, född 1890. Vaktmästare. Se Tab. 11.
 • Erik Uno Teodor, född 1891-10-09 i Linköping, död där 1894-12-22.
 • Nils Georg, född 1894-09-30 i Linköping, död där 1895-06-13.
 • Sven Erik Emanuel, född 1896 i Linköping. Bataljonsläkare. Se Tab. 12.

TAB 11

Robert Ivar Birger, (son av Robert Uno, tab 10), född 1890-02-12 i Linköping. Gift 1:a 1914-05-30 i Linköping med Martha Alfrida Kilén född 1891-07-26 vid Tolefors i Kärna socken Östergötlands län. Dotter av befallningsmannen Adolf Fredrik Kilén.

Barn:

 • 1. Iris Maria Alice, född 1915-07-04 i Linköping, liksom syskonen. Tjänsteman i Östergötlands enskilda bank aktiebolag. Gift 1939-09-02 i Norrköping, S:t Olai förs (vb 170) med direktör Bo Svantesson Horndahl, född 1908-06-30. Dir i Ericsson & Horndahl AB.
 • 1. Sven Ivar Fredrik, född 1918-05-06 i Linköping, Domkyrkoförs
 • 1. Hans Ivar Henrik, född 1926-02-20 i Linköping (Linköp. domkyrkoförs fb nr 63). Död 1937-09-25 i Linköping (Link. domkyrkoförs db nr 267).
 • 1. Nils Ivar Bertil, född 1928-12-23 i Linköping.

TAB 12

Sven Erik Emanuel, (son av Robert Uno, tab 10), född 1896-11-14 i Linköping, Domkyrkoförs Studentexamen därst. 1914-05-18. Extra ordinarie amanuens vid anatomiska institutionen i Uppsala 1917-08-31. Med. kandidat examen 1918-05-30. Underläkare vid Malmöhus läns sanatorium i Orup 1920–1921. Fältläkarstipendiat 1923-02-02. Med. licentiat examen s. å. 9/4. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv s. å. 22/6. Bataljonsläkare vid Värmlands regemente s. å. 30/11. Assistentläkare vid Gävle lasarett s. å. (och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala s. å.) och vid Akademiska sjukhusets i Uppsala medecinska samt bröst- och barnavdelning 1923–1924. Praktiserande läkare i Karlstad 1924. T. f. amanuens vid Akademiska sjukhusets i Uppsala barnavd. s. å. T. f. 2. stadsläkare i Karlstad 1926-04-01–1926-12-31 och läkare vid Karlstads folkskolor s. å. 1/10. Läkare vid Karlstads straffängelse 1927. Studieresa till Wien s. å. Läkare vid Hynboholms upptagningshem 1931. Sekreterare i Värmlands fattig- och barnavårdsförbund s. å. Läkare vid Karlstads barnavårdscentral 1932. Studieresa till London 1933. Ledamot av Pensionsnämnd. Ordförande för Karlstads barnkrubba. Vice ordförande i Karlstads gymn.-förening och skollovskoloniförening. Överläkare vid Göteborgs stads delegationför barnhygien sedan 1939. Regementsläkare vid Värmlands regemente 1936-09-11. Regementsläkare vid Upplands regemente 1937-12-21. Avsked från beställningen på stat 1938-03-03. Regementsläkare över stat vid Göta artilleriregemente 1939-02-24. Erhöll tillstånd att inträda i Fältläkarkårens reserv 1940-02-23. RVO s. å. 6/6. Gift 1923-12-29 i Uppsala domk. med Ingrid Charlotta Tingvall, född 1900-11-08 i Västerås. Dotter av förste stadsläkaren i Uppsala Carl Gustaf Tingvall och Alma Fredrika Lindahl.

Barn:

 • Karl Gude, född 1924-12-02 i Karlstad, liksom brodern.
 • Erik Olov, född 1926-08-14 i Karlstad.
 • Fredrik, född 1932-12-02 i Karlstad.

TAB 13

Gustaf Johan, (son av Leonard Axel, tab 8), född 1838-10-1 i Växjö. Tingsskrivare, bosatt i Aringsås socken Kronobergs län. Död 1909-02-16 i Växjö. Gift 1:o 1873-11-22 med Elin Perdotter, född 1828-07-13 i Tavelås förs Kron. ]] , död 1876-04-10 i Växjö. Dotter av Peter Svensson och Maria Eriksdotter i Skjur. Gift 2:o 1882-04-10 med Johanna Maria Bergvall, född 1854-04-14 i Tegna, Hemmesjö förs Kron., , dotter av pigan Christina Nilsdotter i Tegnaby .

Barn:

 • 2. Agnes Gustava Maria, född 1883-08-26 i Växjö, död där 1885-05-11.
 • 2. Ragnar Leonard, född 1885-06-26 i Växjö, död 1890-07-22.
 • 2. Ragnhild Viktoria Elisabet, född 1891-10-11 i Alvestad i Aringsås socken. Gift 1916-04-15 med elektrikern Josef Gottfrid Emanuel Samuelsson, född 1887-09-30 i Näshults förs, Jönk..

TAB 14

Axel Fredrik, (son av Leonard Axel, tab 8), född 1845-04-08 i Växjö. Skrivare. Död 1910-09-21 i Växjö. Gift 1873-08-03 med Helena Christina Magnidotter, född 1843-09-06 ]] i Östra Torsås socken Kalmar län, död 1921-05-22 i Växjö ]], dotter av Magnus Andersson och Märta Larsdotter .

Barn:

 • Gotthard Valfrid, född 1873. död 1940. Typograf. Se Tab. 15.
 • Blenda Mariana, född 1874-04-30 i Växjö, död där ]] ogift 1914-05-27.
 • Gunilla Eufemia, född 1875-09-15 i Växjö,
 • Reinhold Leonard, född 1877-07-16 i Växjö, död s. å. 13/9 i Östra Torsås socken.
 • Carl Gunnar, född 1880. Gruvarbetare. Död 1918. Se Tab. 16.

TAB 15

Gotthard Walfrid , (son av Axel Fredrik, tab 14). (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1883-01-13), född 1873-05-05 i Växjö. Typograf å Alb. Bonniers boktryckeri i Stockholm. GM. död 1940. Gift 1908-08-10 i Stockholm, Engelbrekts med Margaretha (Maggi)'' Johansson, född 1872-02-04 i Nordingrå socken (Västernorrland), dotter av Johan Johansson och Catharina Jonsson.

Barn:

 • Lars Ragnar, född 1908-08-30 i Stockholm.
 • Magnus Birger, född 1910-04-27 i Stockholm, Gustaf Vasa förs
 • Thor Waldemar , född 1914-04-13 i Spånga socken, Stockholms län. Gardindekoratör hos AB Nord. Kompaniet.

TAB 16

Carl Gunnar, (son av Axel Fredrik, tab 14), född 1880-08-20 i Växjö. Gruvarbetare. Död 1918-11-10 vid Hyllinge gruva i Västra Broby socken, Kristianstads län. Gift 1905-12-16 i Växjö stadsförsaml. med Anna Elisabet Vilhelmsson, född 1884-05-17 i Nöbbele socken, Kronobergs län. Dotter av Vilhelm Olofsson och Carolina Christina Streting.

Barn:

 • Axel Frithiof Gunnar, född 1906-07-30 i Växjö.
 • Carl Ivar Bernhard, född 1908-04-15 i Växjö.
 • Fritz Levi Julius, född 1909-12-24 i Rya förs, Krist.
 • Knut Einar Wilhelm , född 1911-06-03 (vid Hyllinge gruva) i Västra Broby förs, Krist.
 • Svea Helena Christina, född 1914-07-28 (vid Hyllinge gruva) i Västra Broby förs, Krist.. Gift 1937-12-17 i Östra Ljungby förs, Krist. (vb nr 14) med isolonarbetaren Rudolf Simon Andreas Jönsson, född 1910-11-26 i Vällufs förs, Malm. Död 19/11 i Perstorp.
 • Yngve Rudolf Herman, född 1916-08-21 (vid Hyllinge gruva) i Västra Broby förs, Krist. Fabriksarbetare.

Källor

1Hm. 2Sgn. 3Kp. 4Hc 5KrAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.