:

Gedda nr 2168

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1797-11-01, introd. 1800. Adlad och adopt. 1801-05-28, introd. 1803.

TAB 1

Gude N.N., † efter 1589 men före 1594. Kan inte beläggas ha hetat vare sig Axelsson eller Gjedde eller haft adligt ursprung. Namnet Gedda kan inte beläggas inom släkten förrän under 1600-talets senare hälft. Tjänte sig först upp till löjtnant. Blev sedan 1534 kyrkoherde i Kville pastorat i Bohuslän. Prost i Viken, vilken tjänst han innehade till 1573. Studerade i Wittenberg och var där Luthers lärjunge, men tänkte vid hemkomsten med värjan återvinna sina förfäders adelskap och blev knekt. Måste likväl, då konung Kristian III i Danmark började med reformationen och därför all studerad ungdom, som hade god grund i lutherska läran, eftersöktes till religionslärare, bliva präst. Brevväxlade flitigt med Luther och var en om lutherska lärans utbredande nitälskande man, varför han till säkerhet måste i början rida beväpnad med värja och pistoler. Blev slutligen på sin höga ålderdom blind och lät sig därunder, fast med otålighet, ses av skotska konungen Jakob VI, då han besökte Kville prästgård. Hans stora slagsvärd, som skall kommit med hans sonson Peder Jenssen till Naverstads prästgård, gick där i en vådeld förlorat. Gift med Johanna Pedersdotter, levde änka 1594 på Stora Kville.

Barn:

 • Håkan Gudesen. Torde vara den Håkan Gudesen i Kville, som hos danske kungen klagade över att lensmanden Jens Thomesen tagit från honom en gård i Kville.
 • Jacob Gudesen. Ägde en gård i Kville. Möjligen identisk med Jacob Giedda som var rådman i Visby och stamfar för friherrliga ätten Von Gedda.
 • Jens Gudessen. Se Tab. 2

TAB 2

Jens Gudessen, † 1624. Student i Köpenhamn. Faderns efterträdare som kyrkoherde i Kville 1573-05-03 medan denne ännu levde. Prost i Viken. Gift med Ingeborg Asmundsdotter, bonddotter från Stora Jored i Kville socken.

Barn:

 • Peder Jenssen Gjedde. Kyrkoherde. † 1645. Se Tab. 3
 • Johan Jenssen Gjedde. Kyrkoherde. † 1662. Se Tab. 4
 • Hans Gudessen, † 1670. Religionspräst.
 • Axel Gudessen. Borgmästare i Marstrand.
 • Gude Gudessen. Smed, ev vapensmed.
 • Anna Gudesdotter. Gift med fältskär M. Hans Badskier. Källa: Gedda s12,15,22,250,257ff,SBL:16 s765. St.Hm s449,500.

TAB 3

Peder Jenssen född omkr. 1555, † 1645. Kyrkoherde i Naverstads pastorat av Göteborgs stift 1601. Han skall i en dröm fått uppenbarelse om sin † , kort förut innan den inträffade, och därför tagit ett högtidligt avsked av sin församling.

Barn:

TAB 4

Johan Jenssen född 1601, † 1662. Han var 23 år 1624 vid tillträdet som kyrkoherde efter sin far. Student i Köpenhamn. Faderns medhjälpare i Kville 1623 och efterträdare därst. 1624. Prost i Viken 1647. Gift 1628 med Maria Mikaelsdotter. Paret ska totalt ha haft tio (10) barn. Dotter till konungens ridfogde Michel Nilssen i Lier på Husaby vid Drammen i Norge och Margarete Jensdatter.

Barn:

 • Andreas Gedda, † 1675. Se Tab. 6
 • Petrus Johannides Lucius Johansson Gedda, † troligen 1668. Komminister i Kville 1668. Dödde ogift sedan fadern sex år förut med döden avgått.
 • Ingeborg Johansdotter Gedda. Gift 1663-10-04 med sin faders efterträdare kyrkoherde Olof Eriksson född 1625-11-14, † 1701-02-07.
 • Jöns Johansson Gedda.
 • Gude Johansson Gedda.
 • Nils Johansson Gedda.

TAB 5

Gude Pederssen, † 1658. Först faderns medhjälpare i Naverstad. Sedan 1646 hans efterträdare därst. Gift 1646 med Karin Pålsdotter Nöring i hennes 1:a gifte, hennes 2:a gifte med första mannens efterträdare som kyrkoherde i Naverstad Jörgen Jensen Naur, † 1671). Dotter till danske ridfogden Pål Nielssen Nöring och Vivika Rosenbielke.

Barn:

 • Per Gudesson Gedda född 1648. Se Tab. 7
 • Margareta Gudesdotter Gedda född 1650, † 1732-04-05. Gift med Hans Jonsson i Hagen.
 • Kerstin Gudesdotter Gedda, † troligen 1681.
 • Boel Gudesdotter Gedda.
 • Viveca Gudesdotter Gedda. Antagligen gift med jaktlöjtnant Jacob Plageman.

TAB 6

Andreas Gedda, † 1675 1. Komminister i Bro församl. av Göteborgs stift. Gift med Barbro Hansdotter levde 1696.1

Barn:

 • Hans Andreasson Gedda född 1670-05-15 i Bro socken, † 1725-01-17. Se Tab. 8
 • Johan Andreasson Gedda född efter 1670, † 1747-07-21. Komminister. Gift 1714 med Margareta Comenia. Dotter till kyrkoherden i Vallda/N Peter Hansson Commenius och Maria Pihl.
 • Ingeborg Andreasotter Gedda. Gift med Pierre Grosin de la Rouselle

TAB 7

Pe(de)r Gudesson Giädda född 1648, † där 1727-08-10 sedan han kort förut tagit avsked av sin förs. Skrev sig 1674 Lucius (lat. gädda) och förde en gädda i sitt sigill, från att ännu 1673 ha haft en annan sigillbild. Skrev sig från 1695 Giädda. Först adjunkt i Naverstad hos styvfadern, sedan dennes efterträdare därst. 1672. Kyrkoherde i Vårdnäs pastorat av Linköpings stift 1716. Gift 1672 med Elsa Maria Jörgensdotter Ruda född ca 1650 i Håby, † 1732-07-15 i Naverstad. Källa: Geni. Dotter till häradshövding Jörgen Larsen Ruda. 1

Barn:

 • Gude Persson Giädda född 1677-08-21 i Naverstads prästgård, † där 1751-06-30. Se Tab. 9
 • Maren Persdotter Giädda. Gift 1696-01-29 i Naverstad med Jöns Erlandsson Norman i Elgeland.
 • Viveka Persdotter Giädda född tvilling ca 1679, † troligen 1756. Bodde sina sista år på Tingvall.
 • Viveka Persdotter Giädda född tvilling ca 1679 (båda hade samma namn), † 1740-05-07.
 • Jörgen Persson Giädda född 1689-12-03 i Naverstad, † 1690-01-17.

TAB 8

Hans Andreasson Gedda född 1670-05-15 i Bro socken, † 1725-01-17 i Norrköping och begravd s. å. 28/1 i Norrköpings stads kyrka. Scholaris i Köpenhamn 1688. Student därst. 16922 och i Lund 16972. Prästvigd i Lund 1698. Adjunkt i Eldsberga församl. i Halland s. å. Vice pastor i Svenljunga 1701. Adjunkt vid domkyrkan i Göteborg 1702, komminister där 1703 och vid Storkyrkan i Stockholm 1712. Kyrkoherde i Norrköping 1724-04-11. Kontraktsprost1 s. å. 15/8. Han var en skicklig predikant och drottning Ulrika Eleonora hörde honom gärna, varför hon ej sällan infann sig i Storkyrkan. Gift 1704 med Elsa Schröder, † 1742-11-23 i Nikolai/A. Paret hade totalt sju söner och sex döttrar. Dotter till prosten och teol. lektorn i Göteborg, magister Georg Schröder och Margareta Brunnerus. Av samma släkt som adl. ätten Schröderheim

Barn:

 • Georg Hansson Gedda född 1705-04-17 antagligen i Göteborg, † 1780-11-24 i Abborfors [Ak], Strömfors sn/FIN. Se Tab. 10
 • Andreas Hansson Gedda född 1706-09-09 antagligen i Göteborg, troligen † ung.
 • Martin Sebastianus Hansson Gedda född 1708-11-25 antagligen i Göteborg.
 • Elsa Margareta Hansdotter Gedda född 1710-03-11 antagligen i Göteborg, † 1761-01-11 i Stavby. Gift 1:o 1727-09-26 med kyrkoherden i Skänninge Franciscus Pollet född 1691 i Djursdala, † 1732-08-05. Gift 2:o 1736-06-17 med förste kanslisten i Bergskollegium Carl Meurman döpt 1704-03-20 i Nikolai/A, † 1740-08-17. Gift 3:o 1742-10-31 med bruksinspektorn vid Österbo bruk i Uppland Jakob Örner.
 • Anna Maria Hansdotter Gedda född 1713-07-28 i Nikolai/A.
 • Dotter Hansdotter Gedda döpt 1714-12-21 i Nikolai/A. Född tvilling.
 • Dotter Hansdotter Gedda döpt 1714-12-21 i Nikolai/A. Född tvilling.
 • Anders Hansson Gedda född 1717-07-10 antagligen i Stockholm, † 1778-09-09 på Ålspånga säteri i Bettna sn. Kapten vid Västmanlands regemente.
 • Johanna Hansdotter Gedda döpt 1719-12-28 i Nikolai/A.
 • Johannes Hansson Gedda döpt 1722-03-23 i Nikolai/A, † späd.
 • Johannes Hansson Gedde född 1724-07-12 i S:t Olai, Norrköping/E

TAB 9

Gude Persson Gjedda född 1677-08-21 i Naverstads prästgård, † där 1751-06-30. Student i Lund 1699. Prästvigd till faderns medhjälpare i Naverstad 1709. Adjunkt i Foss 1716. Kyrkoherde i Naverstad 1721. Gift 1710-11-22 med Märta Magdalena Petersdotter Kall född 1688-07-11, † 1767-04-12 i Naverstad. Dotter till lagman Per Kall och Maren Ryk.

Barn:

 • Elsa Maria Gudesdotter Gjedda född 1711 natten mellan den 25/12 och 26/12, † 1741-04-21 i Ramtveten, Moo. Gift 1731-08-17 med fältväbel Jakob Plate född 1699.
 • Martha Cathrina Gudesdotter Gjedda född 1713-02-25 Naverstad, † 1783-09-15 i Naverstad. Gift 1742-08-19 i Naverstad med uppsyningsmannen vid Kongl. Stora Sjötullen i Göteborg Stephan Laurent Ståhle född 1712-01-05, † 1763-05-25 i Naverstad.
 • Ellica Gudesdotter Gjedda född 1714-11-14 i Naverstad, † där 1716-05-05.
 • Peter Gude Gjedda född 1716-09-21 i Naverstad, † 1779-11-19. Kyrkoadjunkt. Gift 1749-08-27 med Christina Margareta Forshammar född 1718-08-25, † i barnsäng 1752-05-05. Gift 2:o 1761-01-06 i Torslanda prästgård på Hisingen med Charlotta Maria Lundenstierna född ca 1721, † 1804-11-05 i Strömstad, 83 år gammal. Dotter till kapten Didrik Lorentz Lundenstierna och Johanna Magdalena Meijer.
 • Johan Didrik Gude Gjedda född 1718, † 1789 i januari i Kville. Furir. Gift 1:o möjligen med Maria Benedicta (hon förekommer som fadder med efternamnet Gedda). Gift 2:o med Sara Fagerström, † 1775-11-09 eller 4/10 enligt olika källor. Gift 3:o 1776-09-27 med Dorotea Mårtensdotter, † 1786-02-01.
 • Christian Rutger Gude Gjedda född 1719-09-20 troligen i Naverstad (fb 1718-1721 saknas), † 1783-05-13. Se Tab. 11
 • Anna Maria Gudesdotter Gjedda född ca 1722, † 1790-10-10. Gift 1753 i Naverstad med Johan Sundbeck, † 1771-05-17.
 • Carl Fredrik Gudesdotter Gjedda född 1723-06-28 i Naverstad, † 1742. Militär.
 • Brita Stina Gudesdotter Gjedda född 1724-09-25 i Naverstad, † där 1725-06-10.
 • Daniel Gude Gädda född 1726-05-21 i Naverstad, † 1808-04-01 på Grimarp, Ljunga sn/G. Se Tab. 12
 • Dotter Gudesdotter Gjedda, † dödfödd 1728-03-10.
 • Britta Stina Gudesdotter Gjedda född 1729-02-11 i Naverstad, † där s.å. 5/4.
 • Benjamin Gude Gjedda född 1730-08-30, † omkring 1784. Sergeant. Gift 1752-01-07 med Elisabet Killander. Möjligen dotter till kyrkoherden och prosten i Tossene, Sotenäs härad Olof Killander och Catharina Elisabet Bagge.
 • Hans Georg Gude Gjedda född 1731-10-21, † 1815-01-22. Prost. Gift 1:o 1768-10-23 med Brigitta Maria Heinrici född 1746 i Göteborg, † i barnsäng 1769-12-10. Dotter till överfältskär Carl Friedrich Heinrici och hans 2:a hustru Anna Catharina Rancke. Gift 2:o ca 1775 med Maria Christina Grefling född 1755-05-25, † 1790-10-26/27. Dotter till åldermannen i hemförarebåtgillet i Göteborg Jonas Magnus Grefling och Maria Ekelund. Gift 3:o med Maria Sörensen född ca 1757, † 1793-05-04. Gift 4:o 1796-11-09 i Naverstad med Ulrica Qvist född 1766-05-07 i Färgelanda/P, † 1842-04-09 på Hökelund, Naverstad. Dotter till kapten Georg Lorentz Qvist och Johanna Christina Bagge af Söderby.

TAB 10

Georg Hansson Giaedda född 1705-04-17 antagligen i Göteborg, † 1780-11-24 i Abborfors [Ak], Strömfors sn/FIN. Student i Uppsala 1721 och i Lund. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1729-10-14. Konsulatsekreterare i Algier 1735-03-14. Återkallad 1736-11-11 men hemkom ej förrän 1740. Övergick i utlandet till katolicismen men omvändes i Sverige åter till den rätta evangeliska läran och fick på ansökan k. nåd för sitt avfall 1742-06-10. Tillerkändes exspektanslön 1743-05-05 sekreterare vid gränskommissionen mellan Sverige och Ryssland 1744-06-20. Återkallad 1749 men ånyo förordnad 1753-05-14 till bestridande av samma tjänst, som han innehade ännu 1765. Postkommissarie i Abborfors i Finland3 1772-01-28. Gift med Catharina Kirchain född 1725.

Barn:

 • Elsa Maria Georgsdotter Gedda född 1754-01-15 i Thessiå kvarnby i Strömsfors fs, Finland.
 • Georg Georgsson Gedda född 1755-06-19 i Pyttis socken i Finland, † 1806-10-22 i Stockholm. Se Tab. 13
 • Catharina Christina Georgsdotter Gedda född ca 1758, † 1764-01-24, 5 år och 10 mån. gl i Lovisa sfs.
 • Hans Georgsson Gedda född 1762-02-27 i Lovisa sfs.

TAB 11

Christian Rutger Gude Gjedda född 1719-09-20 troligen i Naverstad (fb 1718-1721 saknas), † 1783-05-13. Hovrätts- och likvidationskommissarie. Gift 1:o 1748-10-25 i Konungsberg, Forshälla/O med Beata Catharina Balck född 1728, † i barnsäng 1753-10-29 på sitt 26 år. Gift 2:o 1754-06-24 i Tanum med Brita Christina Ödman född där 1730-11-19, † 1759-02-01. Dotter till författaren och kyrkoherden Johan Ödman och Anna Maria Trogelia. Gift 3:o 1759-08-03 i Tanum med Sara Ekström född 1738-06-04, 1801-12-19.

Barn i 3:e giftet

 • Martha Brita Gedda född 1771, † 1836. Gift 1796 med Mattias Holmdorff född 1768-02-06 i Trättelanda, Tanum. Son till löjtnant Johan Jacob Holmdorff född 1720, † 1775 och Ingeborg Elisabeth Kock född 1736 på Sibräcka prästgård, Stenkyrka, † 1813-10-30 på Änkesätet Adelsbo, Hede.

TAB 12

Daniel Gude Gädda född 1726-05-21 i Naverstad, † 1808-04-01 på Grimarp, Ljunga sn/G. Extra ordinarie kanslist i generalpostexpeditionen 3 1752-06-18. Postmästare i Vik3 1754-09-02. Hovkvartermästare hos konung Adolf Fredrik 1761-06-08. Postinspektör i Malmö3 1762-03-30. Avsked3 1778-10-19.Han sökte åren 1773, 1774 och 1775 hos Gustaf III förnyelse på adelskapet, men fick 1776-08-01 avslag. Ägde Öjhult i Pjätteryds socken Kronobergs län 1778–1805. Gift 1:o 1762-03-14 med Sofia Fredrika Boll född 1741, † 1768-01-14 i Malmö. Dotter till kapten Paul Boll och Johanna Christoffersson Adlersparre. Gift 2:o med Ebba Christina Lindstedt född 1724-05-16, † 1808-04-01 på Grimarp, Ljunga sn/G. Dotter till råd- och handelsmannen i Norrköping, brukspatron Hans Lindstedt och Anna Magdalena Strand, samt brorsdotter till landshövdingen Vilhelm Lindenstedt.

Barn i 1:a giftet:

 • Gude Axel de Gedda född 1763-04-08 i Malmö Sankt Petri, † 1828-12-25 i Landskrona. Se Tab. 14
 • Johanna Magdalena Gudesdotter Gedda född 1764-08-22, † 1777-11-09.
 • Sophia Fredrica Gudesdotter Gedda född 1766-05-18, † 1768-09-19.

TAB 13

Georg Georgsson Gedda född 1755-06-19 i Thessiå kvarnby, Strömsfors fs, Finland, † 1806-10-22 i Finska gardesregementet/A. Adlad Gedda. Student i Uppsala 1770. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1772-09-07. Fanjunkare vid lätta dragonkåren i Stockholm 1773-05-21. Sekundlöjtnant vid Royal Suédois 1776-11-11. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1778-01-14, premiärlöjtnant vid Royal Suédois 1780-07-18. Kapten därst. 1785-04-25. Löjtnant vid Flemingska regementet å Sveaborg s. å. 27/9. Major i neapolitansk tjänst 1787-11-28. Major och brigadadjutant vid 2. gardet i Sverige 1791-09-27. Premiärmajor därst. 1792-05-25. Överstelöjtnant i armén 1793-01-18. RSO 1794-11-24. Överste i armén 1795-11-02. Sekundchef för livregementets värvade lätta infanteribataljon 1796-02-03. Adlad 1797-11-01 (introd. 1800 under nr 2168). Generaladjutant 1802-12-09. Han var under tjänsten i Frankrike bland annat med vid belägringarna av S:t Philippe de Mahon och Gibraltar. Gift 1797-03-30 i Nikolai/A med sin sysslings dotter Margareta Ulrika af Flodin född 1777-05-05 i Adolf Fredrik/A, † 1834-04-16 i Nikolai/A. Dotter till biskopen i Västerås doktor Johan Gustaf Flodin och Ulrika Sofia Schröderheim. Källor: Gedda s.12,15,22,250,257ff; SBL:16 s765f; St-Hm s449,500.

Barn:

 • Johan Ulrik Georgsson Gedda född 1798-03-23 i Stockholm. Fänrik vid Västmanlands regemente 1815-10-03. † 1819-09-11 på Österhammar i Fellingsbro socken Örebro län.
 • Gustaf Georg Georgsson Gedda född 1799. Kapten. † 1842. Se Tab. 15
 • Georgina Ulrika Charlotta (Ulla) Georgsdotter Gedda född 1802-03-11, † 1892-01-14 i Visby. Gift 1834-08-14 i Visby med häradshövdingen i Gotlands södra härads domsaga Carl Reinhold Kökeritz född 1797, † 1874.
 • Gude Adolf Georgsson Gedda född 1806. Major. † 1886. Se Tab. 16

TAB 14

Gude Axel de Gedda född 1763-04-08 i Malmö Sankt Petri, † 1828-12-25 i Landskrona. Adlad och adopt. Gedda. Kadett på ostindiska kompaniets skepp Finland 1777. Arklimästare vid amiralitetet 1780-01-22. Fänrik därst. 1783-03-18. Löjtnant 1788-08-15. Kapten vid örlogsflottan 1793-12-22. Major i flottorna och överadjutant 1799-07-30. Adlad 1801-05-28 och adopt. på sin frände generaladjutanten Georg Geddas adl. namn och nummer, nr 2168 (introd. 1803). Major vid amiralitetet 1803-08-02. Avsked 1804-12-07. Lotslöjtnant i södra lotsdistriktet och Malmö fördelning 1821-06-26. Ägde Öjhult 1805–1808 och Grimarp i Södra Ljunga socken Kronobergs län 1808–1821. Gift 1787-03-25 i Pjätteryds socken Kronobergs län med Vilhelmina Fredrika Tott född 1771-08-17 i Bengalen, † 1833 i Landskrona. Dotter till förste sekreteraren i holländska justitiekonseljen i Hougli i Bengalen Fredrik Tott och Brita Brigman av portugisisk släkt, samt brorssons dotter till ryttmästaren Otto Tott Tott. Hon överfördes vid 6 års ålder till Sverige.

Barn:

 • Ebba Sofia Fredrika Gedda född 1787-12-12 på Öjhult, † ogift 1869-03-13 i Landskrona.
 • Daniel Fredrik Gedda född 1788-10-06 på Öjhult, † 1807-03-10 i Växjö. Fältväbel vid Kronobergs regemente5 1805-03-25. Gedda s23ff,40ff,61ff,76ff,79ff,89ff,112,117ff. SBL:12 s765, SBL:16 s765.
 • Vilhelmina Christina Gedda född 1790-09-17 på Öjhult, † ogift 1877-04-13 i Landskrona.
 • Leonard Axel Gedda född 1795. Tullinspektor. † 1867. Se Tab. 17.

TAB 15

Gustaf Georg Georgsson Gedda född 1799-10-13 i Stockholm, † 1842-06-19 vid Sätra brunn i Kila sn/U. Kammarpage hos konungen 1816-06-27. Fänrik vid Västmanlands regemente 1817-01-21. Löjtnant därst. 1823-11-18. Adjutant i krigskollegium 1826-11-22. Kapten och regementskvartermästare 1835-03-28. Gift 1826-11-00 med Christina Lovisa Bergström född 1804-04-22, † 1878-06-18 Edesta.

Barn:

 • Tora Amalia Georgine Gedda född 1828-11-24, † 1893-06-13 Hedås. Gift 1:o 1849-10-27 med handlanden i Västerås Fredrik Ludvig Langenberg född 1817, † 1842-06-19 vid Sätra brunn, Kila sn/U. 1878-06-11 på Edesta. Gift 2:o 1881-02-20 i Stockholm med tullförvaltaren i Södertälje Johan August Schenholm född 1819-12-28, † 1893-05-06 i Södertälje i hans 2:a gifte. Gift 1:o 1853 med Julia L'Orange född 1819, † 1878. Dotter till auditören Carl Axel L'Orange och Eva Maria Zerl.
 • Georg Ulrik Gude Gedda född 1832-07-13 på Sörby i Björskogs sn/U, † där 1854-02-09 och begravd på Solna kyrkogård, Stockholms län. Västmanlands län. Kadett vid Karlberg4 1847-10-01.

TAB 16

Gude Adolf Georgsson Gedda född 1806-09-26 i Stockholm, † 1886-03-08 i Västerås. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1824-01-31. Fänrik därst. 1825-01-25. Löjtnant 1833-04-27. Kapten 1843-07-31. 3. Major 1858-07-17. RSO 1859-04-28. Avsked 1862-04-29. Gift 1:o 1847-06-03 i Stockholm med Anna Charlotta Lundqvist född 1824-10-15 i Frändefors sn/P, † 1853-06-29 på Önsta i S:t Ilians socken Västmanlands län. Gift 2:o 1855-03-04 Eka med Hilda Fredenberg född 1819-03-04 på nämnda egendom, † 1883-01-01 på Önsta. Dotter till majoren Carl Gustaf Fredenberg och Beata Elisabet Malmerfelt.

Barn 1:a giftet:

 • Anna Charlotta Ulrika Gudesdotter Gedda född 1849-07-26 på Önsta, liksom syskonen, † 1930-10-06 i Uppsala. Begraven i Västerås. Stiftsjungfru. Bokhållare vid gasverket i Västerås 1886. Avsked.
 • Sigrid Christina Hedvig Margareta Gudesdotter Gedda född 1852-06-16, † 1857-08-19 på Önsta.

Barn 2:a giftet:

 • Carl Georg Gude Gudesson Gedda född 1858-03-03, † ogift 1912-08-27 i Filipstad. Volontär vid Västmanlands regemente 1875-04-07. Mogenhetsexamen s. å. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 22/11. Löjtnant 1889-05-01. Kapten i armén 1899-04-07. Kapten vid nämnda regemente 1899-05-05. RSO 1900-12-01. Avsked 1910-07-15. Major i armén 1911-12-30.
 • Ove Gustaf Adolf Gudesson Gedda född 1859, † 1924. Stationsinspektor. Se Tab. 18.

TAB 17

Leonard Axel Gedda född 1795-10-16 Öjhult, † 1867-01-27 i Växjö. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1814-09-26. Avsked 1822-04-19. Tullinspektor i Växjö. Landskanslist. Han avsade sig adelskapet och anhöll 1866-05-22 att bli struken från genealogien å riddarhuset. Gift 1:o 1829-10-25 i Kviinge/L med Carin Jönsdotter född 1800-09-06 i Pjätteryds sn/G, † 1891-12-17 på Ljungdala vid Hässleholm, från vilken han blev skild. Dotter till lantbrukaren Jöns Andersson och Kerstin Svensdotter. Gift 2:o med Helena Olsson född 1809-03-25, † 1891-01-30 i Växjö.

Barn 1:a giftet:

 • Carl Gustaf Gedda född 1821, † 1862. Rådman. Se Tab. 19.
 • Daniel Fredrik Gedda född 1823 Hanaskog s län, † 1863-05-16 i Stockholm.
 • Ingrid Christina Gedda född 1830-04-11 på Hanaskog, Kviinge sn/L, † 1922-06-13 i Stoby sn/L och begravd i Hässleholm. Gift 1847-12-01 i Färlövs sn/L med lantbrukaren Alexander Teodor Ljungberg född 1815-03-27 i Kristianstads sfs, † 1890-11-30 på Hessleholm, Stoby sn/M. Son till ingenjör Alexander Ljungberg och Dorothea Catharina Norgren.

Barn 2:a giftet:

 • Carl August Vilhelm Gedda född 1836-01-21 i Växjö sfs, † 1917-03-02 på fattiggården, Älmhults förs/G. Marinsoldat. Överflyttade till utlandet, men återvände sedermera. Gift 1877-10-31 i Tönsbergs k:a i Norge med pigan Marthe Kristine Güttormsöde (?), † 1891-11-15 (enl pä i Älmhults förs).
 • Gustaf Johan Gedda född 1838-10-01 i Växjö, † 1909-02-06 i Växjö. Tingsskrivare. Gift 1882-04-10. Se Tab. 20.
 • Ebba Vilhelmina Christina Gedda född 1843-05-17 i Växjö, † där 1900-11-13. Gift 1864-02-16 med kronolänsmannen i Sunnerbo härad/G Gerhard Vilhelm Christoffer Svanfelt född 1828-05-28, † 1868-05-23.
 • Axel Fredrik Gedda född 1845-04-08 i Växjö, † 1910-09-21 i Växjö. Skrivare. Se Tab. 21.

TAB 18

Ove Gustaf Adolf Gudesson Gedda född 1859-12-03 på Önsta, † 1924-11-24 i Uppsala domk.förs. Telegrafist vid Stockholm – Västerås – Bergslagens järnväg 1877. Stationsskrivare 1878 vid Kilafors i Hanebo förs/X. Stationsinspektor vid Kilafors 1898-08-03 och i Uppsala 1908. RVO 1917-06-06. Avsked 1924-09-26 med utgången av dec. s. å. Gift 1:o 1891-09-03 i Varberg, med Sigrid Magdalena Bolin född 1870-11-07 i nämnda stad, † 1897-02-15 i Kilafors i Hanebo förs/X. Dotter till lasarettsläkaren, med. licentiat Claes Vilhelm Bolin och hans 1:a fru Amalia Steffenburg. Gift 2:o 1898-08-14 i Söderhamn med Ester Elisabet Carlson född 1872-05-30 i Söderhamn (Uppsala domkyrkoförs db nr 181). Dotter till kamreraren Carl Valfrid Carlson och Johanna Carolina Berg.

Barn 1:a giftet:

 • Georg Gude Gedda född 1892-07-01 (vid Kolafors järnvägstation) i Hanebo sn/X. Bergsingenjör. Se Tab. 22.

Barn 2:a giftet:

 • Sigrid Elisabet Ulrika Gedda född 1899-06-14 (vid Kilafors järnvägsstation) i Hanebo sn. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1917-05-22. Tjänsteman i Svenska handelsbanken. 1918-04-02–1924-12-31. Gift 1924-12-21 i Uppsala med kamreraren vid aktiebolaget Svenska handelsbankens avdelningskontor i Uppsala löjtnanten i Upplands infanteriregementes reserv John Rikard Wikander född 1895-11-24 i Uppsala.
 • Birgit Hilda Elisabet Gedda född 1903-05-14 (vid Kilafors järnvägstation) i Hanebo sn/X, † 1904-07-01 i Hanebo.
 • Anna Brita Elisabet Britt Gedda född 1905-09-05 (vid Kilafors järnvägstation) i Hanebo förs, Gävleb. Stiftsjungfru. Gift 1931-05-23 i Uppsala Helga Trefaldighets med komministern därst. Lars Otto Fredrik Lindhagen (gift 2:o 1974 med Karin Pettersson, född 1928), född 1906-03-22 i Hedvig Eleonora/A. Son till kyrkoherde Teodor Lindhagen och Anna Lagerberg.
 • Karin Hilda Elisabet Gedda född 1907-04-07 i Bollnäs sn/X, † 1999-05-08 i Gottsunda/C . Stiftsjungfru. Gift 1932-05-14 i Uppsala (domkyrkoförs vb nr 73) med med. jubeldoktor Johan Olof (Olle) Hultén född 1897-06-11 i Nyköping. Professor v univ. i Uppsala. KNO 1960-11-24. VÄD. KFLO. FFrK4klmrk. LVS.
 • Carl Ove Gedda född 1909-04-21 i Uppsala. Se Tab. 23
 • Gude Adolf Gedda född 1911-08-08 i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala län. Studentexamen vid Uppsala enskilda lärov. o. privatgymn. 1931-10-09. Kansliexamen i Uppsala 1936-12-15. Filosofie kandidat examen därst. 1940-10-31.

TAB 19

Carl Gustaf Gedda född 1821-04-23 i Ljunga sn/G, † 1862-04-17 i Växjö. I tjänst vid landsstaten i Kronobergs län 1846. Landsfiskal. Rådman i Växjö 1857-05-22. Ägde Kampen i Växjö lfs på 1850-talet. Gift 1854-05-27 i Åsheda socken Kronobergs län med Augusta Charlotta Ahlstrand född 1834-05-28 på Klavreström i Nottebäcks sn/G, † 1896-04-02 i Åsheda socken. Dotter till kronolänsmannen och godsägaren Johan Henrik Ahlstrand och Christina Sofia Cederqvist.

Barn:

 • Gunilla Gedda född 1855-10-11 i Växjö, liksom bröderna, † 1937-08-14 i Växjö lfs (db n:r 35). Biträde på postkontoret i Karlshamn. Extra ordinarie postexpeditör 1887-02-25. T. f. postmästare i Onsala Hallands län 1894-07-01-1895-06-30.
 • Gude Axel Gedda född 1857-08-18. Farm. Stud. examen 1886-09-21. Elev vid farm. Institutet i Stockholm 1888-1889. Anställd på apoteket i Arvidsjaur/BD, † ogift 1908-11-23 i Härnösand/Y
 • Elof Hugo Gedda född 1859-02-11. † 1870-12-30 i Åsheda Kexegård i Åsheda socken.
 • Robert Uno Gedda född 1861. Sakförare. † 1920. Se Tab. 24.

TAB 20

Gustaf Johan Gedda född 1838-10-1 i Växjö. Tingsskrivare, bosatt i Aringsås socken Kronobergs län. † 1909-02-16 i Växjö. Gift 1:o 1873-11-22 med Elin Perdotter född 1828-07-13 i Tavelås sn/G, † 1876-04-10 i Växjö. Dotter till Peter Svensson och Maria Eriksdotter i Skjur. Gift 2:o 1882-04-10 med Johanna Maria Bergvall född 1854-04-14 i Tegna, Hemmesjö sn/G. Dotter till pigan Christina Nilsdotter i Tegnaby .

Barn i 2:a giftet:

 • Agnes Gustava Maria Gedda född 1883-08-26 i Växjö, † där 1885-05-11.
 • Ragnar Leonard Gedda född 1885-06-26 i Växjö, † 1890-07-22.
 • Ragnhild Viktoria Elisabet Gedda född 1891-10-11 i Alvestad i Aringsås socken. Gift 1916-04-15 med elektrikern Josef Gottfrid Emanuel Samuelsson född 1887-09-30 i Näshults sn/F.

TAB 21

Axel Fredrik Gedda född 1845-04-08 i Växjö. Skrivare. † 1910-09-21 i Växjö. Gift 1873-08-03 med Helena Christina Magnidotter född 1843-09-06 i Östra Torsås socken Kalmar län, † 1921-05-22 i Växjö. Dotter till Magnus Andersson och Märta Larsdotter.

Barn:

 • Gotthard Valfrid Gedda född 1873. † 1940. Typograf. Se Tab. 25.
 • Blenda Mariana Gedda född 1874-04-30 i Växjö, † där ogift 1914-05-27.
 • Gunilla Eufemia Gedda född 1875-09-15 i Växjö,
 • Reinhold Leonard Gedda född 1877-07-16 i Växjö, † s. å. 13/9 i Östra Torsås socken.
 • Carl Gunnar Gedda född 1880, † 1918. Gruvarbetare. Se Tab. 26.

TAB 22

Georg Gude Gedda född 1892-07-01 (vid Kilafors järnvägsstation) i Hanebo sn/X. Studentexamen i Uppsala 1912-06-01. Elev vid Tekniska högskolan 1912-1916 och vid Bergshögskolan 1915-1916. Gift 1:o 1917-07-31 i Arbrå förs. kyrka/X med Karin Maria Liljedahl född 1894-10-13 Nytorp från vilken han blev skild genom Snevringe häradsrätts utslag 1929-12-13. Dotter av ingenjören Artur Liljedahl och Elin Maria Sundblad. Gift 2:o 1931-08-03 i Uppsala Helga Trefaldighets förs (Sura förs, Vm., vb nr 14) med Blenda Bergström född 1903-12-27. Dotter till kontorschefen vid Surahammars bruks aktiebolag Lars Robert Bergström och Elsa Vilhelmina Frendelius.

Barn i 1:a giftet:

 • Ulf Georg Gedda född 1918-05-24 i Uppsala.
 • Georg Gude Gedda född 1920-07-25 vid Surahammars bruk i Sura sn/U.
 • Anita Maria Gedda född 1924-04-07 vid Surahammars bruk i Sura sn.

TAB 23

Carl Ove Gedda född 1909-04-21 i Uppsala. Gift med Ingalisa Wirsell.

Barn: Tre barn födda på 1940-talet.

TAB 24

Robert Uno Gedda född 1861-07-13 i Växjö, † 1920-12-31 i Maria/A. Studentexamen i Växjö 1881. (Mogenhetsexamen i Växjö 1881). Student vid Uppsala universitet 1882-02-02. Kronolänsmans-examen i Örebro. Extra ordinarie landskanslist i Örebro län. Sakförare. Gift 1887-04-11 i Motala med Ellen Maria Eleonora Lundberg från vilken han 1896-07-29 blev skild, född 1864-04-07 på Järstorp i likan sn/F, † 1930-01-22 i Linköping (domkyrkoförs db nr 20). Dotter till godsägaren och handlanden Sven Lundberg och Brita Christina Eriksson.

Barn:

 • Thor Gunnar Hugo Gedda Lundberg född 1888-01-07 i Örebro Nicolai/T. Verkmästare i Linköping. Kallade sig Lundberg. Fastighetsägare. Gift 1926-12-19 i Högalid/A med Gertrud Elisabeth Berndtsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Johan Alfred Svensson född 1890-01-24 i Mariestad, † 1925-11-16) född 1895-04-02 i Katarina/A. Dotter till Frans Aron Ambertsson Enström och Emilia Elisabet Andersson.
 • Robert Ivar Birger Gedda född 1890. Vaktmästare. Se Tab. 27.
 • Erik Uno Teodor Gedda född 1891-10-09 i Linköping, † där 1894-12-22.
 • Nils Georg Gedda född 1894-09-30 i Linköping, † där 1895-06-13.
 • Sven Erik Emanuel Gedda född 1896 i Linköping. Bataljonsläkare. Se Tab. 28.

TAB 25

Gotthard Walfrid Gedda född 1873-05-05 i Växjö, † 1940. Typograf å Alb. Bonniers boktryckeri i Stockholm. GM. Gift 1908-08-10 i Engelbrekt/A med Margaretha (Maggi) Johansson född 1872-02-04 i Nordingrå sn/Y. Dotter till Johan Johansson och Catharina Jonsson.

Barn:

 • Lars Ragnar Gedda född 1908-08-30 i Stockholm.
 • Magnus Birger Gedda född 1910-04-27 i Gustaf Vasa/A.
 • Thor Waldemar Gedda född 1914-04-13 i Spånga sn/AB. Gardindekoratör hos NK.

TAB 26

Carl Gunnar Gedda född 1880-08-20 i Växjö, † 1918-11-10 vid Hyllinge gruva i Västra Broby sn/L. Gruvarbetare. Gift 1905-12-16 i Växjö sfs med Anna Elisabet Vilhelmsson född 1884-05-17 i Nöbbele sn/G. Dotter till Vilhelm Olofsson och Carolina Christina Streting.

Barn:

 • Axel Frithiof Gunnar Gedda född 1906-07-30 i Växjö.
 • Carl Ivar Bernhard Gedda född 1908-04-15 i Växjö.
 • Fritz Levi Julius Gedda född 1909-12-24 i Rya förs, Krist.
 • Knut Einar Wilhelm Gedda född 1911-06-03 (vid Hyllinge gruva) i Västra Broby sn.
 • Svea Helena Christina Gedda född 1914-07-28 (vid Hyllinge gruva) i Västra Broby sn. Gift 1937-12-17 i Östra Ljungby/L (vb nr 14) med isolonarbetaren Rudolf Simon Andreas Jönsson född 1910-11-26 i Vällufs sn/M, † i Perstorp.
 • Yngve Rudolf Herman Gedda född 1916-08-21 vid Hyllinge gruva i Västra Broby sn/L. Fabriksarbetare.

TAB 27

Robert Ivar Birger Gedda född 1890-02-12 i Linköping. Gift 1:o 1914-05-30 i Linköping med Maria Alfrida Killén född 1891-07-26 vid Tolefors i Kärna socken Östergötlands län. Dotter till befallningsmannen Adolf Fredrik Kilén.

Barn i 1:a giftet:

 • Iris Maria Alice Gedda född 1915-07-04 i Linköping, liksom syskonen. Tjänsteman i Östergötlands enskilda bank aktiebolag. Gift 1939-09-02 i Norrköping, S:t Olai förs (vb 170) med direktör Bo Svantesson Horndahl född 1908-06-30. Dir i Ericsson & Horndahl AB.
 • Sven Ivar Fredrik Gedda född 1918-05-06 i Linköpings domkyrko.
 • Hans Ivar Henrik Gedda född 1926-02-20 i Linköpings domkyrko se fb nr 63, † 1937-09-25 i Linköpings domkyrko se db nr 267.
 • Nils Ivar Bertil Gedda född 1928-12-23 i Linköping.

TAB 28

Sven Erik Emanuel Gedda född 1896-11-14 i Linköpings domkyrko. Studentexamen därst. 1914-05-18. Extra ordinarie amanuens vid anatomiska institutionen i Uppsala 1917-08-31. Med. kandidat examen 1918-05-30. Underläkare vid Malmöhus läns sanatorium i Orup 1920-1921. Fältläkarstipendiat 1923-02-02. Med. licentiat examen s. å. 9/4. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv s. å. 22/6. Bataljonsläkare vid Värmlands regemente s. å. 30/11. Assistentläkare vid Gävle lasarett s. å. (och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala s. å.) och vid Akademiska sjukhusets i Uppsala medicinska avd. samt bröst- och barnavd. 1923-1924. Praktiserande läkare i Karlstad 1924. T. f. amanuens vid Akademiska sjukhusets i Uppsala barnavd. s. å. T. f. 2. stadsläkare i Karlstad 1/4-31/12 1926 och läkare vid Karlstads folkskolor s. å. 1/10. Läkare vid Karlstads straffängelse 1927. Studieresa till Wien s. å. Läkare vid Hynboholms upptagningshem 1931. Sekreterare i Värmlands fattig- och barnavårdsförbund s. å. Läkare vid Karlstads barnavårdscentral 1932. Studieresa till London 1933. Ledamot av Pensionsnämnd. Ordförande för Karlstads barnkrubba. Vice ordförande i Karlstads gymn.-förening och skollovs-koloniförening. Överläkare vid Göteborgs stads delegation för barnhygien sedan 1939. Regementsläkare vid Värmlands regemente 1936-09-11. Regementsläkare vid Upplands regemente 1937-12-21. Avsked från beställningen på stat 1938-03-03. Regementsläkare över stat vid Göta artilleriregemente 1939-02-24. Erhöll tillstånd att inträda i Fältläkarkårens reserv 1940-02-23. RVO s. å. 6/6. Gift 1923-12-29 i Uppsala domk. med Ingrid Charlotta Tingvall född 1900-11-08 i Västerås. Dotter till förste stadsläkaren i Uppsala Carl Gustaf Tingvall och Alma Fredrika Lindahl.

Barn:

 • Karl Gude Gedda född 1924-12-02 i Karlstad, liksom brodern.
 • Erik Olov Gedda född 1926-08-14 i Karlstad.
 • Fredrik Gedda född 1932-12-02 i Karlstad.

Utan känt samband

Johan Pettersson Gedda. Inspektor vid lantmäterikontoret. Gift med Catharina Palm.

Barn:

 • Catharina Gedda född 1674, † 1731 i Karlstad. Gift 1:o 1692 med komministern i Rudskog Gustaf Camitz född 1672, † i Rudskog och bg 25/7-1710. Gift 2:o före 1712-03-04 med första makens efterträdare Andreas Andreae Wikner född 1672 i december i Välsviken i Karlstad, † 1740-09-04 i Rudskog.
 • Petrus Gedda född 1661-12-31 i Lövånger/AC, † 1697-06-19 i Karlskrona. Gift med Christina Nilsdotter Bruun (Brauner) född 1665-05-06, † före 1732. i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte 1705-05-01 i Vissefjärda med landsfiskalen i Blekinge Göran Swebel född ca 1669 i hans 1:a gifte. Dotter till kyrkoherden i Madesjö Nils Bruun och Christina Walleria. Hans 2:a gifte 1732 med Johanna Falck (Falcker) i hennes 2:a gifte, † 1747-02-16/17 i Vissefjärda. Hennes 1:a gifte med kapten Wilhelm Swahn, † 1723-10-23.

Källor

1Hm. 2Sgn. 3Kp. 4Hc 5KrAB.

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: