:

Brase nr 998

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brase nr 998 †

Adlad 1681-06-14, introducerad 1682. Utdöd 1767.


TAB 1

Bengt Tyrisson. Kapten. Han erhöll 1650-08-28 två hemman i Gestre by i Frösthults socken, Västmanlands län, på vilken förläning sonen Mårten Brase fick konfirmation 1680-07-10. Begraven i Kumla kyrka, Västmanlands län, där hans huvudbaner uppsattes. Enligt detta förde han ett helt annat vapen än det sonen fick vid adlandet. (Kv) Gift med Karin Persdotter Giers, som levde änka 1678. (Rf)

Barn:

 • Mårten Brass, adlad Brase, född 1637-03-27 i Gross Glogau. Underofficer vid Upplands regemente 1654. Fänrik vid Upplands regemente 1657-02-10. Löjtnant vid överste H. Flemings regemente 1658 och bevistade fälttaget i Jämtland. Kaptenlöjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1663. Regementskvartermästare vid Viborgs läns infanteriregemente 1668-08-27,. Kapten 1673-05-29. Major 1679-02-18,. Adlad 1681-06-14 (introducerad 1682 under nr 998). Död 1697-09-30 i Stockholm och begraven i Mola kyrka i Karelen, där hans vapen uppsattes. Han erhöll under Norrköpings besluts villkor Hattula säteri i Mola socken 1665-10-05, vilket reducerades 1682, varpå han erhöll för sig och sin hustru livstidsfrälse därå 1683-06-11 [Rf]. Gift 1:o med N. N. Gyldring. Gift 2:o 1687 med Christina Wildeman, som levde 1704, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Lennart Hästesko af Målagård, död 1676), dotter av överstelöjtnanten Samuel Wildeman, och Barbro Lilliebrunn.

Barn:

 • 1. Reinhold Johan. Sergeant och mönsterskrivare vid Viborgs läns infanteriregemente 1678-08-09. Avsked 1680. Volontär vid livgardet 1683. Förare vid garnisonsregementet i Riga 1684. Fänrik vid överste Funcks regemente 1687-09-26. Fänrik vid överste Hastfehrs svenska regemente i Holland 1694. Löjtnant vid överste Hastfehrs svenska regemente i Holland 1694-10-07. Fången vid Namur 1695 och förd till Dinant. Utlöst 1695. Fick befallning 1697-10-29 att återvända i svensk tjänst. Löjtnant vid Skyttes livländska infanteriregemente 1698-12-07. Kapten vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-24. Major vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1701-02-07. Överstelöjtnant vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1701-09-26. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Drunknade vid Riga.
 • 1. Herman Bernhard. Kom i krigstjänst 1681. Livdrabant 1701-09-27. Vice korpral vid livdrabantkåren 1707. Major av kavalleriet och placerad vid enrollerade manskapet på Gotland 1717-08-07. Major vid Östgöta kavalleriregemente. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1719-09-30. Begraven 1720-12-21 i Stockholm i Maria församling, Stockholm. Han köpte hemman i Urdiala och Sääksmäki snr i Finland 1719 samt Nygårds i Västerhejde socken på Gotland 1720.
 • 1. Benedikt. Reste till Ostindien och lät sedermera icke höra utav sig.
 • 1. Christoffer. Var förare vid Viborgs läns infanteriregemente 1675–1677.
 • 1. Gertrud. Gift med sin styvmoders son i hennes 1:a gifte majoren Leonard Hästesko af Målagård, i hans 1:a gifte, död 1738.
 • 1. Henrik Johan. Ryttmästare. Död 1709. Se Tab. 3
 • 2. Hans. Häradshövding. Död 1767. Se Tab. 4

TAB 2

Lars (son av Mårten Brass, adlad Brase, Tab. 1). Rustmästare vid karelska dragonregementet. Död före 1720.

Barn:

 • Vendela. Gift med bokhållaren Johan Jernelius.

TAB 3

Henrik Johan (son av Mårten Brass, adlad Brase, Tab. 1). Förare vid Keksholms läns infanteriregemente 1687-08-01. Volontär vid livgardet 1694. Kornett vid karelska dragonregementet 1695-11-13. Transporterad såsom sådan till Nylands kavalleriregemente. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1700-09-08. Konfirmationsfullmakt 1701-05-27. Kaptenlöjtnant 1701-08-28. Regementskvartermästare 1701-09-16. Sekundryttmästare 1704-11-05. Konfirmationsfullmakt 1704-12-12. Premiärryttmästare 1708-12-12. Död 1709-04-13, stupade i träffningen vid Salkolcki. Gift med Catharina Charlotta von Buschenfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711 med generalmajoren Johan Wessman, adlad Stiernschantz, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1728), död 1741, dotter av majoren och kommendanten i Viborg Lorentz Busch, adlad von Buschenfelt, men ej introducerad, och Catharina Willberg.

Barn:

 • Alexander Lorentz. Underofficer. Död 1715 i Stralsund.
 • Catharina Charlotta. Gift 1721 med majoren Conrad Anders Weber, född 1694 i Stockholm, levde 1748.
 • Ulrika Eleonora, född 1708, död 1763-07-07 i Åbo och begraven i domkyrkan i Åbo. Gift 1738-10-13 i Stockholm med kaptenen Lorentz Erik Stålhandske, född 1699, död 1746.

TAB 4

Hans (son av Mårten Brass, adlad Brase, Tab. 1). Var auditör vid amiralitetet 1731. Häradshövding i Vendels härad i Uppland 1754. Död 1767-01-00 i Stockholm (enligt bouppt. efter honom 1767-04-16) och slöt ätten. Gift 1724 med Margareta Springer, född 1706-02-00, död 1778-03-12 i Vallentuna prästgård, Stockholms län, dotter av hovrättsadvokaten Christoffer Springer och Anna Sofia Sahlberg. De hade 4 söner och 2 döttrar, av vilka endast en dotter överlevde modern. Sönerna äro okända.

Barn:

 • Margareta Christina, efterlevde mannen. Gift, enligt attest till Stockholm från Vallentuna pastorsämbete av 1754-12-16 med handelsmannen i Stockholm Anders Lorentz Berg, död 1797-04-14 i Stockholms stad. (SRB)
 • Hedvig, född 1728-06-00 i Stockholm, död ogift 1774-07-28 i Vallentuna prästgård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: