Wrång nr 603

Från Adelsvapen-Wiki

0603.jpg


Adliga ätten Wrång nr 603 †

Adlad 1654-02-11, introd. s. å. Utdöd efter 1689.


1 Indebetou, Nyköpings minne, del 2, sid. 18. 2 storkyrkans i Stockholm arkiv. 3 Um. 4 Af. 5 SH liber caus., vol. 118, p. 9 (OA.)

  • Åke Wrång, adlad Wrång, till Fullersta i Huddinge socken Stockholms län, som han försålde 1672-03-16, och Ålspånga i Bettna socken Södermanlands län, som han köpte 16694. Född 1612-09-16. Amiralitetsfiskal 1645 med konfirm. fullm. 1646-11-30. Häradshövding i Jönåkers, Rönö, Hölebo, Oppunda och Villåttinge härader i Södermanland. Adlad 1654-02-11 (introd. s. å. under nr 573, vilket nummer sedan ändrats till 603). Assessor. Död 1679 på Ålspånga och begraven s. å. 4/9 i S:t Nikolai kyrka i Nyköping.1 Hans vapen uppsattes i Bettna kyrka. Gift 1:o med Anna Olofsdotter, född 1625-05-06 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, begraven 1657-05-31 i Storkyrkan 2, dotter av borgmästaren i Stockholm Olof Andersson och hans 3:e hustru Maria Nilsdotter Chesnecophera (Lilieram). Gift 2:o 1658 med Helena Stiernflycht, född 1636-05-30 i Stockholm, begraven 1680 hos mannen i S:t Nikolai kyrka i Nyköping 1, dotter av assessorn Nils Nilsson, adlad Stiernflycht, och Sara Larsdotter.

Barn:

  • 1. Carl, döpt 1649-05-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm 2. Student i Uppsala3 1663-02-15. Död före 1667.5
  • 1. Olof. Student i Uppsala 3 1663-02-15. Kapten vid amiralitetet. Död ogift efter 1689 och slöt ätten.
  • 1. Maria, född 1653-10-10. Död 1732-02-08 på Säby i Frustuna socken Södermanlands län och begraven s. å. 17/2 i Frustuna kyrka. Gift 1680 med Johan Rossfelt, som levde 1709.
  • Beata. Gift med kyrkoherden i Tuna pastorat av Strängnäs stift Johan Brannius i hans 2:a gifte, född 1638-12-17 på Brandsta vid Örebro, död 1724-05-17.
  • Sara. Gift 1:o enl. k. tillstånd 1682-12-15 med vice fiskalen Jakob Gabriel Bauman. Gift 2:o, också enl. k. tillstånd 1684-02-28, med kämnären Nils Hellberg, levde 1706.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.