:

Willemsens nr 949

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Willemsens nr 949 †

Adlad 1679-05-30, introd. 1680. Uppgives hava utdött före 1746.


1At (So). 2 Vaksala kyrkoarkiv (At, Sch). 3 At (L). 4 At (Sch).

TAB 1

Gabriel Willemsens, av en adlig ätt i Skottland.

Barn:

 • Magnus Gabriel Willemsens, adlad Willemsens, född i Skottland. Konduktör vid fortifikationen 1675-02-07. Regementskvartermästare vid Nils Gyllenstiernas kavalleriregemente 1676-08-15. Ryttmästare därst. 1677-07-26. Adlad 1679-05-30 (introd. 1680 under nr 949). Ryttmästare vid Jämtlands regemente 1679-10-31. Major vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-01-02. Blev ej konfirmerad utan konungen utnämnde en annan, varför han lämnade tjänsten. Död 1723-05-19 i Stockholm och begraven i Kungsholms församl. Gift med Anna Maria Skeckta, född 1644, död 1727, dotter av översten Börje Månsson, adlad Skeckta, och Catharina Norfelt.

Barn:

 • Magnus. Korpral vid livregementet till häst. Sekundkornett därst. 1711-09-11. Premiärkornett 1712-01-19. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente s. å. 18/6. Regementskvartermästare därst. 1713-07-08. Ryttmästare 1714-12-22. Genom Svea hovrätts dom 1718-03-18 dömd till tre veckors fängelse vid vatten och bröd samt tre års fästning och struken ur rullorna, men likväl och oaktat att han förut begått stöld, blev han av rådet 1735-06-04 i konungens frånvaro restituerad till sin heder och således berättigad till säte på riddarhuset1. Död 1742-12-24 Skediga. Gift med Hedvig Sofia Nybohm, dotter av regementsskrivaren vid Västerbottens regemente Johan Nybohm.
 • Carl Gustaf. Kornett. Död före 1746. Se Tab. 2
 • Ebba Sofia, född 1700, död 1771-11-19. Gift 1733-03-28 Vittulsberg med fänriken vid Upplands regemente Carl Henrik Rutenstierna, af en 1686-11-13 adlad, men ej introd. ätt, död före 1759.[2]
 • Maria, levde ogift 1743.3
 • Charlotta, mördad 1772-07-24 i Stockholm. Gift efter 17433 med hovmunskänken Fredrik Jakob Bohlin, född 1701, död 1784-06-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm.
 • Anna, begraven 1710-02-19 i Närtuna kyrka Stockholms län.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Magnus Gabriel Willemsens, adlad Willemsens, Tab. 1). Underofficer vid livgardet. Livdrabant 1729-04-18. Var kornett 1742. Död före 1746 och uppgives ätten med honom hava utdött på svärdssidan. Gift 1729-09-30 i Stockholm med sin kusin Maria Christina Skeckta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1746-08-22 Markeby, med kaptenlöjtnanten friherre Göran Reinhold Ulfsparre af Broxvik, född 1721, död 1757), född 1706-12-02 Lövhamra, död 1757-09-00, dotter av överstelöjtnanten Magnus Israel Skeckta, och Agneta Örnestedt.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1730-07-31 i Rasbokils socken Uppsala län, död 1789-05-07 Bergby. Gift 1753-06-03 med ryttmästaren Gustaf Planting-Gyllenbåga född 1724, död 1799.
 • Edla Christina, döpt 1732-08-22 i Rasbokils socken, död som barn.
 • Anna Margareta, döpt 1734-05-23 i Rasbokils socken. Gift 1760-06-26 Vängsjöberg med hovsekreteraren Mikael Renström.
 • Hedvig Charlotta, döpt 1736-02-10 i Rasbokils socken.
 • Erik, född tvilling, döpt 1737-07-11 Edeby [4]
 • Magnus Gabriel, född tvilling, döpt 1737-07-11 på Edeby, död där4 1738-08-04.
 • Carl Fredrik, döpt 1739-02-19 på Edeby.
 • Eva Christina. Gift 1761-11-24 Vilunda med hovkamreraren Anders Tenggren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1800-12-07 i Stockholm med Maria Eleonora Roos af Hjelmsäter, född 1758-05-10 Rosenborg, död 1804-06-12 i Stockholm, dotter av överjägmästaren Leonard Adam Roos af Hjelmsäter, och hans 1:a fru Maria Eleonora Uggla), född 1735-01-12, död 1809-04-10 i Stockholm.
 • Edla Christina, född 1741-07-08 Harby, död 1827-03-09, den sista av namnet. Gift 1764-09-28 på Edeby med sin systers svåger, kaptenen Vilhelm Planting-Gyllenbåga född 1733, död 1781.
 • Margareta Hedvig, född 1742, död ogift 1785-11-12 på Heberg vid Falkenberg. [4]
 • Gustaf Filip, döpt 1743-04-26 Markeby [4]

Utan känt samband.


 • Christian Georg Willemsens. Kapten. Levde 1747.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: