:

Von Daden nr 1074

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Daden nr 1074
Vapensköld för adliga ätten von Daden nr 1074

Adliga ätten von Daden nr 1074 †

Adlad 1686-06-06. † 1712.

Mikael Dade. Levde på 1600-talet och var stadsmajor i Stralsund.

Barn:

Joakim Daden, adlad von Daden, född i Stralsund. Löjtnant vid generalmajoren Anders Planting-Bergloos regemente (Jämtlands infanteriregemente) 1674. Regementskvartermästare vid general Carl Sparres dragoner 1676. Kapten därst. 1677 och vid Jämtlands dragonregemente 1680. Adlad 1686-06-06. Död barnlös i april 1712 och slöt således själv sin ätt. Var i dansk fångenskap 1677-1679. Gift 1686-11-23 med Brita Skeckta, dotter av översten Börje Månsson, adlad Skeckta och Catharina Norfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: