Örnestedt nr 760

Från Adelsvapen-Wiki

0760.jpg


Adliga ätten Örnestedt nr 760 †

Adlad 1662-08-01, introd. 1668. Utdöd 1808-11-21.


1 At (Sch). 2 Mietois kyrkoarkiv. 3 Villnäs kyrkoarkiv. 4 Kimito kyrkoarkiv.

TAB 1

Filip Joakim Joel, adlad Örnestedt (son av Frans Joel, se adliga ätten Örnestedt, Tab. 1), till Dahlem i Mecklenburg och Sofienhof i Pommern. Född 1625-12-05 i Wolgast. Proviantmästare vid svenska armén 1655. Generalproviantmästare 1657. Adlad 1662-08-01 (introd. 1668 under nr 760). Överkommissarie i Pommern 1663-12-14. Regeringsråd därst. 1669-02-25. Generalkrigskommissarie 1675. Död 1681-08-27 i Anklam och begraven i S:t Nikolai kyrka i Greifswald.1 Gift 1:o 1659-08-16 med Gertrud Mejer, född 1639-11-24 i Stralsund, död 1661-05-04, dotter av borgmästaren i nämnda stad, lantrådet Teodor Mejer och Margareta Henningsdotter Andreæ. Gift 2:o 1664-10-04 i Stettin1 med Birgitta Sparrfelt, född 1643-01-27, död 1694-01-26, dotter av krigsrådet Johan Nilsson, adlad Sparrfelt, och Christina Siltman.

Barn:

 • 2. Frans Johan, född 1664-10-04, död s. d.
 • 2. Christina Hedvig, född 1667-06-16 i Wolgast1, död 1693-09-03 och begraven på samma gång som modern i S:t Nikolai kyrka i Greifswald.1 Gift 1684-11-26 i Stockholm med vice presidenten i wismarska tribunalet Conrad Baltasar Tessin, född 1652-02-07, död 1726-06-00.
 • 2. Carl Niklas, född 1669. Ryttmästare. Död 1724. Se Tab. 2.
 • 2. Maria Agneta, född 1670-04-22. Gift 1696 med överstelöjtnanten Magnus Israel Skeckta, född 1667, död 1741.
 • 2. Filip, friherre Örnestedt, född 1674. Generalmajor. Död 1739. Se friherrliga ätten Örnestedt.
 • 2. Birgitta, född 1675-11-28. Gift med ryttmästaren i dansk, tjänst Bernhard Ludvig von Netzou i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Christina von Steding, död 1763-03-25), född 1671-01-08 på Kagenow, död 1739-02-00
 • 2. En son, levde vid faderns död. Död ung.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1678-04-27, död ogift 1752.

TAB 2

Carl Niklas (son av Filip Joakim Joel, adlad Örnestedt. Tab. 1), född 1669-01-04 på Dahlem. Kaptenlöjtnant vid Gyllenstiernas svenska regemente i Holland 1697. Avsked 1698. Ryttmästare vid pommerska adelsfaneregementet. Död 1724 på Dahlem. Gift med Eva Sternbach, dotter av överstelöjtnanten N. N. Sternbach (sannolikt tillhörande adl. ätten von Sternbach) och N. N. Tessin.

Barn:

 • Beata Christina, född 1708-12-28, död ogift 1758.
 • Birgitta Gertrud, född tvilling 1710-08-13.
 • Charlotta Lovisa, född tvilling 1710-08-13, död s. d.
 • Frans Fredrik, född 1714-08-01, död 1719.

TAB 3

Carl (son av Carl Niklas, Tab. 2), född 1712-01-26 på Dahlem. Kornett. Död 1791-08-08 i Mietois socken i Finland.2 Han kallades av sin farbroder friherre Filip Örnestedt till Finland och vistades hos honom på Saaris översteboställe till dennes år 1739 timade död. Bebodde sedan Tuokila säteri i Virmo socken. Gift 1750-09-30 Hannula

Barn:

 • Carl Johan, född 1751-11-07 på Hannula, död där 1752-03-16[3].
 • Claes, född 1753-01-21 på Hannula3. Furir vid Åbo läns regemente. Genom byte korpral vid adelsfaneregementet 1768-11-00. Transp. till finska lätta dragonkåren 1771-08-01. Död 1772-03-22.
 • Eva Christina, född 1755-04-22, död 1756.
 • Carl Filip, född 1756-12-22 i Rimito socken4, död där 1757-07-19.
 • Beata Eva, född 1758-10-16 i Rimito socken4, död 1839-03-17, den sista av namnet. Gift med kvartermästaren Bernt Otto Schauman, född 1738, död 1805.
 • Filip, född 1761-01-02 på Hannula3. Volontär vid Åbo läns regemente 1766. Korpral vid adelsfaneregementet 1771-08-01. Furir vid livdragonregementet 1777-02-22. Kornett därst. 1779-02-07. Löjtnant 1789-09-14. Konstit. kapten vid Uleåborgs regemente. Kapten i armén 1791-04-14. Löjtnant vid Åbo läns lätta infanteriregemente s. å. Kapten vid Åbo läns rusthållsbataljon 1792-05-15. Transp. till Åbo läns lätta infanteribataljon 1794-11-26. Död ogift 1808-11-21 under rysk fångenskap i Kaluga i Ryssland och slöt ätten på svärdssidan.
 • Carl, född 1763-07-15 på Tuokila2 i Mietois socken, död 1764.
 • Ulrika Christina, född 1765-08-31 på Tuokila, död där s. å. 6/10. [2]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.