:

Törnefelt nr 1051

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Törnefelt nr 1051 †

Adlad 1683-05-26. Introd. 1686. Utdöd 1718.

Ättens påstådda livländska härkomst torde med skäl kunna betvivlas. Vid Anders Tyrisson Törnefelts död levde hans brorsbarn, ryttaren Tore Carlsson och änkan Karin Carlsdotter. Deras moder hette Brita Larsdotter.1


1At (L).

  • Anders Tyrisson (Toresson) Kullbom (eller Kullon), adlad Törnefelt, till Solberga i Fänneslunda socken, som han fick med sin första fru, och Lindhult i Holtsljunga socken (båda i Älvsb.). Född omkr. 1640. Soldat vid Kronobergs regemente 1657. Underofficer därst. s. å. Fänrik vid Hälsinge regemente 1660-11-08. Löjtnant därst. 1669-09-16. Kapten 1675-09-28. Major och underkommendant på Nya Älvsborg 1678-05-21–1679. Adlad 1683-05-26 (introd. 1686 under nr 1051). Överstelöjtnant 1703-05-08. Kommendant i Mitau s. å. 27/6. Död 1718 och slöt själv sin ätt. 'Han var först med vid Köpenhamns belägring och sjöslaget i Sundet på 1650-talet samt sedermera i kriget mot Danmark på 1670-talet, varunder han uppförde sig som en tapper och hurtig soldat, synnerligast vid anfallet på Ny-Älvsborg, för vilket han blev upphöjd i adligt stånd.'. Gift 1:o med N. N. Bråkenhusen, död 1683, dotter av regementskvartermästaren Jost Bråkenhusen, adlad Bråkenhusen, och Elin Krabbe. Gift 2:o med N. N. Lindeberg. Gift 3:o före 1691-09-14 med Anna Amundsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1670-09-23 med översten Anders Sinclair, natural. Sinclair, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1689), död 1716, dotter av handlanden och rådmannen i Göteborg Anders Amundsson och Gertrud N. N.

Barn:

  • 1. Jost. Musketerare vid livgardet 1683-05-01. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1684. Fänrik därst. 1686-04-19. Löjtnant 1696-08-06. Sekundkapten 1701-10-08. Premiärkapten 1708-12-05. Major 1709. Stupade ogift s. å. 28/6 vid Poltava.
  • 1. Johan. Volontär vid livgardet 1683. Förare vid Hälsinge regemente 1684-09-00. Sergeant därst. 1686. Fältväbel 1689. Fänrik 1693-02-17. Sekundlöjtnant 1701-03-23. Premiärlöjtnant s. å. i okt. Avsked 1704-04-25, men återinträdde i tjänst. Stupade ogift 1708-07-04 i slaget vid Holovzin.
  • 1. Anders. Uppgives varit fänrik och levat 1703-03-19, då han bevistade slaget vid Saladen. Stupade ogift i fält.
  • 1. Magnus. Förare vid Hälsinge regemente. Sergeant därst. 1700-09-01. Fänrik s. å. 13/11. Sekundlöjtnant 1703-05-08. Konfirm.fullm, s. å. 27/6. Sekundkapten 1705-09-01. Konfirm.fullm. 1707-03-06. Fången vid Liesna 1708-09-29. Död ogift 1709-11-09 under fångenskapen i Smolensk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: