:

Wallencreutz nr 1982

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wallencreutz nr 1982 †

Adlad 1760-08-18, introd. 1773. Utdöd 1805-10-03.


1Hm. 2SAB 3Um.

  • Göran Göransson. Var en av de första invånarna och handlande i Hudiksvall. Död 1650. Gift med Barbara Abrahamsdotter, död 1669, dotter av av koherden i Torps pastorat kyrHärnösands stift Abraham Martini och Margareta Orre.1

Barn:

  • Mårten Göransson. Borgare i Hudiksvall. Död 1692. Gift med Catharina Svensdotter, död 1714.

Barn:

  • Georg Mårtensson Wallberg, född 1670. Elev vid Härnösands gymnasium 1685–1687. Student i Uppsala3 1689-01-30. Filosofie magister därst. 1700. Prästvigd 1703 samt huspredikant, först i Banérska, sedan i Oxenstiernska huset. Extra ordinarie predikant vid livgardet 1708. Kyrkoherde i Ladugårdslands församling i Stockholm 1709. Död där 1715. Gift 1710-11-06 i Stockholm (Livg.) med Anna Magdalena Silfverström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-02-02 i Stockholm med sekreteraren och bruksägaren Anders Lagerholm, född 1674, död 1726-06-00 på Viksbergs bruk. Gift 3:o 1728-09-17 i Stockholm, Nik., med bankokommissarien Paul Krell i hans 2:a gifte [gift 1:o med Anna Magdalena Rönling, död 1725-04-23, dotter av källarmästaren N. N. Rönling], död 1731-04-25), döpt 1685-08-23 i Stockholm, död där 1761-11-22, dotter av kammarrådet Johan Silfverström, och hans 1:a fru Anna Maria Hauber.

Barn:

  • Johan Georg Wallberg, adlad Wallencreutz, född 1712-08-17 i Stockholm. Student. Antagen vid myntverket 1729-06-04. Auskultant i bergskollegium 1730-11-10. Extra ordinarie kanslist därst. 1731-10-26. Extra ordinarie notarie 1737-06-06. Ord. kanslist 1739-11-12. Förste kanslist 1740-10-11. Ord. notarie s. å. 6/11. Sekreterare 1745-11-14. Extra ordinarie assessor 1751-03-05. Assessor 1753-05-23. Extra ordinarie bergsråd 1757-02-25 med tur från 1756-12-14. Revisionssekreterare 1759-03-13. Adlad 1760-08-18 (introd. 1773 under nr 1982). Ledamot av politie- och brandkommissionen 1761-05-06. Statssekreterares n. h. o. v. 1772-09-12. RNO s. d. Avsked 1782-09-01. Död 1789-08-09 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. Han förordnades 1737 till protokollsförare i kommissarialrätten rörande Vedevågs och Kvarnbacka manufakturverk samt 1753 till ledamot i statskommissionen och 1756-07-28 till ledamot i kommissionen över silvermyntsskiljaktigheterna mellan kammarkollegium och kammarrådet Adlerstedt. Gift 1:o 1743-12-29 i Stockholm med Brita Maria Walleria, född 1717-02-25, död 1770-12-29 i Stockholm och begraven 1771-01-03 i Storkyrkan, dotter av assessorn i bergskollegium Göran Wallerius och Märta Lybecker. Gift 2:o 1774-03-24 i Stockholm med friherrinnan Johanna Lilliesvärd, född 1726-08-22, död 1799-04-28 på Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län hos sin syster och svåger, vice presidenten Standertskjöld, dotter av generalmajoren Magnus Daniel Lilliesvärd, friherre Lilliesvärd, och hans 2:a fru Anna Sofia Lampa.

Barn:

  • 1. Johanna Brita född 1744-08-09, död 1745-05-00.
  • 1. Johanna Maria, född 1745-08-09, död 1749-05-01.
  • 1. Göran Otto, född 1747-07-14 i Stockholm. Student i Uppsala3 1763-03-14. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1765. Hovjunkare 1769-08-10. Kopist i förutn. expedition 1770-08-07. Kanslist 1772-07-22. Ledamot av övre borgrätten i Stockholm2 1777-03-07. Härold vid NO 1789-04-28. Tjänstg. förste kammarjunkare 1790-12-07. Expeditionssekreterares rang 1793-02-08. Avsked från häroldssysslan 1797-04-28. Död ogift 1805-10-03 i Stockholm och begraven i Storkyrkan samt slöt ätten på svärdssidan. Han biträdde 1771 vid protokollet över bouppteckningen efter konung Adolf Fredrik på Stockholms, Drottningholms och Svartsjö slott.
  • 1. Anna Gustava, född 1753-08-01 i Stockholm, död ogift 1828-04-06 i nämnda stad, den sista med Wallencreutz ska namnet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: