Rosensabel nr 461

Från Adelsvapen-Wiki

0461.jpg


Adliga ätten Rosensabel nr

Adlad 1649-04-16, introducerad 1650. Utdöd 1656.

Samtidigt med den adlade Erik Andersson Rosensabel, men utan känd släktskap med denne, levde ryttmästaren vid adelsfanan Anders Persson Rosensabel, född 1669. Han ägde Malgeryd i Malexanders socken och Sånnarp i Asby socken, båda i Östergötlands län, samt hade i sitt gifte med Anna Armsköld, åtminstone tre döttrar: Helena – som å riddarhusgenealogien med orätt uppgives varit dotter till Erik Andersson Rosensabel – gift 1678-01-03 på Malgeryd med regementskvartermästaren Johan Adolf Grubbe, född 1645, död 1697, Margareta, född 1650, död ogift 1724 och begraven 1724-03-18, i Asby socken, och Cecilia, som vid sin död 1731-05-22 Hällebo – En broder till den adlade Erik Andersson Rosensabel var regementskvartermästaren (efter brodern) vid Lewenhaupts värvade regemente Hans Andersson Rosensabel, död före 1683, vilken i sitt gifte med Christina Ram, hade sonen Erik Hansson Rosensabel, född 1665, kapten vid Skaraborgs regemente, sist stadsmajor i Göteborg, död 1731, gift 1694 med friherrinnan Catharina Mardefelt, nr 73, död 1726. Denne yngre Erik Rosensabel underskrev adelns beslut vid 1693 års riksdag, utan att han veterligen varit upptagen i farbroderns adelskap.


  • Anders Persson (kallas aldrig Galle i domböckerna). Var syskonbarn med stallmästaren Herman von Biurens hustru Kerstin Staffansdotter. Ägde och bebodde Skälsta i Håtuna socken, Uppsala län, där han enligt riddarhusgenealogien var länsman, [Håbo domböcker (OA)]

Barn:

  • Erik Andersson, adlad Rosensabel till Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län, som han fick i förläning (J. A. Almquist, Frälsegodsen under stormaktstiden (1931).) 1648-12-12. Var löjtnant vid dalregementet 1644–1646. Adlad 1649-04-16 (introducerad 1650 under nr 461). Var 1651 regementskvartermästare och vid sin död ryttmästare vid Gust. Lewenhaupts värvade regemente (Jämtlands fältjägarregemente). Död barnlös 1656-04-00 i Riga och begraven 1656-10-28 i Jumkils kyrka (Jumkils kyrkoarkiv (OA).), varest hans vapen uppsattes. Efter honom skänktes en mässhake till kyrkan. Han erhöll 1651-06-26 i donation (KA, reduktionskollegii akt 90 (OA).) tre mantal i Tuna socken, Västernorrlands län. Bortbytte 1653-05-04 till grevinnan Catharina De la Gardie sin med hustrun ärvda fastighet Säby i Sko socken mot vederlag av Finsta i Vänge socken, Dalkarlsbo i Jumkils socken och Forsbytorp i Björklinge socken, vilken sistnämnda fastighet han emellertid redan 1654-05-22 försålde till hovintendenten Johan Leijoncrona. (KA, reduktionskommissionens protok. 1700, II, p. 658 (OA).) Gift omkring 1647 med Anna Sabel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Nils Hästesko, död 1644), död 1678 före 2/12 på Björnarbo, dotter av sekreteraren Johan Persson Sabel, och hans 2:a hustru Anna Nilsdotter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.