Rettig (von Rettig)

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från Baden-Baden i södra Tyskland och den äldste med säkerhet kände stamfadern är Hans Rettig, född ca 1555, † senast 1618, blev 1584 av pfalzgreven Johan Kasimir utnämnd till stiftsskogvaktare i Kaiserslautern, Pfalz, där hans änka 1618 sökte borgarrätt för sig och sina barn. Sonen Christoph Rettig, född ca 1600, levde ännu 1676, var furstlig jägare, sedan tunnbindare och stadsfogde i Magdeburg, Sachsen. Han var far till Christian Rettig, född ca 1655-1727, borgare och tunnbindare i Zahna, Sachsen. Dennes son, borgaren och skräddarmästaren Johan Gotfried Rettig, född ca 1685, var far till Friedrich Jakob Rettig. Dennes son Stephanus Cyrillus lämnade Tyskland för Danmark och kom år 1791 till Karlskrona, där han ägde en tobaksfabrik. En gren av släkten introducerades 1898 på Finska Riddarhuset under namnet von Rettig.

TAB 1

Friedrich Jakob Rettig, (son till Johan Gotfried Rettig, se ovan), född 1716; var ca 1748-57 kattuntryckargesäll och slaktare i Hamburg; kattuntryckare i Stockholm 1768; † där efter 1769. Gift 1:o med Anna Catharina Elers. dpt i Hamburg 1715-01-30, † 1781-06-22 i Altona, dotter till krögaren Christian Elers och Catharina Teggen. 2:o 1768-01-15 i Finska fs, Stockholm med Sara Johansdotter, † ca 1769 i Stockholm. 3:o 1769-10-06 i Maria Magdalena fs, Stockholm med Maria Leufstedt.

Barn 1:o:

 • Stephanus Cyrillus Rettig, född 1750; grosshandlare, tobaksfabrikör; † 1828. se Tab 2.

TAB 2

Tobaksfabrikören Stephanus Cyrillus Rettig (1750-1828). Källa: P.C. Rettig & c:o 1845-1945 - ett blad ur tobaksindustriens historia i Finland av Eric Bahne.

Stephanus Cyrillus Rettig, (son till köpmannen Friedrich Jacob Rettig, Tab 1), född 1750-02-12 i St Nicolai, Hamburg, Tyskland; var 1775-81 bosatt i Altona i Tyskland, där han var köpman och tobaksfabrikör; blev 1781 chef för en tobaksfabrik i Hamburg och kallades 1787 av ett konsortium till Ringkjöbing på Jylland för att anlägga och leda den första tobaksfirman där; flyttade 1791 till Karlskrona, vars blomstrande tobaksindustri förintats genom brand; i det nygrundande Carlskrona Tobaks Fabrique var han tobaksmätare 1794-1826; fick 1826 privilegium på en egen snus- och kardusfabrik, vars tillverkning upphörde 1831; blev med tiden välbeställd och gjorde en del donationer och bekostade 1827 Tyska fs orgel; † 1828-06-02 i Karlskrona Tyska fs av ålderdom, 79 år. Gift 1:o 1775-12-14 i Altona med Catharina Hedvig Charlotta Pills(1), född 1752-11-09 i Elsdorf, Hannover, Tyskland, † 1823-08-28 i Karlskrona Tyska fs av åderdomssvaghet, dotter till köpmannen Martin Pills och Gesche Siewers. 2:o 1824-11-15 i Karlskrona Tyska fs med Elisabeth Lychou, född 1769-12-17 i Karlskrona, † 1851-06-06 i Lyckeby, Lösens sn under en resa, dotter till amiralitetskaptenen Mathias Lychou(2) och Anna Elisabet Kolman.

Barn 1:o:

 • Sophia Dorothea Rettig, född 1777 i Altona, Tyskland, † 1843 i Karlskrona Tyska fs. Gift 1:o med gördelmakaren Peter Olof Breckenberg. 2:o med tobaksmästaren Gustaf Adolf Juliander.
 • Anna Sophia Johanna Rettig, född 1779 i Altona, Tyskland, † 1864 i Karlskrona Tyska fs. Gift 1:o med fabriksmästaren vid Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona, Johan Wilhelm Kramer, född 1759, † 1814 av förstoppning. 2:o 1817-01-03 med verkmästaren vid Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona Christian Friedrich Harmsen, född 1772, † 1848-08-03 i Kalmar sfs.
 • Berndt Heinrich Rettig, född 1782; tobaksmästare i Göteborg; † 1819. se Tab 3.
 • Catharina Rebecka Rettig, född 1786 i Altona, Hamburg, † 1838 i Karlskrona. Gift med Petter Gustaf Trolle, † 1818. 2:o med handlanden och tobaksfabrikören Olof Henrik Lindegren, född 1778 i Bräkne-Hoby sn.
 • Peter (Pehr) Christian Rettig, född 1788; tobaksfabrikör, skeppsredare, brukspatron; † 1862. se Tab 4.
 • Jakob Rettig, född 1790; tobaksfabrikör; † 1820. se Tab 19.

TAB 3

Berndt Heinrich Rettig, (son till Stephanus Cyrillus Rettig Tab 1), född 1782 i Altona, Hamburg, Tyskland; tobaksmästare i Karlshamn; † där 1819. Gift 1806 i Asarums sn med Anna Catharina Hedenskog, född 1779, † 1828 i Karlskrona av bröstkvav.

Döttrar:

 • Hedvig Charlotta Rettig, född 1807 i Karlskrona, † 1895-02-27. Gift 1:o 1829 i Karlskrona med handlanden Carl Christian Håkansson, född 1798 i Listerby sn, † 1841 i Karlskrona av lungsot. 2:o med blockmakaren i Karlskrona Nils Adolf Elmstein.
 • Catharina Charlotta Rettig, född 1811 i Karlshamn, † 1892.
 • Lovisa Margaretha Rettig, född 1815 i Karlshamn, † 1894.

TAB 4

Tobaksfabrikören, skeppsredaren och brukspatronen Pehr Christian Rettig (1788-1862). Källa: P.C. Rettig & c:o 1845-1945 - ett blad ur tobaksindustriens historia i Finland av Eric Bahne.
Fru Brita "Betty" Catharina Jäderholm (1783-1844). Källa: P.C. Rettig & c:o 1845-1945 - ett blad ur tobaksindustriens historia i Finland av Eric Bahne.

Peter (Pehr) Christian Rettig, (son till Stephanus Cyrillus Rettig, Tab 2), född 1788-07-18 i Ringkjöbing, Danmark; fick sina första kunskaper i tobakshantering vid Carlskrona Tobaks-Fabrique under faderns ledning. Från Karlskrona kom han av en slump att slå sig ner i Gävle, där han år 1809 grundade den sedermera berömda tobaksfirman P.C. Rettig & Co. Han sändes av fadern till London, där han sent en kväll råkade ut för ett rånförsök. En sjökapten Carl Brelin, som vid detta tillfälle låg förankrad i London med ett av Gävles största fartyg, råkade, när han skulle gå ombord, höra Pehr Christians nödrop från en av gränderna. Brelin skyndade dit och lyckades rädda honom. Pehr Christian fördes ombord på fartyget där han blev omplåstrad. Enligt sägnen lär Brelin ha sagt att Gävle kunde vara en lämplig plats för en snusfabrik. Pehr Christian, som just då saknade kontanta medel, erbjöd kaptenen, som var en välbärgad man, att gå i kompani med honom. Kapten Brelin svarade ja - och så tillkom firman P.C. Rettig & c:o. Pehr Christian påbörjade år 1830 en serie inköp i Kilafors bruk, Hälsingland; blev senare jämte sonen Carl Anton brukspatroner; år 1874 bildades Kilafors Jernverks AB, men efterhand ersattes järnhanteringen av trähantering (sågverk) och skogsförvaltning; † 1862-12-12 i Gävle. Gift 1:o 1810-12-28 (vittne kapten Brelin - hon var hans ogifta svägerska och inneboende i den Brelinska familjen) i Gävle med demoisielle Brita (Betty) Catharina Jäderholm(3), född 1783-06-23 i Gävle, † där 1844-06-05, dotter till den förmögne köpmannen och skeppsredaren i Gävle Anders Jäderholm och Anna Christina Nyman. 2:o 1845-10-05 i Gävle med fröken Lovisa Charlotta Fahnehielm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med kammarrättsrådet C W Zetterström), född 1816-05-12, † 1873-06-10 i Stockholm, dotter till majoren Fredrik Vilhelm Fahnehielm och Anna Charlotta Bedoire. Efter Pehr Christians död flyttade Lovisa Charlotta med sina tre omyndiga söner till Stockholm.

Barn 1:o:

 • Pehr Cerelius Rettig, född 1811-08-14 i Gävle; flyttade på faderns uppmaning till Finland, blev finländsk medborgare och övertog ledningen av tobaksfabriken i Åbo, vilken efter hans död leddes av brorsonen Pehr Fredric von Rettig. Den utvecklades sedan till ett av Finlands mest ansedda industriföretag; † ogift och barnlös 1871 i Finland.
 • Christian August Rettig, född 1813-01-12 i Gävle.
 • Carl Anton Rettig, född 1814; brukspatron; † 1896. se Tab 5.
 • Gustaf Bernhard Rettig, född 1816 i Gävle, † där s å.
 • Gustaf Thimoteus Rettig, född 1817-03-21 i Gävle, † där 1836.
 • Robert Rettig, född 1818; grosshandlare, skeppsredare, konsul; † 1886. se Tab 9.

Barn 2:o:

 • Per Gustaf Bernhard Rettig, född 1848; lantbrukare; † 1915. se Tab 16.
 • Wilhelm Gotthard Rettig, född 1849; generalkonsul; † 1910. se Tab 17.
 • Richard Walfrid Rettig, född 1852; inkasserare; † 1919. se Tab 18.

TAB 5

Carl Anton Rettig, (son till Peter (Pehr) Christian Rettig, Tab 4), född 1814-07-03 i Gävle; inskrevs 1832 vid Uppsala Universitet; avlade hovrättsexamen 1835 och var 1837-38 e o elev vid Falu bergsskola; övertog 1845 ledningen av Kilafors järnbruk, där han senare blev disponent och delägare, från 1874 VD i det nybildade aktiebolaget; var den förste ordföranden i ortens hushållsgille och 1862-68 ledamot av Gävleborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott; fonderade pengar till fattiga skolbarns beklädnad och till f d anställda; ledamot av riksdagens borgarstånd 1853-54 och av FK 1867-70; landstingsman för Gävleborgs län och tillhörde styrelserna för Söderhamns järnvägsab och Dannemora-Hargs järnvägsab; † 1896-03-07 i Skogs sn. Gift 1:o 1840 med Petronella Aurora Westblad, född 1821-06-21 i Falu Kristine fs, † 1845 i Gävle, dotter till rådmannen i Falun Per Gustaf Westblad och Eva Aurora Cederholm von Schmalensee. 2:o 1848-08-27 i Skogs sn med friherrinnan Emma Margareta Augusta Åkerhielm af Blombacka, född 1829-04-02 på Florsberg, Mo sn, † 1913-02-08 i Skogs sn, dotter till kaptenen, friherre Lars Abel Åkerhielm af Blombacka och friherrinnan Emilia Charlotta Brändström.

Barn 1:o:

 • Gustaf Rettig, född 1842; bankdirektör; † 1918. se Tab 6.

Barn 2:o:

 • Per Edvard Rettig, född 1849; överste, styrelseledamot. se Tab 7.
 • Emilie Charlotta Rettig, född 1850-10-10 i Gävle. Gift 1873-10-02 med majoren Claës Fredrik Carl David Silfverstolpe, född 1845, † 1911.
 • Hilda Maria Rettig, född 1851-11-24 i Gävle. Gift 1886-01-21 med domkyrkosysslomannen i Uppsala Nils Johan Söderberg, född 1851-09-05.
 • Anton Wilhelm Rettig, född 1854; ingenjör. se Tab 8.
 • Augusta Catharina Rettig, född 1857-11-23.

TAB 6

Gustaf Rettig, (son till Carl Anton Rettig, Tab 5), född 1842; bankdirektör; † 1918. Gift 1873 med Ida Amalia Brolin, född 1850-08-28 i Söderhamn, † 1912, dotter till handelsmannen Johan Brolin och Sara Christina Ullgren.

Barn:

 • Edith Emmy Maria Rettig, född 1874-05-12 i Söderhamn.
 • Carl Gustaf Rettig, född 1875-05-20.
 • Sally Maria Rettig, född 1876-10-19.
 • Axel Robert Rettig, född 1878-03-31; verkställande direktör och disponent för Sandviks Tegelbruks AB.

TAB 7

Per Edvard Rettig, (son till Carl Anton Rettig, Tab 5), född 1849-08-02 i Gävle; överste i armén; ordf i Gävleborgs läns veterinrstyrelse, skogsvårdsstyrelse och i styrelsen för Gävleborgs läns sparbank; ledamot av styrelserna för AB Svenska Handelsbanken och av Sveriges Landstormsföreningars centralförbunds överstyrelse; bosatt i Gävle. Gift 1890-11-20 i Gävle med Eva Augusta Tisell, född 1867-06-24 på Hättorp i Tjällmo sn, dotter till brukspatron Bror Daniel Julius Tisell(4) och Sofia Christina Wilhelmina Grill(5).

Barn:

 • Carl Ivan Rettig, född 1892 i Skogs sn.
 • Sofia Ellen Margareta Rettig, född 1893 i Skogs sn, † där s å.
 • Oscar Edward Rettig, född 1894-12-29; jur kand; e o hovrättsnotarie; löjtnant i Hälsinge reg:tes reserv.
 • Sigrid Emma Regina Rettig, född 1896-09-16.
 • Beate Cecilia Regina Rettig, född 1902-01-11.

TAB 8

Anton Wilhelm Rettig, (son till Carl Anton Rettig, Tab 5), född 1854-05-26 i Gävle; ingenjör. Gift 1887-11-03 med Tekla Beskow, född 1864, † 1890.

Barn:

 • Emma Dagmar Charlotta Rettig, född 1888-08-25. Gift 1910-05-07 med chefen för brandförsäkringsavdelningen på Hansa, civilingenjören Frans A Wennberg, född 1883.
 • Carl Henning Rettig, född 1890-04-30; skogsförvaltare.

TAB 9

Robert Rettig, (son till Peter (Pehr) Christian Rettig, Tab 4), född 1818-06-04 i Gävle; grosshandlare, skeppsredare, konsul. Han blev 1840 delägare i faderns firma, och efter dennes död övertog han rederiet och tobaksfabriken; han var en av tillskyndarna och finansiärerna till Korsnäs sågverksab, Kopparberg, Kopp, som bildades 1855; från 1863 ledamot av stadsfullmäktige i Gävle (ordförande från 1874) och drätselkammarens ordförande 1863-74; var mycket förmögen och efterlämnade enligt sin bou 2,7 milj kr; † 1886 i Gävle. Gift 1841-12-28 i Gävle med Adelaide Ulrika Corinna Garberg, född 1821-06-01 i Gävle, † där 1892-07-04, dotter till grosshandlaren Anton Fredrik Garberg och Margareta Gustava Ennes.

Barn:

 • Pehr Fredric Rettig, adlad von Rettig, född 1843; finskt kommerseråd, fabriksägare; † 1914. se Tab 10.
 • Adelaide (Adéle) Rettig, född 1845-09-27 i Gävle, † 1920 på Skeppsholmen, Stockholm. Gift 1865-11-09 i Gävle med kommendörkaptenen Lorentz Leopold von Horn (adlig men ej introd), född 1863, † 1892.
 • Johan "John" Robert Rettig, född 1847; utbildades i Tyskland, Frankrike och England; arbetade 1866-70 i familjeföretaget i Åbo; blev 1872 delägare och efter faderns död 1886 ensam innehavare av firman P.C. Rettig & Co i Gävle, vars tobaksrörelse kraftigt utvecklades därefter; VD i Gävle-Ockelbo järnväg 1882-1907 och liksom fadern engagerad i Korsnäs sågverks AB; ledamot av stadsfullmäktige i Gävle, där han från 1887 - efter faderns död - var ordförande; † barnlös 1907. Gift 1872-01-30 med Antonie Wilhelmina Augusta von Eckermann, född 1846-08-09 på Edeby, Ripsa sn, † 1933 i Stockholm, dotter till Anton Ture Fredrik von Eckermann och grevinnan Ulrika Eleonora Amalia Lewenhaupt. Efter makens död blev hon ensam innehavare av P.C. Rettig & Co i Gävle, fram till 1915, då företaget gick upp i Svenska tobaksmonopolet efter att ha ärvts inom släkten i 106 år. Genom testamente 1932 donerade hon avsevärda belopp till olika institutioner i Gävle, bl a 1,4 milj kr till stiftelsen John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad, något som möjliggjorde uppförandet av Gävle museum, invigt 1940. Antonie Rettig kallades "Gävles okrönta drottning".
 • Carl Wilhelm Rettig, född 1849; godsägare. se Tab 14.
 • Axel August Rettig, född 1851 i Gävle, † ogift och barnlös 1868 i Schweiz.
 • Gustaf Hjalmar Rettig, född 1856; vice häradshövding, kansliråd. se Tab 15.

TAB 10

Pehr Fredric Rettig, adlad von Rettig, (son till Robert Rettig, Tab 9), född 1843-01-12 i Gävle; delägare i P.C. Rettig & Co i Åbo 1867 och ensam ägare fr o m 1871; kassör i Folkupplysningssällskapets Åbofilial 1875; stadsfullmäktig i Åbo 1875-92; kassör i direktionen för folkbiblioteket i 1878, ordförande i direktionen i stads- och folkbiblioteket 1903, då han skänkte ett nytt stadsbibliotek till staden; ordförande och kassör i bestyrelsen för Åbo stads historiska museum från grundandet 1891 samt i Sällskapet för utgivande av bidrag till Åbo stads historia 1885; kommerseråd 1883; adlad 1898-04-04 och introd på finska riddarhuset s å 26/7 under nr 273; † 1914-10-17 på sin egendom Radelma i Pikis, begr i Åbo. Gift 1865-05-15 i Stockholm med Maria Sofia von Horn, född 1841-03-19 i Stockholm, † 1896-02-20 i Åbo, dotter till kommendörkaptenen Frans Axel Leopold von Horn (adlig men ej introd) och Maria Charlotta Lindberg.

Barn:

 • Robert Henning von Rettig, född 1866; fabriksägare, vice konsul; † 1924. se Tab 11.
 • Erik Walter von Rettig, född 1867; fil mag; † 1937. se Tab 12.
 • Gertrud Maria von Rettig, född 1868-07-16 i Åbo, Finland, † 1943-03-12. Gift 1888-06-09 i Turku, Finland med arkitekten, friherre Karl-August Wrede af Elimä, född 1859, † 1943.
 • Adelaide Maria von Rettig, född 1872-11-28 i Åbo, Finland, † 1955 i Djursholm. Gift 1894-09-25 i Stockholm med kaptenen i Västmanlands trängkårs reserv, verkställande direktören i Lantmännens ömsesidiga försäkringsbolag för elektriska anläggningar, olympiske mästaren i skytte, friherre Måns Christer von Stedingk, född 1868, † 1955.
 • Pontus Christer von Rettig, född 1874; godsägare; † 1904. se Tab 13.
 • Kerstin Maria von Rettig, född 1876-05-05 i Åbo, Finland. Gift 1896-05-23 i Marjaniemi i Finland med majoren vid Svea livgardes reserv, ägaren till Vansta på Södertörn, friherre Johan Eriksson Toll, född 1866-10-13 i Stockholm.

TAB 11

Robert Henning von Rettig, (son till Pehr Fredric Rettig, adlad von Rettig Tab 9), född 1866-02-26 i Gävle; delägare i P.C. Rettig & Co i Åbo 1893 och chef efter fadern död 1914; svensk vice konsul i Åbo 1918; ägde Radelma gård i Piikkis sn. Gift 1893-09-30 i Stockholm med sin kusin Anna Adelaide von Horn, född 1872-07-11 på Brynäs i Gävle, dotter till kommendörkaptenen Lorentz Leopold von Horn och Adelaide (Adéle) Rettig.

Barn:

 • Hans Fredrik Leopold von Rettig, född 1894-12-02 i Åbo; chef och delägare i P.C. Rettig & Co 1924;: svensk vicekonsul i Åbo 27/6 s å; svensk konsul i Åbo 1935-02-01; kommerseråd 1936-12-18; ägare av Radelma 1924 samt Grönaudd i Nådendals lfs. Gift 1923-08-16 i Åbo med Edith Svensson, född 1902-05-31 i Åbo, dotter till direktören Svante Peter Svensson och Edith Cowie. Paret fick en son och en dotter.
 • Dea Sophia von Rettig, född 1897-03-30 i Åbo. Gift där 1926-12-13 med vice häradshövdingen Paul Oskar Ståhlström, född 1887-03-17 i Åbo.
 • Björn Robert Henning von Rettig, född 1899-05-09 i Åbo; förvaltare en tid på moderns egendom Nyboholm nära Enköping. Gift 1925-10-21 i Stockholm med friherrinnan Ulla Christina Djurklou, född 1903-05-19 i Norrbyås sn, dotter till godsägaren, friherre Nils Gustaf Otto Djurklou och Anna Ericson.
 • Max Pehr Christian von Rettig, född 1901-05-04 i Åbo; student vid handelshögskolan i Leipzig 1922; † ogift och barnlös 1922-08-20 i Stockholm, under en resa.

TAB 12

Erik Walter von Rettig, (son till Pehr Fredric Rettig, adlad von Rettig Tab 9), född 1867-01-26 i Gävle; fil mag; ordf i Svenska Finlands folkting i Helsingfors; † 1937-07-20 i Helsingborg. Gift 1:o 1889-11-12 i Helsingfors med Hildur Lindberg, född 1867-10-06 i Helsingfors, † 1903-10-15 i Lojo, dotter till professorn vid Helsingfors universitet Sextus Otto Lindberg och Hilda Fausta Cecilia Sällström. 2:o 1912-02-20 med Nanna Wilhelmina Ahlström, född 1879-03-28 i Vasa, † 1919-03-17, dotter till sjökaptenen Johan Gustav Ahlström och Fanny Armida Gyllenberg.

Barn 1:o:

 • Otto Fredrik von Rettig, född 1890-12-26 på Radelma, Piikis sn.
 • Karin von Rettig, född 1892-01-26 på Radelma, Piikis sn. Gift 1918-02-09 i Leksand med Frans Wilhelm Strand, född 1885-10-06. Ägde Solåsa, Kyrkslätts sn.
 • Saga Maria von Rettig, född 1897-01-14 på Spurila, Pemar sn.

Barn 2:o:

 • Gerda Margareta von Rettig, född 1913-03-23 i Helsingfors. Gift 1936-06-18 med filosofiemagistern Torsten Gregori Aminoff, född 1910-08-27 i Tammerfors.
 • Ulla Birgitta von Rettig, född 1915-05-04 i Helsingfors.

TAB 13

Pontus Christer von Rettig, (son till Pehr Fredric Rettig, adlad von Rettig Tab 9), född 1874-08-09 i Åbo; godsägare på Radelma, Piikis sn; † 1904-11-03 i Uppsala. Gift 1899-12-30 med Anna Vera Johanna Willebrand, född 1880-08-26 i Fredrikshamn, † 1937-02-02, dotter till Arthur Fredrik William Willebrand och grevinnan Augusta Egenie Creutz.

Son:

 • Göran Arthur Fredrik von Rettig, född 1901-11-24 på Radelma, Piikis sn; författare; † 1933-04-25 i Djursholm. Gift 1927-01-08 i Burlöv, Skåne med Anna Märta Ingeborg Larsson-Letzén, född 1902-06-19 i Malmö, dotter till åkeriägaren Johan Larsson och Anna Jönsson.

TAB 14

Carl Wilhelm Rettig, (son till Robert Rettig, Tab 9), född 1849-11-13; brukspatron på Yxtaholm, Lilla Mellösa sn. Gift 1875-07-31 i Valbo sn med Valborg Nanna Constance Lönngren, född 1850-07-09 i Maria Magdalena fs, Stockholm, † 1932 i Oscars fs, Stockholm.

Barn:

 • Greta Adelaide Rettig, född 1876-10-26 i Åbo, Finland. Gift 1909-12-03 med konsistorienotarien i Uppsala, ombudsmannen hos Uppsala sparbank, vice häradshövdingen Anders Radhe, född 1865-03-21.
 • Elsa Adelaide Rettig, född 1876-10-26 i Åbo, Finland. Gift 1899-07-29 med arrendatorn Knut Filip Tottie, född 1864-05-01.
 • John Robert Rettig, född 1878-02-14 i Åbo, Finland. Gift 1906-09-14 med Signe Elisabeth Mark, född 1881-06-15.
 • Anna Adelaide Rettig, född 1879-12-02 i Åbo, Finland. Gift 1900-09-17 med kanslirådet Gustaf Vilhelm Tottie, född 1866-08-15.
 • Robert Carl Wilhelm Rettig, född 1880-11-21; civilingenjör, maskinspektor vid statens järnvägars maskinavdelning. Gift 1910-10-18 med Karin Odéhn, född 1883-11-07.

TAB 15

Gustaf Hjalmar Rettig, (son till Robert Rettig, Tab 9), född 1856-08-16 i Gävle; vice häradshövding, kansliråd. Gift 1887-04-02 med Julia Gustava Björkman, född 1867-11-12 i Klara fs, Stockholm.

Söner:

 • Carl Herbert Rettig, född 1888-02-04 i Hedvig Eleonora fs, Stockholm; fil doktor.
 • Nils Robert Rettig, född 1892-10-18 i Hedvig Eleonora fs, Stockholm; jur kand.

TAB 16

Per Gustaf Bernhard Rettig, (son till Peter (Pehr) Christian Rettig, Tab 4), född 1848 i Gävle; lantbrukare; † 1915. Gift 1888 med Olga Eugenia Åberg, född 1865-01-19.

Barn:

 • Karin Fredrika Rettig, född 1889-02-12. Gift 1912-11-12 med John B. Kronje.
 • Greta Elvira Rettig, född 1893-09-26.
 • Björn Yngve Rettig, född 1898-12-20. Gift 1920-06-01 med Adell Elswort.

TAB 17

Wilhelm Gotthard Rettig, (son till Peter (Pehr) Christian Rettig, Tab 4), född 1849 i Gävle; generalkonsul; † 1910. Gift 1873-05-21 med Julia Maria Ohlson, född 1854-03-30.

Döttrar:

 • Gerda Rettig, född 1874-05-18. Gift 1893 med vice verkställande direktören i Sundsvalls enskilda bank Nils Herman Salén, född 1867-07-04.
 • Ingeborg Rettig, född 1879-10-30.
 • Märta Rettig, född 1881-08-31. Gift 1906-10-01 med kaptenen vid Svea livgarde Sigrid Vilhelm Strandmark, född 1880-09-06.

TAB 18

Richard Walfrid Rettig, (son till Peter (Pehr) Christian Rettig, Tab 4), född 1852 i Gävle; inkasserare; † 1919. Gift 1873-10-08 i Kalmar sfs med jungfrun Christina Kjellberg, född 1852-06-22 i Kalmar sfs, † 1912, dotter till handelsmannen Gustaf FredrikKjellberg(6) och Johanna Christina Enström(7).

Barn:

 • Signe Maria Rettig, född 1874-08-07. Gift 1905-10-20 med lektorn i biologi och kemi vid Malmö högre allmänna läroverk, fil doktor Einar Otto Wahlgren, född 1874-03-05.
 • Pehr Christian Rettig, född 1877-06-04; grosshandlare. Gift 1912-10-19 med Hilma Erika Jansson, född 1876-06-09.
 • Richard Gunnar Rettig, född 1881-04-09; preparator vid Naturhistoriska Riksmuseum. Gift 1914-12-05 med sin kusin Elsa Carolina Kjellberg, född 1891-03-03 i Kalmar sfs, dotter till handelsmannen Peter Fredrik Kjellberg(8). och Hilda Sofia Danielsson.

Noter

1. I bou efter henne upptogs som tillgångar 21 580 rdr banco.

2. Född 1733-03-30 i Karlskrona, † 1782-12-25 i Geltorp, Ryssby sn. Gift 1:o 1764-11-16 med sin fasters sondotter Maria Charlotta Buth, född 1744-09-10 i Karlskrona, † där 1772. 2:o 1777-05-25 med Charlotta Johanna Zueckfelt, född 1735-03-28, † 1784-08-19. Son till bagaren Casten Nilsson Lychou, född 1701 i Lyckeby, Blekinge, † 1774-11-09 i Karlskrona. Gift 1724-01-12 med Hedvig Elisabeth Keüsberg.

3. Fadern var en mycket förmögen köpman och skeppsredare, efter vilken hon tog ett betydande arv. Detta arv blev en god grundplåt i makens tobaksimperium.

4. Född 1820 i Tjällmo, och vars farfars mor var Johanna Christina Bergenstråhle, dotter till brukspatron Nils Bergenstråhle och Maria Elisabeth De Geer. Maria Elisabeth var dotter till brukspatronen på Godegård Jean De Geer och Maria Christina von Bülow.

5. Född på Godegård, dotter till Fredrik Wilhelm Grill och Regina Christina Nordenfelt.

6. Född 1820-04-12 på Virstad, Högsby sn, son till inspektorn på Virstad Peter Fredrik Kjellberg och Christina Johanna Wimmerstedt. Christina Johanna var i sin tur född 1793-09-04 på Lixhult, Högsby sn och var dotter till regementsskrivaren Anders Wimmerstedt och madame Johanna Maria Roswall.

7. Född 1821-08-07 i Kalmar slottsfs, dotter till kaptenen Georg Enström och hans 1:a fru Johanna Gustafva Köhlberg.

8. Född 1857-09-13 i Kalmar sfs, son till handelsmannen Gustaf Fredrik Kjellberg och Johanna Christina Enström.

Källor

Kyrkböcker; Svenska Släktkalendern 1920-21; Projekt Runeberg 1899-1934; P.C. Rettig & c:o 1845-1945 - ett blad ur tobaksindustriens historia i Finland av Eric Bahne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman