:

Ehrenbill nr 1515

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenbill nr 1515 †

Adlad 1717-01-16, introd. 1719. Sannolikt utdöd 1830-08-11.


1SK. 2Hc. 3KrAB. 4SAB.

TAB 1

Lars Strobill, född 1623-08-00. Inspektor över Oxenstiernska grevskapet Södermöre. Död 1682-04-17. Gift 1649-07-01 med Kerstin Simonsdotter, född 1626-02-22.

Barn:

 • Erik Strobill, adlad Ehrenbill, född 1667-04-30 i Södra Möre. Volontär vid amiralitetet 1684-08-00. Lärstyrman därst. 1687. Medelstyrman 1689. Överstyrman 1691-10-03. Underlöjtnant 1695-03-03. Överlöjtnant 1698-04-19. Skeppskapten 1700-03-26. Holmkapten och ekipagemästare i Göteborg 1703-06-01. Holmmajor därst. 1716-05-14. Adlad 1717-01-16 (introd. 1719 under nr 1515). Schoutbynachts avsked 1720-02-13. Död 1721-12-10 i Göteborg och begraven 1722-01-27 i Gustavi kyrka därst. 'Han avmätte 1702 Bohusläns skärgård och författade en karta däröver. Gick 1707 okänd in i Kristiania under förevändning att köpa kalk och avtog på en karta hela Kristianiafjorden samt gjorde en utförlig beskrivning över dess hamnar och skeppsleder.'. Gift 1696-01-12 med Sara Ekberg, född 1669-01-17 i Göteborg, död där 1710-12-26 dotter av handelsmannen Johan Persson Ekberg och Sigrid Nilsdotter.

Barn:

 • Lars, född 1697. Holmmajor. Död 1747. Se Tab. 2.
 • Anna Christina, född 1699-10-04 i Stockholm, död där 1700-06-25.

TAB 2

Lars (son av Erik Strobill, adlad Ehrenbill, Tab. 1), född 1697-02-07 i Helleby. Konstapel vid amiralitetet 1713. Löjtnant därst. 1714. Överlöjtnant vid Göteborgs eskader 1717-02-21. Kaptenlöjtnant 1720. Kapten 1735. Kommendörkapten och holmmajor 1740-05-23. Död 1747-05-07 i Göteborg. Gift 1726-02-04 i Karlskrona med Juliana Charlotta Henck, född 1709-01-04 i Windau i Kurland, död 1737-03-27 i Karlskrona, dotter av amiralen Mikael Henck, adlad Henck, och Anna Dorotea Stolten.

Barn:

 • Erik Mikael, född 1726-12-02 i Karlskrona. Antagen vid amiralitetet 1736. Arklimästare därst. 1743-04-28. Löjtnant 1754-05-04. Kaptenlöjtnant 1759-08-14. Major vid arméns flotta 1762-03-09. Överstelöjtnant därst. 1763-12-08. RSO 1767-11-23. Död ogift 1769-01-16 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Carl Gottlieb, född 1728-05-25 i Karlskrona, död där 1729-01-11.
 • Carl Aron, född 1731. Kaptenlöjtnant. Död 1783. Se Tab. 3.
 • Ulrik Gottlieb, född 1733. Generalmajor och president. Död 1795. Se Tab. 4.

TAB 3

Carl Aron (son av Lars, Tab. 2), född 1731-07-22 i Karlskrona. Kadett 1744-04-02. Extra lärstyrman 1747. Antagen vid amiralitetet 1753. Arklimästare därst. 1754-04-02. E. löjtnant vid skeppsvarvet och örlogsflottan 1757-03-23. Löjtnant 1758-09-01. Kaptenlöjtnant 1769-09-05. Död 1783-08-02 i Karlskrona. Gift 1773-01-05 i Kristianstad med Johanna Gustava1 Pettersén, född1 1750-08-12, död 1780-12-23 i Karlskrona, dotter av amiralitetskassören Johan Otto Pettersén och Hedvig Juliana Fult samt syster till Carl Reinhold och Adolf Fredrik Pettersén, adlad Rosensvärd.

Barn:

 • Anna Juliana, född 176(9), död 1798-12-23 i Karlskrona. Gift där 1787-10-05 med kvartermästaren vid skeppsvarvet därst., sedermera verkmästaren Stefan Svala [RHG].
 • Johanna Charlotta, född 1773-03-16 i Karlskrona, död 1832-03-22 i Stockholm. Gift 1804-03-04 på österby bruk i Films socken Uppsala län med brukspatronen Per Adolf Tamm, adlad och friherre Tamm, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1856.
 • Christina Ulrika, född 1774-10-17 i Karlskrona, död där 1775-06-15.
 • Erik Julius, född 1776-08-23 i Karlskrona. Underskeppare vid arméns flotta 1779-10-18. Fänrik därst. 1783-03-19. Antagen vid amiralitetets kadettkår 1788. Löjtnant 1801-06-16. 'Han ihjälpryglade 1807 en volontär och dömdes därför till döden, men livsstraffet blev förvandlat till livstidsfängelse å Karlstens fästning.'
 • Fredrika Sofia, född 1778-07-28 i Karlskrona, död där s. å. 6/8.
 • Hedvig, född 1779, död ung.
 • Lorentz Ulrik, född 1779-12-12 i Karlskrona. Underskeppare vid arméns flotta 1785-07-25. Sergeant. Fänrik vid Stedingkska regementet 1796-10-27. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente. Löjtnant därst. 1805-08-16. Kapten 1811-02-05 död ogift 1815-05-18 i Göteborg.

TAB 4

Ulrik Gottlieb (son av Lars, Tab. 2). Född 1733-12-17 i Karlskrona. Kadett vid volontärregementet i Karlskrona 1745-03-11. Arklimästare vid amiralitetet 1754-09-05. Löjtnant därst. 1759-08-09. Kapten vid arméns flotta 1761-11-10. Varvskapten vid Stockholmseskadern 1766. RSO 1767-11-23. Major och tygmästare därst. 1770-09-18. Överstelöjtnants karaktär 1774-11-16. Överstelöjtnant 1775-03-06. Överste och chef för galäreskadern 1777-02-17. Landshövding i Uppsala län 1788-07-08. Generalmajors n. h. o. v. 1790-02-05. President i statskontoret 1792-08-08. Död 1795-01-08 i Stockholm. Han var 1756–1761 i fransk örlogstjänst,. Varunder han bevistade två sjöslag, och deltog 1761–1762 i pommerska kriget. Gift 1770-10-12 med Johanna Fredrika Lüning, född 1747-07-02, död 1792-05-22, dotter av grosshandlaren i Stockholm Christian Lüning och Margareta Sabbath.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1771-07-21, död 1777-10-26.
 • Fredrika Christina, född 1773-05-22. Hovfröken hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina4 1797-09-09. Död 1844-03-12 Skälsta. Gift 1800-09-02 på Drottningholms slott med amiralen Henrik Johan Nauckhoff, natural. och friherre-Nauckhoff, i hans 3:a gifte, född 1744, död 1818.
 • Johanna Lovisa, född 1776-03-29. Hovfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1797. Tjänstfri 1813. Död ogift 1843-09-02 i Stockholm.
 • Juliana Eleonora, född 1777-10-08, död 1793-08-23.
 • Lars Johan, född 1781-11-02, död s. å. 6/11.
 • Ulrik August, född 1786-06-14. Kadett vid Karlberg 1796-09-24. Utexaminerad2 1803-09-22. Fänrik vid Göta garde s. å. 27/12. Löjtnant vid 2. livgardet 1809-12-28. Kapten i armén 1814-05-22 och vid nämnda garde 1815-12-12. Regementskvartermästare3 1817-06-10. RSO 1818-05-11. Major i armén 1820-06-24 och i regementet 1822-06-15. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. 3. Major vid regementet 1825-06-07. 2. Major 1828-04-30. Överste i armén 1830-06-11. Död ogift s. å. 11/8 och ansågs ätten med honom hava utgått på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: