:

Ehrenstéen nr 33

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1657-12-12, introd. 1660. Uppflyttad i d. v. riddareklassen 1686. Utdöd 1711-08-17.

En halvbror till kungliga rådet Edvard Ehrenstéen, major Gustaf Filipsson † ogift 1677-01-19, adlades 1674-12-12 och fick sin halvbrors tillstånd att uppta hans adliga namn, men blev aldrig introducerad.

1 Hm. 2 Um. 3 NF.

TAB 1

 • Bononius Holstani eller Bonde Holstensson, född 15541. Student i Uppsala 15731. Kyrkoherde i Furingstads pastorat av Linköpings stift 1581. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1605-03-14 och begraven på Furingstads kyrkogård, varest hans gravsten lades. Gift 1582 med Sigrid Laurin, dotter av kronobefallningsmannen vid Stegeborg Lars Olofsson (stamfader för adl. ätterna Laurin, och Lagerström) och Helena Jonsdotter [Hm].

Barn:

 • Philippus Bononis eller Filip Bondesson född 1593, † 1669. Se Tab 2

TAB 2

Philippus Bononis eller Filip Bondesson född 1593 i Furingstads prästgård, † 1669. Hovpredikant hos pfalzgreven Johan Casimir 1620 vilken han ofta under dennes mjältsjuka bragte till gott lynne genom sina upptåg. Komminister i Häradshammars och Jonsbergs församl. av Linköpings stift 1630. Kyrkoherde i Locknevi och Blackstads församl:s pastorat av nämnda stift 1634 och prost där. Han omtalas i Locknevi sockens kyrkobok såsom en lärd men orolig man. Gift 1:o med Margareta Ewertsdotter, vars fader, inkommen från England, var handlande i Söderköping. Gift 2:o med Anna Eriksdotter.

Barn i 1:a giftet:

 • Edvard Philipsson Ehrenstéen född 1620-02-25, † 1686-06-30 Se Tab 3

Barn i 2:a giftet:

 • Maria Philipsdotter Ehrenstéen född 1634, † 1719-12-15 i Ytterbo, Locknevi sn/H. Gift med Johan Axelsson Bohm, † 1677. Se: Ehrenmarck.

Gustaf Philipsson Ehrenstéen född 1636, † ogift 1677. Adlad 1674 med namnet Ehrenstéen men aldrig introducerad.

TAB 3

Edvard Philipsson Ehrenstéen född 1620-02-25 i Häradshammars sn, † 1686-06-30 i Stockholm och jordfäst i Jakobs kyrka 1687-02-13, därefter nedsatt i egen grav i Österåkers kyrka. Adlad Ehrenstéen till Forsby i Österåkers sn/D, Barkestorp i Dörby sn/H och Almnäs i Fågelås sn/R. Student i Uppsala 1633-11-00.2. Preceptor för riksrådet Åke Ulfsparres barn 1637. Disputerade 1643. Guvernör för de unga friherrarna Paul och Augustin Khevenhüller under en utrikes resa 1648–16533. Legationssekreterare vid Schöring Rosenhanes kommission till staden Bremen 1654-08-19 och reste med greve Johan Oxenstierna till Tyskland 1655. K. sekreterare vid utrikes ärendena s. å. Adlad 1657-12-12 (introd. 1660-01-11, näst efter nr 651 i svenneklassen, men blev 1686 såsom varande k. råd uppflyttad i riddarklassen under nr 33). Sekreterare av staten 1659-05-00. Hovråd 1668-09-26. Kansliråd 1671-12-19. Extra ordinarie ambassadör till meditationsverket mellan Frankrike, England och Holland 1672-07-31. Hovkansler 1674-02-25. President i Wismarska tribunalet 1680, men tillträdde ej3. K. råd och kansliråd 1683-05-10 (11/3). Han var en utmärkt skicklig och mycket använd statsman samt stod i särdeles nåd hos konung Carl X Gustaf. Gift 1655-02-08 med drottning Christinas kammarfröken Catharina Wallenstedt född 1627-03-10 i Uppsala, † 1719-10-25 i Stockholm. Dotter till biskopen i Strängnäs stift doktor Laurentius Olai Wallius och hans 1:a hustru Catharina Tidemansdotter.

Barn:

 • Carl Edvardsson Ehrenstéen född 1656-05-20 (20/3) i Thorn i Preussen, † ogift 1702-11-30 i Stockholm och jordfäst 1703-05-01 i Jakobs kyrka och därefter nedsatt i familjegraven i Österåkers kyrka där hans vapen uppsattes. Till Forsby i Österåkersn/D samt Skalunda i Sköldinge sn/D, Barkestorp i Dörby sn/H och Almnäs i Fågelås sn/R. Student i Uppsala2 1670-06-03. Kanslijunkare 1675-05-05. Sekreterare i k. revisionen 1677-08-29. Häradshövding i Södermanland 1691. Lagman i Skåne och Blekinge 1692-11-09. Ledamot i lagkommissionen 1694.
 • Margareta Edvardsdotter Ehrenstéen född 1659-04-21 i Hälsingör, † 1721-03-00 i Stockholm. Gift 1676-10-22 i Haag med k. rådet Nils Gyldenstolpe född 1642, † 1709 i hans 2:a gifte.
 • Lars Filip Edvardsson Ehrenstéen född 1662-01-02 i Stockholm, † ogift 1700-04-16 på Ottersberg och begravd i familjegraven i Österåker 1701-02-26. Till Forsby, Barkestorp och Almnäs. Student i Uppsala2 1670-06-03. Hovjunkare hos konung Carl XI 1680. Kapten vid blå regementet i Lüneburg 1688. Kapten vid överste de la Mottes regemente 1692 i febr. Major 1694. Avsked nr Lüneburgsk tjänst 1696. Major vid garnisonsregementet i Bremen 1697-06-22. Tillika kommendant på slottet Ottersberg därst.
 • Edvard Edvardsson Ehrenstéen Född 1664-01-29 i Stockholm, † ogift 1711-08-17 på Forsby och med honom utgick ätten på svärdssidan. Han blev i slaget vid Narva 1700 blesserad i huvudet men överlevde. Begravd i familjegraven i Österåker 1712-01-29 där hans vapen ses. Till Forsby, Barkestorp, Almnäs och Skalunda. Student i Uppsala2 1670-06-03. Fänrik vid livgardet 1684-09-15 och löjtnant där 1688-10-30. Kapten 1693-12-31. Avskedad 1702-03-19 på grund av sjukdom.
 • Catharina Regina Edvardsdotter Ehrenstéen född 1666-06-10 i Stockholm, † där 1709-02-26 och begravd i familjegraven i Österåkers kyrka. Gift 1691-01-04 med översten Lorentz Gustaf Stöltenhielm född 1645, † 1719 i hans 2:a gifte.
 • Anna Beata Edvardsdotter Ehrenstéen född 1669-04-15 i Stockholm, † 1703-03-22 i Riga. Gift 1696-02-23 i Jakob/A med riksrådet och kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm född 1664, † 1742 i hans 1:a gifte.


Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: