Ehrenstéen nr 33

Från Adelsvapen-Wiki

0033.jpg


Adliga ätten Ehrenstéen nr 33 †

Adlad 1657-12-12, introd. 1660. Uppflyttad i d. v. riddareklassen 1686. Utdöd 1711-08-17.

En halvbroder till k. rådet Edvard Ehrenstéen, majoren Gustaf Filipsson, död ogift 1677-01-19, adlades 1674-12-12 och fick sin halvbroders tillstånd att upptaga hans adliga namn, men blev ej introducerad.


1 Hm. 2 Um. 3 NF.

  • Bononius Holstani eller Bonde Holstensson, född 15541. Student i Uppsala 15731. Kyrkoherde i Furingstads pastorat av Linköpings stift 1581. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1605-03-14 och begraven på Furingstads kyrkogård, varest hans gravsten lades. Gift 1582 med Sigrid Laurin, dotter av kronobefallningsmannen vid Stegeborg Lars Olofsson (stamfader för adl. ätterna Laurin, och Lagerström) och Helena Jonsdotter [Hm].

Barn:

  • Philippus Bononis eller Filip Bondesson, född 1593 i Furingstads prästgård. Hovpredikant hos pfalzgreven Johan Casimir 1620, 'vilken han ofta under dennes mjältsjuka bragte till gott lynne genom sina upptåg'. Komminister i Häradshammars och Jonsbergs församl. av Linköpings stift 1630. Kyrkoherde i Locknevi och Blackstads församl:s pastorat av nämnda stift 1634. Prost därst. Död 1669. Han omtalas i Locknevi sockens kyrkobok såsom en lärd, men orolig man. Gift 1:o med Margareta Ewertsdotter, vars fader, inkommen från England, var handlande i Söderköping. Gift 2:o med Anna Eriksdotter.

Barn:

  • 1. Edvard Filipsson, adlad Ehrenstéen, till Forsby i Österåkers socken, Södermanlands län, Barkestorp i Dörby socken, Kalmar län och Almnäs i Fågelås socken, Skaraborgs län. Född 1620-02-25 i Häradshammars socken. Student i Uppsala 1633-11-00.2. Preceptor för riksrådet Åke Ulfsparres barn 1637. Disp. 1643. Guvernör för de unga friherrarna Paul och Augustin Khevenhüller under en utrikes resa 1648–16533. Legationssekreterare vid Schöring Rosenhanes kommission till staden Bremen 1654-08-19 och reste med greve Johan Oxenstierna till Tyskland 1655. K. sekreterare vid utrikes ärendena s. å. Adlad 1657-12-12 (introd. 1660-01-11, näst efter nr 651 i svenneklassen, men blev 1686 såsom varande k. råd uppflyttad i riddarklassen under nr 33). Sekreterare av staten 1659-05-00. Hovråd 1668-09-26. Kansliråd 1671-12-19. Extra ordinarie ambassadör till meditationsverket mellan Frankrike, England och Holland 1672-07-31. Hovkansler 1674-02-25. President i Wismarska tribunalet 1680, men tillträdde ej3. K. råd och kansliråd 1683-05-10 (11/3). Död 1686-06-30 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka därst. 1687-02-13 och därefter nedsatt i egen grav i Österåkers kyrka. 'Han var en utmärkt skicklig och mycket använd statsman samt stod i särdeles nåd hos konung Carl X Gustaf.' Gift 1655-02-08 med drottning Christinas kammarfröken Catharina Wallia, adlad Wallenstedt, född 1627-03-10 i Uppsala, död 1719-10-25 i Stockholm, dotter av biskopen i Strängnäs stift, doktor Laurentius Olai Wallius och hans 1:a hustru Catharina Tidemansdotter.

Barn:

  • Carl, till Forsby, Barkestorp och Almnäs samt Skalunda i Sköldinge socken, Södermanlands län. Född 1656-05-20 (20/3) i Thorn i Preussen. Student i Uppsala2 1670-06-03. Kanslijunkare 1675-05-05. Sekreterare i k. revisionen 1677-08-29. Häradshövding i Södermanland 1691. Lagman i Skåne och Blekinge 1692-11-09. Ledamot i lagkommissionen 1694. Död ogift 1702-11-30 i Stockholm och jordfäst 1703-05-01 i Jakobs kyrka samt därefter nedsatt i familjegraven i Österåkers kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • Margareta, född 1659-04-21 i Hälsingör, död 1721-03-00 i Stockholm. Gift 1676-10-22 i Haag med k. rådet Nils Gyldenstolpe, friherre och greve Gyldenstolpe, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1709.
  • Lars Filip, till Forsby, Barkestorp och Almnäs. Född 1662-01-02 i Stockholm. Student i Uppsala2 1670-06-03. Hovjunkare hos konung Carl XI 1680. Kapten vid blå regementet i Lüneburg 1688. Kapten vid överste de la Mottes regemente 1692 i febr. Major 1694. Avsked nr Lüneburgsk tjänst 1696. Major vid garnisonsregementet i Bremen 1697-06-22. Tillika kommendant på slottet Ottersberg därst. Död ogift 1700-04-16 på Ottersberg och begraven i familjegraven i Österåker 1701-02-26.
  • Edvard, till Forsby, Barkestorp, Almnäs och Skalunda. Född 1664-01-29 i Stockholm. Student i Uppsala2 1670-06-03. Fänrik vid livgardet 1684-09-15. Löjtnant därst. 1688-10-30. Kapten 1693-12-31. Avsked 1702-03-19 för sjuklighet. Död ogift 1711-08-17 på Forsby och utgick med honom ätten på svärdssidan. Begraven i familjegraven i Österåker 1712-01-29, där hans vapen ses. Han blev i slaget vid Narva 1700 blesserad i huvudet.
  • Catharina Regina, född 1666-06-10 i Stockholm, död där 1709-02-26 samt ligger begraven i familjegraven i Österåkers kyrka. Gift 1691-01-04 med översten Lorentz Gustaf Stöltenhielm, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1719.
  • Anna Beata, född 1669-04-15 i Stockholm, död 1703-03-22 i Riga. Gift 1696-02-24 i Stockholm med riksrådet och kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn af Kanckas, friherre och greve Horn af Ekebyholm, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1742.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.