:

Eschelsson från Västervik

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten hette ursprungligen Paulsson, men denna gren utdog år 1815 i Västervik. Möjligen härstammar släkten från Norge - flera av de som gifte in sig i släkten har norskklingande namn, exvis Heitman, von Niendahl (Nådendal?), Assmusson.

TAB 1

N.N

Söner:

 • Eschel Paulsson, skeppare; † 1759. se Tab 2.
 • Jes Paulsson, född 1727 (åu); kofferdikapten; † 1780. se Tab 8.

TAB 2

Eschel Paulsson, (son till N.N, Tab 1), skeppare; † 1759-03-16 i Västervik, drunknade. Gift med Elisabet Heitman, född 1714 (källa:Gen ID: 190.133.50100), † änka 1799-09-07 i Västervik av hetsig feber, 84 år och 10 mån gammal.

Söner:

 • Paul Eschelsson, född 1746; handelsman, kapten; † 1802. se Tab 3.
 • Eschel Eschelsson, född 1749-10-05 i Västervik, † trol barn.
 • Olof Eschelsson, född 1751; amiralitetslöjtnant; † omkr 1798. se Tab 4.

TAB 3

Paul Eschelsson, (son till Eschel Paulsson, Tab 2), född 1746-11-05 i Västervik; handelsman, kapten; bosatt i Östra kvarteret nr 15; † 1802-12-24 i Västervik av slag, 56 år gammal. Gift med Elisabet Margareta Möller, född 1761 (kallas Rudebeck/Rudbeck i fb fr o m år 1785 liksom i db, men innan 1785 skrivs hon Möller. Finns ej upptagen bland familjemedlemmar för adliga släkterna Rudebeck eller Rudbeck i Elgenstierna. Hon anges som född Möller på en plats i fb, där hon är upptagen som dopvittne, källa: Gen ID: 190.100.85200, samt kallas född Rudbeck som dopvittne i november 1785, källa: Gen ID: 190.100.91000. Kallas ännu Möller i november 1784, då hon är upptagen som dopvittne, källa: Gen ID: 190.100.90000, men har ändrat namnet till Rudbeck när dottern Helena Dorothea föds i juli 1785. Vid det tillfället förekommer en kofferdistyrman Lars Rudbeck som dopvittne.), † 1804-12-06 i Västervik av lungsot, 42½ år gammal, begr 13/12.

Barn:

 • Gertrud Elisabet Eschelsson, född 1780-09-23 i Västervik, † där ogift och barnlös 1804-01-08 av bröstfeber.
 • Eschel Eschelsson, född 1782-09-24 i Västervik, dpt 24/9.
 • Paul Jacob Eschelsson, född 1784-04-29 i Västervik. Gift 1:o 1816 med Charlotta Montgomery, född 1794-11-07 i Limingo sn, Finland, † 1826-10-18 i Gamla Karleby sn, Finland, dotter till majoren Gustaf Adolf Montgomery, natural och adopt Montgomery nr 1960 B och Hedvig Helena Löthman. Paul Jacobs andra äktenskap har inte gått att spåra, liksom eventuella ättlingar.
 • Helena Dorothea Eschelsson, född 1785-07-05 i Västervik.
 • Beata Eschelsson, född 1787-02-26 i Västervik, † där ogift och barnlös 1869-01-31 av ålderdomssvaghet.
 • Anna Eschelsson, född tvilling 1788-03-06 i Västervik.
 • Maria Eschelsson, född tvilling 1788-03-06 i Västervik.
 • Catharina Eschelsson, född 1789-06-17 i Västervik.
 • Hedvig Eschelsson, född 1790-10-10 i Västervik, † där 1796-05-25 av koppor.
 • Nils Eschelsson, född 1792-03-29 i Västervik.

TAB 4

Olof Eschelsson, (son till Eschel Paulsson, Tab 2), född 1751-10-16 i Västervik; kofferdikapten; konstituerades under Gustaf III:s krig mot Ryssland som fänrik vid amiralitetet 1789 och blev s å chef på kuttern Örn; amiralitetslöjtnant 1790-12-15; hamnade efter Gustaf III:s död i svårt ekonomiskt läge, och när han klagade över sin situation, beordrades han till tjänstgöring i Karlskrona. Trots order stannade han i Stockholm och blev småningom arresterad. En segsliten process följde, huruvida han verkligen var sjöofficer eller inte. Han dömdes för insubordination till döden och överfördes till Karlstens fästning. Högsta domstolen fastställde hovrättens dödsdom 1793-11-22. Han blev dock benådad till livstids fängelse. Han anges ha blivit förd till Stralsund och † där omkr 1798 (källa: Svenskt biografiskt lexikon (SBL).. Gift 1777-09-23 i Västervik med jungfrun Margareta Maria Cronacker, (hon begärde skilsmässa då maken fängslades och flyttade med barnen till Lebo i Hjorteds sn, källa: Gen ID: 190.42.33800) i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1795-09-22 i Hjorteds sn med bruksbokhållaren och rusthållaren Axel Skog, född 1764-05-11 i Lebo, Hjorteds sn - son till bokhållaren Johan Gustaf Skog och Sara Regina Tranæa), född 1756-09-08 i Tryggarps Söragård, Rydaholms sn (Skåne), † 1808-08-11 i Lebo, Hjorteds sn, efter att ha dränkt sig, dotter till kaptenen Nils Baltzar Cronacker och hans 1:a fru Brita Margareta Rundberg.

Barn:

 • Niclas Eschelsson, född 1777; styrman; † 1812. se Tab 5.
 • Eschel Eschelsson, född 1778-08-04 i Västervik, † trol barn.
 • Elisabeth Margareta Eschelsson, född 1780-02-24 i Västervik.
 • Brita Helena Eschelsson, född 1781-12-26 i Västervik.
 • Beata Maria Eschelsson, född 1784-05-02 i Västervik, † där 1785-03-14 av oangiven sjukdom.
 • Olof Eschelsson, född 1785; handlande; † 1861. se Tab 6.
 • Paul Eschelsson, född 1789-09-14 i Västervik.
 • Elsa Catharina Eschelsson, född 1790-11-01 i Västervik; bosatt ogift och barnlös i Kalmar sfs (källa: Gen ID: 75.43.95600).

TAB 5

Niclas Eschelsson, (son till Olof Eschelsson, Tab 4), född 1777-06-04 i Västervik; trivialskola i Västervik 1785 och vid sjömanshuset 1788 (källa: Gen ID: 54.29.34300); styrman; förkyld under en resa till Lissabon och † ogift 1812-04-05 på Pilviken, Hjorteds sn av gulsot (källa: Gen ID: 54.29.34300). Förhållande med änkan Anna Zachrisdotter, (gift med pappersmästargesällen Carl Fodin, † 1806 - källa: Gen ID: 54.17.97100, där hon skrivs änka 1806), född tvilling 1774-03-04 på Strömstorpet, Hjorteds sn, † 1831-04-23 på Pilviken, Hjorteds sn av bröstsjukdom, 57 år gammal (efterlämnade två döttrar, fört en oklanderlig vandel. Källa: Gen ID 54.30.58900), dotter till skräddaren Zacharis Jonsson och Christina Larsdotter.

Dotter:

 • Brita Greta Eschelsson, född (oäkta?) 1811-01-03 i Hjorteds sn. Gift 1830-06-29 i Hjorteds sn med drängen Jonas Peter Jonsson. Parets vidare öden ej utforskade.

TAB 6

Olof Eschelsson, (son till Olof Eschelsson, Tab 4), född 1785-10-03 i Västervik; handlande i Norrköping; bosatt i Gamla Rådstugan, Norrköpings St Olai fs; † där 1861-01-05. Gift 1820 med Carolina Christina Enblom, född 1800-03-01 (källa: Gen ID: 346.26.71500), † 1861-09-26 i Gamla Rådstugan, Norrköpings St Olai fs, dotter till handlanden i Stockholm Anders Enblom och Anna Carolina Dalfors.

Son:

 • Anders Olof Eschelsson, född 1821; grosshandlare, konsul; † 1875. se Tab 7.

Fosterdotter:

 • Emilia Lucia Lovisa Flodman, född 1830-09-02 i Skänninge. Kom till familjen 1832.

TAB 7

Anders Olof Eschelsson, (son till Olof Eschelsson, Tab 6), född 1821-09-20 i Norrköpings St Olai fs, dpt där 20/9; grosshandlare, konsul i Norrköping; bosatt i Gamla Rådstugan, Norrköpings St Olai fs; † där 1875-05-19. Gift 1851-05-21 i Stockholm med sin kusin Carolina Lovisa Ulrika Frestadius, född 1828-12-18 i Stockholm, † 1866-02-28 i Gamla Rådstugan, Norrköpings St Olai fs, dotter till den framstående industriidkaren på Bergsund i Stockholm Anton Wilhelm Frestadius och Lovisa Enblom.

Döttrar:

 • Ida Carolina Lovisa Eschelsson, född 1854-03-16 i Norrköpings St Olai fs, † 1922-07-05 i Uppsala. Gift 1874-03-31 i Stockholm med juris professorn Johan Vilhelm Hagströmer, född 1845-12-04 i Stockholm, † 1910-05-15 i Uppsala.
 • Anna Vilhelmina Eschelsson, född 1855-09-17 i Norrköpings St Olai fs, † 1913-09-28 i Stockholm. Gift 1:o 1875-09-28 på Ängsö fideikommiss i Ängsö sn med underlöjtnant, greve Axel Piper(1), född 1847-08-01 på Ängsö, † 1875-12-05 i Cannes, Frankrike; 2:o 1886-08-31 i Stockholm med generallöjtnanten och envoyén, överadjutanten hos kungen, Per Henrik Edvard Brändström, född 1850-08-15 i Stockholm, † där 1921-11-09.
 • Ellen Augusta Eschelsson, född 1859-06-24 i Norrköpings St Olai fs. Gift 1882-11-18 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med översten och chefen för Upplands reg:te Bengt Erland Eberhard von Hofsten, född 1850-01-18 på Yxe i Lindes sn, † 1905-05-02 i Uppsala.
 • Elsa Olava Christina Eschelsson, född 1861-11-11 i Norrköpings St Olai fs; elev vid Wallinska skolans i Stockholm gymnasium 1879; mogenhetsexamen där 1882-05-19; student vid Uppsala universitet 29/9 s å; fil kand där 1885-01-29; jur utr kand 1892-04-12; biträde vid domargöromål i Uppsala läns södra domsaga maj 1892 - juli 1893; jur utr licentiat 1897-05-24; jur utr doktor 31/5 s å; ocent i civilrätt vid Uppsala universitet 5/6 s å; förordnad att föreläsa i processrät okt-dec 1897, 1/2 - 15/5 1898 och 1/2 - 15/5 1899; förordnad att leda den teoretisk-propedeutiska undervisningskursen i civilrätt och de viktigaste därmed sammanhängande delarna av processrätten liksom straffrättens allmänna grunder årligen fr o m ht 1904; förordnad att förrätta examinationen till kansliexamen av dem, som genomgått nämnda kurs 1905-10-10; inspektor för Uppsala högre elementarläroverk för flickor från 1905; ordf i Akademiskt bildade kvinnors förening 1904-03-25 - hösten 1910. † ogift och barnlös 1911-03-10 i Uppsala.

TAB 8

Jes Paulsson, (son till N.N, Tab 1), född 1727 (åu); kofferdikapten i Västervik; † 1780-06-02 på resa mellan Lissabon och Genua (gjorde Tacksägelse och Siälringning här i Westervik then 16 juli, gammal 53 år, källa: Gen ID: 190.101.2200). Gift 1:o 1755-12-05 i Västervik med jungfrun Anna Maria von Niendahl, född 1728-11-26 i Västervik, † där 1763-03-30 av lungsot, dotter till handelsmannen Johan von Niendahl och Brita Regina Fuhrman; 2:o 1764-04-01 i Västervik med jungfrun Maria Dorothea Weijdling, född 1728-08-24 i Kalmar sfs, † änka 1789-01-12 i Västervik av tärande sjukdom, 60 år gammal, dotter till handelsmannen, rådmannen och dykerikommissarien Michaël Weijdling och Elisabet von Saltzau.

Barn 1:o:

 • Paul Paulsson, född 1756-10-27 i Västervik, † där 1758-01-17 av slag.
 • Brita Regina Paulsson, född 1760-12-29 i Västervik, † där 1805-04-07, 43 år gammal. Gift 1784 -11-26 i Västervik med kofferdikaptenen Hans Assmusson, född 1762 (källa: Gen ID: 190.133.48500), † 1806-07-07 i Västervik, 43 år gammal.

Barn 2:o:

 • Anna Helena Paulsson, född 1771-12-30 i Västervik, † där 1815-07-19 av vattusot. Gift 1799-11-26 i Västervik med kaptenen Claes Bohman, född 1767-12-08 i Västervik, † där 1812-02-06 av hetsig feber, 44 år gammal.
 • Paul Paulsson, född 1766-11-04 i Västervik, † där 1771-12-24 av feber.
 • Eschel Paulsson, född 1768-09-19 i Västervik, † där s å 14/12 av slag.

Noter

1. Son till överstekammarjunkaren, greve Axel Mauritz Piper och överhovmästarinnan, friherrinnan Anna Magdalena Sofia Charlotta Wachtmeister af Björkö, sonson till kammarherren, greve Axel Adolf Piper och friherrinnan Magdalena Maria Catharina Armfelt, samt sonsonson till kammarherren, greve Adolf Ludvig Piper och grevinnan Eva Sofia von Fersen - dotter till greve Fredrik Axel von Fersen och grevinnan Hedvig Catharina De la Gardie.

Källor

Kyrkböcker för Västervik och Hjorteds socknar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: