:

Von Saltzau

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Mauritz von Saltzau, handelsman; avlade borgared i Kalmar 1632-12-01; ägnade sig åt handelsverksamhet och är omnämnd i rådsturättens protokoll som en av direktörerna i ett nybildat skeppskompani Kalmar; † 1666, begr i gamla stadskyrkan. Gift 1:o med Barbro Bunsen, av tysk härkomst. 2:o med Regina Hermansson, † 1645-12-29. 3:o med Margareta Gerdtsdotter von Glaen, † 1709-07-09 i Kalmar sfs (Mauritz von Saltzaus änkia hustru Margareta von Glaen, källa: Genline ID 75.109.7200), dotter till handelsmannen i Kalmar Gerdt von Glaen och Bengta N.N.

Döttrar (osäkert i vilket gifte):

  • Barbro Mauritzdotter von Saltzau. Gift 1:o med körsnären i Kalmar Mårten Arendt. 2:o med skinnaren i Kalmar Jacob Slawitz, i hans 1:a äktenskap (gift 1:o med Susanna Pährdotter), från vilken hon blev skild. 3:o med handelsmannen Peder Olufsson Rond, † 1699-10-30.
  • Regina Mauritzdotter von Saltzau. Gift med handelsmannen i Kalmar Anders Börjesson (avlade borgared i Kalmar 1650-12-09).

Barn 3:o:

  • Gerhard von Glaen, född 1647-07-28 i Kalmar sfs; herredags-, råd- och handelsman; efter studier i Kalmar ägnade han sig åt affärsverksamhet, som var mycket framgångsrik och gjorde honom förmögen; avlade borgared 1672-01-08; valdes till rådman 1692-05-12; representerade staden vid herredagarna 1680 och 1697; tjänstgjorde som stadskapten vid borgarebeväpningen i Kalmar; var delaktig vid domkyrkans uppförande; † 1704-11-15 (källa: Genline ID 75.109.5900). Gift 1672 med Catharina Witte, född 1641-07-14, † 1707-04-23 (källa: Genline ID 75.109.6700), dotter till handelsmannen i Kalmar Jochum Witte och Catharina Kräll. (makarna begravdes i domkyrkan där Gerhard ägde gravplats nr 29).
  • Joachim von Saltzau, född 1657; råd- och handelsman; † 1710. se Tab 2.

TAB 2

Joachim von Saltzau, (son till Mauritz von Saltzau, Tab 1), född 1657 i Kalmar sfs; råd- och handelsman; avlade borgared i Kalmar 1683-07-18 som handelsman; ägde fastighet i staden, tomt nr 21 och 208; † 1707-04-25 i Kalmar sfs (källa: Genline ID 75.109.7400). Han ansågs vara mycket förmögen. Då dottern Anna gifte sig värderades hennes hemgift till nära en tunna guld. Gift med Catharina Clausdotter Ellers, † 1708-02-27 i Kalmar sfs (källa: Genline ID 75.109.6900), dotter till handelsmannen i Kalmar Claus Ellers och Maria Christina Gottfried.

Döttrar (ordningsföljden osäker):

  • Elisabet von Saltzau, † 1747-10-13 i Kalmar sfs. Gift 1712-05-07 i Kalmar sfs med handlanden, rådmannen och dykerikommissarien Michaël Weijdling, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1704-01-12 i Kalmar sfs med jungfrun Anna Wendt), född 1680 i Kalmar sfs, † där 1738-12-17.
  • Margareta von Saltzau, † 1707-09-21 i Kalmar sfs. Gift 1705-12-06 i Kalmar sfs (kyrkoherden i Runstens pastorat Olof Swebilius, inlade 1705 jäv mot Margareta, med vilken han menade sig vara förlovad, då hon ville ingå äktenskap med handelsmannen Arnold Trolle. Saken gick sedan till hovrätten, och Margareta blev samma år gift med Trolle, källa: Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson, del 4 s.236) med handelsmannen i Kalmar Arnold Trolle, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1702-05-28 i Kalmar sfs med med Margareta Weijdling, † 1704-02-18 i Kalmar sfs, dotter till handelsmannen i Kalmar Jörgen Weijdling och Catharina Fock; 3:o trol 1712 med Catharina Elisabeth Ehrenström, född 1692, † 1738-09-01 på Kejsarkulla, Fliseryds sn, dotter till häradshövdingen Nils Ehrenström och hans 3:e hustru Catharina Cederholm), † 1725-12-20 i Kalmar sfs
  • Catharina von Saltzau, född 1685 (åu), † 1721-04-06 på Värnanäs, Halltorps sn (36 år gammal, källa: Genline ID 51.12.85200). Gift 1:o 1702-11-11 i Kalmar sfs med filosofie lektorn Georg Göransson Swebilius, född 1670-01-30 i Kristvalla sn, † 1705-01-22 i Kalmar sfs, av blodstörtning. 2:o 1706 med artillerilöjtnanten Johan Siegton, född 1688 i Arboga. 3:o 1708-09-15 i Ljungby sn med proviantmästaren Israel Ehrenström, född 1672, † 1742-02-06 i Törnsfalls sn.
  • Anna von Saltzau, född 1686 (åu), † 1763-06-26 i Danmarks sn. Gift 1704-11-24 i Kalmar sfs med kyrkoherden, kontraktsprosten och riksdagsmannen Joachim Witte, född 1676-08-10 i Kalmar sfs, † 1731-03-23 under riksdagen, efter ett benbrott, som övergick till kallbrand, begr i Katarina kyrka i Stockholmmed likpredikan av biskop Herman Schröder.

Utan känd härstamning

Henrik von Saltzau, (möjligen bror eller nära släkting till Mauritz, Tab 1), handelsman, tavernare; avlade borgared i Kalmar 1632-02-16 och antogs till tavernare 1642, till gästgivare 1659 och till stadskapten s å; ägde fastighet, tomt nr 28 och 29 och var även ägare av en skuta; han verkar ha bedrivit handelsverksamhet och skeppsfart; † 1672-03-20 under en resa. Gift med Barbro Hartman, som nämns salig 1667-12-18 (källa: Westrinska samlingen).

Dotter:

  • Barbro Henriksdotter von Saltzau. Gift med handelsmannen i Kalmar Gustaf Hansson, † 1675-05-31. (avlade borgared i Kalmar 1661-06-17).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: