Tranæus

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Gottschalk Jonæ Sudermannus, kyrkoherde, fältpredikant; † omkr 1625. Gift med Karin Olofsdotter, som levde ännu 1660-02-17.

Barn:

 • Johan Tranæus, född 1617; major; † 1676. se Tab 2.
 • Gottschalk Gottschalchi Tranæus, kyrkoherde, prost; † 1703. se Tab 18.

TAB 2

Johan Tranæus, (son till Gottschalk Jonæ Sudermannus Tab 1), född 1617; major; † 1676-11-?. Gift med den pommerska adelsdamen Elisabeth von Brunnow, dotter till Claus von Brunnow, till Quatzow, Poppeln och Altschlage och Ursula von Zozenow.

Barn:

 • Jacob Tranæus, född 1650; löjtnant; † 1709. se Tab 3.
 • Johan Tranæus, född 1652; bokhållare, arrendator, inspektor, kronofogde; † 1720. se Tab 4.
 • Carl Tranæus, född 1660; löjtnant; † 1710. se Tab 10.
 • Catharina Tranæa. Gift 1:o omkr 1667 med häradsskrivaren Jacob Davidsson, † 1667, begr s å 25/10 i Visby, son till drottning Kristinas troman hauptman Arvid Davidsson. Gift 2:o 1675 med översten Wolf Otto von Wicken, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Agneta von Straelborn, † 1674).

TAB 3

Jacob Tranæus, (son till Johan Tranæus Tab 2), född 1650; artillerilöjtnant; † 1709, begr s å 11/6 i Träslöv. Gift med N.N., † 1710.

Dotter:

 • Catharina Elisabeth Tranæa. Gift med frälsehejdridaren i Baldringe Olof Lundblad.

TAB 4

Johan Tranæus, (son till Johan Tranæus Tab 2), född 1652; bokhållare vid Falsterbo Bruk, Hjorteds sn, arrendator och bokhållare i Lofta sn, inspektor på Ullevi, Gamleby sn, kronofogde i Norra Tjusts hd; † 1720-03-19 på Baggetorp, Gamleby sn. Gift 1684-11-02 i Hjorteds sn med Catharina Herbst, född 1668 i Lebo, Hjorteds sn, † 1750-06-16 på Baggetorp, Gamleby sn, dotter till majoren Christoffer Herbst och Anna Bengtsdotter.

Barn:

 • Elisabeth Catharina Tranæa, född 1685 i Hjorteds sn, † 1757-04-13 i Baggetorp, Gamleby sn av ålderdomssvaghet. Gift 1710-09-02 i Gamleby med fiskalen Jonas Körling, född omkr 1676, † 1721.
 • Anna Tranæa, född 1686 i Lofta sn, † där 1786-01-06.
 • Johan Tranæus, född 1688; reg:ts auditör, hovrättsråd; † 1768. se Tab 5.
 • Christoffer Tranæus, född 1698?; kvartermästare; † 1743. se Tab 6.
 • Erik Tranæus, född 1697; inspektor; † 1763. se Tab 9.

TAB 5

Johan Tranæus, (son till Johan Tranæus Tab 4), född 1688-03-11 i Lofta sn; reg:ts auditör, hovrättsråd; † 1768. Gift med N.N..

Dotter:

 • Carl Johan Tranæus, extra ordinarie cancellist vid Kungl Krigsexpeditionen, † ogift och barnlös 29 år gammal.
 • Eva Catharina Tranæa, född 1724. Gift med varvskommissarien Nils Strandman.

TAB 6

Christoffer Tranæus, (son till Johan Tranæus Tab 4), född 1698; kvartermästare; ägde Ytterbo, Locknevi sn; † 1743-05-27 i Gamleby sn. Gift 1723-12-20 i Törnsfalls sn med Christina Maria Hultman, född 1707-04-11 på Blekhem, Törnsfalls sn, † 1771-12-16 på Ytterbo, Locknevi sn av ålderdom, dotter till befallningsmannen Peter Eriksson Hultman och hans 1:a fru Helena Didriksdotter(1).

Barn:

 • Lena Catharina Tranæa, född 1724?, † 1803-07-12 på Hallingshult, Locknevi sn. Gift 1745-12-29 i Locknevi med rusthållaren på Hallingshult Bengt Jönsson Ekberg, född 1724, † 1785.
 • Anna Maria Tranæa, född 1726-12-04 på Greby, Hallingebergs sn, † 1781-11-19 på Heda, Gamleby sn av lungsot. Gift 1:o 1748-12-26 i Locknevi med kronolänsmannen Petter Wåhlstrand, född 1721, † 1761-02-19 på Botorp, Gladhammars sn (tagit sitt liv). Gift 2:o 1770-06-10 i Gamleby med volontären Peter Linder.
 • Johan Tranæus, född 1729; gördelmakare; † 1763. se Tab 7.
 • Axel Tranæus, född 1732-02-13 på Greby, Hallingebergs sn; livgrenadjär; † ogift 1803-05-09 på Ytterbo, Locknevi sn.
 • Erik Tranæus, född 1736; fänrik; † 1809. se Tab 8.
 • Carl Tranæus, född 1736-01-12 på Greby, Hallingebergs sn; skogvaktare; † barnlös 1771-03-15 på Gunnebo, Locknevi sn.

TAB 7

Johan Tranæus, (son till Christoffer Tranæus Tab 6), född 1729-? på Greby, Hallingebergs sn; gördelmakare; bosatt i Västervik; † där 1763-04-28(2). av hetsig sjukdom. Gift 1757-09-06 i Västervik med Anna Catharina Lindström, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1766-05-21 i Västervik med Anders Hultman), född 1737-11-08 vid Lilla Tullen i Västervik, † änka 1807-02-27 i Västervik av rötfeber, dotter till Magnus Lindström och Anna Catharina Ekbom.

Barn:

 • Christoffer Tranæus, född 1759-09-02 i Västervik, † 1763-10-16 på Ytterbo, Locknevi sn av koppor.
 • Axel Tranæus, född 1761-08-07 i Västervik; handelsman; † ogift 1813-11-18 på Ytterbo, Locknevi sn av nervfeber.

TAB 8

Erik Tranæus, (son till Christoffer Tranæus Tab 6), född tvilling 1736-01-12 på Greby, Hallingebergs sn; fältväbel, kornett, kvartermästare, lantjunkare, fänrik; anhöll 1801 om fänriks avsked. Bevistade kampanjen i Skåne 1788 och var kommenderad på Örlogsflottan 1789, under vilken han deltagit i sjöbataljen 26/7, blivit blesserad och erhållit ett hederstecken. Bosatt på Ytterbo, Locknevi sn; † där 1809-06-17 av ålderdom. Gift 1795-07-10 i Locknevi med hushållerskan på Ytterbo Helena Sophia Utterbom, född 1754-11-27 på Brogården, Gamleby sn, dotter till trädgårdsmästaren Nils Utterbom och madame Anna Margareta Lapierre.

Son:

 • Johan Carl Tranæus, född oäkta 1784-06-11 på Toverum, Locknevi sn, † där 14/6 s å av okänd sjukdom.

TAB 9

Erik Tranæus, (son till Johan Tranæus Tab 4), född 1697-02-07 på Ullevi, Gamleby sn; inspektor; † 1763-10-20 på Nora, Hannäs sn av tarmvred. Gift 1721-10-20 i Hannäs med Sara Risholm, född 1695-01-28 i Västervik, † 1774-08-17 på Nora, Hannäs sn av slag, änka, dotter till Carl Risholm och hans fru Regina Johansdotter Bartels(3).

Barn:

 • Anna Catharina Tranæa, född 1722-11-01 på Lebo, Hjorteds sn, † 1795-08-31 på Nora, Hannäs sn. Gift 1747-10-25 i Hannäs med trumpetaren Johan Adolph Sebalt, född ca 1720 i Volgoda, † 1797 i Hannäs, samt halvbror till Carl Fredrik Sebalt, adlad Sebalt.
 • Sara Regina Tranæa, född 1726-01-14 på Lebo, Hjorteds sn. Gift 1:o 1744-02-24 i Tryserum med Carl Fredrik Canth. Gift 2:o 1761-05-17 i Hjorted med bokhållaren Johan Gustaf Skog, född 1739-10-09 i Västervik (källa: Gen ID: 54.6.65300).
 • Hedvig Christina Tranæa, född 1728-07-09 på Lebo, Hjorteds sn, † där 1730-01-04.
 • Hedvig Christina Tranæa, född 1732-11-01 på Nora, Hannäs sn, † där 1813-01-05(4) av tärande sjukdom. Gift 1:o 1758-02-09 på Nora med häradsskrivaren Johan Magnus Stråle af Ekna, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749-11-01 med Christina Margareta Brauner, † 1756 i barnsäng; 3:o 1766-11-04 med sin brors svägerska Anna Elisabet Marcks von Würtemberg, född 1729, † 1802), född 1718, † 1791. Hedvig Christina gick aldrig i säng med honom utan skildes 1764-03-07 från honom. Gift 2:o 1764-12-26 i Hannäs med Anders Strömdahl, född 1739-05-? på Obbatorpet, Ukna sn, † 1818-05-30 på Nora, Hannäs sn.
 • Eleonora Elisabeth Tranæa, född 1735-02-14 på Nora, Hannäs sn, † där 1746-07-?, 11 år gammal.

TAB 10

Carl Tranæus, (son till Johan Tranæus Tab 2), född 1660; fick sitt elddop på Wisborg 1676, varpå han utnämndes till styckjunkare; fänrik 1704 vid fältartilleriet i Narva; löjtnant 1710 vid fältartilleriet i Viborg; † 1710-05-12 på Viborgs fästning. Stupade för fiendens kulor på sin post på fästningen i stormningen om natten. Gift med Vendela Wetter, dotter till advokaten i Jönköping Johan Persson Wetter och Vendela Carlsdotter Lundius.

Barn (ordningsföljden osäker):

 • Elisabeth Tranæa, bortfördes efter faderns död i rysk fångenskap och vistades i Moskva. Gift med Christian Kraft.
 • Carl Johan Tranæus, född 1683; kronolänsman; † 1742. se Tab 11.
 • Samuel Tranæus, arrendator; † efter 1746. se Tab 15.
 • Vendela Tranæa, gift 1:o med Casper Lindblad. Gift 2:o i S:t Catharina, Stockholm, med löjtnanten Christian Fredrik Hillebrand, född i Pommern.
 • Sigrid Tranæa. Gift 1720-03-20 i Ukna med trumslagaren Hans Alberg, morgongåva 30 rdr.

TAB 11

Carl Johan Tranæus, (son till Carl Tranæus Tab 10), född 1683; kronolänsman i Norra Tjust; † 1742-10-30 på Tjustad, Ukna sn. Gift 1721-01-10 i Ukna med Anna Maria Broddera, född 1700, † 1744-09-16 på Tjustad, Ukna sn, dotter till kyrkoherden i Ukna Laurentius Brodderus och Anna Maria Arvidsdotter Rydelia.

Barn:

 • Laurentius Tranæus, född 1722-07-08 på Tjustad, Ukna sn; skomakargesäll; † barnlös 1756-06-11 av rödsot på Tjustad, Ukna sn. Gift 1752-01-01 i Gusum med änkan Maria Andersdotter.
 • Fredrik Tranæus, född 1724; rusthållare; † 1796. se Tab 12.
 • Carl Gösta Tranæus, född 1727-07-24 på Tjustad, Ukna sn.
 • Anders Johan Tranæus, född 1729-12-11 på Tjustad, Ukna sn.
 • Christina Sofia Tranæa, född 1733-08-17 på Tjustad, Ukna sn, † 1784-03-26 på Ballersberg, Ukna sn av hetsig feber. Gift 1751-11-? i Hannäs med rusthållaren på Ballersberg, Ukna sn Niklas Berg, född 1728-09-06 på Ballersberg, † där 1782-08-11 av vattusot, son till rusthållaren Didrik Nilsson Berg och Margaretha Rubbert.
 • Vendela Tranæa, född 1736-03-05 på Tjustad, Ukna sn.

TAB 12

Fredrik Tranæus, (son till Carl Johan Tranæus Tab 11), född 1724-09-12 på Tjustad, Ukna sn; rusthållare; † 1796-06-06 på Tjustad av ålderdom. Gift 1748-01-01 i Ukna med Anna Margaretha Johansdotter, född 1722, † 1787-03-27 på Tjustad av svullnad.

Barn:

 • Maria Catharina Tranæa, född 1748-09-11 på Tjustad, Ukna sn, † där 1756-10-20 av uppkastning.
 • Anna Margaretha Tranæa, född 1751-02-27 på Tjustad, Ukna sn, † där späd.
 • Anna Margaretha Tranæa, född 1752-10-14 på Tjustad, Ukna sn, † där 1835-10-06 som änka av ålderdom, 84 år, begr s å 18/10. Gift 1781-12-24 i Ukna med sin avlägsna släkting, rusthållaren Joseph Gerdeman, född 1745, † 1811.
 • Christian Erik Tranæus, född 1755; frälseinspektor; † 1825. se Tab 13.

Son utom äktenskapet:

 • Johan Tranæus, född 1763; rusthållare; † 1810. se Tab 14.

TAB 13

Christian Erik Tranæus, (son till Fredrik Tranæus Tab 12), född 1755-07-25 på Tjustad, Ukna sn; frälseinspektor på Ärkebiskopsgården, Bälinge sn; † 1825. Gift med Catharina Margareta Forsström, dotter till komministern i Rättvik Olof Forsström och Christina Ihrstadia.

Dotter:

 • Anna Elisabeth Tranæa, född 1793, † 1859. Gift med komministern och vicepastorn i Bälinge Olof Hollberg.

TAB 14

Johan Tranæus, (son till Fredrik Tranæus Tab 12), född 1763; rusthållare på Ballersberg, Ukna sn och Fornåsa, Fornåsa sn (Ög); † där 1810. Gift 1786-01-25 i Ukna med Christina Elisabeth Säbom, född 1761-08-? på Hyllela, Ukna sn, dotter till inspektorn Knut Säbom och Brita Christina Berg.

Barn:

 • Johan Eric Tranæus, född 1786-07-10 på Ballersberg, Ukna sn, † där 1786-08-27.
 • Claes Eric Tranæus, född 1788-01-15 på Ballersberg, Ukna sn, † där 1788-05-05.
 • Brita Margaretha Tranæa, född 1789-03-17 på Ballersberg, Ukna sn.
 • Carl Tranæus, född 1791-03-04 på Ballersberg, Ukna sn.
 • Hedda Stina Tranæa, född 1792-06-06 på Ballersberg, Ukna sn.
 • Anna Lovisa Tranæa, född 1796.

TAB 15

Samuel Tranæus, (son till Carl Tranæus Tab 10), arrendator på svärfaderns gård; † efter 1746. Gift 1715-04-27 i Ukna med Helena Lorentzdotter Steenbom, född 1689, dotter till rusthållaren Lorentz Uddesson Grijs-Steenbom(5) och Brita Kernandra(5).

Barn:

 • Helena Tranæa, född 1715-12-03 på Torp, Ukna sn, † 1746. Gift med ekeverksskrivaren i Stockholm Anders Kiellsberg, † 1756.
 • Vendela Tranæa, född 1718-05-17 på Torp, Ukna sn.
 • Carl Tranæus, född 1721-03-14 på Stjälkhammar, Ukna sn, † där 1722-04-23.
 • Carl Tranæus, född 1724-11-18 på Stjälkhammar, Ukna sn; rusthållare. se Tab 16.

TAB 16

Carl Tranæus, (son till Samuel Tranæus Tab 14), född 1724-11-18 på Stjälkhammar; rusthållare på Botorp, Ukna sn; † där 1757-04-02(6) av lungsot. Gift med Maria Elisabeth Segerberg, född 1726, † 1793-09-28 på Botorp, Ukna sn av lungsot, änka, begr s å 6/10.

Barn:

 • Eva Christina Tranæa, född 1745-06-17 på Botorp, Ukna sn.
 • Carl Magnus Tranæus, född 1748-05-08 på Botorp, Ukna sn.
 • Johan Fredrik Tranæus, född 1750-10-14 på Botorp, Ukna sn.
 • Hedvig Tranæa, född 1752-03-16 på Botorp, Ukna sn, † 1794-11-12 på Rosendalen, Ukna sn av lungsot. Gift 1777-09-28 i Ukna med bonden Daniel Andersson.
 • Elisabeth Tranæa, född tvilling 1755-05-06 på Botorp, Ukna sn; piga; † där ogift och barnlös 1781-12-16 av slag.
 • Anders Tranæus, född 1755; rusthållare; † 1786-07. se Tab 17.

TAB 17

Anders Tranæus, (son till Carl Tranæus Tab 16), född tvilling 1755-05-06 på Botorp, Ukna sn; rusthållare; † 1786-07-16 på Botorp av lungsot, 31 år gammal. Gift 1784-11-28 i Loftahammars sn med Brita Månsdotter, född 1755, † 1831-02-09 på Botorp av ålderdom, änka, begr s å 18/2.

Dotter:

 • Stina Lisa Tranæa, född 1785-09-01 på Botorp, Ukna sn.

TAB 18

Gottschalk Gottschalchi Tranæus, (son till Gottschalk Jonæ Sudermannus Tab 1), kyrkoherde och prost i St Mellösa; † 1703. Gift med N.N. Eriksdotter Lundius, dotter till kyrkoherden Ericus Petri Lundius i Lunda.

Barn:

 • Johan Tranæus, assessor, amiralitetsmedicus; † 1718. se Tab 19.
 • Gottschalk Tranæus. Inskriven vid Uppsala universitet 1676; disponerade vid Rostocks universitet 1687.
 • Samuel Tranæus.
 • Elisabeth Tranæa. Gift 1:o med kyrkoherden Magnus Gabriel Edenius. 2:o med prosten Eric Wallerius.
 • Catharina Tranæa, † som löjtnantsänka.

TAB 19

Johan Tranæus, (son till Gottschalk Gottschalchi Tranæus Tab 18), assessor, amiralitetsmedicus; † 1718. Gift med Elsa Carlström, född 1668, dotter till brukspatronen Johan Carlström och Elsebe Jurgens.

Barn:

 • Elsa Catharina Tranæa. Gift 1:o med kaptenen N.N. Stenberg. 2:o med löjtnanten Gustaf Carlberg.
 • Lovisa Sofia Tranæa, född 1696-01-09 i Karlskrona, † 1750-07-? på Uddeholm, Norra Råda sn. Gift 1717-04-02 i Öna, Älvdalens sn med brukspatronen på Uddeholms bruk, Norra Råda sn, Värmland, Bengt Gustaf Geijer, född 1682-03-11 på Bohrs bruk, Linde sn, † 1746-10-26 på Uddeholm, Norra Råda sn, son till kronoinspektorn och kopparinköparen Christoffer Geijer och Dordi de Besche. Lovisa Sofia och Bengt Gustaf var farmor och farfar till professorn och författaren Erik Gustaf Geijer.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Linköpings Stifts Herdaminne; Svenskt biografiskt lexikon (SBL).; SoH 1971:2; SoH 1993:1; Kyrkböcker; Nättidningen Rötter. Sammanställt av: Mattias Loman

Fotnot

1. Helena Didriksdotter var i sin tur dotter till kornetten på Stenserum, Hallingebergs sn Didrik Uddesson Grijs och Maria Johansdotter Bohm.

2. 28 år enl Västervik db (C:4)

3. Regina Johansdotter Bartels, † 1727-09-16 på Nora, Hannäs sn. Gift 1:a med stämpelmästaren Hans Larsson Canth, † 1690-12-14 i Västervik.

4. 75 år enl Hannäs db CI:2.

5. Lorentz var född 1645?, † 1724, till Stjälkhammar och Torp i Ukna sn. Gift fem gånger, son till Udde Larsson Grijs och Maria Tetzlas, samt bror till Didrik Uddesson Grijs (se under fotnot 1). Hustrun Brita var i sin tur dotter till kyrkoherden i Ukna Israel Kernander.

6. 43 år enl Ukna db C:3