:

Von Deutschlender nr 2030

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Deutschlender nr 2030 †

Adlad 1773-03-31, introd. 1775. Utdöd 1783-06-13.


  • Johan Deutschlender. Inkom på 1600-talet från Danzig, i vilken stad hans förfäder varit magistratspersoner eller patricier.

Barn:

  • Gottfrid Deutschlender. Var volontär vid drottningens livregemente 1676. Avsked 1680. Bosatte sig sedan i Stockholm. Han var med i slagen vid Lund och Landskrona.

Barn:

  • Johan Gottfrid von Deutschlender, född 1684-11-24 i Stockholm. Musketerare vid Elbingska infanteriregementet 1707-03-11. Korpral därst. 1707-06-01. Förare 1709-08-01. Avsked 1710-09-30. Regementsadjutant vid Bremiska dragonregementet 1711-07-30. Sekundlöjtnant vid Västmanlands regemente 1712-07-12. Konfirm.fullm. 1713-07-30. Premiärlöjtnant därst. 1714-04-04. Konfirm.fullm. s. å. 5/10. Kapten 1718-10-13. Vid statens indragning 1719 placerad vid sin förra löjtnants beställning. Avsked 1720-05-30. Död 1776-04-26 på majorsbostället Smälteryd i Sätila socken Älvsborgs län. Han var med vid Gadebusch, Tönningen, varest han blev fången, men hemkom s. å., och Fredrikshall. Gift 1716-01-01 med Hedvig Sofia Cronmarck, född 1691-02-16, död 1751-03-05, dotter av assessorn Daniel Faxell, adlad Cronmarck, och Catharina Bellander.

Barn:

  • Bernhard von Deutschlender, adlad von Deutschlender, född 1716-12-22 i Folkärna socken Kopparbergs län. Volontär vid livgardet 1734-10-16. Sergeant därst. 1741-03-00. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1742-11-13. Löjtnant därst. 1745-10-02. Kapten i Iransk tjänst s. å. Kaptenlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1746-10-21. Stabskapten därst. 1752-10-30 med tur från 1750-08-21. RSO 1757-04-28. Premiärmajor 1762-03-09. RFrOPlemér 1763. Major i fransk tjänst 1769. Avsked med pension ur franska tjänsten 1772. Adlad 1773-03-31 (introd. 1775 under nr 2030). Överstelöjtnant i armén 1777-06-05. Död ogift 1783-06-18 på Smälteryd, och slöt själv sin adl. ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: