:

Rahnhielm nr 1161

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rahnhielm nr 1161 †

Adlad 1689-02-26 introd. 1689. Utdöd 1721-04-15.


TAB 1

Abraham Andersson Rahn, adlad Rahnhielm. Född omkring 1614. Musketerare vid drottning Christinas livgarde 1636. Förare vid drottning Christinas livgarde 1640. Fältväbel 1650. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1653. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1656-05-30. Kapten för ett kompani båtsmän i Viborgs län 1657-09-30. Kapten vid Åbo läns regemente 1657. Kommendant på Nyenskans (Rf.) 1658-10-14–1662. Lät uppföra tre skansar vid Nöteborg 1661. Erhöll förläning å hemman i Uskela socken, i Finland (Rf.) 1669-07-14 och uppförde där Koskis säteri (även kallat Eriksberg). Avsked från sin kaptensbeställning 1685. Adlad 1689-02-26 (introducerad 1689 under nr 1161). Nämnes gammal och vanför 1693 och 1697, då sonen ursäktade honom och sig för uteblivande från riksdagen. Död 1706-07-12 på Koskis. 'Han erhöll vid stormningen av Prag 1648 trenne blessyrer, fick 1655, när kriget med Polen började, befallning att gå förut med 100 man, som gjordes till dragoner, för att intaga ett av fienden besatt pass i Litauen, vilket uppdrag han lyckligt uträttade.' Gift 1:o omkring 1650 med Anna Rosenbröijer, begraven 1699-12-28 i koret i Uskela kyrka, dotter av borgmästaren Anton Bröijer, adlad Rosenbröijer, och Anna von Treiden. Gift 2:o med N. N., som levde änka.

Barn:

TAB 2

Anders (son av Abraham Andersson Rahn, adlad Rahnhielm, Tab. 1), till Koskis i Uskela socken, Finland. Mönsterskrivare vid Åbo läns infanteriregemente 1671-10-14. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1678. Fältväbel 1679. Fänrik 1684-05-02. Löjtnant 1686-08-13. Regementskvartermästare 1695-12-08. Kapten 1697-07-29. Major 1704-02-03 (under varande fångenskap). Död 1721-04-15 under fångenskapen i Klinov. (At (KrA)). Han blev 1702-07-18 fången av ryssarna vid Hummelshof nära Riga. Gift med Beata Elisabet Cronman, som levde änka, dotter av översten Frans Cronman, och Ursula von Knorring. Hon sålde (Rf.) 1727-04-29 med sin svärsons samtycke Koskis gård till sin systerson, ryttmästaren J. F. von Marqvard.

Barn:

  • Anna Margareta, född 1698-10-19 på Koskis (Rf.), död 1723-02-13 på Koskis och begraven i sina fäders grav i Uskela kyrka. (Rf.) Gift 1721-01-19 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans i Stockholm vigselbok.) med kaptenen vid Helsinge regemente Jonas Kanick.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: