:

Von Brandt nr 1365

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Brandt nr 1365 †

Natural. 1691-09-08, introducerad 1700. Utdöd 1735.

Denna ätt härstammar, liksom adliga ätten von Brandten, med vilken den ock för lika vapen, från en gammal adlig ätt i Mark-Brandenburg, vid namn Brand eller von Brand.


TAB 1

Claes von Brandt. Var 1675 regementskvartermästare och hade gjort kronan och Sverige goda och tappra tjänster. Gift med en Langenberg.

Barn:

  • Niklas Brandt, naturaliserad von Brandt. Tjänade först vid överste Grothusens regemente och sedan vid överste Taubes bataljon, såsom en redlig och tapper soldat. Löjtnant. Fick jämte brodern 1691-09-08 förnyelse på adelskapet (introducerad 1700 under nr 1365). Kapten vid öselska lantdragonbataljonen 1701-02-11. Avsked 1701-10-08. Var gift i Livland, men dog utan manliga avkomlingar och slöt således själv sin adliga ättegren.
  • Henrik Johan Brandt, naturaliserad von Brandt, född 1653. Överste. Död 1735. Se Tab. 2.

TAB 2

Henrik Johan Brandt, naturaliserad von Brandt (son av Claes von Brandt, Tab. 1), till Möön, Simers, Rosack och Reptal i Livland. Född 1653 i Livland. Kvartermästare vid Cronstiernas regemente 1676 och vid livländska adelsfanan 1677. Löjtnant vid Claes Flemings finska regemente till häst 1678. Regementskvartermästare vid Claes Flemings finska regemente 1679. Ryttmästare vid drottning Ulrika Eleonoras livregemente 1680. Fick jämte brodern förnyelse på adelskapet 1691-09-08 (introducerad 1700 under nr 1365). Överstelöjtnant och chef för öselska lantdragonbataljonen 1700-08-22. Konfirmationsfullmakt 1700-12-01. Kommendant i Marienburg 1702. Fången vid Wolmar 1702-08-15. Överstes avsked 1722-06-23 efter återkomsten från ryska fångenskapen. Död 1735 i början av juni utan söner och slöt själv sin adliga ättegren samt begraven 1735-06-07 i Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Gift med friherrinnan Maria Christina Örneklou i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Johan Hansson Behm, född 1677, död 1757, brorson till hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer), dotter av landshövdingen Peter Örneklou, friherre Örneklou, och Maria Printz.

Barn:

  • Johanna Lovisa, död 1735 i Lilla Malma socken, Södermanlands län.
  • Maria Elisabet, död efter 1736. Gift 1724-05-17 på Sundbytorp med notarius publicus Carl Georg Bergengren, i hans 1:a gifte, född 1702, död 1754.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: