:

Von Kemna nr 1895

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kemna ur 1895 †

Adlad 1744-01-04, introducerad 1746. Utdöd 1836-02-06.


  • Henricus Kemna, född 1647 i Westfalen. Kyrkoherde på Rügen. Död 1722. Gift med sin företrädares dotter Catharina Maria Arnoldsdotter Sleidana, död 1730, dotter av kyrkoherden Arnold Sleidanus.

Barn:

  • Baltzar Philip Kemna, adlad von Kemna, till Lindö i Vallentuna socken, Stockholms län. Född 1699-10-06 på Rügen. Kom 1726 till Sverige och blev student i Uppsala 1726-11-07. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1728. Vice kopist i utrikesexpeditionen 1730-08-15. Vice registrator 1733-08-10. Ordinarie kanslist 1735-01-10. Vice protokollssekreterare 1739. Ordinarie protokollssekreterare 1741-12-22. Adlad 1744-01-04 (introducerad 1746 under nr 1895). Expeditionssekreterare 1748-12-02. Kanslirådstitel 1749-04-23. Död 1759-08-26 på Lindö och begraven 1759-09-03 i Lindögraven i Vallentuna kyrka. Gift 1748-05-10 med Hedvig Ulrika Drufva i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1760-09-07 på Lindö med överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström, nr 897, född 1729, död 1777), född 1724-11-05 i Stockholm, död 1771-01-25 på Lindö och begraven 1771-02-05, dotter av landshövdingen Peter Drufva, adlad Drufva, och Brita Christina von Berchner.

Barn:

  • Ulrika Christina, född 1749-05-28. Död 1760-04-08.
  • Brita Sofia, född 1750-12-21 i Stockholm, död i Stockholm 1751-02-14 och begraven 02-15 i Lindögraven i Vallentuna kyrka
  • Sofia Lovisa, född 1751-01-07, död 1751-01-21 i Stockholm och begraven 1752-01-09 i Lindögraven i Vallentuna kyrka
  • Adolf Philip, född 1752-12-00, död 1755-03-17.
  • Carl Fredrik, född 1754-03-10 i Stockholm. Kopist vid landtullskansliet 1779. Inspektor vid acciskammaren 1792. Tullinspektör vid Långholms tull 1793. Överinspektörs karaktär 1793. Kontrollör vid inkommande skeppsbroinspektionen 1798. Kamrerare vid revisions- och husesynskontoret vid landtullen 1802. Avsked. Död barnlös 1836-02-06, i Stockholm och slöt ätten. Gift 1774-08-14 med Anna Henrika Höijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1764 med fabrikören i Stockholm Johan Gottfrid De Broen, född 1742, död 1771), född 1748-12-15, död 1833-11-26 i Stockholm, dotter av kryddkrämaren i Stockholm Henrik Lorensson Höijer och Margareta Dubois.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: