:

Ahlgren från Misterhult

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten kom till Köksmåla korpralsgård i Misterhults socken under 1740-talet, då kornetten Pehr Ahlgren flyttade in på gården. Han tog till sin brud en av döttrarna till kyrkoherden i Misterhult, och deras ättlingar stannade på Köksmåla i över 100 år. Sonsonen Svante Ahlgren var den siste manlige ättlingen i släkten som brukade gården, då han drunknade 39 år gammal i sjön Jämsen intill Köksmåla. Svante hade inga egna barn, men andra grenar av släkten spreds över hela Sverige, och deras ättlingar i sin tur går att spåra ända in i våra dagar.

TAB 1

Sven Svensson, Återfinns i 1740 års generalmönsterrulla som ägare av 3/8 av Ämmaryd rusthåll, Alseda sn, men i övrigt är inte mycket känt. Gift med Anna Månsdotter.

Barn:

 • Pehr Ahlgren, född 1711; korpral; † 1781. se Tab 2.
 • Hemming Ahlgren, född 1718; ryttare; † 1774. se Tab 12.

TAB 2

Pehr Ahlgren, (son till Sven Svensson Tab 1), född 1711-12-17 på Ämmaryd, Alseda sn; antogs 1741-09-15 som frivolontär vid överstelöjtnanten kompani av Smålands dragonreg; befordrad till sekundkorpral 1743-05-30 och blev därefter kommenderad till Stockholm, Dalarna och Västergötadal; korpral 1744-12-17 med bostället Flenshult i Karlstorps sn som indelning; fick 1756-09-13 transport till 1:a korpralskapet vid samma kompani med bostället Köksmåla i Misterhults sn; kvartermästare 1757-06-21; kommenderades till Pommern s å 29/7, där han kvarhöll kvartermästaretjänsten till 1759-01-02, då han blev tillfångatagen och förd till Stenhagen till 1760-08-06. Där erhöll han gemene mans avlöning, 6½ skilling om dagen jämte bröd; under hela denna tid togs lönen från hans hustru och barnen samt skatt av bostället; kornett 1774-07-13; arrenderade Köksmåla av kronan, som militieboställe; † 1781-03-16 på Köksmåla, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.22.14900). Gift 1743-06-12 på Torshult, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.20.76200) med äreborna och dygdrika jungfrun Vendela Sofia Wijkman, född 1718-04-10 i Misterhults Prästgård, Misterhults sn, † 1779-09-27 på Köksmåla, Misterhults sn, dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden i Misterhults pastorat Erik Wijkman och Catharina Renner.

Barn:

 • Anna Catharina Ahlgren, född 1746-01-05 på Köksmåla, Misterhults sn, dpt 8/1 (källa: Genline ID 109.20.77700), † ogift och barnlös 1803-12-08 på torpet Blomstermåla, Misterhults sn (57 år gammal).
 • Nils Erik Ahlgren, född 1748; landskamrerare; † 1794. se Tab 3.
 • Per Magnus Ahlgren, född 1751, löjtnant, † 1819. se Tab 4.
 • Johan Carl Ahlgren, född 1753-12-11 på Flenshults säteri, Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.18.600); kallas 1769-03-21, då han var vittne vid ett dop i Misterhult, "fogde" och vid sitt giftermål "magasinförvaltare" samt blev därefter lanträntmästare i Jönköpings lön; † barnlös 1834-09-04 i Jönköping (kolera). Gift 1793-05-03 i Jönköping med jungfrun Helena Sofia Utterbäck, i hennes 2:a gifte, född i Stockholm 1761-12-06, † 1834-09-01 i Jönköping, samtidigt som mannen (kolera), dotter till postkontrollören i Stockholm Anders Utterbäck och Margareta Helena Holmström.
 • Hedvig Sofia Ahlgren, född 1756-07-03 på Flenshults säteri, Karlstorps sn, † 1780-12-16 på Köksmåla, Misterhults sn (vattusot, 24 år gammal, källa: Genline ID 109.22.14600).
 • Maria Elisabet Ahlgren, född 1760 på Flenshults säteri, Karlstorps sn, † 1824-03-05 på Fagerhult under Köksmåla. Gift 1796-11-06 i Misterhults sn (källa: Genline ID 109.23.52900) med ryttaren Sven Ekelund, född 1769, † 1829. Paret har talrika ättlingar.

TAB 3

Nils Erik Ahlgren, (son av Pehr Ahlgren Tab 2), född 1748-02-07 på Flenshult, Karlstorps sn, dpt 11/2 (källa: Genline ID 84.17.108800); e o kammarskrivare i Kammarkollegiums 2:a provinskontor; ordinarie kammarskrivare 1770-02-12; förrättade 1774 landskamreraretjänsten i Älfsborgs län under landhövding friherre Sven Cederström; landskamrerare i Jönköpings län 1775-05-16; † 1794-01-18 i Stockholm. Gift 1786 i Göteborg med Anna Katarina Kåhre, född 1769-07-02, † i Jönköping av slag 1814-01-29, äldsta dotter av grosshandlaren i Göteborg Lars Kåhre, och hans 1:a fru Johanna Charlotta Almroth.

Dotter:

 • Vendela Gustava Ahlgren, född 1787-10-28 i Jönköping, † 1865-02-25 i Norrköping. Gift där 1807-01-12 med greve Filip Verner von Schwerin, född 1777.

TAB 4

Per Magnus Ahlgren, (son av Pehr Ahlgren Tab 2), född 1751-03-22 på Flenshult i Karlstorps sn; kom i tjänst 1764-04-08 som volontär för Släthult nr 37 vid överstelöjtnantens kompani av Smålands dragonreg; fick 1:a korpralsindelningen vid samma kompani efter fadern 1772-06-27 och blev 1777-02-19 kornett och beridare vid regementet med bibehållande av förutnämnda indelning; var fortfarande kornett 1784-10-19, då han fick avsked med löjtnants karaktär; † på Lilla Köksmåla 1819-08-22 och begravd i Misterhult 28/8. Gift 1779-10-12 på Hägerums säteri, Kristdala sn med jungfrun Jeanne Marie Svensson, född 1760-01-07 på Hägerums säteri, Kristdala sn, † 1833 på Bollstanäs i Uppland hos sin son Julius, dotter till löjtnanten vid Kronobergs reg:te Johan Svensson och Maria Juliana Weidenhielm.

Barn:

 • Johan Peter Ahlgren, född 1780; kornett; † 1847. se Tab 5.
 • Sofia Juliana Ahlgren, född 1782 på Köksmåla, † änka och barnlös 1859 på Köksmåla. Hon var den sista i släkten som bodde på Köksmåla. Gift där 1822-06-24 med officeren Carl Lindqvist, född 1792-12-11 på Övrahammar, Misterhults sn, dpt 16/12 (källa: Genline ID 109.23.24200), † 1853-05-08 i Malmö (fästningsfånge).
 • Maria Gustava Ahlgren, född 1784-01-25 på Köksmåla, Misterhults sn, † barn.
 • Erik Johan Ahlgren, född 1785; kornett; † 1861. se Tab 8.
 • Carl Magnus Ahlgren, född 1787-04-07 på Köksmåla, Misterhults sn, † där 1801-02-26.
 • Maria Ahlgren, född tvilling 1789-09-19 på Köksmåla, Misterhults sn.
 • Sara Ahlgren, född tvilling 1789-09-19 på Köksmåla, Misterhults sn.
 • Svante Ahlgren, född 1790-08-02 på Köksmåla, Misterhults sn; kom i tjänst vid Smålands dragonreg som volontär för nr 33 Imbramåla vid överstelöjtnantens kompani efter sin bror Erik Johan 1807-11-04; sekundkorpral 1814, korpral vid 1:a korpralskapet av samma kompani 1816-09-16, också efter brodern; avsked från tjänsten 1820-06-03 med fanjunkares titel; , † barnlös 1829-05-10 genom drunkning i sjön Jämsen vid Kökmåla. Gift 1817-10-11 på Adriansnäs i Misterhults sn med sin brors svägerska Engela Hellenstierna, född på Imbramåla 1791-07-29, † änka och barnlös i Tryserums sn 1870-10-29, dotter av sergeanten Gustaf Adolf Hellenstierna och Katarina Regina Nordström.
 • Hedvig Petronella Ahlgren, född 1793-12-07 på Köksmåla, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.23.24500), † 1863-09-15; uppfostrad av sin barnlöse farbror Johan Carl i Jönköping. Gift där 1815-10-27 med aktuarien, registratorn vid Göta hovrätt, Gustaf Åberg, född 1787-07-14, † 1844-03-21. Paret fick en son, som har efterlämnat talrika ättlingar.
 • Lars Ahlgren, född 1796-03-17 på Köksmåla, dp hemma och levde endast en timme.
 • Gustaf Julius Ahlgren, född 1799; utflyttad till Jönköping år 1814; kapten; † 1839. se Tab 9.
 • Carl Fredrik Ahlgren, född 1806; ryttmästare; † 1895. se Tab 10

TAB 5

Johan Peter Ahlgren, (son av Per Magnus Ahlgren Tab 4), född 1780-07-28 på Köksmåla, kornett, bosatt på Stora Gersebo, Misterhults sn, † där 1847-06-28 och begravd i Misterhult 7/4. Gift 1:o 1805-04-05 på Grönskog i Fliseryds sn med sin syssling och sin mors kusin Margareta Gustaviana Weidenhielm, född 1776-04-11 på Saxemåla, Lönneberga sn, döpt 12/4, † på Stora Gersebo i Misterhults sn 1829-06-02, begravd i Misterhult 8/6, dotter av överstelöjtnanten Carl Wilhelm Weidenhielm och friherrinnan Helena Margareta Duwall (Helena Margareta var kusin med Johan Peters mor Jeanne Marie); Gift 2:o 1832-12-15 i Misterhult med sin kusin Catharina Eleonora Svensson, född 1794-11-07 på Noshult, Vimmerby, † barnlös 1847-06-05 på Gersebo av nervfeber, dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te Svante Johan Svensson och Margareta Christina Klingspor.

Barn i 1:o äktenskapet med Margareta Gustaviana Weidenhielm:

 • Carl Wilhelm Ahlgren, född tvilling 1806-01-05 på Köksmåla, Misterhults sn; överste; † barnlös i Gränna 1890-02-11. Gift 1884-01-17 i Gränna med Amelie Sofia Crona, född 1840-07-27 i Björnshult, Höreda sn, † barnlös 1910-08-26 i Gränna, dotter av ryttmästaren vid Smålands husarregemente Fritz Crona och Karin Spaldencreutz.
 • Helena Maria Ahlgren, född tvilling 1806-01-05 på Köksmåla, † 1863 i Mönsterås sn. Gift 1829-11-27 på Granebo i Misterhults sn med sina farbröders svåger, sergeanten och godsägaren Johan Gustaf Hellenstierna, född 1802, † 1872.
 • Per Erik Ahlgren, född 1807; kommendör och riddare; † 1908. se Tab 6
 • Johan Ernst Ahlgren, född 1810; major; † 1895. se Tab 7

TAB 6

Per Erik Ahlgren, (son av Johan Peter Ahlgren Tab 5), född 1807-09-29 på Köksmåla, Misterhults sn. Kom till Karlskrona år 1826 från Misterhult och hamnade i engelsk örlogstjänst 1837-38. Flyttade från Karlskrona till Stockholm år 1857 med sin nya hustru. Tf chef för förvaltningen av sjöärendena 1866-68. Kommendör och riddare. † 1908-02-16 i Stockholm. Gift 1:o 1839-02-05 på Grönskog i Fliseryds sn med sin kusin Agnes Desideria Helena Sofia Weidenhielm, född 1817-02-25 på Hägerum i Kristdala sn, kom till Karlskrona år 1839, † 1851-09-07 i Karlskrona, dotter av majoren Erik Gustaf Weidenhielm och stiftsjungfrun och friherrinnan Eleonora Katarina Ehrenstrahl. Gift 2:o i Karlskrona 1855-10-20 med Amalia Maria Anckarsvärd, född 1819-09-23 i Tingby, Dörby sn, † 1890-11-29 i Stockholm, dotter av majoren Gustaf Magnus Anckarsvärd och Kristina Maria Regina Pijhlgardt.

Barn 1:o:

 • Per Oskar Ossian Ahlgren, född 1843-07-18 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, kapten vid Kalmar regemente, godsägare, † 1922-06-23 på Grönskog i Fliseryds sn. Finns inga uppgifter om eventuella barn. Gift 1876-08-25 med Elise Konstans Emilia Johansson, född 1857-12-21 i Oskarshamn, dotter av handelsmannen Gustaf Johansson och Antoinette Charlotte Konstans Frösén.
 • Per August Leonard Ahlgren, född 1846-06-10 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, † där 1848-05-16.
 • Agnes Ingeborg Maria Ahlgren, född 1850-08-23 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, † där 1852-01-13.

Barn 2:o:

 • Agnes Amalia Lovisa Ahlgren, född 1859 i Klara församling, Stockholm.

TAB 7

Johan Ernst Ahlgren, (son av Johan Peter Ahlgren Tab 5), född 1810-02-25 på Köksmåla i Misterhults sn. Studerade vid Karlberg, Stockholm vid husförhöret 1823-1831. Major, tillhörde första livgrenadjärregementet, Gotlands nationalbeväring och Västgöta regemente. Bosatt i Gränna. † i Gränna 1895. Gift 1:o 1842-09-16 i Stockholm med sin farbrors svägerska Fredrika Fröberg, född 1819-12-15 i Stockholm, † 1853-02-28 på Stava, Barlingbo sn på Gotland, dotter av handelsmannen Erik Fröberg. 2:o 1856-07-01 i Barlingbo sn med sin kusin Henrietta Petronella Augusta Ahlgren, född 1816-04-15 på Imbramåla, † 1860-10-05 på Stava, dotter av Erik Johan Ahlgren, och Kristina Hellenstierna, (se Tab 7); 3:o 1866-03-20 i Barlingbo med Ulrika Teresia Cederblad, född 1830-05-24 i Långsele sn i Västernorrland, † i Gränna 1893-01-02, dotter av inspektorn Lars Peter Cederblad och Anna Elisabet Leufvenius.

Barn i 1:o äktenskapet med Fredrika Fröberg:

 • Ernst Emil Ahlgren, född 1843-11-24 på Lambohov i Östergötland, löjtnant, † ogift 1895 på Vallby, Skirö sn, Jönköping.

TAB 8

Erik Johan Ahlgren, (son av Per Magnus Ahlgren Tab 4), född 1785-06-30 på Köksmåla i Misterhults sn; kornett; bosatt på Helsingsö i Misterhults sn; ägare till 1/4-del Imbramåla kronoskatte Rusthåll (källa: storskiftesdokument på Imbramåla 1818-05-25); † där 1861-04-01. Gift 1810-12-09 på Adriansnäs i Misterhults sn med jungfrun Kristina Hellenstierna, född 1787-10-11 på Karsnäs i Södra Vi sn, † i Helsingsö i Misterhults sn 1862-06-05, dotter av sergeanten Gustaf Adolf Hellenstierna och Katarina Regina Nordström.

Barn:

 • Johanna Regina Matilda Ahlgren, född 1812-05-09 på Imbramåla, † i Misterhults sn 1831-02-11.
 • Henrietta Petronella Augusta Ahlgren, född 1816-04-15 på Imbramåla, † 1860-10-05 på Stava i Barlingbo sn på Gotland. Gift där 1856-07-01 med sin kusin, majoren Johan Ernst Ahlgren, född 1810, † 1895.
 • Aurora Kristina Erika Ahlgren, född 1819-08-28 på Imbramåla; flyttade till Västerik 1863.
 • Per Gustaf Julius Baptist Ahlgren, född 1821-04-23 i Helsingsö, † barnlös 1865-05-27. Löjtnant vid Västerbottens fäljtjägare, gymnastiklärare vid Umeå läroverk. Gift med Katarina Boström, född 1830-08-28, † barnlös 1905-09-02 på Stockholms sjukhem, dotter av komministern i Umeå Nils Johan Boström och Karolina Löfroth.

TAB 9

Gustaf Julius Ahlgren, (son av Per Magnus Ahlgren Tab 4), född på Köksmåla 1799-10-06; sergeant vid Andra livgrenadjärreg 1817-02-20; underlöjtnant vid Hälsinge reg 1823-12-03; löjtnant 1829-07-08; kapten 1841-05-05; avsked 1844-06-19. Han arrenderade Lövsta under Runsa fideikommiss i Uppland 1832 och Bollstanäs i Fresta sn 1833, samt köpte Lindö i Vallentuna sn, alla i Stockholms län. Lindö sålde han efter 1839 och köpte slutligen 1856 Negelstena och Tranbygge i Ryds sn, som han innehade till 1868; † i Falun 1869-04-24. Gift 1:o 1838-09-15 i Maria Magdalena förs i Stockholm med Hedvig Elisabet Augusta Fröberg, född i Stockholm 1815-04-24, † på Lindö 1839-08-26, dotter av handelsmannen i Stockholm Erik Fröberg; Gift 2:o 1848-11-28 i Maria Magdalena förs med sin svägerska Mathilda Fröberg, född i Stockholm 1811-04-13, † på Roskär under Bogesund 1856-01-25.

Dotter:

 • Augusta Mathilda Ahlgren, född 1839-08-16 på Lindö, Vallentuna sn, † 1898-12-31 i Falun. Gift 1858-10-11 i Stockholm med dåvarande underståthållaren och senare landshövdingen i Kopparbergs län Johan Gustaf Samuel De Maré, född 1820-04-12 i Västervik, † 1880-01-03 i Falun. Paret fick flera barn och har talrika ättlingar.

TAB 10

Carl Fredrik Ahlgren, (son av Per Magnus Ahlgren Tab 4), född 1806-06-28 på Köksmåla i Misterhults sn och döpt 6/7 s å; inträdde först i tjänst som volontär vid Livgardet till häst 1825-03-05 och blev där korpral; avsked från gardet 1828-05-08; volontär vid Smålands husarreg s å 3/7 och avlade underofficersexamen 31/8 samt befordrades till korpral; avsked från husarreg:t 1831-12-10; återgick till Livgardet till häst, avlade underofficersexamen och befordrades till underofficer 1832-01-06; kornett vid Jämtlands hästjägarkår 10/11; löjtnant 1835-08-13; ryttmästare 1854-01-04; R.S.O; avsked 1859-03-01; † i Stockholm 1895-12-01. Gift 1:o 1841-04-20 på Elvgärdet i Rasbo sn med friherrinnan Lovisa von Düben, född 1818-03-30 på Älvgärde i Rasbo sn, † 1894-12-29 på Solberga i Skede sn, skildes från Karl Fredrik, dotter av friherren Joakim von Düben och torpardottern Maria Margareta Collin. Gift 2:o 1862-08-15 på Ornön vid Dalarö med Johanna Gustava Jonsson, född 1830-03-03 i Östersund.

Barn i 1:o äktenskapet med Lovisa von Düben:

 • Henrietta Ahlgren, född 1842-01-30 på Agersta i Jumkils sn; hushållerska.
 • Johan Ahlgren, född 1843-07-01 på Agersta i Jumkils sn; uppfostrades i Böhmen i ett Herrn-hutar-pensionat 1856-59 och konfirmerades där; kadett vid Karlberg 1860-03-19 med nr 155; fick 2 jettoner; utexaminerad 1864-10-22; underlöjtnant vid Upplands reg s å 8/11; löjtnant 1870-07-05; kapten 1881-08-06; † ogift i Enköping 1884-05-10.
 • Gustaf Ahlgren, född på Agersta 1844-06-04; uppfostrad liksom äldre brodern i Böhmen 1856-59; genomgick Lyceum i Uppsala och blev student 1864; genomgick tekniska högskolan i Stockholm 1866-68; maskinarbetare vid lokomotivverkstaden i Kristinehamn och därefter hos professor Ångström i Stockholm; nivellör vid statens järnvägar 1874; avdelningsingenjör vid järnvägsbyggnaderna 1884; R.W.O 1864; avsked 1905; † barnlös i Hjo 1909-05-04. Gift 1:o 1873-02 i Stockholm med Sofia Vilhelmina Theresia Eklund, född 1848-06-17 i Klara förs, † 1907-05-07; Gift 2:o 1907 med Helga Håkansson, som efterlevde mannen.
 • Carl Fredrik Ahlgren, född 1847; löjtnant, sjukgymnast, godsägare; † efter 1892. se Tab 11
 • Julius Henrik Ahlgren, född 1849-09-11 i Jumkils sn; student i Uppsala 1870; kadett vid Karlberg 1871-04-17 med nr 12: fick 1 jetton; utexaminerad 1873-02-15; underlöjtnant vid Bohusläns reg s å 22/2; löjtnant 1880-08-06; kapten 1893-04-07; R.S.O; avsked 1903-03-07; befälhavare för Katthammarsviks rullföringsområde på Gotland 1902-10-01 och för Sundsvalls västra 1904-10-01; † 1932. Gift i Göteborg 1902-10-26 med Matilda Olivia Berglund, född där 1869-08-30; barnlösa.
 • Louise Ahlgren, född 1852-01-09 i Närlinge, Björklinge sn, Uppsala; blind. Gift 1884-10-17 i Ökna sn med arbetskarlen Karl Johan Hammar, född 1862-12-07 i Trälarp Persgård, Nye sn, Jönköping. Paret fick flera barn och maken utvandrade på 1890-talet till Nord Amerika.

Barn i 2:o äktenskapet med Johanna Gustava Jonsson:

 • Fanny Augusta Fredrika Ahlgren, född 1860-10-18 i Stockholm; gymnastiklärarinna 1885; reste till Amerika och New York 1889; † där 1897. Gift i New York 1894 med norrmannen Zarcharias Hermansén i Brooklyn. Paret fick en son Einar 1895.
 • Vendela Charlotta Ahlgren, född 1864-05-12 på Dalarö; avlade skollärarinneexamen 1882-12-15. Gift 1899-09-23 med majoren i armén, R.S.O Jakob Henrik Hartman, född i Stockholm 1837-10-24, † 1906-06-19, i hans 2:a gifte.
 • Karl Fredrik Ahlgren, född 1870-03-12 på Dalarö; musikdirektör 1889; reste till Amerika och New York 1895. Gift i Brooklyn 1898 med en svensk-amerikanska. Paret fick en dotter Lilly 1899, samt en pojke och en flicka som dog unga.

TAB 11

Karl Fredrik Ahlgren, (son av Karl Fredrik Ahlgren Tab 10), född 1847-08-14 på Agersta i Jumkils sn och döpt där 15/9; uppfostrad jämte sina båda äldre bröder i Böhmen 1856-59; kadett vid Karlberg 1862-01-20 med nr 302; fick 1 jetton; korpral 1868; utexaminerad 1869-02-27; underlöjtnant vid Dalreg:t s å 23/3; löjtnant i armén 1875-12-31; underlöjtnant i Hallands bataljon 1878-11-08; avsked 1882 och ur arméns reserv 1885; gymnastikdirektör; innehade en tid gymnastikinstitut i Gotha; godsägare. Gift senast 1878 i Gotha med Amanda Ida Minna Kämmerer, född 1859-09-14 i staden Gotha i Sachsen-Coburg-Gotha, † 1898-05-04 på Elvsgärde i Rasbo sn.

Barn:

 • Maria Elisabet Ahlgren, född 1879-09-21 i Gotha, Sachsen-Coburg-Gotha.
 • Maria Louise Ahlgren, född 1884-10-03 i Gotha, Sachsen-Coburg-Gotha.
 • Ida Helena Ahlgren, född 1889-08-09 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

: