:

Svensson från Västervik

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Svensson)

TAB 1

Johan Svensson, (son till rådmannen Sven Johansson), född 1671-06-04 i Västervik; handelsman, rådman i Västervik; † där 1711-08-04. Gift 1693-06-25 i Västervik med Margareta Johansdotter De Rees, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-01-07 i Västervik med handelsmannen och rådmannen Olof Jöransson, i hans 1:a äktenskap - gift 2:o 1723-09-26 i Hjorted med jungfrun Anna Westerstrand - född 1684, † 1740-06-04 i Västervik), född 1674-04-02 i Västervik, † där 1721-04-05, dotter till handelsmannen och rådmannen Johan Danielsson De Rees och hans 1:a fru Anna Hansdotter Bauman.

Barn:

 • Anna Johansdotter, född 1695-07-15 i Västervik.
 • Sven Johansson, född 1699; handelsman, rådman och borgmästare; † 1760. se Tab 2.

TAB 2

Sven Johansson, (son till Johan Svensson Tab 1), född 1699-10-02 i Västervik; handelsman, rådman och borgmästare i Västervik; † där 1760-11-23 av ålderdom. Gift 1720-12-30 i Västervik med jungfrun Christina Johansdotter, född 1700-03-13 i Västervik, † där 1756-10-10, av långsam sjukdom, dotter till handelsmannen Johan Andersson och Margareta Pettersdotter Bauman.

Barn:

 • Johan Svensson, född 1721; löjtnant; † 1769. se Tab 3.
 • Margareta Svensson, född 1723-04-20 i Västervik, † 1780-07-05 på Tyllinge säteri i Dalhems sn. Gift 1742-06-04 med ryttmästaren och friherren Gustaf Johan Duwall, född 1692, † 1749.
 • Anna Svensson, född 1725-12-30 i Västervik, † där 1759-04-19 av frossa. Gift 1742-05-23 i Västervik med rektorn Claes Göthe, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1767-08-18 i Västervik med Margareta Christina Andersdotter), född 1711 (å u), † 1786-01-20 i Västervik, av ålderdom.
 • Catharina Svensson, född 1728-11-26 i Västervik, † där 1730-03-31.
 • Catharina Svensson, född 1731-04-01 i Västervik, † 1796-07-12 på Olstorp, Västra Ryds sn. Gift 1753-12-14 i Västervik med överstelöjtnanten vid Östgöta kavallerireg:te Gustaf Adolf Schmiterlöw, född 1723-07-09 på Minsjö, Västra Husby sn, † 1789-07-31 på Olstorp, Västra Ryds sn.
 • Christina Svensson, född 1737-03-27 i Västervik, † där 1740-08-03.
 • Helena Svensson, född 1740-07-17 i Västervik, † 1771-08-15 på Skärsjö, Bälaryds sn. Gift 1:o 1760-10-30 med assessorn i Göta hovrätt Christian Papke, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1758-03 med Ingeborg Margareta Hård af Segerstad, född 1735-05-24, † 1759-06-21 i Jönköping, dotter till överstelöjtnanten Johan Adolf Hård af Segerstad och Catharina Silfversparre), född 1718-07-25 i Lund, † 1761-07-01 i Jönköping. Gift 2:o 1766-08-30 i Kristina fs i Jönköping med ryttmästaren Carl Stålhammar, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1780-03-12 på Skärsjö i Bälaryds sn med Helenas systers styvdotter friherrinnan Birgitta Magdalena Duwall, född 1736-10-15 på Stora Djulö, † 1812-04-25 i Eksjö, dotter till ryttmästaren friherre Gustaf Johan Duwall och hans 2:a fru Sara Maria Dreffling) född 1739-09-16 i Korsberga sn, † 1810-09-12 på Västanå, Eksjö sn.

TAB 3

Johan Svensson, (son till Sven Johansson Tab 2), född 1721-09-30 om aftonen (står som Johannes i fb) i Västervik; löjtnant i utländsk tjänst; bodde på Hägerum i Kristdala sn från 1751; † där 1769-04-30. Gift 1753-07-11 på Saxemåla, Lönneberga sn med Maria Juliana Weidenhielm, född 1730-07-11 på Hägerum, † där 1774-06-29, dotter till majoren Erik Weidenhielm, och Gustaviana Margareta Malmström.

Barn:

 • Christina Svensson, född 1754-05-05 på Hägerum, Kristdala sn, † 1814-09-03. Gift 1776-09-24 med Adolf Vilhelm von Schantz, född 1748, † 1819.
 • Gustava Johanna Svensson, född 1755-05-30 på Hägerum, Kristdala sn, † 1838 i Stockholm. Gift 1785-12-22 i Kristdala sn med kyrkoherden i Ingatorp och Bellö pastorat Johan Magnus Phalén, född 1751-08-25 på Fornåsa komministergård, † 1811-04-11.
 • Margareta Catharina Svensson, född 1756-10-24 på Hägerum, Kristdala sn, † 1809-02-23. Gift 1785-01-11 i Kristdala sn med prosten och kyrkoherden i Lönneberga Jonas Kastman, född 1754, † 1822.
 • Svante Johan Svensson, född 1758; kapten; † 1816. se Tab 4.
 • Jeanne Marie Svensson, född 1760-01-07 på Hägerum, Kristdala sn, † 1833 på Bollstanäs i Uppland hos sin son Gustaf Julius. Gift 1779-10-12 på Hägerum i Kristdala med löjtnanten Per Magnus Ahlgren, född 1751, † 1819.
 • Juliana Svensson, född 1761-06-13 Hägerum, Kristdala sn, † änka 1820-02-15 i Misterhult, av vattusot, begr s å 2?/2. Gift 1783-12-02 i Lönneberga med tullnären och sedermera inspektorn Lars Magnus Wadman.
 • Anna Helena Svensson, född 1766-10-11 på Hägerum, Kristdala sn, † ogift 1838 hos systersonen Gustaf Julius Ahlgren i Roslagen.

TAB 4

Svante Johan Svensson, (son till Johan Svensson Tab 3), född 1758-06-11 (i dp kallad Sven) på Hägerum, Kristdala sn; volontär vid Kalmar reg:te 1777-01-01; furir där 1778-01-24; sergeant 1779-06-01; fänrik med rotelön 1781-03-15; sekundlöjtnant 1782-10-25; premiäradjutant 1785-02-14; löjtnant vid Dalfrikåren 1789-02-01 och vid Dalvärgeringen s å; konstituerad kapten 1790-06-05; placerad som kapten vid Kalmar reg:te 1797-05-11; ryttmästare vid adelsfanan s å 19/12; kapten vid Kronobergs lantvärnsbrigad 1808-04-13; förekommer som dopvittne i Skatelövs sn 1810-12-11 (källa: Genline ID 841.23.95500); † 1816-02-25 av feber på Sporrekvarn, Västra Torsås sn. Han var med i striden vid Partakoski 1790-04-15 och sårades i striden vid Savitaipale s å 4/6. Gift 1783-03-13 i Locknevi sn med välborna jungfrun Margareta Christina Klingspor, född 1761-01-29 på Björka, Locknevi sn, † 1829-12-07 av kolik på Sporrekvarn, Västra Torsås sn, dotter till kaptenen Stefan Klingspor och friherrinnan Christina Duwall.

Barn:

 • Maria Christina Svensson, född 1783-12-14 i Södra Vi sn.
 • Johanna Margareta Svensson, född 1785-02-22 i Södra Vi sn.
 • Christina Maria Svensson, född 1786-06-09 i Södra Vi sn, † änka 1847-04-14 på sin svågers säteri Gersebo i Misterhults sn, av nervfeber; begr 17/4.
 • Helena Ulrika Svensson, född 1787-10-27 i Vimmerby sn. Bosatt ogift hos brodern Herman Gustaf i Vislanda sn; † ogift och barnlös 1861-01-30 på Mörhult, Vislanda sn.
 • Gustava Carolina Svensson, född 1788-11-21 på Sönnerhult, Vena sn. Gift 1816-03-30 i Västra Torsås sn med mönsterskrivaren Anders Gustaf Boring, född 1777, † 1819-06-11 på Torne, Västra Torsås sn, son till kaptenen Johan Gustaf Boring och Beata Sofia Lundblad. Äktenskapet var barnlöst.
 • Juliana Charlotta Svensson, född 1791-09-23 i Södra Vi sn.
 • Dödfödd son, 1793-01-03 i Södra Vi sn.
 • Catharina Eleonora Svensson, född 1794-11-07 på Noshult, Vimmerby sfs, † barnlös 1847-06-05 på Gersebo, Misterhults sn av nervfeber. Gift 1832-12-15 i Misterhult med sin kusin, kornetten Johan Peter Ahlgren, född 1780, † 1847.
 • Anna Sofia Svensson, född 1797-02-28 i Vimmerby sfs. Gift 1824-10-15 i Västra Torsås sn (källa: Genline ID 849.16.76900) med sockenskräddaren Sven Bengtsson, bosatt i Skallekulla.
 • Herman Gustaf Svensson, född 1800; sergeant; † 1878. se Tab 5.
 • Hedvig Mariana Svensson, född 1801-12-06, † 1833-04-12 i Växjö sfs, begr 19/4 (31 år, 5 månader, 8 dagar gammal, källa: Genline ID 862.73.4100). Gift med sekreteraren Håkan Ivar Berthelius, född 1802 i Vinslövs sn, † 1847 i Kristianstad.

TAB 5

Herman Gustaf Svensson, (son till Svante Johan Svensson Tab 4), född 1800 på Sporrekvarn, Västra Torsås sn; fanjunkare; bosatt först på kronobostället Lönshults Norregård, Vislanda sn, från 1840 på Mörhult i samma sn, därefter tillbaka till Lönshults Norregård 1843; † där 1878-09-26. Gift med Christina Charlotta Lindberg, född 1802-04-08 vid Tyllinge Garveri, Dalhems sn, † 1858-02-28 på Lönshults Norregård, Vislanda sn, dotter till garverifaktorn Harald Lindberg och Christina Beata Norberg.

Barn:

 • Christina Charlotta Svensson, född 1825-10-20 på Lönshults Norregård, Vislanda sn, † 1850. Gift 1846-12-05 i Vislanda med fanjunkaren Claes Leonard Gyllensvärd, född 1811-10-19 i Linnaryds sn.
 • Johan Gustaf Svensson, född 1828; fanjunkare, hemmansägare; † 1891. se Tab 6.
 • Stefan Vilhelm Svensson, född 1831-04-07 på Lönshults Norregård, Vislanda sn; fanjunkare. se Tab 7.
 • Martin Herman Svensson, född 1833-09-30 på Lönshults Norregård, Vislanda sn; inspektor; † ogift och barnlös.
 • Bengt Harald Svensson, född 1835; fanjunkare. se Tab 8.
 • Svante Alexander Svensson, född 1839; fanjunkare. se Tab 9.
 • Ida Eleonora Carolina Sofia Svensson, född 1843-07-25 på Mörhult, Vislanda sn. Gift 1871-03-24 i Vislanda med kronolänsmannen Johan Alfred Löndahl, född 1825 i Sandjö sn.

TAB 6

Johan Gustaf Svensson, (son till Herman Gustaf Svensson Tab 5), född 1828-01-26 i Västra Torsås sn; fanjunkare; hemmansägare på Mörhult, Vislanda sn; † där 1891-07-10. Gift med Hilda Fredrika Koræn, född 1830-01-22 i Växjö, † där 1904-06-27, dotter till mönsterskrivaren vid Överstelöjtnantens kompani vid Kronobergs reg:te David Koræn och Anna Maria Heurlin.

Barn:

 • Nanny Maria Sofia Svensson, född 1858-06-14 på Mörhult, Vislanda sn, † där ogift och barnlös 1889-03-23.
 • Sigrid Fredrika Charlotta Svensson, född 1860-12-25 på Mörhult, Vislanda sn. Avflyttad till Skatelöv 1883-07-10.
 • Sven Gustaf Svensson, född 1866 i Vislanda sn.

TAB 7

Stefan Vilhelm Svensson, (son till Herman Gustaf Svensson Tab 5), född 1831-04-07 på Lönshults Norregård, Vislanda sn; fanjunkare; bosatt på Lönshults Norregård. Gift i Ryssby sn med Maria Svensdotter, född i Ryssby sn 1834-08-24.

Barn:

 • Alma Maria Sofia Svensson, född 1857-02-07 i Ryssby sn, † 1875-06-11 på Lönshults Norregård, Vislanda sn.
 • Gerda Christina Svensson, född 1860-09-03 i Ryssby sn. Gift med fanjunkaren Linus Leonard Napoleon Lüning, född 1857 i Älghults sn.
 • Anna Christina Stephanie Svensson, född 1869-11-15 i Ryssby sn.
 • Eva Alfrida Svensson, född 1878-12-23 på Lönshults Norregård, Vislanda sn.

TAB 8

Bengt Harald Svensson, (son till Herman Gustaf Svensson Tab 5), född 1835-05-18 på Lönshults Norregård, Vislanda sn; fanjunkare; bosatt på Hullingsved i Vislanda sn. Gift med Eva Christina Lindblom, född 1837-06-01 i Ekeberga sn, dotter till Nils Gustaf Lindblom och Maria Nilsdotter.

Barn:

 • Ellen Maria Bernhardina Svensson, född 1871 på Hullingsved, Vislanda sn.

TAB 9

Svante Alexander Svensson, (son till Herman Gustaf Svensson Tab 5), 1839-05-26 på Lönshults Norregård, Vislanda sn; fanjunkare; bosatt i Jönköping östra. Gift med Eva Maria Samuelsson, född 1845 i Hjelmseryds sn.

Barn:

 • Ebba Maria Katarina Svensson, född 1870 i Hjelmseryds sn; bosatt i Maria Magdalena i Stockholm. Gift med kontorsbiträdet Anders Johan Andersson, född 1849 i Tillberga sn.
 • Erik Herman Samuel Svensson, född 1872 i Hjelmseryd; handelsföreståndare.
 • Syster Ellen Charlotta Svensson, född 1873 i Hjelmseryd.
 • Anna Valborg Svensson, född 1874 i Hjelmseryd. Hade oäkta dottern Anna Margareta, född 1900.
 • Knut Staffan Svensson, född 1876 i Hjelmseryd.
 • Bertha Eva Alexandra Svensson, född 1878 i Hjelmseryd.
 • Alma Augusta Svensson, född 1880 i Hjelmseryd.
 • Gerda Mathilda Svensson, född 1880 i Hjelmseryd.
 • Nanny Thorborg Sofia Svensson, född 1884 i Hjelmseryd.
 • Bror Gunnar Gustaf Alexander Svensson, född 1890 i Jönköpings östra.

Källor

Kyrkböcker samt Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: