:

Von Qvickelberg nr 611

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Qvickelberg nr 611 †

Adlad 1654-05-02, introducerad 1654. Utdöd 1714(?).


TAB 1

Paul Gubbertz.

Barn:

  • Hans Gubbertz, född i Brabant. Var redan 1604 borgare i Stockholm. Död i Stockholm 1622. Gift 1598 med Maria von Qvickelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1623 med generalarrendatorn av stora sjötullen Paridon von Horn), född 1582 i Stockholm, död i Stockholm 1646-11-21 och bisatt i Klosterkyrkan (Riddarholmskyrkan), dotter av juveleraren i Stockholm, kunglig arkitekten Lukas Lukasson von Qvickelberg, av en adlig ätt från Flandern, och Catharina Vilhelmsdotter Boij. 'Maria von Qvickelberg blev 1620 vid konung Gustaf II Adolfs bröllop antagen i tjänst på slottet att hava bestyr med linnekläder och andra persedlar, varmed hon fortfor, tills hon gifte sig andra gången.’

Barn:

  • Johan Gubbertz, adlad von Qvickelberg, född omkring 1600 i Stockholm. Student i Greifswald (At (P.).) 1627-06-24. Kanslist i hovkansliet. Auskultant i Svea hovrätt 1636-05-18. Notarie i Svea hovrätt 1642-03-16. Häradshövding i Skånings härad 1644. Borgmästare i Arboga 1647. Adlad 1654-05-02 (introducerad 1647 under nr 611). Död 1664. Gift med Elisabet de Courtas, som levde änka med sex barn 1674. Begravd 1688-08-05 i Åbo domkyrka

Barn:

  • Paul, född 1644. Schoutbynacht. Död 1693. Se Tab. 2
  • Catharina, född 1648-01-00, levde 1704. Gift 1681-09-25 med arkiatern Zakarias Wattrang, adlad Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1620, död 1687.
  • Christina, levde änka 1688 och ännu 1702. Gift med inspektören Erik Borre.
  • Maria, död omkring 1693. Gift 1670-02-13 i Jakobs församling, Stockholm med häradshövdingen Carl Carpelan, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1720.
  • Johan. Student i Åbo (Lå.) 1673-06-06. Modern anhöll 1674 hos konungen om stipendium för honom till fortsättande av studierna.
  • Ett barn, levde 1674.

TAB 2

Paul (son av Johan Gubbertz, adlad von Qvickelberg, Tab. 1), född 1644-10-27 i Stockholm. Konstapelmat 1666-06-15. Adelsbuss 1667. Arklimästare vid amiralitetet. Underlöjtnant vid amiralitetet 1670-12-91. Överlöjtnant 1674-03-07. Kapten 1675-07-22. Förde skeppet Sundsvall i Lorentz Creutz, flotta i maj 1676 och skeppet Laxen i Henrik Horns flotta i juni 1677 (Zf.). Kommendör 1679-06-07. Hade befälet på skeppet Stenbock i juni–sept. 1680 (Zf.). Holmmajor 1691-05-23. Schoutbynacht 1692-02-08. Död 1693-02-05 i Karlskrona och begraven i Kalmar stads kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han begick 1670 i Stockholm dråp på skeppslöjtnanten Carl Fisk, rymde, dömdes fri från straff, men skulle förlika målsägaren och stå uppenbar kyrkoplikt.’ Gift med Anna Christina Ehrenskiöld, dotter av lagmannen Erik Nilsson, adlad Ehrenskiöld, och Maria Hansdotter. ?Barn:

  • ?Barn:
  • Johan. Kornett vid Hjelms dragonregemente 1707-08-14. Löjtnant vid Hjelms dragonregemente 1709-02-00. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död 1714-06-00 i Tobolsk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: