:

Witting nr 1044

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Witting nr 1044 †

Adlad 1683-02-08. Introd. 1686. Utdöd i Sverige 1787-02-26.

Enligt introduktionslängden vid 1686 års riksdag blevo endast »tre bröder Wittingk» introducerade.


1At (P). 2Sveriges riksbank II (1919), s. 359 f.

TAB 1

Joakim Witting. Oberholtzmeister. Adlad av kejsar Maximilian II 1572-02-25.

Barn:

 • Georg Gottlieb Witting. Inkom till Sverige i tjänst under konung Carl IX:s tid.

Barn:

 • Georg Casper Witting. Överfiskal i Livland och Ingermanland. Död i Riga.

Barn:

 • Christoffer Georg Witting, adlad Witting, född 1655. Överste. Död 1739. Se Tab. 2.
 • Fabian Gottlieb Witting, adlad Witting, född 1668. Adlad i Sverige 1683-02-08 jämte sina bröder (introd. 1686 under nr 1044). Livdrabant 1700. Korpral vid livdrabantkåren 1706-11-19. Följde till Bender 1709. Överstelöjtnant vid Västgöta stånddragonregemente 1711-04-11. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1716-12-08. Avsked 1719-09-30. Överstes karaktär 1720-01-26. Död ogift 1722-10-31 i Adelsö socken, Stockholms län och slöt således själv sin ättegren.
 • Casper Gottlieb Witting, adlad Witting. Adlad i Sverige 1683-02-08 jämte sina bröder (introd. 1686 under nr 1044). Sergeant vid Bielkes svenska infanteriregemente i Holland. Avsked 1698. Livdrabant 1700. Följde till Bender 1709. Vice korpral vid livdrabantkåren. Korpral därst. 1711-04-12. Generaladjutant av flygeln 1716-06-07. Överstelöjtnant och kommendant på sjökastellerna vid Karlskrona s. å. 8/12. Död ogift 1718-05-29 på Kungsholms sjökastell därst. och begraven s. å. 31/5 i amiralitetskyrkan i Karlskrona och slöt själv sin ättegren.
 • ?Volter Johan Witting, adlad Witting. Fältväbel vid svenska livregementet till fot 1681. Fänrik därst. 1682. Adlad i Sverige 1683-02-08 jämte sina bröder (introd. 1686 under nr 1044). Död ogift och slöt således själv sin ättegren.
 • ?Henrik Witting, adlad Witting, född i Riga. Underofficer vid svenska trupperna i Holland. Adlad 1683-02-08 jämte sina bröder (introd. 1686 under nr 1044). Fänrik vid Västmanlands regemente 1701-01-30. Löjtnant därst. 1702-06-07. Kaptenlöjtnant s. å. i sept. Död ogift 1703-02-00 i Warschau och slöt således själv sin ättegren.

TAB 2

Christoffer Georg Witting, adlad Witting (son av Georg Casper Witting, Tab. 1), född 1655-11-25 i Livland. Volontär vid fortifikationen 1675-05-16. Lärkonstapel vid fältartilleriet s. å. Konstapel därst. s. å. Avsked 1676-07-12 fänrik vid Smålands infanteriregemente s. å. i okt. Löjtnant vid Strauchs dragonregemente 1677-11-00. Regementskvartermästare därst. 1678. Regementskvartermästare vid Nils Bielkes dragonregemente 1679-04-00. Kapten vid svenska livregementet till fot 1680-05-11. Adlad i Sverige 1683-02-08 jämte sina bröder (introd. 1686 under nr 1044). Gjorde 1694 en kampanj i Flandern under franske marskalken hertig de Luxembourg. Major vid sistnämnda regemente 1697-04-13 överstelöjtnant därst. 1701-03-29. Överste för Skaraborgs regemente 1709-09-23 konfirm.fullm. 1710-11-22. Avsked 1717-12-07. Död 1739-02-08 på sin egendom Rossareds kungsgård i Fjärås socken, Hallands län. Gift 1:o 1683-10-19 i Göteborg med Christina Elisabet Wernle, adlad Wernie, nr 874, död 1710-06-24 och begraven i Vallda kyrka, Hallands län, dotter av fyrbåksinspektoren Mikael Wernie. Gift 2:o 1712-01-01 med Anna Ranck, friherrinna Ranck, född 1669, död 1737-12-18 och begraven i Gustavi kyrka i Göteborg, dotter av generalmajoren och landshövdingen Sven Andersson Ranck, adlad Ranck, och Anna Bergengren.

Barn:

 • 1. Christoffer Georg, född 1694-03-07 i Göteborg. Korpral vid Älvsborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1710-10-22. Död ogift s. å. 6/12
 • 1. Carl, född 1697-05-30 i Göteborg. Volontär vid Skaraborgs regemente 1712-05-01. Furir därst. s. å. 15/8. Fänrik 1713-03-12. Konfirm.fullm. 1716-12-13. Löjtnant 1718-06-16 kaptens avsked 1720-03-13. Placerad på garnisonsregementet i Malmö 1723. Var 1732 förrymd till Norge, varför han avfördes ur rullorna. Var 1733 bosatt i Hamburg2. Uppgives hava blivit överste i holsteinsk tjänst. Död 1739-02-00. Gift 1735 med Dorotea Magdalena von Brockdorff, död 1744, dotter av översten i holsteinsk tjänst N. N. Brockdorff.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1699. Major. Död 1770. Se Tab. 3
 • 1. Charlotta Magdalena, född 1702, död ogift 1773-07-00 i Göteborg.

TAB 3

Gustaf Adolf (son av Christoffer Georg Witting, adlad Witting, Tab. 2), till Gripenberg och Mörbylund. Båda i Säby socken, Jönköpings län. Född 1699-04-03 i Göteborg. Musketerare vid Skaraborgs regemente 1712. Rustmästare därst. 1713. Musketerare vid livgardet 1714-02-27. Furir därst. s. å. 20/8. Förare 1715-04-08 sergeant 1716-08-07. Sekundfänrik 1717-07-22. Premiärfänrik 1718. Löjtnant s. å. 13/10. Majors avsked 1735. RSO 1748-11-07. Död 1770-01-16 på Gripenberg och ligger jämte sin fru begraven i Säby kyrka. Gift 1730-01-13 på Gripenberg med sin styvmoders systerdotter friherrinnan Anna Catharina Christina Rehbinder, född 1709-01-26 i Kalmar, död 1742-05-02, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Reinhold Rehbinder, och hans 2:a fru Magdalena Ranck, friherrinna Ranck.

Barn:

 • Anna Magdalena Christina, född 1731-06-09 på Gripenberg, liksom syskonen, död där s. å. 30/9.
 • Ottiliana Christina, född 1733-06-12, död s. å. på Gripenberg och begraven s. å. 29/12.
 • Reinhold Georg, född 1735-04-12 död s. å. på Gripenberg och begraven s. å. 22/9.
 • Adam Gustaf, född 1736-06-28 kapten vid ett regemente i fransk tjänst 1756-05-20. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 17581. Stupade ogift 1760-01-24 vid byn Klebenskow under pommerska kriget.
 • Fredrik Carl Emil, född 1741-06-05. Kammarherre. Död barnlös 1787-02-26 Hestra och slöt ätten på svärdssidan, åtminstone i Sverige, samt begraven s. å. 10/4 i Säby kyrka. Gift 1764-12-13 Borrarp med stiftsjungfrun Beata Elisabet Rutensköld, från vilken han blev skild, född 1742-10-14, död 1824-06-08, dotter av lagmannen Göran Adolf Rutensköld, och Margareta Alissa Rutensparre.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: