:

Von Rosen a. d. H. Kaltenbrunn und Rosenhagen

Från Adelsvapen-Wiki

von Rosen a. d. H. Kaltenbrunn und Rosenhagen
von Rosen a. d. H. Kaltenbrunn und Rosenhagen

TAB 1

Herman Rose gift med Anna Panker av gammal adel från Rügen

son

Bogislaus Rose adlad von Rosen till Rosenhagen, Kaltenbrunn m. m., f. 1580, ståthållare på Jama och Kopporie 1617; svensk adelsman s. å. d. 1 Oktober och kallas i adelsbrefvet: vår tro undersåte, ärlig och försigtig; fick Jacka-mäggi i Estland i förläning af k. Gustaf d. 2:e Adolf 1622; han grundläde majoratet Dumassowa och inköpte godsen Kaltenbrunn Weinjerven, Rosenhagen, Ramma, Kurdina, Kusall, m. fl. Vid 1634 års riksdag sökte han introduktion, som det i ansökan säges, för det han tillhandlat sig gods i Sverige, hvilket Johan Skytte d. y. ock intygar; han stod ock på den lista öfver dem, som sökte introduktion, som skickades upp till riksens råd, men ej på den, som kom derifrån; † 1659 och begrofs i S:t Nicolai kyrka i Reval, dit han gifvit donationer. Gift 1:o 1602 med Maria von Molkenbaur † 1621; dotter af Peter von Molkenbuhr och Elisabeth Antoniusdotter Sauer. Gift 2:o med sin svärsons syster Magdalena Stempehl, dotter av rådsherrens i Reval Johan Stampehl och Magdalene Rotert

Barn:

 • 1. Bogislaus
 • 1. Herman
 • 1. Elisabeth. Gift 1624 med brogmästaren i Revla Andreas Stapehl.
 • 1. Margareta † 1653. Gift 1630 med ståthållaren Per Alebeck, adlad Örneklou i hans 1:a gifte, † 1653.
 • 1. Andreas, f. 1620, † 1681. Se Tab. 2.
 • 1. Kristina Katarina. Gift 1639 med öfverstelöjtnanten Johan von der Pohlen (stamfader för friherrliga ätten von der Pahlen), f. 1602. † 1694.
 • 2. Axel. Se Tab. 9.
 • 2. Henrik, ryttmästare 1684 † 1703. Gift med Elisabet Helena von Yxkull, dotter av Jürgen Uexküll och Elisabeth Magdalena Wrangel. Se von Rosen af Kardina
 • 2. Marie Magdalena. Gift 1654 med Konrad von Wangersheim

TAB 2

Andreas (se Tab. 1) till Weinjerwen, f. 1620, ryttmästare 1668; f 1682. Gift med Luitgard Taube † 1681, dotter av Evert Taube och Anna von Vietinghoff

Son:

 • Andreas Ludvig von Rosen, f. 1664, † 1707. Se Tab. 3.
 • Hans Konrad von Rosen † 1712

TAB 3

Andreas Ludvig von Rosen (se Tab. 2) till Weinjerwen, f. 1664, öfverstevaktmästare i svensk tjenst; stupade 1701. Gift med friherrinnan Dorotea Elisabet von Yxkull-Gyllenband.

Son:

 • Johan Andreas, f. 1690, † 1752. Se Tab. 4.

TAB 4

Johan Andreas von Rosen(se Tab. 3) till Weinjerwen, f. 1690; † 1752. Gift med Isabella Lovisa von Löwenwolde.

Son:

Anders Ludvig von Rosen till Weinjerwen och Ramma, f. 1729, major vid kavalleriet i rysk tjenst; romersk riksfriherre 1802 d. 22 Mars; f 1805. Gift med Barbara Katarina Hastfehr.

Söner:

Baron Rosen a. d. H. Weinjerwen
Baron Rosen a. d. H. Weinjerwen
 • Georg Andreas, f. 1765, kammarherre hos kejsar Frans d. l:e af Österrike; bivistade som vakt-hafvande hos honom slagen vid Aspern och Wagram; ungersk friherre', adopterades af sin slägting general Mathiesen, som var ungersk magnat, och invoterades å Ungerska Riksdagen enhälligt (”nemo dissidente”), något som var rätt sällsynt och fick den eljest dyra introduktionsafgiften efterskänkt; R. Joh. O.; f 1841 i Pressburg.
 • Otto Fredrik, p 1837. Se Tab. 5.

TAB 5

Otto Fredrik von Rosen (se Tab. 4) till Weinjerwen och Ramma, f. 1769 21/1, ryskt kollegiiråd; p 1837 2o/3. Gift 1801 13/q med friherrinnan Juliana Beata Vilhelmina von Toll, f. 1783 10/9.

Barn:

 • Katarina Maria Vilhelmina, f. 1802 15/i0- Gift 1827 25/n med ryske generalmajoren friherre Fredrik von Prittwitz-Gaffron, p 1849 28/8.
 • Anders Ludvig Fredrik, f. 1803. Se Tab. 6.
 • Juliana Helena, f. 1804 26/8. Gift 1825 8/2 med ryske generalmajoren Alexander von Wayrauch.
 • Konstantin, f. 1818. Se Tab. 7.
 • Oskar Konrad Gotthard, f. 1819. Se Tab. 8.
 • Olga Karolina Lovisa, f. 1824 28/3. Gift 1840 18/8 med ryske öfversten August von Tobiesen.

TAB 6

Anders Ludvig Fredrik (se Tab. 5), arfherre till Salessy, Sledzewo och Martinopol, f. 1803 3/10, rysk kammarherre och statsråd; hofmarskalk hos furstinnan Helena Pawlowna. Gift 1836 4/12 med Elisabet Lovisa Mikelina von Rosenschild-Paylyn, f. 1818 21/i2; dotter af Nikolaus von Rosenschild-Paylyn och Maria von Kulneff.

Barn:

 • Helena Katarina Maria Elisabet, f. 1848 3/2.
 • Alexander Bogislaus, f. 1850 8/9.

TAB 7

Konstantin (se Tab. 5), arfherre till staden och herrskapet Skulény samt godsen Potschembaoutze, Bekiry och Kiourta i Bessarabien, f. 1818 9/2, rysk gardeslöjtnant; afsked. Gift 1843 12/2 med Pulcherina von Rosetto-Rasnowano, f. 1818 20/4; dotter af storskattmästaren i Moldau Nikolaus von Rosetto-Rasnowano och furstinnan Katarina Ghyka.

Barn:

 • Nikolaus, f. 1844 12/2.
 • Katarina, f. 1845
 • Andreas, f. 1847 21/ß.
 • Konstantin, f. 1850 8/6.

TAB 8

Konrad Gotthard (se Tab. 5), f. 1819, rysk kollegiiassessor. Gift 1844 29/4 med Maria Dorotea von Scholtz, f. 1824 2/6; dotter af ryska verkliga statsrådet Vilhelm von Scholtz och Vilhelmina von Minkwitz.

Barn:

 • Oskar Anders Fredrik, f. 1845 21/8.
 • Maria Alexandra, f. 1848 26/10.
 • Konstantin Bogislaus, f. 1851.
 • Juliana Herminia Amalia, f. 1852 .

TAB 9

Axel von Rosen (se Tab. 1) till Kaltenbrunn och Viso, mannrichter i Wierland och Jerwen 1666; vice president i Dorpts Hofrätt 1668; ståthållare i Reval 1676; † 1686. Gift 1664 med Helena Dorotea Wrangel, dotter av Helmich von Wrangel och Elisabeth Dorotea Wrangel a.d.h Ellistfer

Barn:

 • Bengt Gustaf. Se Tab. 10.
 • Margareta Dorothea † 1716. Gift i Reval 1696 med Wolf Heinrich Anrep † 1744

TAB 10

Bengt Gustaf von Rosen (se Tab. 9) till Viso, kammarråd. Gift med friherrinnan Maria Elisabet von Fersen; dotter af guvernören och generalmajoren Plans von Fersen, friherre von Fersen, och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Magdalena von Tiesenhausen, af svensk friherrlig men ointroducerad ätt.

Barn:

 • Margareta, f. 1709, † 1731. Gift på 1720-talet med landtrådet friherre Georg Johan Stackelberg till Kaltenbrunn.
 • Katarina Elisabet af huset Kaltenbrunn. Gift med landtrådet friherre Adam Fredrik Stackelberg f. omkring 1700.
 • Elisabeth Helena, Gift med Herman Adolf von Loewen † 1724.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000600/images/index.html?id=00000600&fip=193.174.98.30&no=&seite=945

: