:

Sodenstierna nr 1398

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sodenstierna nr 1398

Adlad 1703-09-24, introd. 1706. Ätten kallar sig i Tyskland von Sodenstern.

Sodenstierna A139800.jpg

TAB 1

Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, född 1660-08-25 i staden Loitz i Vor-Pommern, där fadern var borgare. Först arrendator av amtet Barth i Pommern. Sedan amtman i Franzburg, Barth och Tribsées i nämnda land. Adlad 1703-09-24 (introd. 1706 under nr 1398). Avsked från amtmanskapet 1703-12-27 död 1722-12-10. 'Han bringade sig upp till en ganska vacker förmögenhet och förmerade rikets inkomster i många delar samt förvärvade sig det lovord, att han var den bästa hushållare inom landet. Hans efterkommande kallade sig i Tyskland von Sodenstern.'. Gift 1:o 1680-11-27 med Margareta Dransche, död 1688-09-09. Gift 2:o 1690-09-05 med Maria Margareta von Scheven, död 1744-11-08, dotter av lantkommissariatrådet Johan von Scheven och hans 2:a fru Anna Vieth samt syster och halvsyster till herrarna von Scheven, adlade von Scheven.

Barn:

 • 1. Johan Christian, född 1681. Kapten. Död 1733. Se Tab. 2
 • 1. Henrik Fredrik, född 1684. Kapten. Död 1741. Se Tab. 19
 • 1. Albertus, född 1686-10-25. Fänrik vid Elbingska infanteriregementet 1705-03-21. Löjtnant därst. 1708-03-07. Löjtnant vid bremiska dragonregementet 1710-09-22. Död ogift 1714-08-19.
 • 2. Catharina Maria, född 1692-08-24, död 1770-01-17. Gift 1:o med kaptenen Gustaf von Elvers. Gift 2:o 1738-09-04 med ryttmästaren Christian von Schwartzer, född 1713.
 • 2. Bernhard, född 1695. Levde utan tjänst. Död 1728. Se Tab. 21.
 • 2. Margareta Regina, född 1697-12-27, död 1779-12-09. Gift 1716-11-19 med sin systers svåger majoren Abraham von Elvers.
 • 2. Carl Georg, född 1699. Hovråd. Död 1748. Se Tab. 22.
 • 2. Anna Elisabet, född 1700-11-14, död 1780-02-21. Gift 1720-06-26 med lantrådet i Pommern N. N. von Bülow.

TAB 2

Johan Christian, (son av Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, Tab. 1), född 1681-12-14. Korpral vid stralsundska infanteriregementet. Fänrik därst. 1700-06-08. Kapten vid pommerska dragonregementet 1703-12-14. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-09-00. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1720. Död 1733-01-04. Ägde Gross Kederhagen i Vor-pommern. Gift 1706 med Maria von Braun, född 1682, dotter av kammarsekreteraren i Stralsund Joakim von Braun och Margareta Klinckow.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1708. Ryttmästare. Död 1780. Se Tab. 3.
 • Carl, född 1710-10-27, död 1711-01-17.
 • Margareta, född 1711-12-16, död 1748-12-05. Gift 1:o 1730-02-20 med en kammarherre von Usedom. Gift 2:o 1739-03-02 med löjtnanten och livdrabanten, kammarherren Gottlieb Ernst von Platen i hans 2:a gifte, född 1709-04-18, död 1784 i Bergen på Rügen, farbroder till en av rikets herrar, fältmarskalken Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen.
 • Christian, född 1714-04-21, död s. å.
 • Maria Eleonora, född 1715-06-03, död s. å.
 • Charlotta Regina, född 1716-07-28, död s. å.
 • Carl Fredrik, född 1717. Levde utan tjänst. Död 1739. Se Tab. 18.
 • Lovisa, född 1718-09-28, död 1719-11-28.
 • Maria, född 1720-06-05, död 1748-11-08. Gift 1736-10-03 med lantrådet, KVO, Carl Bogislaus von Usedom, till Cartitz och Udars, död 1791.
 • Eleonora, född 1722-09-28, död s. å.
 • Regina Charlotta, född 1724-06-15. Gift 1741-06-18 med Alexander Baltzar von Horn (af Rantzien), till KIotzow och Wangelkow, född 1707.6

TAB 3

Johan Gustaf, (son av Johan Christian, Tab. 2), född 1708-03-27. Ryttmästare i svensk tjänst, därefter hovråd i Hessen-Cassel. Död 1780-01-13. Ägde efter faderns död Gross Kederhagen. Gift 1:o 1733-06-12 med Maria Anna Scheffer. Gift 2:o med N. N. von Braun.

Barn:

 • 1. Maria Anna, född 1734-12-14, död 1735-10-09.
 • 1. Christian Fredrik, född 1737. Major. Död 1794. Se Tab. 4.
 • 1. Margareta Regina, född 1739-03-12, död ogift 1808.
 • 1. Maria Dorotea, född 1740-03-10, död 1797-03-10. Gift 1764-03-08 med överkonsistorialrådet i Berlin doktor Spalding.
 • 1. Maria Charlotta, född 1741-08-07, död 1742-11-09.
 • 1. Johan Fredrik, född 1742-12-07, död s. å.
 • 1. Carl Gustaf, född 1744. Major. Död 1815. Se Tab. 10
 • 1. Carl Bernhard, född 1745-10-29. Löjtnant i Braunschweigsk tjänst. Drunknade ogift 1771-07-28.
 • 1. Charlotta Amalia, född 1748-02-29, död 1753-03-01.
 • 1. Charlotta Vilhelmina, född 1751-12-07, död 1814-02-28 i Ängelholm. Gift med ryttmästaren Gustaf Ludvig Fredrik von Olthoff, född 1743, död 1814.
 • 1. Bernhardina Elisabet, född 1753-04-27, död s. å.
 • 2. Maria Eleonora Dorotea, född 1770-08-30 Karnin Gift 1790 på Karnin med regeringsrådet Carl Vilhelm von Boltenstern, i hans 1:a gifte, född 1767, död 1847.
 • 2. Carl Fredrik Gustaf, född 1772-05-10 i Barth. Volontär vid drottningens livregemente 1785-07-31. Förare därst. 1786-01-26. Fänrik s. å. 12/4. Löjtnant 1791-04-24. Kapten och regementskvartermästare 1802-03-24. Major i armén 1814-04-16. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. RSO s. å. 6/11. Avsked ur svensk tjänst s. å. 20/12. Kapten vid 33. preussiska infanteriregementet s. å. 28/12. Majors avsked 1816-11-28. Död ogift 1841-03-21 i Stralsund.
 • 2. Christian Herman Fredrik, född 1774-01-07, död 1786.
 • 2. Sofia Carolina Julia, född 1776-05-13, död 1810 i Barth. Gift, men ej känt med vem.

TAB 4

Christian Fredrik (son av Johan Gustaf, Tab. 3), född 1737-10-18. Major vid hessen-kasselska dragonregementet Prinz Friedrich. Död 1794-02-28 på Vassewitz. Gift 1:o 1773-07-25 med Ulrika Charlotta Eleonora von Stein-Liebenstein zu Barchfeld, från vilken han blev skild (?), född 1756-06-29, död 1783-10-20, dotter av hessen-kasselska generallöjtnanten Johan Ludvig Ferdinand von Stein-Liebenstein zu Barchfeld och hans 2:a fru Albertina Ernestine Fredrika Carolina von Etzdorf. Gift 2:o med Louise Dorotea Briede, född 1757-09-18, död 1843-07-13.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Gustaf Ferdinand, född 1775. Oberpolizeirat. Död 1834. Se Tab. 5.
 • 2. Gustaf Georg August Filip, född 1779-09-30, död s. å. 7/11.
 • 2. Josefina Sofia Charlotta Amalia, född 1782-06-14, död 1848-08-00. Gift 1817-05-01 med kurhessiska överstelöjtnanten Ernst von Gude.
 • 2. Fredrik August Louis Ernst, född 1783-12-10, död 1790.
 • 2. Louise Eleonora Jeannette, född 1785-04-11, död 1863-11-14. Gift 1822-11-11 med kurhessiska överstelöjtnanten N. N. von Todenwarth.
 • 2. Carl Fredrik Gustaf, född 1786-11-06. Hessisk kadett. Död 1801-05-03.
 • 2. Vilhelmina Augusta Carolina, född 1788-10-06, död 1795-08-05.
 • 2. Amalia Vilhelmina Filippina, född 1790-12-07, död ogift 1873-03-09.

TAB 5

Carl Fredrik Gustaf Ferdinand (son av Christian Fredrik, Tab. 4), född 1775-06-09. Fänrik vid hessiska regementet Prinz Carl 1795-12-18. Löjtnant därst. 1806-06-06. Kapten i westfalisk tjänst 1811-03-12. Överstelöjtnant 1813-05-07. Avsked 1814. Oberpolizeirat i kurhessisk tjänst 1817. RHessWO4kl. RWestfKrO. Död 1834-01-13 i Fulda. Gift 1:o 1796 med Elisabet Henrietta Jeannette Gissot, född 1773-10-23, död 1813-03-22, dotter av hessiska hovjunkaren Louis Gissot och Jeannette Eathes. Gift 2:o 1813-09-00 med Jeannette von Pawel-Rammingen, född 1783-11-21 i Braunschweig, död 1813-11-28 i Königslutter, dotter av preussiske kaptenen Benjamin Henrik Ernst August von Pawel-Rammingen och hans 2:a fru Ernestine Henrietta Trieps. Gift 3:o 1814 med Charlotta Vilhelmina Fredrika Grau, född 1780-03-10, död 1833-08-23 i Fulda.

Barn:

 • 1. Marianne Louise, född 1800-02-28, död 1844-09-10. Gift 1825 med stabsöverläkaren, med. doktorn N. N. Scheffer.
 • 1. Edvard Carl Vilhelm Otto Ludvig Ernst August, född 1802. Kapten. Död 1881. Se Tab. 6
 • 1. Georg Ludvig Carl Gustaf Ferdinand, född 1804-10-11. Kapten i kur-hessisk tjänst. Död barnlös 1878-03-01 i Cassel. Gift 1845-02-23 med Jeannette Margareta Christian, född 1810-05-12 i Düsseldorf, död 1886-08-21 i Cassel, dotter av konditorn N. N. Christian.
 • 1. Louise Marianne Maria Helena Christina Emelie, född 1808-07-18, död ogift 1844-08-27.
 • 1. Charlotta Sofia Marie Louise, född 1810-01-27, död 1894-05-05 i Cassel. Gift 1832-05-22 med kurhessiska översten Fredrik Ferdinand Brandau, född 1787-03-18, död 1870-08-14 i Cassel.
 • 1. Emelie Fredrika Charlotta Ottilia Carolina Antoinette, född 1811-12-19, död ogift 1868-04-07 i Cassel.
 • 3. Carl Conrad Richard Anton August, född 1815-08-10, död 1887-05-16 i Homburg. Gift 1846-05-03 med Eva Sofia Valentina Gimpel, född 1822-01-18, död 1910-04-07 i Homburg, dotter av hessiske majoren N. N. Gimpel.

TAB 6

Edvard Carl Vilhelm Otto Ludvig Ernst August (son av Carl Fredrik Gustaf Ferdinand, Tab. 5), född 1802-07-18 i Zilgenheim i Hessen. Kadett vid 2. kurhessiska infanteriregementet 1820-04-03 och vid hessiska artilleriet 1821-05-01. Löjtnant därst. 1826-01-17. Avsked s. å. 12/2. Ånyo löjtnant därst. 1831-04-10. Kapten av infanteriet 1837-04-10. Kommendant vid kurhessiska gendarmeriet 1852-01-29. Erhöll avsked med pension 1855-10-18. Död 1881-06-12 i Cassel. Gift 1:o 1824-09-24 med Elise Carolina Vilhelmina von Schweinichen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med greve Schar von Thoss, från vilken hon blev skild), född 1797-09-24 Töpliwoda sherren Ferdinand von Schweinichen och Beata Vilhelmina von Tschirschky und Bögendorf. Gift 2:o 1849-07-14 med Hulda Louise Carolina Simone von Wurmb, född 1823-11-05 i Cassel, död där 1887-07-11, dotter av översten och kommendanten i Fulda Vilhelm Anton von Wurmb och Matilda Conradina Fillippine Maria Cnyrila.

Barn:

 • 1. Artur Carl Ferdinand Ludvig Oskar, född 1825. Överste. Död 1876. Se Tab. 7.
 • 1. Maria Charlotte Vilhelmina Louise Amelie, född 1827-12-10 på Töpliwoda, död 1900-03-11 i Frankfurt am Main. Gift 1849-08-29 med kurhessiska majoren Franz Duncker, född 1798-04-16, död 1886-07-13 i Bodenheim.
 • 1. Ottilia Charlotte Louise Fredrika Kathinka, född 1837-04-01, död 1922-10-14 i Cassel. Gift med grundaren av Hoch-Konservatorium i Frankfurt am Main, jur. doktorn Josef Hoch, född 1816-08-03, död 1874-09-19 i Frankfurt am Main.
 • 1. Gustaf Carl Fredrik Anton Josef, född 1838. Överstelöjtnant. Död 1921. Se Tab. 8.
 • 2. Alfred Vilhelm Georg Carl Edvin Max, född 1850. Löjtnant. Död 1889. Se Tab. 9.
 • 2. Matilda Anna Maria Richardina Carolina, född 1853-07-04 i Fulda, död där 1855-12-31.
 • 2. Vilhelm Carl Artur Maria Otto Gustaf, född 1859-06-11 i Fulda, död där 1860-02-14.

TAB 7

Artur Carl Ferdinand Ludvig Oskar (son av Edvard Carl Vilhelm Otto Ludvig Ernst August, Tab. född 6), 1825-11-23 i Cassel. Fänrik i kurhessiska skyddsbataljonen 1844-06-17. Löjtnant vid 2. kurhessiska infanteriregementet 1851-08-30. Kapten vid 1. kurhessiska infanteriregementet 1859-12-12 och vid generalstaben 1861-03-24. Major vid preussiska generalstaben 1867-02-16 och vid 83. infanteriregementet 1868-03-22. Överstelöjtnant vid generalstaben 1873-01-28. Avdelningschef i krigsministeriet s. å. 10/7. Överste 1874-09-09. RPrRÖO2kl. MMfK. PrFälttågsM. Död 1876-03-16 i Berlin. Gift 1:o 1851-11-04 med Rosa Vilhelmina Carolina Johanna Marianne von Lepel, född 1828-10-02, död 1853-01-09 i Fulda, dotter av hessiska generallöjtnanten Fredrik Vilhelm Carl Ernst von Lepel och hans 1:a fru Maria von Lützow. Gift 2:o 1855-07-22 med Amalia Franziska Ernestine von Heppe, född 1832-08-11 i Cassel, död 1876-03-16 i Berlin, dotter av kurhessiska geheimerådet Teodor Christer Viktor Carl von Heppe och Cecilia Charlotta Fredrika Gissot.

Barn:

 • 1. En dotter, född 1853-01-09 och död s. å. 11/1 i Fulda.
 • 2. Teodor Edvard Paul, född 1856-10-14 i Hanau. Kadett. Död 1873-05-04 i Bensberg.

TAB 8

Gustaf Carl Fredrik Anton Josef (son av Edvard Carl Vilhelm Otto Ludvig Ernst August, Tab. 6), född 1838-12-31 i Cassel. Kurhessisk kadett 1854-04-01. Fänrik i 2. kurhessiska infanteriregementet 1857-05-28. Löjtnant 1863-11-01. Avsked 1864-09-03 i preussisk tjänst 1866-06-07 och deltog vid 1. schlesiska grenadjärregementet nr 10 i fälttåget mot Österrike samt bevistade därunder slaget vid Königsgrätz. Löjtnant vid sistnämnda regemente s. å. Deltog i kriget mot Frankrike 1870–1871. R Pr JK. Kapten 1871-06-24. Major 1880-04-13. RPrRÖO 4kl 1882. Placerad vid generalstaben 1883-01-13. Kommissarie vid järnvägslinjerna i Ostpreussen s. å. 2/6. Överstelöjtnant 1887-06-17. Avsked 1888-09-19. RPrKr O3kl s. å. PrFälttågsM. Död 1921-12-22 i Cassel. Ägde Tropitten vid Königsberg 1885–1904 och villa i Cranz 1904–1919. Gift 1:o 1864-09-20 med Anne Marie Elisabet Branbach, född 1839-06-23 i Wiesbaden, död 1867-06-19 i Breslau, dotter av löjtnanten Ernst Rudolf Branbach och Christina Polyanne Filippine Zollman. Gift 2:o 1871-06-14 med Clara Jenny Julie Elise Selma Feller, född 1847-05-09, död 1919-06-27, dotter av majoren Albert Feller och Julie Heckert.

Barn:

 • 1. Elisabet Carolina Filippine Hulda Maria Ottilia, född 1865-06-30 i Rüdersdorf. Gift 1892-05-24 med överstelöjtnanten Albrecht von Festenberg-Packisch född 1850-01-16 i Breslau, död 1902-10-12 i Hannover.
 • 1. Edvard Carl Otto Franz Philip Alfred, född 1866-11-12 i Breslau. Fänrik vid 83. infanteriregementet i Cassel 1883-04-14. Underlöjtnant 1886-09-18. Löjtnant 1893-09-09 bitr. lärare vid infanteriskjutskolan i Spandau 1896-09-14. Kapten vid jägarbataljonen Graf von Wartenburg nr 1 i Ortelsburg 1900-10-01. Transp. till jägarbataljonen nr 11 i Marburg 1904-05-18. Major därst. 1907-06-18. Bataljonskommendör vid 116. infanteriregementet Kaiser Wilhelm 1910-03-22. Överstelöjtnant 1913-10-01. Avsked ur tyska armén s. å. Överste och chef för infanteriskjutskolan i Turkiet s. å. Befälhavare för 5. divisionen i Adrianopel 1914-08-00 och för 14. divisionen i sydgruppen på Galipoli 1915-10-00. Turkisk brigadgeneral 1916-04-22. Turkisk pascha s. å. 11/10, varefter han antagit namnet von Sodenstern-Pascha. Avsked ur turkiska armén s. d. Tysk generalmajor 1919-01-15. Köpman i Berlin s. å. RPrRÖO3kl m sv. PrJK1 o. 2kl. RPrKrO3kl. RWaldFK3kl. RItS:tMLO. TOO2kl. TMO2kl. RJohO. Turk ImtiasM och TurkMChM. Gift 1899-10-02 med Caroline Louise Dziobek, född 1875-01-25 i Köln, dotter av majoren Henrik Dziobek och Julie Iöntzen.
 • 2. Alfred Carl Albert Rudolf Georg Leo, född 1872-12-07 i Breslau. Löjtnant vid 16. preussiska fältartilleriregementet 1898. Avsked 1902. Köpman i London 1902–1914 och i Berlin från 1914. Gift 1901-10-26 med Margareta Alma Ganser, född 1876-11-04 i Düsseldorf, dotter av fabrikören Franz Ganser.
 • 2. Helena Carolina Elise Julie, född 1874-12-01 i Breslau. Gift 1897-12-21 med majoren Paul Oesterreich, född 1869-04-17 i Königsberg.
 • 2. Otto Carl Hans Stanislaus Ernst, född 1875-12-02 i Breslau. Kadett 1886. Fänrik vid preussiska infanteriregementet nr 43 1895-03-22. Löjtnant 1896-08-18. Lärare vid kadettskolan i Naumburg 1904-04-01. Löjtnant vid infanteriregementet nr 81 1909-04-01. Kapten vid infanteriregementet nr 41 i Tilsit 1912-10-01. Avsked med majors namn 1918-01-15. Konstnär. RPrKrO4kl. PrFälttågsM. PrJK1 o. 2kl. Gift 1919-05-28 med Berta Gerhard, född 1879-09-24 i Alt-Ötting, dotter av Michael Gerhard och Lina Gerz.
 • 2. Ellinor Carolina Ottilia Clara, född tvilling 1880-07-22 i Breslau. Gift 1923-12-24 med före detta läraren L. Klisthat.
 • 2. Adèle, född tvilling 1880-07-22 i Breslau, död där s. å. 29/7.
 • 2. Carl, född 1884-07-15 i Königsberg, död där s. å. 23/7.

TAB 9

Alfred Vilhelm Georg Carl Edvin Max (son av Edvard Carl Vilhelm Otto Ludvig Ernst August, Tab. 6), född 1850-05-15 i Fulda. Fänrik vid preussiska fusiljärregementet nr 80 1868-12-14. Sekundlöjtnant 1869-10-14. Svårt sårad i slaget vid Wörth 1870-08-06. Avsked 1873-10-12. Köpman i Nordamerika 1874–1887. Död 1889-10-17 i Cassel. Gift 1:o 1874-04-04 med Christina Dorotea Stroh, född 1850-12-23 i Homburg, död 1877-01-17 i Jersey City. Gift 2:o 1879-09-30 med Amalia Louise Müller, född 1856-08-06 i New York, dotter av köpmannen George Müller och Fredrika Kegreis.

Barn:

 • 1. Christiane Marie Ottilia Margareta, född 1877-11-04. Gift 1908-04-21 med William Pallard, från vilken hon blev skild.
 • 2. Hans Carl Georg Alfred, född 1880-09-25 i Jersey City. Kadett 1892. Löjtnant vid preussiska infanteriregementet nr 72 1899-03-20. Kapten vid fusiljärregementet nr 90 1913-10-01. Tjänstg. vid generalstaben 1916-08-20. Major 1918-03-18. Avsked 1920-04-09. Utgivare av tidskriften Grenzboten s. å. 15/4. Utrikespolitisk redaktör i Deutsche Zeitung i Berlin 1921-10-15. RHohHOm kr o sv. PrJK1 o. 2kl. MMfK1 o. 2kl. HessGMtf. BraunMfK. Hamburgs HansK. Lübecks HansK. OMfK.
 • 2. Edgar Gustaf Vilhelm Artur, född 1882-03-16 i Jersey City. Kadett 1893. Ingick i tyska marinen 1900. Avsked 1903. Fänrik i reserven s. å. Köpman i Tyska Kamerun 1905–1909 och i Berlin 1909–1914. Frivillig i tyska armén 1914. Reservlöjtnant 1915-09-15. Svårt sårad s. å. 24/9. Avsked ur armén 1918-12-27. Köpman i Berlin.
 • 2. Alfred Julius Georg Vilhelm, född 1883-05-15 i Jersey City, död där 1886-10-12.
 • 2. Tekla Fredrika Matilda Carolina, född 1884-06-22 i Jersey City.
 • 2. Elsa Josefine Maria Amalia, född 1886-07-21 i Jersey City, död där s. å. 12/10.
 • 2. Rudolf Otto Max Frank, född 1888-06-21 i Cassel, död där s. å. 31/12.
 • 2. Georg Otto Kuno, född 1889-11-15 i Cassel. Kadett 1903. Fänrik i infanteriregementet nr 62 1909-02-00. Löjtnant 1910-01-27. Kapten i generalstaben 1916 och i infanteriregementet nr 71 1919. Ånyo kapten i generalstaben 1922-04-01. Tjänstg. vid marinstaben i Wilhelmshaven s. å. Major 1929. RPrJK1 o. 2kl. MeiningensMfK. Gift 1926 med friherrinnan Ruth Anna Julie Ellinor von Buddenbrock, född 1906-10-18 i Militsch, dotter av preussiska generallöjtnanten friherre Alfred Emil Dietrich von Buddenbrock och Ellinor Henriette Fredrika Agnes von Wentzky und Petersheyde.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Johan Gustaf, Tab. 3), född 1744-03-13 i svenska Pommern. Volontär vid Löwenfelska regementet 1758-08-17. Förare därst. 1759-08-17. Sergeant 1760-09-12. Fänrik s. å. 11/12. Löjtnant 1771-10-09. Kapten i armén 1776-12-04. Kapten vid Sprengtportska regementet 1778-01-14. Regementskvartermästare 1782-05-15. RSO 1788-07-21. Major 1792-05-21. Avsked 1794-12-19. Postmästare i Nyköping 1803-07-28. Avsked från denna tjänst 1809-09-19. Död 1815-03-20 i nämnda stad. Gift 1767-03-18 med polska grevinnan Ursula Lovisa Johanna de Jaenke (von Jahncke), född 1748, död 1832-11-11 i Nyköping, dotter av översten greve Christian de Jaenke och Charlotta Amalia Klugger.

Barn:

 • Charlotta Carolina Elisabet, född 1769-01-04, död 1773-08-03.
 • Christina Lovisa, född 1770-09-06 i Kalmar, död ogift 1836.
 • Johanna Gustava Ursula, född 1773-01-12, död ogift 1859-01-10 i Nyköping.
 • Johanna Charlotta Vilhelmina Fredrika, född 1774 i Stralsund, död 1852-07-24 i Fågelås' prästgård Skaraborgs län. Gift 1815-03-08 i Uppsala med kyrkoherden i Fågelås' pastorat av Skara stift, kontraktsprosten, LNO, teol. doktorn och filosofie magister Lorentz Gustaf Mittag, född 1785-11-20 i Stockholm, död 1857-04-03 i Fågelås' prästgård.
 • Carl, född 1777-04-16, död 1779-10-15 i Landskrona.
 • Carolina, född 1778-07-30, död s. å. 21/10.
 • Henrika Fredrika, född 1780-02-29, död omkr. 1800.
 • Ulrika, född 1781, död 1784-10-09 i Landskrona.
 • Johan Vilhelm, född 1783. Postinspektor. Död 1841. Se Tab. 11.
 • Erik Arvid, född 1785. Kyrkoherde. Död 1851. Se Tab. 17
 • Carolina Fransiska, född 1786-05-01 i Landskrona, död 1866-03-27 i Stockholm. Gift 1816-06-08 i sistnämnda stad med fabrikören Erik Liljeberg, död 1867 i Stockholm.
 • Christian Julius, född 1788-02-03 i Landskrona.

TAB 11

Johan Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 10), född 1783-08-08 i Landskrona. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1792. Fänrik därst. 1793-01-21. Student i Lund 17971. Avsked från regementet 1801-01-31. Extra ordinarie kanslist i överpostdirektörens kansli 1805-03-21. Postmästare i Nyköping 1809-09-09. Postinspektor i Norrköping 1824-02-03. Död där 1841-03-29. Gift 1:o 1808-04-24 med Sofia Christina Elisabet Pihlberg, född 1783-11-04 i Råby-Rönö prästgård Södermanlands län. Död 1825-05-05 i Norrköping efter barnsäng, dotter av komministern i Råby och Bärbo församlingar av Strängnäs stift Sven Fredrik Pihlberg och Anna Lisa Tigerberg. Gift 2:o 1825-11-27 i Norrköping med Gustava Carola Welin, född 1800-07-25 i Stigtomta socken, Södermanlands län, död 1851-07-15 i Norrköping, dotter av sergeanten vid Södermanlands regemente Anders Peter Welin och Sara Christina Malmström.

Barn:

 • 1. Gustaf Fabian, född 1809-01-14, död 1816-02-07 i Nyköping.
 • 1. Johanna Lovisa Sofia, född 1811-01-24.
 • 1. Johan Schering, född 1812-09-10 innehade klädesfabrik i Norrköping. Död barnlös 1842-03-16. Gift 1837-01-20 med Sara Helena Örnberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i nämnda stad S. P. Juhlin), född 1785, död 1855-03-21 i Norrköping.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1814-08-28, död 1816-01-14 i Nyköping.
 • 1. Maria Vilhelmina Christina, född 1816-08-26 och död s. å. 29/12 i Nyköping.
 • 1. Constance Dorotea Josefina, född 1818, död 1859-01-21 Söregård. Gift 1852 i Östersund med häradsskrivaren i Jämtlands norra fögderi Constantin Paul Bernhard Stanislaus Leczinsky i hans 1:a gifte (gift 2:o 1860-08-03 med Engla Vilhelmina Sundberg, född 1836-10-03, död 1922-01-26 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Boteå pastorat av Härnösands stift Erik Olof Sundberg och Maria Christina Selling), född 1822-07-22 i Västerhejde socken, Gotlands län, död 1896-01-30 på sitt boställe Söregård. [2]
 • 1. Amalia Albertina Sofia, född 1820-11-04 i Nyköping, död 1867-12-23 i Lidköping. Gift 1855-05-28 i Stockholm med kyrkoherden i Tunhems pastorat av Skara stift, arkeologen och skriftställaren Claes Johan Ljungström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1869-12-14 med Hilma Catharina Björsell, född 1843-11-21 i Lidköping, dotter av färgerifabrikören Lars Peter Björsell och Märta Catharina Lithander), född 1819-07-25 i Sandhems socken, Skaraborgs län, död 1882-01-08 i Tunhems prästgård.
 • 1. Elof, född 1822. Postinspektor. Död 1891. Se Tab. 12
 • 1. Robert Leonard, född 1823-08-09, död s. å. 30/9 i Nyköping.
 • 1. Christina Elisabet (Betty), född 1825-04-29 i Norrköping, död 1891-07-02 i Sigtuna. Gift 1:o 1856-08-08 på Grova i Lunda socken, Södermanlands län med komministern i Edsbergs och Hackvads församlingar av Strängnäs stift Olof Löfdahl, född 1801-04-16 Lövåsen, död 1882-05-11 i Edsbergs prästgård. Gift 2:o 1888-03-06 med kyrkoherden i Snavlunda pastorat av Strängnäs stift Carl Fredrik Westman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1847 med Eva Gustava Lindmark, född 1823-06-21 i Hallsberg, död 1887-08-04 i Snavlunda prästgård, dotter av Johan Gustaf Lindmark-Brandfeld och Eva Charlotta Edström), född 1817-03-29 i Lossa socken, Uppsala län, död 1888-04-15 i Snavlunda prästgård.
 • 2. Magnus Robert Vilhelm, född 1826-07-24 i Norrköping, liksom alla helsyskonen, död där 1829-03-25.
 • 2. Per Henning Vilhelm Leopold, född 1828. Jägmästare. Död 1900. Se Tab. 15.
 • 2. Jakob Vilhelm Leonard, född 1830-04-10. Postskrivare i Norrköping. Död 1863-04-27 i Vadstena.
 • 2. Aurora Carolina Johanna, född 1832-02-14, död ogift 1922-03-02 i Norrköping, S:t Olai förs.,.
 • 2. Angelique Vilhelmina, född 1833-11-26, död 1837-08-26 i Norrköping.
 • 2. Emelie Augusta Lovisa, född 1835-11-17, död 1857-02-12. Gift 1855 med lantbrukaren och byggnadsingenjören Carl Gustaf Vilhelm Evelius, född 1826, död 1864 i Nordamerika såsom frivillig i inbördeskriget.

TAB 12

Elof, (son av Johan Vilhelm, Tab. 11), född 1822-04-14 i Norrköping. Postskrivare i nämnda stad 1834. Postexpeditör 1841-04-02. T. f. postmästare i Norrköping 1844–1860. Postinspektor i Östersund 1860-02-10. RVO 1869-07-29. Avsked 1887-05-26. Död 1891-05-19 i Uppsala. Ägde hus i Östersund 1862–1885. Gift 1851-12-26 Björknäs med sin kusin Charlotta Lovisa Henrietta Sodenstierna, född 1831-03-24 i Järlåsa prästgård, död 1916-12-10 vid Skuru i Nacka socken, Stockholms län (DB), dotter av prosten och kyrkoherden Erik Arvid Sodenstierna och hans 2:a fru Christina Charlotta Welin.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1852-11-29 i Norrköping, död 1870-04-09 i Östersund.
 • Eugen, född 1856. Postmästare. Död 1911. Se Tab. 13
 • Axel, född 1858-05-30 (29/5) i Norrköping. Extra ordinarie postexpeditör 1881-10-03. Extra biträde i Östersund s. å. 3/11. Överflyttade 1888 till Nordamerika, där han var musiklärare i Portland, Oregemente. Död ogift 1924-12-22 i nämnda stat.
 • Ludvig, född 1861-11-28 och död s. å. i Östersund.
 • Malkolm, född 1863 och död s. å. i Östersund.
 • Hedvig Augusta Elisabet, född 1866-11-11 i Östersund. Anställd i postsparbanken i Stockholm 1892-12-14. Extra biträde i nämnda bank 1895-12-14. Avsked 1903-00-15. Död 1931-10-11 i Stockholm, Johannes förs.,. Gift 1903-06-04 i Stockholm med pensionskamreraren i arméförvaltningen, extra ordinarie hovrättsnotarien, RVO, Otto Kristian Zamore, född 1863-09-08 i Stockholm (Ad. Fred.), död där 1925-01-14, (Solna förs., db).

TAB 13

Eugen, (son av Elof, Tab. 12), född 1856-06-15 i Norrköping. Postskrivare i Östersund 1872–1873. Extra biträde därst. 1874-06-01. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 7/9 extra biträde i norra distriktet 1881-10-13. Postexpeditör i nämnda stad 1883-08-14. Postmästare i Piteå 1889-11-14. Fullmäktig för Norrbottens län vid sammanträde med fullmäktige i civilstatens pensionskassa 1892. T. f. postmästare i Luleå 1893. Revisor för granskning av riksbankskontorets i Luleå räkenskaper 1899–1901. Postmästare därst. 1900-06-15. Postmästare i Karlstad 1907-03-08. Död där 1911-04-30. Gift 1882-09-17 i Enångers kyrka Gävleborgs län med sin både kusin och syssling Adolfina Emilia (Ada) Eugenia Tunelli, född 1857-08-23 i Söderby-Karls socken, Stockholms län, dotter av kyrkoherden Anders Adolf Tunelli och Johanna Christina Adelaide Sodenstierna. Död 1936-09-10 i S:t Görans förs., Stockholm (db 294) Begr. i Karlstad.

Barn:

 • Erik, född 1883-08-01 i Östersund, död 1889-05-25 genom drunkning i Storsjön.
 • Ingrid Gunilla Henrietta, född 1890-08-14 i Piteå. Stiftsjungfru. Extra biträde i postsparbanken 1911–1919. Död 1928-08-07 i Sollefteå, (Ramsele förs., Vnorrl, db). Gift 1919-12-07 i Stockholm, Kungsholms förs., ]] med kyrkoherden i Ramsele pastorat av Härnösands stift, teol. kandidat Johan Adolf Råde, född 1881-06-23 i Nordmaling.
 • Lennart Eugen, född 1894. Kontorschef. Se Tab. 14

TAB 14

Lennart Eugène, (son av Eugène , Tab. 13), född 1894-04-25 i Luleå. Studentexamen i Karlstad 1913-12-13. Reservofficersvolontär vid Södermanlands regemente 1914-06-02. Utexaminerad från handelshögskolan 1917-04-14. Fänrik i Norrbottens regementes reserv s. å. 20/7. Bitr. sekreterare hos Lagerhusbyggnadskommissionen och Statens lagerhus- och fryshusstyrelse 1918-01-01–1923-02-20. Underlöjtnant i sistnämnda regementes reserv 1919-08-20 avsked 1920-08-20. Anställd hos Sveriges allm. lantbrukssällskap och hos Bygge och Bo 1923–1926. Föreståndare för svenska veckans tombola 1926–1927. Kontorschef hos Fredrikssons kemisk-tekniska fabriks försäljningskontor i Stockholm 1927-07-01. Verkst. direktör i aktiebolag Mavello i Stockholm 1930-07-01 och tillika i Wickomaktiebolaget 1931-09-01. Gift 1929-03-28 i Ramsele prästgård, V. norrl. med Anna Lovisa Sandström, född 1901-03-05 i Orsa förs., Kopp. Dotter av kamreraren vid Dalarnes flottningsförening Carl Sandström och Josefina Johanna Lovisa Roman. Tillhörde i många år styr för Riksförbundet för utveckl störda barn (FUB) o var dess ordför 1958–62. Ledamot i Sthlms läns landsting 1951–58, medlem i landstingets vårdhemsdirektion. Ordför i folkpartiets kvinnogrupp i Lidingö o Sthlms län. Styr ledamot i Sthlms läns hemslöjdsförening och dåvarande Nyckelvikens folkhögskola.

Barn:

 • Anna Gunilla Josefine
 • Carl Magnus Eugène


TAB 15

Per Henning Vilhelm Leopold'' (översiktstab. 3B, son av Johan Vilhelm, Tab. 11), född 1828-04-12 i Norrköping. Elev vid skogsinstitutet 1853-11-01. Utexaminerad 1855-05-30. Kompletterade examen 1861-03-27. Skogsförvaltare på Hällefors bruk jämte egendomarna Fjällskäfte, Biby och Lindholmen (alla i Söd.) 1855–1857. T. f. överjägare i Norrbottens län 1862-02-24. Jägmästare i Torneå revir 1869-12-10. Transp. till Karlstads revir 1870-03-31. RVO 1888-12-01. Avsked 1894-03-17. Död 1900-02-13 i Karlstad. Gift 1861-02-26 i Vagnhärads socken, Södermanlands län med Anna Beata Nesta'' Thavenius, född 1841-02-26 i Björnlunda socken, Södermanlands län. Död 1937-03-17 i Karlstad (db nr 84). Dotter av kyrkoherden Lars August Thavenius och Fredrika Margareta Jonsson.

Barn:

 • Georg Hjalmar, född 1861-11-16, död 1862-03-11.
 • Ellen Fredrika Ottilia, född 1863-01-09 Koiveskylä.
 • Anna, född 1866-06-24 Sakari, död där s. å. 2/11.
 • Fredrik Henning, född 1868-01-06 på Sakari, död där s. å. 25/1.
 • Laura Olivia, född 1870-06-09 på Sakari, död 1871-02-09 Skåre (Grafva förs., Värml, db).
 • Robert Eugen, född 1883-07-09 i Karlstad. Tjänsteman vid statens järnvägar. Torvingenjör. Död ogift 1926-08-11 i nämnda stad.

TAB 16

Georg Artur, (son av Per Henning Vilhelm Leopold, Tab. 15), född 1864-12-08 Koiveskylä. Mogenhetsexamen i Karlstad 1885-06-09. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1886. Sergeant därst. 1887. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Avgången därifrån 1888-05-09. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket s. å. 6/8. Reservofficersexamen 1892-09-10. Underlöjtnant i nyssn. kårs reserv s. å. 25/11. Löjtnant därst. 1900-08-08. Löjtnant i Vaxholms grenadjärregementes reserv 1901-12-05. Tullstationsföreståndare i Skutskär-Harnäs 1912. Kontrollör vid Skutskärs spritfabrik. Befälhavare för Marma landstormsområde nr 55 c 1918–1925. Kapten i Upplands infanteriregementes reserv 1920-12-10. T. f. tullkammarskrivare vid Stockholms tullförvaltning 1924-11-21. Kammarskrivare därst. 1925-06-27. Avsked från sistnämnda tjänst 1931-12-08. Gift 1904-06-16 med Harriet Catharina Bergström, född 1877-12-23 i Stockholm, dotter av Fritz Sigismund Bergström och N. N. Törneman.

Barn:

 • Jane Anna Margareta, född 1905-10-04 i Stockholm. Gift där 1930-04-12 med docenten vid karolinska institutet, med. doktorn Ulf Svante Hansson von Euler-Chelpin från vilken hon blev skild gm Sthlms rhrtt, 21 avd., 1958-07-24. lkd 31/7, född 1905-02-07 i Stockholm. VÄD.

TAB 17

Erik Arvid, (son av Carl Gustaf, Tab. 10), död 1785-02-25 i Landskrona. Student i Lund 1796. Filosofie magister i Greifswald 1807-03-11. Prästvigd 1811-06-11. Vik. rektor vid Tyska skolan i Stockholm 1815. Pastoralexamen 1816-12-17. Kyrkoherde i Järlåsa pastorat av Uppsala stift 1818-03-23. Prost 1836-01-08. Död 1851-05-23 på sin egendom Björknäs i Järlåsa socken, Uppsala län. Gift 1:o 1816-03-10 i Stockholm med Margareta Elisabet (Alstubbe) Stubbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1799 med fänriken vid Södermanlands regemente Johan Fredrik Almgren, född 1774, död 1809-08-19 i slaget vid Sävar), född 1778-04-15 i Finland, död 1827-06-17 i Järlåsa socken, dotter av kapellanen i Kuhmoniemi socken Johan Stubbe och Catharina Ahlund. Gift 2:o 1828-10-30 i Norrköping med sin broders svägerska Christina Charlotta Welin, född 1804-05-08 i Stigtomta socken, Södermanlands län, död 1885-10-06 i Uppsala, dotter av sergeanten vid Södermanlands regemente Anders Peter Welin och Sara Christina Malmström.

Barn:

 • 2. Johanna Christina Adelaide, född 1829-08-16 i Järlåsa prästgård, död 1917-04-08 i Stockholm (Ulr. El.). Gift 1853-09-25 i Söderbykarls socken, Stockholms län med kyrkoherden i Enångers pastorat av ärkestiftet Anders Adolf Tunelli, född 1821-12-03 i Viksta socken, Uppsala län, död 1902-10-06 i Enångers prästgård.
 • 2. Charlotta Lovisa Henrietta, född 1831-03-24 i Järlåsa prästgård, död 1916-12-10 vid Skuru i Nacka socken, Stockholms län. Gift 1851-12-26 på Björknäs med sin kusin postinspektoren Elof Sodenstierna, född 1822, död 1891.
 • 2. Carl Gustaf Arvid, född 1832-08-18 i Järlåsa prästgård. Student i Uppsala 1855-03-08. Telegrafexamen i Stockholm 1856 i sept. Assistent vid telegrafverket 1857. Avsked 1892-02-02. Död ogift 1907-11-16 Skogshall

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Johan Christian, Tab. 2), född 1717-07-19. Ägde godset Parow i kretsen Franzburg i Pommern, död 1739-10-07. Gift 1738-10-10 med Maria von Essen.

Barn:

 • Carl Franz Gustaf, född 1739-07-31 i Stralsund. Student i Greifswald. Volontär vid Löwenfeldska regementet 1757-04-14. Sergeant därst. s. å. 4/10. Fänrik 1758-06-19. Löjtnant 1760-10-14. Kaptens avsked 1769-08-15. Död ogift 1776-09-02.

TAB 19

Henrik Fredrik, (son av Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, Tab. 1), född 1684-02-15. Kornett vid pommerska dragonregementet 1703-12-14. Löjtnant därst. 1706-01-22. Konfirm.fullm. s. å. 28/8. Kapten 1710-11-10. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-09-00. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1720. Avsked. Död 1741-10-16. Ägde Zimkendorf i kretsen Franzburg i Pommern, som han erhöll med sin fru. Gift 1711 med sin styvmors halvsyster Barbara Eleonora von Scheven, dotter av lantkommissariatrådet Johan von Scheven och hans 3:e fru Catharina Maria Vorberger samt syster och halvsyster till herrarna von Scheven, adlade von Scheven.

Barn:

 • Johan Carl, född 1713-02-11, död ogift 1747-03-30.
 • Maria Margareta, född 1716-05-19, död 1751-05-15. Gift 1733-10-14 med N. N. von Mellenthin.
 • Sofia Charlotta, född 1717-02-19, död ogift 1796.
 • Ulrika Eleonora, född 1718-10-03, död ogift 1747-03-17.
 • Fredrik Vilhelm, född 1721-04-15, död ogift 1744-03-07.
 • Bernhard Ludvig, född 1726. Kapten. Död 1790. Se Tab. 20
 • Dorotea Elisabet, född 1729-06-18, död 1805. Gift 1750 med kaptenen Ernst Olof von Segebaden. Gift 2:o 1758-11-25 med överstelöjtnanten vid Sprengtportska regementet Christian Fredrik von Normann i hans 2:a gifte (gift 1:o med Augusta Margareta Regina Sodenstierna, född 1734-01-15, död 1754-06-03, dotter av hovrådet Carl Georg Sodenstierna och Eva Maria Cockenhausen), döpt 1724-03-10 Dubnitz

TAB 20

Bernhard Ludvig, (son av Henrik Fredrik, Tab. 19), till Zimkendorf. Född där 1726-10-11. Volontär vid von Schwerins regemente i Pommern 1740. Underofficer därst. 1741. Volontär vid drottningens livregemente 1743-03-07. Fänrik vid von Schönbergs regemente i kursachsisk tjänst s. å. 27/11. Löjtnant därst. 1745. Löjtnant vid drottningens livregemente 1747-08-25. Avsked med kaptens karaktär 1750-07-23. Död 1790-03-11 på sin egendom Carnin i kretsen Franzburg. Han bevistade under sachsiska fälttågen i Böhmen 1744 samt i Schlesien, Böhmen och Sachsen 1745 och deltog därunder i slagen vid Streigau och Krobelsdorf. Gift 1760 med Maria Elisabet Hagemeister.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1761-05-19, död s. å.
 • Bernhard Ludvig, född 1764-04-05, död ogift 1786-01-03.
 • Vilhelmina Sofia Elisabet, född 1766-01-20. Gift 1786 med godsägaren N. N. von Vogelsang, till Guthendorf.
 • Fredrik Vilhelm, född 1768-12-28. Överjägmästare i Pommern och på Rügen 1801-08-10. Deputerad för pommerska ridderskapet s. å. Svensk hovmarskalk 1812-01-25. RNO 1815-03-31. RJohO. Död barnlös 1847-03-01. Han ägde riddargodsen Carnin och Zimkendorf med underlydande Borgwall, Dabitzer Wiese, Nienhöfen och Oie, alla i kretsen Franzburg i Pommern. [3]. Gift 1796 med Maria Fredrika von Vahl, född 1780-03-15 i Greifswald4, dotter av1 kommerserådet Gottfrid Michel von Vahl och Catharina Maria Witton.
 • Maria Charlotta Augusta, född 1774-01-12, död 1830. Gift med svenske kanslern i Pommern, sedan preussiska regeringspresidenten Henrik Christian Fredrik von Pachelbl-Gehag, född 1763-06-27 i Zweibrücken, död 1838-02-19 i Berlin. [5]

TAB 21

Bernhard, (son av Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, Tab. 1), född 1695-08-17. Ägde godset Trömvitz i Pommern. Död 1728-07-30. Gift 1723-11-03 med Maria Charlotta Taube i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kammarherren Anders Gottfrid Dahlstierna, i hans 1:a gifte, född 1702, död 1753), dotter av översten Bernt Otto Taube och hans 1:a fru Maria Kraft.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1724-10-11, död 1763. Gift 1746 med kornetten Gottlieb Adam von Krassow, född 1717, död 1793-06-11.
 • Bernhard Ludvig, född 1726-06-18, död 1746-01-03.
 • Sofia Charlotta, född 1728-12-18, död 1799-01-03. Gift 1744 med godsägaren Christoffer Gottlieb von Usedom, född 1724, död 1786-08-05.

TAB 22

Carl Georg, (son av Johan Sodemann, adlad Sodenstierna, Tab. 1), född 1699-12-10. Svenskt hovråd i Pommern. Död 1748-06-18 och begraven i Prohn. Ägde Carnin i kretsen Franzburg i Pommern. Gift 1728-02-03 med Eva Maria Cockenhausen, död 1750 på Carnin, dotter av regeringsrådet i Pommern Bernhard Michael Cock, adlad Cockenhausen 1704-12-12, men ej introd., och Metta Augusta Möller.

Barn:

 • Bernhard Carl, född 1729-04-12, död ogift 1763-06-03.
 • Johan Abraham, född 1731. Kapten. Död 1794. Se Tab. 23
 • Augusta Margareta Regina, född 1734-01-15, död 1754-06-03. Gift 1753 med överstelöjtnanten vid Sprengtportska regementet Christian Fredrik von Normann i hans 1:a gifte (gift 2:o 1758-11-25 med den förra fruns kusin Dorotea Elisabet Sodenstierna, född 1729-06-18, död 1805, dotter av kaptenen Henrik Fredrik Sodenstierna och Barbara Eleonora von Scheven), döpt 1724-03-10 Dubnitz
 • Gottfrid Vilhelm, född 1735-09-21, död 1752-04-04.
 • Maria Eva, född 1739-05-15, död 1742-07-03.
 • Christina Hedvig, född 1741-06-03, död 1764-12-15. Gift 1757-05-04 med sin frände Ernst Nikolaus von Schwartzer, född 1726.

TAB 23

Johan Abraham, (son av Carl Georg, Tab. 22), född 1731-09-16 på Carnin. Volontär vid drottningens livregemente 1748-01-20. Rustmästare därst. 1749-04-30. Fänrik 1750-06-26. Löjtnant 1759-03-27. Kapten 1772-03-26. RSO 1779-01-24. Avsked s. å. 8/6. Död 1794-06-11 Buschenhagen Gift 1771-01-17 med Fredrika Catharina von Bagewitz, dotter av hovrådet Gustaf Gottfrid von Bagewitz och hans 2:a fru N. N. von Kamptz.

Barn:

 • Fredrika Johanna, född 1773-03-15, död s. å.
 • Carl Fredrik, född 1776. Major. Död 1839. Se Tab. 24

TAB 24

Carl Fredrik, (son av Johan Abraham, Tab. 23), född 1776-03-18 Lydershagen Volontär vid drottningens livregemente 1782-12-14. Förare därst. 1783-02-26. Fänrik vid Psilanderhielmska regementet s. å. 6/6. Löjtnant vid Engelbrechtenska regementet 1799-11-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1804-12-29. Kapten i armén 1806-09-11. Avsked med majors karaktär 1807-02-25. Kretshauptman i kretsen Franzburg 1811. RSO 1815-01-06. Avsked ur krigstjänsten s. å. 20/12. Lantråd i Pommern 1818. Major vid lantvärnet 1821-02-18. Död 1839-03-31 i Franzburg. Gift 1:o 1809-09-15 i Malmö med Filippina Henriette von Normann, född 1791, död 1821-09-21, dotter av generalmajoren Carl Axel von Normann och Fredrika Johanna Ramstahl. Gift 2:o 1823-10-17 med Christina Louise Catharina von Rodbertus, född 1794-06-23, död 1849-02-20 på Gransebieth i kretsen Grimmen i Pommern, dotter av majoren och domänförpaktaren Joakim Christian von Rodbertus och Augusta Catharina Christina von Hagenow.

Barn:

 • 1. Filippina Carolina, född 1810-06-07, död s. å. 25/6.
 • 1. Maria Fredrika Louise, född 1813-06-25 i Franzburg, död 1896-01-01 i Greifswald. Gift 1834-07-19 i Franzburg med sin styvmoders broder riddargodsägaren Christian von Rodbertus, till Gransebieth, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1822-05-25 med Franziska Teodora von Reder, född 1802-09-13, död 1828-10-05), född 1796-12-06 på Zimkendorf i kretsen Franzburg, död 1877-01-21 i Greifswald.
 • 1. Carl Vilhelm Johan Henrik, född 1814. Godsägare. Död 1855. Se Tab. 25.
 • 1. Fredrik Axel, född 1817-07-28, död 1826.
 • 2. Otto Barnim Bogislav, född 1824. Godsägare. Död 1901. Se Tab. 26.
 • 2. Matilda Vilhelmina Juliana Charlotta, född 1827-04-22. Konventualinna i Barths adliga jungfrustift. Död ogift 1899.

TAB 25

Carl Vilhelm Johan Henrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 24), född 1814-10-08. Godsägare på Gross Werder vid Eylau. Död där 1855-05-01. Gift 1849-03-01 med Carolina Johanna Preuss, född 1831-03-28, död 1913.

Barn:

 • Ida Marie Louise, född 1849-12-19. Stiftsdam i Zehdenicks adliga frökenstift. Död ogift 1921.
 • Anna Matilda Pauline, född 1851-07-25, död 1854-11-04.
 • Axel Carl Johan Georg, född 1854-09-27, död 1858-04-03.

TAB 26

Otto Barnim Bogislav (son av Carl Fredrik, Tab. 24), född 1824-08-31 i Franzburg. Godsägare på riddargodset Sternberg vid Culmsee, som han sålde 1888. Död 1901-09-22 i Thörn. Gift 1862-03-18 med Emma Matilda Sofia Borchmann, född 1841-02-04, död 1919 i Berlin, dotter av riddargodsägaren Georg Borchmann på Dreslinden och Augusta Keck.

Barn:

 • Barnim Carl Georg, född 1863-03-20 på Sternberg, liksom syskonen. Lantbrukare i Ostpreussen. Död 1931.
 • Elisabet Christina Augusta, född 1864-08-06.
 • Hedvig Matilda Antonia, född 1867-11-07. Hovdam hos kronprinsessan Cecilia af Preussen. Avsked 1918. Språklärarinna i Berlin.
 • Anna Louise, född 1868-12-24. Gift 1897 med överstelöjtnanten Vilhelm Rindfleich-Rudelsdorff, född 1867.
 • Ulrik Otto Edvard, född 1875-11-04. Köpman i Königsberg.
 • Margareta Ottonie Emma, född 1878-05-28. Stiftsdam i Zehdenicks adliga frökenstift.
 • Otto, född 1879-10-05, död 1880-05-07 på Sternberg.

Källor

1At (P). 2Pt 1920. 3Sj. 4Briefadl. Taschenbuch 1922. 5Briefadl. Taschenbuch 1914. 6At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: