Von Carisien nr 2137

Från Adelsvapen-Wiki

2137.jpg


Adliga ätten von Carisien nr 2137 †

Adlad 1761-09-22, introducerad 1785. Ätten, som ej varit bosatt i Sverige, fortlevde i Pommern till 1875-12-17, då den utgick.


TAB 1

Baltasar Charisius. Borgmästare i Beuthen i Schlesien [At (Sch)]. Gift med Anna Schoede.

Barn:

 • Baltasar Charisius, född 1576-10-12. Med. doktor samt förste stadsphysikus i Gross-Glogau i Schlesien. Död 1625-06-27. Gift 1602-10-12 med Christina Mentzel, född 1584-02-08 död 1665-10-11, dotter av med. doktorn i nämnda stad Johan Mentzel [At (Sch)].

Barn:

 • Johan Baltasar Charisius, född 1615-10-00. Professor vid akademien i Frankfurt an der Oder. Syndikus i Stralsund 1653. Vice president i Wismarska förbundet. Död 1675-09-06. Gift 1645 med Rosina Zachariæ, född 1627-06-11, död 1690-10-05, dotter av rådmannen i Frankfurt Johan Zacharias och Margareta Sieftleben [At (Sch)].

Barn:

 • Christian Ehrenfried Charisius, född 1647-05-25. Rådsherre i Stralsund 1673. Borgmästare i Stralsund 1681. Tillika lantråd i Pommern 1686. Död 1697-07-29 i Stralsund och begraven i S:t Nicolai kyrka i Stralsund, varest hans epitafium tinnes. Gift 1:o 1673 med Catharina Hallen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henning Bucher), död 1676, dotter av residenten i Stralsund och regeringsrådet i Pommern Johan Hallenus, adlad Hallen, men ej introducera. Gift 2:o 1677-04-26 med Anna Juliana Hagemeister, död 1690-09-13, dotter av rådmannen i Stralsund Johan Joachimsson Hagemeister och Barbara Henriksdotter Bucher. Gift 3:o 1695 med Juliana Catharina Cock i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1700 med regeringsrådet Justus Ludvig Olthoff, adlad, jämte sina styvbarn, von Olthoff, i hans 2:a gifte, född 1659, död 1720), död 1739, dotter av hovrättsrådet Christian Cock och hans 2:a fru Anna Elisabet Carsten samt halvsyster till Alexander och Joachim Christian Cock, adlade Cock, och kusin till Bernhard Mikael och Gottfrid Coch, adlade von Cochenhausen, men ej introducera [At (Sch)].

Barn:

 • 2. Carl Christian Charisius, född 1687. Rådssekreterare. Död 1750. Se Tab. 2.
 • 3. Charlotta Elisabet Charisius, adlad von Olthoff, född 1695, död 1770. Se adliga ätten von Olthoff.
 • 3. Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Olthoff, född 1697, död 1759. Se adliga ätten von Olthoff.

TAB 2

Carl Christian Charisius (son av Christian Ehrenfried Charisius, Tab. 1), född 1687. Rådssekreterare i Stralsund. Död 1750-04-01. Han var 1720 såsom orator civitatis Stralsundensis deputerad till Stockholm. Gift 1721 med Beata Fredrika Gerdes, död 1742-03-02, dotter av prosten och kyrkoherden i Grimm i svenska Pommern David Fredrik Gerdes [At (Sch)].

Barn:

 • Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Carisien, född 1722-09-20 i Stralsund. Syndikus i Stralsund. Borgmästare 1764 (At (Sch).). Lantråd i Pommern. Adlad 1761-09-22 (sonen introducerade 1785-11-30 under nr 2137). Assessor i Wismarska tribunalet. Död 1773-05-17 i Wismar och ligger jämte sin fru begraven i Pütts kyrka vid Stralsund. Han var fyra särskilda gånger deputerad till Stockholm. Gift 1748-05-29 med Catharina Gertrud Schwartz, född 1728-06-21, död 1785, dotter av borgmästaren i Stralsund Christian Schwartz och Anna Dorotea Pansow. (At (Sch).)

Barn:

 • Carl Ehrenfried, född 1749. Regeringsråd. Död 1794. Se Tab. 3.
 • Charlotta Dorotea, född 1751-05-26. Gift 1780-09-13 med regeringsrådet Moritz Ulrik (At (Sch).) von Horn, död (At (Sch).) 1797-11-20.

TAB 3

Carl Ehrentried (son av Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Carisien. Tab. 2), född 1749-11-07. Kommissionssekreterare i Berlin 1772. Chargé d'affaires i Berlin 1779–1784. Regeringsråd i Pommern. Ministerresident vid ryska hovet 1785. Envoyé extraordinaire till preussiska hovet 1787-06-00. RNO 1787-10-10, därtill dubbad av prinsessan Sofia Albertina. Död 1794-11-21 i Berlin. Gift 1785-03-28 med Vilhelmina Justina Elisabet Weisbeck, född 1765-07-24 i Berlin, död i Berlin 1828-06-10, dotter av preussiska justitierådet Fredrik Georg Weisbeck och Carolina Charlotta Rudolphi.

Barn:

 • Carl Edvard, född 1788-05-19 i Berlin. Sergeant vid Engelbrechtska regementet 1803-07-10. Stabsfänrik vid Engelbrechtska regementet 1803-08-14. Student vid akademien i Göttingen 1804. Avsked från fänriksbeställningen med löjtnants karaktär 1812-04-30. Åter löjtnant vid Engelbrechtska regementet 1812-08-11. Kapten i armén 1813-08-07. Konfirmationsfullmakt 1813-09-28. RSO 1814-04-28. Avsked 1815-11-14 med majors karaktär. Major i preussisk tjänst. Han kom 1814-04-00 till Stockholm såsom kurir från kronprinsen Carl Johan.
 • Emilia Albertina Vilhelmina, född 1790-11-17.
 • Adolf Vilhelm, född 1792-10-13, död 1792.

TAB 4

Gustaf (son av Christian Ehrenfried, Tab. 3), född 1786-12-28 i Berlin. Student i Göttingen 1804 och i Uppsala 1807. Extra ordinarie kanslist vid inrikesexpeditionen. Gick i spanska juntans krigstjänst, där han var 1812. Slutligen generalmajor i preussisk tjänst. Gift med Matilda Schmaltz, död 1858-01-24. De hade tretton barn, av vilka nedanstående uppnådde myndig ålder.

Barn:

 • Ernst, född 1826. Rättsassessor. Död 1858. Se Tab. 5
 • Elisabet, levde ogift 1858, men var död 1875.
 • Hedvig, levde ogift 1875.
 • Bernhard Carl Ehrenfried, född 1848-03-27. Jur. doktor. Kreisrichter i Fürstenwalde. Löjtnant i reserven. Död 1875-12-17 av tyfus i San Remo i Italien, och utgick ätten med honom. Gift 1875-10-16 i Cannstatt med friherrinnan Antoinette Caroline Lucia Marie Cordula von Wintzingerode, född 1853-05-06 i Moskva, dotter av ryske generalmajoren friherre Ferdinand Philip Teodor von Wintzingerode och grevinnan Esperance Caroline Johanna von Kreutz.

TAB 5

Ernst (son av Gustaf, Tab. 4), född 1826. Rättsassessor. Död 1858-01-01 i Bad Resburg i Hannover. Gift med Albertina von Vincke.

Barn:

 • En son, född posthumus 1858-01-02, död som ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.