:

Von Maschkow nr 1134

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Maschkow nr 1134 †

Naturaliserad 1688-07-10, introducerad 1689. Utdöd 1739-12-19.

Ätten, vars namn även skrivits Maschko, Mascow och Mascou, uppgives härstamma från Ungern och skall hava tillhört dess adel. Den 22 september 1553 utfärdades av kejsar Ferdinand I tyskt riksadelsdiplom för bröderna Christian Henning Joakim, Bartolomeus Georg och Nikolaus Maschkow, och den 24 juli 1710 erhöll pommerska konsistorialdirektorn, juris professorn Peter von Maschkow, född 1634, död 1720, broder till den i Sverige naturaliserade Niklas von Maschkow, preussiskt konfirmationsdiplom på adelskapet. Ättlingar till denne levde ännu i början av 1800-talet i Preussen, men ätten torde numera vara utdöd även i Tyskland. [(Ka.)] Ätten får icke förblandas med den urgamla, ännu talrikt fortlevande pommerska adelsätten von Massow med det likabenämnda stamgodset (nu staden Massow) i närheten av Stettin, vilken urkundligt framträder redan 1249.


 • Botho von Maschkow. Gift 1:o med Anna Reddemer. Gift 2:o med Ermset Winolds. [(At (Sch.))]

Barn:

 • Henning, arvherre till Maschkow. Gift med Ursula Winolds.

Barn:

 • Georg, till Maschkow. Gift med Barbara Westphal, dotter av Joakim Westphal, till Kramsow, och Margareta Rossau. [(At (Sch.))]

Barn:

 • Nikolaus, född 1532 (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).). Pommerskt ekonomiråd. Erhöll jämte sina bröder av kejsar Ferdinand I tyskt riksadelsdiplom 1553-09-22. Död (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1609-04-13. Gift med Magdalena von Apenborch, född 1546 (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).), död (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1617-10-01, dotter (At (Sch.)) av Casper von Apenborch och Margareta von Wakenitz.

Barn:

 • Georg, född (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1584-02-28. Teol. doktor. Professor i Greifswald 1609 (At (Sch.)). Furstlig hovpredikant. Död (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1638-08-23. Gift 1614 (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) med Elisabet von Corswant, född (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1594-05-07, död (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1669-05-21, dotter av (At (Sch.)) rådsherren i Greifswald Christoffer von Corswant och Magdalena Reich.

Barn:

 • Niklas, naturaliserad von Maschkow, född 1627-01-26 i Greifswald. Fil. doktor. Professor i hebreiska språket vid universitetet i Greifswald. Kanonikus i kamminska kapitlet. Naturaliserad svensk adelsman 1688-07-10 (introducerad 1689 under nr 1134). Död 1704-04-07 i Greifswald. Gift i Greifswald 1666-01-01 med Anna Maria Rubach, född (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1643-08-24, död (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1731-07-17, dotter av prosten i Kammin Adam Rubach och Emerentia Staude. (At (Sch.))

Barn:

 • Christina Sofia, född 1667-03-18 i Greifswald, död i Greifswald 1671-02-13.[(E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).)]
 • Georg Emanuel, född 1668-12-14 och död 1671-02-23 i Greifswald. [(E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).)]
 • Carl Niklas. Volontär vid Hastfers (sedan Wangenheims) svenska regemente i Holland 1694. Fänrik vid svenska regemente i Holland 1696. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1700-05-03. Löjtnant vid pommerska infanteriregementet 1703-01-22. Kaptenlöjtnant 1706-02-27. Kapten 1707-01-10. Död 1715-08-08. []
 • Georg Bogislaus, född 1671-03-03 i Stettin (At (Sch.)). Student i Greifswald 1690 och i Rostock 1694. Sökte 1696-01-04 sekreterarebefattningen vid gränskommissionen mellan Sverige och Brandenburg. Reterendarie vid hovrätten i Greifswald. Assessor vid hovrätten i Greifswald (At (L.).) 1715-01-16. Hovrättsdirektor. Död (E. Lange, Vitæ pomeranorum (1898).) 1739-12-19 och slöt ätten på svärdssidan.
 • Anna Sofia, levde änka 1747. Gift med majoren N. N. von Preen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: