Af Grubbens nr 2058

Från Adelsvapen-Wiki

2058.jpg


Adliga ätten af Grubbens nr 2058 †

Adlad 1768-06-07, introd. 1776. Utdöd 1903-03-06.


1Wu. 2Öä. 3Lå. 4Ak. 5S:t Bertils kyrkoarkiv.

TAB 1

Anders Grubb, född 1661 och bördig från den gamla Grubbsläkten i Norrland. Handelsman i Stockholm och kommissarie i kommerskollegium4 1711-10-28. Död 1713-02-21 och begraven i Storkyrkan. Gift 1:o 1691-11-24 i Stockholm1 med Elisabet Giöding, född 1670, död 1707, dotter av2 professorn Anders Giöding och Johanna Christina Rudbeck samt syster till guvernementskamreraren Hans Giöding, adlad von Göeding. Gift 2:o med Brita Eld, som levde änka 1713.

Barn:

 • 1. Nils Grubb, född 1694. Handelsman i Stockholm och inspektör vid järnvägen därst. Död 1749. Gift 1716-10-14 med Gunilla Mikaelsdotter Grubb, född 1692, död 1729, dotter av handelsmannen i Stockholm Mikael Vilhelmsson Grubb och Catharina Sohm2.

Barn:

 • Mikael Grubb, adlad af Grubbens, född 1728-07-06. Student i Åbo3 1744-12-07. Reste 1749-11-01 till Kina och uppehöll sig i 6 år i staden Kanton, där han upprättade det första svenska handelskontoret därst. Direktör vid svenska ostindiska kompaniet 1766-06-12. LVA 1767-01-21. Adlad 1768-06-07 (introd. 1776-12-03 under 2058). Avsked från förutn. direktörskap 1769. Kommerseråds titel 1770-11-23 död 1808-07-10 i Stockholm. 'Han nedlade mycken kostnad på Latorps alunverk i Tysslinge socken, Örebro län, vilket han efter sin första fru gav namnet Beatæ-Christinæ . alunverk'. Gift 1:o 1765-08-11 med Beata Christina Kijk, född 1738-12-04 död 1786-10-26 Storvik Gift 2:o 1788-03-30 i S:t Bertils socken5 i Finland med Sofia Elisabet Wasz, född 1769-08-03 i Finland, död 1858-12-29 i Romeleds prästgård Älvsborgs län, dotter av bruksdirektören Erik Wasz och Jakobina Sofia Bergholm.

Barn:

 • 1. Gunilla Christina, född 1771-10-04, död 1773-02-16.
 • 2. Gunilla Christina Sofia, född 1790-01-21. Stiftsjungfru. Död 1863-10-18 i Sjundeå prästgård i Finland. Gift 1821-06-28 med presidenten i Vasa hovrätt Carl Adam Avellan, finsk adelsman Adlerstierna, nr 198, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1806 med Anna Christina Lindqvist, född 1785, död 1814, dotter av professorn vid Åbo akademi Johan Henrik Lindqvist och hans 1:a fru Christina Fredrika Laihiander), född 1776-09-09 på Sveaborg, död 1857-08-27 i Åbo.
 • 2. Anna Elisabet, född 1791-04-22, död 1795-02-17 i Stockholm.
 • 2. Charlotta Vilhelmina, född 1792-05-10, död ogift 1886-06-03 i Romeleds socken, Älvsborgs län.
 • 2. Margareta Mikaelina, född 1793-12-14, död 1886 i Virmo socken, i Åbo län. Gift 1816-03-16 i S:t Bertils socken5 i Finland med assessorn vid Åbo hovrätt Daniel Hirn, född 1778-12-11, död 1833-02-13 på sin egendom Birilä i Reso socken i Finland.
 • 2. Nils Vilhelm, född 1795. Assessor. Död 1852. Se Tab. 2
 • 2. Jakobina Emerentia Emma, född 1808-03-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1887-11-02 i Romeleds socken. Gift 1833-07-05 i Lovö kyrka Stockholms län med hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden i Romeleds pastorat av Göteborgs stift Justus Osterman, född 1791-11-21 i Romeleds socken, död 1865-08-01.

TAB 2

Nils Vilhelm (son av Mikael Grubb, adlad af Grubbens, Tab. 1), född 1795-05-14 Länsö socken, Stockholms län. Genomgick Klara trivialskola i Stockholm 1807–1811. Kir. stud. examen 1811-04-30. Elev vid medico-kirurgiska institutet hösten s. å. Stipendiat i fältläkarkåren 1812-12-01. Kir. kandidat examen 1813-04-28. Kir. magister 1815-03-03. Uppbördsläkare på örlogsflottan och armens flotta 1812–1814. Läkare på örlogsbriggen Delphin till Västindien 1815–1816. Provinsialläkare i Stockholms län 1817-07-01–1830. Stadskirurg i Stockholm 1824-03-05. 2:e stadsläkare därst. 1827. Assessors n. h. o. v. 1831-04-30. Död 1852-05-17 i Romeleds socken, Älvsborgs län [SB]. Gift 1822-03-03 Lund med stiftsjungfrun Sofia Magdalena von Heland, född 1790-11-31 på Kärne majorsboställe i Grava socken, Värmlands län, död 1855-12-26 på Slädene i likan, socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Isak Vilhelm von Heland, och Maria Magdalena Stéen.

Barn:

 • David Vilhelm, född 1824-07-17 i Stockholm, liksom syskonen. Student i Uppsala 1843. Lantbruksingenjör i Finland. Död ogift 1903-03-06 på Verko gård i Tammela socken i Finland och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • En dödfödd son 1826-03-06 i Stockholm.
 • Nils Edvard, född 1831-05-13. Bokhållare vid Stockholms järn- och metallvåg 1847–1856. Nivellör vid Gävle–Dala och Åmmebergs järnvägsbyggnader 1856–1860. Biträdde vid åtskilliga ingenjörsarbeten i Finland 1860–1864. Nivellör vid järnvägsundersökningen å linjen Växjö–Karlskrona 1864–1865. Kontorsskrivare vid statens järnvägstrafiks milkontor 1865-08-01 och vid dess statistiska kontor 1866-03-01, avsked 1895-12-31. Död ogift 1901-07-11 i Kungsör.
 • Vilhelmina Maria Elisabet, född 1833-06-06. Stiftsjungfru. Född. Gift 1856-09-29 i Åbo med länsarkitekten Teodor Chiewitz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1842 med Laura Malvina Magnusson, från vilken han blev skild, dotter av handlanden i Stockholm Elias Magnus Magnusson och Charlotta Hultberg), född 1815-10-05 i Stockholm, död 1862-12-28 i Åbo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.