:

Lesle

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

David Pedersön Lesler född 1620, † 1661. Tolder och rådman i Landskrona. Hade en enda son.

Barn:

TAB 2

Christian Lesle, † 1710. Var från Skåne. Student i Lund 1673. Gift med Anna, † 1730.

Barn:

 • David Lesle född 1684, † 1743. Se Tab 3
 • Carl Lesle döpt 1695-03-23 i Landskrona. Hovrättskommissarie. Bodde 1735 i Carlshamn.
 • Samuel Lesle. Fältväbel vid Östra Härads kompani under Kalmar läns infanteriregemente och fänrik där 1707-04-13.
 • Emanuel Lesle född ca 1691, † ca 1753. Handlande i Landskrona.

TAB 3

David Lesle född 1684, † i februari 1743. Guvernementslikvidationskommissarie i Skåne. Justitieborgmästare 1712-1743 i Västervik. Gift med Helena Oljeqvist född 1688, † 1767-02-17 på Emtöholm.

Barn:

 • Nils Christian Lesle, † 17 år gammal då han var på väg till att resa till Uppsala.
 • Johan Samuel Lesle, † 1747 i Stockholm. Student i Uppsala 1733, vice häradshövding.
 • David Lesle. Apotekare och lantbrukare. Bodde 1758 Emtö i Dalhems sn.
 • Anna Brita Lesle född 1719, † 1785. Gift 1744 med stadssekreterare, rådman och borgmästare i Västerbik Christian Engeström född 1702, † 1777-04-01 i hans 2:a gifte.

Källor och litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.
 • Sjöström: Lunds nation i Skåne.
 • Blekingska nationen 16697-1900.

: