Von Cederwald

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Cederwald

Denna slägt, som sannolikt har Finskt ursprung, härstammar från Kapellanen och vice Pastorn i Sanct Mariæ församling vid Åbo 1615-1630 Clemens Michaelis Stigæus. Hans ättling i 6:e led, Hofrättsrådet sedan vice Presidenten i Åbo Hofrätt Arvid Cederwald blef af Kejsar Alexander I i Ryssland d. 18 Juni 1809 upphöjd i Finskt adeligt dtånd med namnet von Cederwald och 1818 under N:o 175 på Finska riddarhuset bland adelsmän introducerad. Ätten anses 1840 på Finska riddarhuset hafva utslocknat med v. Presidenten Arvid von Cederwalds yngre son Öfverste-Löjtnanten Arvid von Cederwald, emedan den gren af ätten, som ännu fortlever och som härstammar från v. Presidenten A. v. Cederwalds äldre son, Majoren Gustaf von Cederwald, redan före ättens introduktion var bosatt i Sverige och räknas som icke introducerad på Finska riddarhuset. Den i Sverige 1757 adlade ätten Segersvärd (ointrod.), är af samma stam som adeliga ätten von Cederwald. Se för öfrigt om ätten von Cederwald: Wasastjerna, Finska Adelns Ättartaflor.

TAB 1

Salomon Stichæus Cederwald (son till Salomon Stichæus och Elisabet Gååsman), född 1714-05-14, död 1790-01-27 i Helsingfors. Landssekreterare. Gift 1743-08-23 med Eva Helena Ehrenmalm, dotter till Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm och Elisabet Åkerhielm.

Barn:

TAB 2

Arvid von Cederwald (son till Salomon Stichæus Cederwald tab1). † 1809. Vice president i Åbo hovrätt. Gift med Margareta Sofia Rabenius, dotter till jur. professorn Olof Rabenius och Anna Christina Bruncrona.

Barn:

 • Gustaf von Cederwald. Se Tab. 3
 • Eva Anna Sophia von Cederwald. Född 1787 5/2. Död 1791 28/5.
 • Lars Jon von Cederwald. Född 1788 22/4.
 • Juliana Catharina Margareta von Cederwald. Född 1790 23/10. Död 1791 13/6.
 • Arvid von Cederwald, född 1792-05-27, död 1840-08-09 i Helsingfors. Överstelöjtnant. Gift med Konstantia Elisabet Charlotta de la Chapell, dotter av Fredrik de la Chapelle och Catharina Charlotta Hageman
 • August von Cederwald. Född 1793 14/6. Död 1794 4/8.
 • Anna-Margareta von Cederwald, född 1794 17/11 i Åbo, död 1873 18/5 i Västervik.. Gift 1818-09-27 på Karlberg med friherre Jakob Cederström
 • Marie Julie von Cederwald, född 1797 22/7, död 1856 18/9 i Karlskrona.. Gift 1825-09-04 med överstelöjtnanten friherre Claes Lagerstråle

TAB 3

Gustaf von Cederwald (son av Arvid von Cederwald tab. 2). Född 1786 13/2. Död 1834 6/9 i Stockholm. Major. Gift 1819 med Maria Catharina Wilhelmina Grubb.

Barn:

TAB 4

Salomon Arvid Bernhard Nils Gustaf von Cederwald, född 1824-11-16, död 1893-04-08 i Stockholm. Överstelöjtnant. Gift 1:o 1849-07-26, med Lovisa Aspasia Federley , dotter av bankdirektören Axel Federley och grevinnan Gustava Vilhelmina Charlotta Armfelt. Gift 2:o i Stockholm 1887-04-04 Emma Aurora Paulina Akrell, dotter av Carl Fredrik Akrell och Margareta Fredrika Lovisa Gyllenhammar.

Barn:

 • Gustaf Ivar von Cederwald
 • Axel Melker Gustaf von Cederwald
 • Berta Lovisa Vilhelmina von Cederwald
 • Arvid Gustaf von Cederwald
 • Carl Gustaf von Cederwald