:

Bergenhielm nr 103

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten BERGENHIELM nr 103 †

Adlad 1668-08-18, introducerad 1668. Friherrlig 1694-05-10, introducerad 1697. Utdöd 1704-11-02.

Ätten är av samma stam, som adliga ätten Bergenhielm nr 794.

Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm (son av Nils Svensson, se adliga ätten Bergenhielm nr 794, Tab. 1), född 1629-06-24 i Bergsby, Kuddby socken, Östergötlands län (1630-06-01 enligt huvudbaneret i Bromma kyrka där gården kallas Sörby) (Uff I, h.2, s. 14.). Student i Uppsala (Bbl.) 1641-03-24. Disponent (Bbl.) 1647-06-19. Professor i historia i Uppsala 1661. Protokollssekreterare i rådskammaren 1665-03-10. Adlad 1668-08-18 (Introducerad 1668 under nr 794). Hovråd 1674-11-21. Vice landshövding i Uppland 1677-11-05–1678-02-06. Erhöll stadfästelse på adelskapet med vapenförbättring 1682-10-26. Kansliråd och statssekreterare vid utrikes expeditionen (Bbl.) 1684-04-22. Hovkansler 1693-12-30. Friherre 1694-05-10. (Introducerad 1697 under nr 103). Död 1704-11-02 i Stockholm och slöt själv sin friherrliga ätt, samt begraven i Hjärneska graven, Bromma kyrka. Han var 1699 ambassadör till Ryssland och användes sedermera i flera diplomatiska uppdrag. Gift 1:o 1664-11-20 med Catharina Stigzelia, adlad Lilliemarck, född 1641-09-26, död 1676-06-18, dotter av ärkebiskopen doktor Laurentius Stigzelius och Christina Burea. Gift 2:o 1687-06-24 med den förras kusin Catharina Gyldenklou i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1663 med direktören Nils Appelgren, född 1630, död 1677), döpt 1643-06-22 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans i Stockholms kyrkoarkiv.), död 1696-10-16, dotter av regeringspresidenten Anders Gylle, adlad Gyldenklou nr 269, och hans 2:a fru Anna Burea. Gift 3:o 1703 med Anna de Besche i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1663-03-10 med bruksägaren Johan Stensson, adlad Hammarström nr 1068, född 1632, död 1689), född 1642, död 1709, dotter av brukspatronen Gerhard Gillisson de Besche, till Forsmark, och hans 2:a fru, Margareta von Emersen.

Barn:

  • 1. Christina Maria, född 1666, död 1694. Gift med kaptenen Erik Gyldenbring, i hans 1:a gifte, död 1705.
  • 1. Lars, född 1668-09-03 i Stockholm, död 1671 och begraven 1671-06-25 i morfaderns grav i Uppsala domkyrka .
  • 1. Catharina Elisabet, född 1672-03-08 i Stockholm, död 1702-06-27. Gift 1692-02-07 med arkiatern doktor Urban Hjärne, adlad Hjärne, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1724.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: