:

Koræn

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Josef Koræn, (son till bonden Per Johansson och Ingrid Jönsdotter), född 1711 på Kåramåla, Nöbbele sn, dpt 28/5 (källa: Genline ID 458.4.55900); skola i Växjö; magister 1741; prv 1743; kyrkoherde i Södra Hesta pastorat 1746; prost 1774; † 1777-01-02 på Södra Hestra prästgård, begr 15/1 (källa: Genline ID 1091.18.44400). Gift 1746-01-26 i Södra Hestra sn med dygdädla jungfrun (lofvandes i morgongåva 130 lod silfver, källa: Genline ID 1091.18.37700) Fredrika Elmgren, född 1727-08-18 på Södra Hestra prästgård, dpt 27/8 (källa: Genline ID 1091.17.7900), † där 1783-08-24, begr 4/9 (källa: Genline ID 1091.18.45000), dotter till kyrkoherden i Södra Hestra pastorat Samuel Elmgren och Märta Katarina Ruda.

Barn:

 • Samuel Koræn, född 1746-12-04 på Södra Hestra prästgård, dpt 7/12 (källa: Genline ID 1091.18.19700); sergeant vid Kronobergs reg:te; † ogift och barnlös 1804-11-26 på Tolgs prästgård, Tolgs sn, av vattusot (källa: Genline ID 847.12.61500).
 • Helena Koræn, född 1747-11-26 på Södra Hestra prästgård, dpt 29/11 (källa: Genline ID 1091.18.19900), † 1806 i Annerstads sn. Gift 1:o 1779-09-30 i Södra Hestra sn med komministern i Gryteryds pastorat Ingemar Limrén, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1738-05-18 med företrädarens änka Christina Humble, född 1692-03-09 i Torp, Moheda sn, † 1779-03-18), född 1701-10-13 på Oby, Blädinge sn, † 1791-07-16 i Gryteryds sn. 2:o med komministern i Hamneda pastorat Johan Lucas Gadd.
 • Johan (Johannes) Koræn, född 1749; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1815. se Tab 2.
 • Fredrik Koræn, född 1752; kronokassör.
 • David Koræn, född 1754-04-27 på Södra Hestra prästgård, † där 1756-03-19.
 • Sara Elisabet Koræn, född 1756-12-24 på Södra Hestra prästgård, † där 1762-07-15.
 • David Koræn, född tvilling 1759-05-31 på Södra Hestra prästgård, † där s å.
 • Maria Kristina Koræn, född 1759-05-31 på Södra Hestra prästgård. Gift med komministern i Solberga pastorat Johan Frondell.
 • Karl Peter Koræn, född 1764; komminister; † 1824. se Tab .

TAB 2

Johan (Johannes) Koræn, (son till Joseph Koræn, Tab 1), född 1749-09-20 på Södra Hestra prästgård, dpt 24/9 (källa: Genline ID 1091.18.20400); docent i juridik i Lund 1771; kollega i Jönköping 1782; gymn adjunkt i Växjö 1785; prv 1786; rektor på Visingsö 1787; kyrkoherde i Vankiva pastorat 1788-1802; kontraktsprost i Västra Göinge 1793; kyrkoherde i Tolgs pastorat 1802-11-30; † 1815-09-01 på Tolgs prästgård, Tolgs sn, begr 6/9 (källa: Genline ID 847.12.62600). Gift 1789-11-10 på Matteröd med jungfrun Hedvig Margareta Uggla, född 1758-08-16 på släktgodset Gedsholm, Ekeby sn, † 1807-10-14 på Tolgs prästgård, Tolgs sn (källa: Genline ID 847.12.61700), dotter till kaptenen Isak Johan Uggla och Märta Eufrosyne Morman.

Söner:

 • Josef Anton Koræn, född 1791; sergeant; † 1871. se Tab 3.
 • Karl Fredrik Koræn, född 1795; kyrkoherde. se Tab 6.
 • David Koræn, född 1797; regementsskrivare; † 1865. se Tab 7.
 • Kristian Didrik Koræn, född 1800; komminister; † 1837. se Tab 10.

TAB 3

Josef Anton Koræn, (son till Johan (Johannes) Koræn, Tab 2), född 1791-10-08 på Vankiva prästgård; sergeant; † 1871-06-04 på torpet Nyborg, Kållreda Nästegård, Tolgs sn (källa: Genline ID 100007.14.60600). Gift 1817-01-30 på Gynkelstorp Söregård, Tolgs sn med jungfrun Johanna Lovisa Schenfelt, född 1792-06-01 på Stora Vret, Dädesjö sn, † 1857-08-21 på torpet Nyborg, Kållreda Nästegård, Tolgs sn av tärande sjukdom, begr 30/8 (källa: Genline ID 847.12.66900), dotter till fänriken Jonas Andreas Schenfelt och Inga Christina Werre.

Barn:

 • Johan Anders Koræn, född 1817-08-25 på Kållreda Nästegård, Tolgs sn; sergeant; ogift.
 • Karl Gustaf Koræn, född 1820; sergeant; † 1886. se Tab 4.
 • Maria Elisabet Koræn, född 1823 på Kållreda Nästegård, Tolgs sn; piga; bosatt ogift på Garvaregården, Växjö sfs.
 • Ulrika Sofia Koræn, född 1825 på Kållreda Nästegård, Tolgs sn. Gift med handlanden i Växjö Johan Olsson, född 1827 i Skatelövs sn.
 • Johanna Gustafva Koræn, född 1827-12-09 på Kållreda Nästegård, Tolgs sn; sjuklig (källa: Genline ID 847.33.2500); † ogift och barnlös 1893-10-17 på torpet Nyborg, Kållreda Nästegård (källa: Genline ID 847.36.37600).
 • David Koræn, född 1833-02-23 på Kållreda Nästegård, Tolgs sn; ogift, sjuklig (källa: Genline ID 847.33.2500).

TAB 4

Karl Gustaf Koræn, (son till Josef Anton Koræn, Tab 3), född 1820 på Kållreda Nästegård, Tolgs sn; sergeant vid Kronobergs reg:te; ägare till 1 ½ Gynkelstorp Norregård Krono Militeboställe, som familjen flyttade från 1873 tillbaka till Tolg Andersgård (källa: Genline ID 847.31.57800); † där 1886-02-09 (källa: Genline ID 847.35.22700) Gift med Wilhelmina Elisabet Katarina Reenbom, född 1821-02-04 på Äspemo, Blädinge sn, dpt 7/2 (källa: Genline ID 819.18.31400), † 1892-01-03 på Tolg Andersgård (källa: Genline ID 847.35.22700), dotter till kronolänsmannen Peter Johan Reenbom och Karolina Fredrika Hiertberg.

Barn:

 • Johanna Karolina Wilhelmina Koræn, född 1850-05-19 på Tolg Andersgård, Tolgs sn; utvandrad till Amerika 1869-05-01 (källa: Genline ID 847.31.57800).
 • Anna Elisabet Katarina Koræn, född 1852-04-09 på Tolg Andersgård, Tolgs sn, dpt 16/4 (källa: Genline ID 847.12.50100). Gift 1883-05-02 (källa: Genline ID 847.35.22700) med korpralen Sven Johan Arn, född 1858-01-23 i Ramkvilla sn (källa: Genline ID 847.34.55000). Paret fick flera barn.
 • Karl Peter Ferdinand Koræn, född 1854; sergeant, fanjunkare. se Tab 5.
 • Johan Gustaf Knut Koræn, född 1856-10-26 på Tolg Andersgård, Tolg sn, † där 1859.
 • Ida Ulrika Sophia Koræn, född 1858-11-22 på Tolg Andersgård, Tolgs sn, dpt 26/11 (källa: Genline ID 847.12.52300). Gift med handlanden i Växjö Herman Svensson, född 1864 i Växjö sfs. Paret fick flera barn.
 • Johan Gustaf Knut Koræn, född 1861-06-12 på Tolg Andersgård, Tolgs sn; sergeant; bosatt ogift i Västra Tolgs by, Tolgs sn.
 • Josef Bengt Anders Koræn, född 1864-12-09 på Gynkelstorps Norregård Krono Militieboställe, † där 1866-03-13 (källa: Genline ID 847.31.57800).

TAB 5

Karl Peter Ferdinand Koræn, (son till Karl Gustaf Koræn, Tab 4), född 1854-04-11 på Tolg Andersgård, Tolgs sn, dpt s d (källa: Genline ID 847.12.50800); sergeant, fanjunkare; bosatt på Tullen 1, Växjö sfs. Gift 1885 i Månstad sn (äktenskapsattest till Månstad 85-09-23, källa: Genline ID 847.35.22700) med Hilma Olivia Karlsson, född 1861 i Månstads sn. 2:o med Kristina Maria Andersson Arenberg, född 1867 i Sankt Lars sn.

Barn 1:o:

 • Karl Peter Ove Koræn, född 1886 i Växjö sfs.
 • Bror Axel Koræn, född 1889 i Växjö sfs.
 • Lilly Gertrud Katarina Koræn, född 1891 i Växjö sfs.

Dotter 2:o:

 • Anna Kristina Koræn, född 1900 i Växjö sfs.

TAB 6

Karl Fredrik Koræn, (son till Johan (Johannes) Koræn, Tab 2), född 1795 på Vankiva prästgård; kyrkoherde i Forsmarks pastorat. Gift med Augusta Katarina Normelin, född 1802 i Tierps sn, dotter till Karl Peter Normelin och Margareta Katarina Treudder.

Döttrar:

 • Hilda Hedvig Maria Koræn, född 1825-09-24 på Forsmarks prästgård, Forsmarks sn, dpt 9/10 (källa: Genline ID 2426.7.48000). Gift 1847 i Knivsta sn med kontraktsprosten och kyrkoherden i Frösunda pastorat Erik Hesslin, född 1806 i Dalby sn. Paret fick flera barn.
 • Amanda Eufrosyne Koræn, född 1827-02-24 på Forsmarks prästgård, Forsmarks sn, dpt 4/3 (källa: Genline ID 2426.7.48400); bosatt ogift i Gävle.
 • Karolina Augusta Koræn, född 1829-02-07 på Forsmarks prästgård, Forsmarks sn, dpt 15/2 (källa: Genline ID 2426.7.49000).

TAB 7

David Koræn, (son till Johan (Johannes) Koræn, Tab 2), född 1797-01-01 på Vinkiva prästgård, Vankiva sn; mönstskrivare 1819-11-01 vid Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te; statsfiskal mellan 1823-06-20 och 1829 i Växjö sfs; salpetersjuderiunderstyresman 1828-06-07 i Kronobergs län; vice regementsskrivare 1830-06-27 vid Kronobergs reg:te; kamrer och räkenskapsförare 1838 i Kronobergs läns sparbank; föreståndare för tullkammaren samt tullverkets ombud 1843-12-13 i Växjö; salpetersjuderidirektör i 3:e distriktet 1859-01-18; avsked som mönsterskrivare 1861-02-01; † 1865-04-29 i Växjö sfs, begr på Tegnérkyrkogården. Gift 1824-10-26 i Växjö sfs med Anna Maria Heurlin, född 1801-07-23 i Växjö sfs, † där 1863-11-19 av slag, begr på Tegnérkyrkogården, dotter till kyrkoherden, prosten och lektorn Elias Heurlin och Gustava Maria Casparsson.

Barn:

 • Johan August Elias Koræn, född 1825-08-11 i Växjö sfs, † där 1826-07-28 av slag.
 • Gustaf Fredrik Koræn, född 1826-12-22 i Växjö sfs; lektor, filosofie doktor vid Växjö elementärläroverk; † där barnlös 1882-06-06. Gift 1868-08-11 i Västerviks sfs med demoisselle Ida Laura Widegren, född 1840-03-29 i Ö kv nr 19, Västerviks sfs, dotter till handlanden David Emanuel Widegren och hans hushållerska, senare hustru Eva Ljungdahl.
 • Gustava Maria Koræn, född 1828-03-11 i Växjö sfs, † där 1915. Gift med Henning Gustaf Schenfelt, född 1827 i Tolgs sn, † 1868 i Växjö sfs.
 • Hilda Fredrika Koræn, född 1830-01-22 i Växjö sfs, † där 1904-06-27. Gift med fanjunkaren Johan Gustaf Svensson, född 1828-01-26 i Västra Torsås sn, † där 1891-07-10.
 • Emilia Charlotta Koræn, född 1831-09-16 i Växjö sfs, † där 1907-11-26. Gift 1856-10-26 med rektorn Henrik Samuel Cederschiöld, född 1824-10-25 på Lekeryds prästgård, Lekeryds sn, † 1900-05-15 i Växjö sfs.
 • Nanny Anna Karolina Koræn, född 1835-07-26 i Växjö sfs, † där 1903-05-29. Gift med kronofogden i Växjö Gustaf Wilhelm Granqvist, född 1830 i Slätthögs sn.
 • Johan Alfred Koræn, född 1837-06-20 i Växjö sfs, † där 1839-02-27 av tandfeber.
 • Axel Mauritz Koræn, född 1838; borgmästare, riksdagsman; † 1890. se Tab 8.
 • Adolf Wilhelm Koræn, född 1840-02-15 i Växjö sfs; apotekare; † 1919 i Växjö sfs.
 • Ida Götilda Koræn, född 1841-04-14 i Växjö sfs, † 1913-12-25 i Göteborg. Gift med kyrkoherden i Linneryds pastorat Samuel Johan Kronblad, född 1830 i Älghults sn.
 • Johan August Koræn, född 1843; sparbankskamrer; † 1897. se Tab 9.

TAB 8

Axel Mauritz Koræn, (son till David Koræn, Tab 7), född 1838-09-19 i Växjö sfs; borgmästare i Växjö, riksdagsman; † 1890-10-23 i Växjö sfs. Gift 1880-10-03 i Västerviks sfs med sin brors svägerska, jungfrun Regina Magdalena Widegren, född 1847-07-08 i Västerviks sfs, dotter till handlanden David Emanuel Widegren och Eva Ljungdahl.

Dotter:

 • Anna Sofia Koræn, född 1881 i Växjö sfs.

TAB 9

Johan August Koræn, (son till David Koræn, Tab 7), född 1843-04-19 i Växjö sfs; sparbankskamrer; † 1897-02-17 i Växjö sfs. Gift med Emma Esaida Eckerbom, född 1851 i Växjö sfs.

Barn:

 • Signe Esaida Koræn, född 1872 i Växjö sfs.
 • Arvid Johan Koræn, född 1873 i Växjö sfs.
 • Gunnar Martin Koræn, född 1877 i Växjö sfs.
 • Tage August Koræn, född 1881 i Växjö.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; G. Virdestam, Växjö Stifts Herdaminne; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693 (1953). Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: