Blomhielm

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Blomhielm, ointroducerad

Adlad 1705-04-19, men ej introducerad på Riddarhuset.

TAB 1

Jöran Blåman, adlad Blomhielm, född omkr 1635 i Mariestad; hette först Blåman; enligt en uppgift kom han av en borgerlig släkt, och en annan att han var bondson; studerade räkning och bokhålleri; blev i Malmö observerad av Erik Dahlbergh och utnämndes 1675 på dennes inrådan till fortifikationsbokhållare; 1683 blev han fortifikationskamrer vid det då nybildade fortifikationskammarkontoret; adlad 1705-04-19, men aldrig introducerad på Riddarhuset; † 1714-02-14 i Stockholm, efter att sen 1707 ha varit ålderdomsbräcklig. Han var en synnerligen skicklig och nitisk ämbetsman, och stod i hög gunst hos Erik Dahlbergh. Gift med Brita Andersdotter Malm (enl brev i Kungliga arkiv. Hedvig Eleonoras livgedingsacta RA/710008, från Brita Andersdotter Malm, gift med Jöran Blåman Blomhielm, fortifikationskamrer, till greve, överstemarskalk, rikskammarråd, president, generalguvernör Carl Gyllenstierna af Ulaborg 1715-1719), född 1644, † 1726 i Stockholm, dotter till rådmannen i Malmö Anders Malm.

Barn:

  • Gustaf Magnus född 1673 4/3. död ingift 1714 i Stockholm.
  • Karl Blåman, född 1675 13/5, ihjelstack i duell kaptenen vid fortifikationen af Lifgardet Johan Appelgren. Ihjälskjuten vid övergången av Düna 1701.
  • Axel Blomhielm, född 1681; fortifikationskapten; † 1713. se Tab 2.
  • Anna Brita Blomhielm, född 1687-07-31 i Stockholm, † där 1756-04-09, begr s å 20/4 i Färentuna kyrka. Gift 1:o med kaptenen vid fortifikationen i Kalmar Johan Anders Graaf, född i Pommern, † 1706-11-15 i Kalmar sfs. 2:o 1715-01-?? med fortifikationskamreren Nils Ericsson Arbin, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1708 med Hedvig Eleonora Wallin, † 1712-05-02 i barnsäng, dotter till superintendenten i Härnösand Göran Wallin och Ingrid Gadd), född 1677-01-15 i Arboga, † 1730-11-26 i Stockholm.

TAB 2

Axel Blomhielm, (son till Jöran Blomhielm Tab 1), född 1681-11-29 i Stockholm; fortifikationskapten; † 1713-05-16 i Stockholm. Gift 1708-01-20 på Nöbble i Ryssby sn med Eva Margareta Ulfvenklou, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716-06-02 i Ryssby sn med överstelöjtnanten Jakob Johan Queckfeldt, född 1690, † 1763, med vilken hon fick flera barn), född 1693 i september, † 1776-02-07 på Geltorp i Ryssby sn (Kalmar), dotter till överstelöjtnanten Johan Gustaf Ulfvenklou och Kristina Kartman.

Barn:

  • Catharina Margareta Blomhielm, född 1709-11-01 i Stockholm, † där 1789-01-03. Gift 1733-08-19 i Stockholm med sin fasters styvson kaptenen Georg Arbin, född 1710-10-10 i Säbrå prästgård, Härnösand, † 1756-09-04 i Stockholm. Parets son, översten Axel Gustaf Magnus blev adlad och adopterad von Arbin.
  • Eva Elisabet, född och död 1711
  • Brita Kristina, född 1712. Gift 1:o med artilleristen Spak, skilda. Gift 2:o med underofficeren Chenon.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Svenskt biografiskt lexikon (SBL).; Nordisk Familjebok; B Schlegel & C A Klingspor, Den med sköldebrev förlänade men ej på Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartavlor (1875); Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson s.152. Forskare: Mattias Loman